abla üuxe vrosi var goyiüoraşa mot uüaôam, capisare.
Ayağına arığını iyi bağlamadan koşma, yere yapışırsın.


Lazuri genelinde şuan Die Datenbank konnte nicht ausgewaehlt werden!