Guri mogalu-na guri cari şüomi.
Darıldıysan ekmeğin içini ye (darılan biriyle dalga geçmek amacıyla söylenir).


Lazuri genelinde şuan Die Datenbank konnte nicht ausgewaehlt werden!