Daxuri var on-na, üoma sole mulun?
Ateş yoksa duman nerden geliyor?


Lazuri genelinde şuan 27 kişi online.
 
FORUM Eski Defter MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu ' - Lazuri Nenapuna / Lazuri.ComÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya


Lazca Kurs
Lazuri Doviguram

Download / Yükle
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri
 

  Uyari: Bu sayfada Lazca szckler iin "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış grecektir. Bunun olmaması iin Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan ykleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi iin Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 (sözcükler yayınlanan ilk sözlüktendir)

Nenapuna/Szlk info:
İsmail Bucaklişi: bucakli@hotmail.com
İrfan Aleksiva: aleksivatlk@hotmail.com

 • aba, abaka vi., eba atn. salkım. a aba ureni: bir salkım zm. ureni aba: zm salkımı.
 • abu atn., oabule ark. 1. bazı ağaların gvdesinde ve dallarında yetişen, yapışkan taneleri olan bir bitki. mcumori m3xulis abu dinanu. sirke armudunda abu oluştu, bitti. 2. yapışkan, yapıştırıcı.
 • aci, maci 1. sinek. macik nom3xu: sinek ısırdı. 2. Iskambilde sinek, ispati.
 • aa posa, bir şeyin suyu ıkarıldıktan sonra geriye kalan katı kısmı. ureni aa. zm posası, zmn suyu ıkarıldıktan sonra geriye kalan katı kısmı. lobya aa. faslyenin katı kısmı.
 • aaxi, ooxi atn., anaxi ark. amur deryası, bataklık. aaxepunas kodolovoli: bataklığa dştm.
 • aderi atn., aderi ark. 1. akılmış, akılı. pi3arişi aderi: tahtadan akılmış. 2. yaratılmış. ğormoişi aderi: tanrı tarafından yaratılmış.
 • ağani, ağana yenge. iğonas ağana te var golilven: iğonada yengeten geilmiyor.
 • axala atn. axala ark. 1. ark. turşu. 2. atn. karalahana yapraklarının sıcak suda haşlanmasından sonra i yağı katılarak yapılan lahna yemeği.
 • axureci iri taneli bir erik tr.
 • aaura vi. kalas ve bayağı taşla işlenmiş duvar, ev vs. aaura oxori. kalas ve amurla inşa edilmiş ev.
 • airina akşır. airina komoydu: akşır giydi.
 • ali atn., ala ark. ıra ateşi, meşale. zuğa alite otanaman. denizi meşale ile aydınlatıyorlar.
 • ala vi., oruba atn. dere. alas xomi opums: derede balık yakalıyor.
 • alimbi atn., alimi ark. kırmızı renkli bir toprak tr. yapışkan ve sert olur. alimbi lea/lea alimi.
 • amei atn., velen3a ark. kıymet. ma bğuras wulu amei cexasere: ben lnce kk kıymet kopacak.
 • ami, nami 1. ila. tis wuni moşomixtais ami pşum do golomiğams/golomilams: baş ağrısı geldiğinde ila iiyorum ve geiyor. nciriş nami: uyku ilacı. 2. vi. yoğurt mayası. mevaperi nami var miğunan: elimizde yoğurt mayası kalmadı. 3. zararlı hayvanları zehirlemek iin kullanılan ila. mtugi ami: fare zehiri, fare ilacı.
 • amoni, namoni 1. ilalı. 2. iine yoğurt mayası atılmış olan, mayalı.
 • nciriş nami uyku ilacı. amuk (oxorcak) nciriş nami koxuktaps, mtelli kodvancienan: bu (kadın) uyku ilacı katıyor, hepsinin uykusu geliyor.
 • anaxi, aaxi atn., onoxi ark. amur deryası, bataklık. opşa mimu, gzalepe anaxi divu: ok yağmur yağdığından yollar amur oldu.
 • anurina, layi anurina atn., uruli arş., iri, coğormşiri xp. baştan kara, uzun kuyruklu baştan kara (kuş).
 • anda, caralva 1. davet, ziyafet. 2. dğn. amseri anda miğunan: davetimiz var. andaşa micoxes: bizi dğne ağırdılar.
 • angi ark. kpek ve kedi gibi hayvanların penesi. coğori angi: kpek penesi.
 • apaara, wawaara atn. 1. tetik ekildiğinde kapsl patlatmayan tfek. 2. mec. işe yaramaz kişi ya da alet. apaara oi: işe yaramaz adam.
 • arambulya atn., ereleri vi., neremuli xp. farklı renklerden oluşan, ok renkli; alaca. arambulya korme: tylerinde değişik renkler bulunan tavuk.
 • arga bir kuş tr.
 • arma atn., mara vi., xarga dzenli olarak st ste konulmuş odun yığını. jur ulaci dişa arma cosvarun: iki kula odun sıralanmış.
 • e, o hey, bir hitabet biimidir. e bii! hey delikanlı.
 • eba atn., aba vi., abala xp. salkım. a eba ureni mewili: bir salkım zm kopardım.
 • ebii 1. bcr, cce, gelişememiş, ufak tefek. 2. bir yaşındaki dişi kei.
 • ee atn., ee vi., mec. ok konuşan, ağzı kalabalık. ee badi. ok konuşan ihtiyar adam.
 • exni, eşni ilk tadım. wo ti mbulişi exni doi: bu yıl da kirazı ilk olarak tattım.
 • eobalu atn., eobalu ark. 1. ardından dkmek, arkasına dkmek. wari eobams: ardından su dkyor.
 • eobalu atn., eobalu ark. 2. arkasına takmak. siribina aulas koeibu. zembili arkasına taktı. 3. mec. takılmak, asılmak, rahatsız etmek. bozomotalepes opşa evaben. kızlara ok takılıyor.
 • eobazgu atn., eobagu ark. arkasına basmak, arkasından basmak. modvalas koeobazgu. ayakkabısının arkasına bastı.
 • eobgareri atn., eobgareri ark. arkasından ağlamış durumda.
 • eobgaru atn., eobgaru ark. arkasından ağlamak. beremuşis evabgas: ocuğunun arkasından ağlıyor.
 • eoitu atn. 1. kıl payı kurtulmak, son anda kurtulmak. ham belaşe ti koeovuitit. bu beladan da son anda kurtulduk.
 • eoitu atn., eoitu ark. 2. arkasından yarmak.
 • eoapxu atn. 1. arkasından, ucundan vurmak, arpmak. 2. mec. kıl payı vurmak, son anda vurmak, son anda isabet etmek, vurmak. i ioduşe koeevuapxit. bitmeden son anda işimizi grdk.
 • eoordu atn., eoodu ark. arkasından yırtılmak, yıpranmak. uxe modvala euordu: ayakkabısı arkasından yırtıldı.
 • eodagu atn., eodagu ark. arkasından entmek, arkasından/arkasını doğramak, kesmek. udeli koeudagu: kuyruğunu kesti.
 • eodgalu atn. ucuna kurmak, kenarına kurmak, koymak. televuzi soli ilavis koeodgu: televizyonu masanın ucuna koydu.
 • eodvaleri atn. ucuna konulmuş, kenarına konulmuş. mxucis dudi eodvaleri kodosudu: başını omzuna dayamış olarak kaldı.
 • eodvalu atn., eodvalu ark. 1. Ucuna ya da kenarına, koymak. ufeği penceres koeudu: tfeği pencerenin ucuna koydu. 2. atn. bağlı kılmak, bağlı olmak. iri tevuli himuşi molvas euzun. herşey onun gelmesine bağlı. iri tevuli cenareris euzun. herşey paraya bağlı. 3. atn., mec. dayatmak, tutturmak, işi zora sokmak. noğaşe vidare ya do koeudu: arşıya gideceğim diye dayattı.
 • eogudelu atn. yk yolun bir yerinde bırakıp ikinci bir yk almak iin geri dnmek. nayi yuki meleşa koeigudeli do goykti. ay ykn teye kadar gtrp bırak ve ikinci bir yk iin geri dn.
 • eoğuru atn., eoğuru vi. 1. ardından lmek, arkasından lmek. aumuşişi aulas koeoğuru: dedesinin ardından ld. eoğurare. peşinden l anlamında bir beddua. 2. ardından ya da uğrunda lmek, bir şeye ok dşkn olmak. siferis koeoğuru: atmacanın uğruna canını verdiyor.
 • eoxaaru atn., eosinapu vi. arkadan konuşmak. igzaesşa eoxaau: yrrlerken arkadan konuşuyordu.
 • eoxedinu atn., eoxedinu vi. ardında oturmak, ucuna oturmak, kenarına oturmak. pere ilavis koeoxes: serende balkonunun ucuna oturuyor.
 • eoxosaru atn., eoxosaru vi. arkadan, arkasına gzlemek, dikizlemek. aulaşe eoxosarams: arkadan gzlyor.
 • eoxosu atn., eoxro3ku vi. ucunda gebermek, kenarında gebermek, ardında gebermek. mtugi nena ilavis koeoxosu: fare kapı ucunda, kenarında geberdi.
 • eoxunu atn., eoxunu vi. ucuna oturmak, kenarına oturmak, ardına oturmak. ilavis koeoxedu: ucuna, kenarına oturdu.
 • eojvau atn., eojvau vi. arkasına/arkasından arpmak, vurmak. oulas bia koeujvau: ensesine sopayı arptı, vurdu. ara aulas koeomajvau: dalı sırtıma vurdu.
 • eoilu atn., eoilu vi. arkadan, arkasından vurmak. aulaşe koeoilu: arkadan vurdu.
 • eom3xvala atn. sondan, ucundan yapılan ekleme.
 • eom3xvaleri atn., eam3xveri vi. sondan, ucundan eklemeli, eklenmiş. eom3xvaleri a toyi oru: ucuna eklenmiş bir ipti.
 • eom3xvalu atn., eam3xvalu vi. sondan, arkadan ya da ucundan eklemek. va einas na hamu ti tois koeum3xvit. yetmezse bunu da ipin ucundan, arkasından ekleyin.
 • eonxvalu atn. peşine harcamak, yolunda harcamak. mosudu ti himus koeevunxvit. artanı da onun arkasından harcadık.
 • eonuşinu atn., eoişinu vi. 1. arkasından yetiştirmek. aulaşe bere ekunuşinu: arkasından ocuğu yetiştirdi. 2. arkasından uzanmak.
 • eonuşu atn., eoişu ark. arkasından yetişmek. cantxozu do eonu: peşinden koşarak yetişti.
 • eontxapu atn. ucundan, arkasından vurmak, arpmak. nuu solis koevantxu: enesini masanın ucuna vurdu, arptı.
 • eoralu atn., eoralu ark. 1.ardından sermek. 2. atn., mec. laf dokundurmak, szl olarak sataşmak. irasere svas anda eorams: grdğ her yerde her zaman szle sataşıyor.
 • eosudu atn., eoskidu ark. arta kalmak, geride kalmak. opşa var eosudu: geride ok kalmadı.
 • eostvalu arkasından, sırtından kaymak. mturi aulaşe eosu: kar sırtından, arkasından kaydı.
 • eosulinu atn. arkasından, arkasını kaydırmak. euuu svaşe eosulinu: dayalı olduğu yerden kaydırdı.
 • eosvaru atn., eosvaru ark. arkasına, ucuna art arda sıralamak, dizmek. dişa yukepe nca aras koeosvaru: odun ykn ağacın dalına dizdi.
 • eotoru atn., eotoru ark. ardından ekmek, kenarından ekmek, ucundan ekmek, kendine doğru ekmek. berek nana muşis şa wale eutoru: ocuk annesinin eteğini arkasından ekti.
 • eoaxu atn. 1. ucundan, kenarından kırmak. aponi cari am3ia eemiaxi. hamsili ekmeğin ucundan biraz kır. 2. kırılmak. pere eoroxu: balkonun ucu kırıldı.
 • eoou atn., eoou ark. arkaya, arkasına, arkasından fırlatmak. kva koeoou: arkasına taş fırlattı.
 • eorağodu atn. eorağodu vi. arkasından şarkı sylemek. aulaşe eorağadoms. arkasından şarkı sylyor.
 • eova3u atn., eova3u vi. 1. arkasından, arkasına vurmak, patlamak, atlamak. mşeri ara koevava3u: kumar ağacının dalı arkadan vurdu, arptı. 2. mec. son anda rastlamak.
 • eovalu atn., eovalu ark. arkasından sallamak. aulaşe yaluği euvalams: arkasından mendil sallıyor.
 • eovelu atn. arkasından kopmak, arkası dşmek. kudi eovelu: fesi arkasından dşt.
 • eoyoxeri atn., eocoxeri ark. arkasından ağırarak. eoyoxeri eoyoxeri kogolaxu: arkasından ağıra ağıra teye doğru geti.
 • eoyoxu atn., eocoxu ark. arkasından ağırmak. euyoxamu: e cemili ela, makvali mekare. ey cemil gel, sana yumurta vereceğim.
 • eoyonu atn., eoyonu ark. uğurlamak, yolcu etmek. musafirepes evayonit. misafirleri uğurladık, yolcu ettik.
 • eozdalu atn., eozdalu ark. 1. ardından ekmek, arkadan ekmek. gamuluaşa ena eizdi: ıkarken kapıyı arkandan ek. 2. mec. geri durmak, geri adım atmak, ekinceli kalmak. belas kodoloou do him eizdu: belaya dşrp kendisi geri ekildi.
 • eowelimu atn., eowomilu ark. ardından bakmak, arkaya ya da geriye doğru bakmak. aulamuşişe eovoweri. arkasından bakıyordum. eiweru: arkasına bakıyordu.
 • epri atn., epri ark. kendir. avla sanis epri megipinare. avluna kendir sereceğim.
 • epxe ince, uzun ubuk. epxe seri gune ore: ubuk gibi uzunsun.
 • ereli atn., irili xp., ereleri ark. alacalı bulacalı. ereli pora: renkli gmlek.
 • erxvi meg. damar.
 • eri vi.,onere ark., on3xodure atn. tavan.
 • abğalu atn., geşabğalu ark. iine, arasına dkmek.
 • abğeri atn., geşabğeri ark. iine, arasına dklmş. dişa abğeri: ortasına, iine odun dklmş.
 • adgeri atn., geşadgeri ark. iine, arasına koyulmuş. daxuris umina adgeri naşu: ateşin iine gğm bıraktı.
 • adginu atn., geşadginu ark. ortasında, merkezinde durdurmak. hiu oişi oşendas koadginu do naşu: o kadar insanın ortasında durdurup bıraktı.
 • agutineri atn., geşadgitineri ark. ortasında durmuş halde.
 • agutinu atn., geşadgitinu ark. ortasında, merkezinde durmak. oxori oşendas koagutu: evin ortasında durdu.
 • axaşu atn., geşaxaku ark. Ortasına/arasına ekmek. lupe nayi oşendas koaxaşu: lahanaları ayın iine ekti.
 • ava3u atn., geşava3u ark. arasına, ortasına dşmek, patlatmak.
 • avelu atn., geşolva ark. iine/ortasına/merkezine dşmek. daxuris koavelu: ateşin iine dşt.
 • gelanwalu vi. 1. Bandırmak. kovali topris gelunwams do imxors: ekmeği bala bandırıp yiyor. 2. Banmak.
 • ibosan xp., sulifani atn. ağa trps. ibosani mu onu sapancas doviguri: ibosaninin ne olduğunu sapancada ğrendim.
 • iilaneri, raferi atn., ncğimeri ark. buruşmak, kırışmak, kırıştırılmış, kırışmış, buruşturulmuş, buruşmuş. pora şimi iilaneri on/ ren: gmleğim kırışmış, kırıştırılmış haldedir.
 • iiveri ark., wiwivari atn. aşırı tuzlu bir yiyecek. iiveri yenerek yatılır. ryada her kim iiveri yiyen kişiye su verirse, halk inancına gre bu durumda; o kişi, suyu alanın kısmetidir.
 • ioleri ark. zorla, zorlayarak. ioleri ioleri doyu: zorla, zorlamayla, zorlayarak yaptı. nayi alatis ioleri dolobğams: ayı sepete zorlayarak, sıkıştırarak, tıka basa dolduruyor.
 • iğona, ağana 1. yenge. xes iğona komvadu: eline yenge geldi. 2. atinada (pazar) bir yer adı. ezebula şimişi iğona livadi. ezebulanın yengeli tarlası.
 • ixoa arş., mxoyae ark., wimwimi atn. cimri, eli sıkı.
 • ilili xp. kemene.
 • imbai vi. 1. kişinin arkasına vurulan yumruk. imbai mogiidare. arkana yumruk vuracağım. 2. handğa eo yuki bzdiki imbai momiodu.??
 • imoşeri 1. eğrilmiş. imoşeri toi . eğrilmiş ip. 2. burkulmuş, burkuk. uxe imoşeri miğun: ayağım burkuk durumda. 3. arpık, eğri. imoşeri dişka. arpık/eğri odun.
 • ina ark. ia 1. cin. ina karmaepes sudun. cinler değirmenlerde yaşarlar. 2. peri.
 • irir xp. kırmızı alınlı iskete kuşu.
 • irderi atn., briweri, areri xp. yırtık, yırtılmış. irderi wendei moun: yırtık orap giymiş.
 • irili ark., civane xp. 1. iskete kuşu. 2. mec. cılız, zayıf, ufak tefek.
 • iriri, sviwili xp., wiwiili vi. benekli sinek kapan kuşu.
 • omeri ark., şomeri atn.yenilmiş, yenmiş. gyari omeri: yemek yemiş.
 • aderi ark., aderi atn. 1. yaratılmış, yaratık. ğormoişi aderi: tanrının yarattığı. 2. benzer. baba muş diadu: babasına benzedi. 3. akılmış. uli doadu: iskemle aktı.
 • emi xp., tasi, ntasi tohum.
 • ideri ark. irderi atn. yırtık, yırtılmış. irderi pora. yırtık gmlek.
 • ini xp. 3ad. nolo.
 • ondideli meg. 1. byk meşe ağacı. 2. Megrellerde başpiskopos.
 • oni iti ark. baş parmak.
 • oni, moni ark., moni atn. meşe. onis mundi nugurcoli(noz.! kıını meşe ağacına srt.
 • veri xp., nosoni xp. zeki. veri oxorca. zeki kadın.
 • nosoni atn., nosiyayi vi., veri xp. zeki, akıllı.
 • o, e (erkekler iin) seslenme, hey. e bii. hey delikanlı.
 • ooxepuna atn., anaxepuna xp. bataklık. ooxepunas kodololu: bataklığa dşt.
 • oxoxi atn., uui xp. toygar kuşunun bir tr.
 • operi, noperi tutulmuş, yakalanmış, tutsak, esir. operi ini seri: tutulmuş, yakalanmış kuş gibi.
 • ori arş. 3ad. onvetela.
 • ubri vi., atn., ubui xp. uvri arş. kestane. ubri oorobu ora komoxu: kestane toplama zamanı geldi.
 • ue, ia xp., vaci vi., vaci arş., aali atn. Testis, taşak.
 • uuli, uu, wiili, vi., uliwa, ulina atn. civciv.
 • uua, uui ark., wuui xp., wuluina atn. kck. Beres uua uxepe uğun: ocuğun kck ayakları var.
 • uxneri, wuxneri atn. yanmış.
 • uxi uxi atn. 1. yanmış, yanık. 2. mec. eziyet grmş, iyi gn grememiş. uxi uxi kogolaxu ndğalepe şimi. iyi gn grmeden hep zorluklarla geti gnlerim.
 • uani atn. kk kazan. uanis mjalva dolobun: kk kazanda st var.
 • uui xp., oxoxi atn. toygar kuşunun bir tr.
 • ui ark., uri atn., ardala xp. kazan. a ui malezi: bir kazan dolusu bulama.
 • ulu ark. ubuk; fındık, kızılağa vb. ağaların filizlerinin ya da ince dallarının yapraklarının sıyrılması ile elde edilen uzun, nispeten ince, yaş ubuk.
 • umandeli xp., umanişe atn. sabahleyin. umandeli moviselas si girem: sabahleyin kalktığımda seni gryorum.
 • umaneri 1. atn. sabahki. umaneri cari: sabah kahvaltısı. umanişe moviseli: sabahleyin kalktım. 2. vi. yarınki. umaneri dulya. yarınki iş.
 • umani 1. sabah. umanişe mefare. sabah geleceğim. 2. yarın. uman iri ren sani. yarınlar, gelecek senin, senin olacak.
 • ume ark., oume atn. yarın. ume yemas mefare. yarın ğlen geleceğim.
 • umegendğani, meigendğani ark. den gn sonra. 3ad. meigendğani.
 • ura atn., mura arş. zo. 1. it kuşu, alı kuşu. 2. ocr. Bu kuşun tmesi kt bir haber geleceği anşamındadır.
 • uravaci sabun otu.
 • uri atn., ui vi., ardala xp. kazan. uris mundi gamuroxu: kazanın dibi koptu. a uri malezi pucis koowudgu: bir kazan orbayı ineğin nne koydu.
 • urna, urina vi. 1. hurmanın kurumuş/kurutulmuş hali. 2. ok fazla bekletilmesinden dolayı ii pamuksu hal alan meyve, elma.
 • urila atn. buruşuk. ğolesi urila. kahretsin(?) (tanrıya kfr olarak kabul edilir ve gnah olduğu sylenir).
 • urineri atn. buruşuk. toli urineri: buruşuk gzl. 3ad. ourinu.
 • uruği atn., uruği vi.(<tur. rk), k3ala, maci tuta, maraşina temmuz ayı. Rumi takvime gre temmuz 13, ağustoz 13 arası dnemdir.
 • uruli arş., coğormşiri,iri xp., anurina, layi anurina atn. baştan kara, uzun kuyruklu baştan kara.
 • ua, ia ark., wua vi., wulu atn. kk. ua mskibu: kk değirmen. uta bozo. kk kız.
 • vana vi. 1. bodur, fazla bymemiş. 2. gdk (insan iin).
 • veri atn. yanık, yanmış. veri dişa. yanmış odun. veri guri: yanık yrek.
 • vini, vina, vala acı (his). vini miğun: acım var.

 (sözcükler yayınlanan ilk sözlüktendir)

Nenapuna/Szlk info:
İsmail Bucaklişi: bucakli@hotmail.com
İrfan Aleksiva: aleksivatlk@hotmail.com

DİDİ LAZURİ NENAPUNA

Lazcanın Yazıya Geirilmesinde Tarihsel Bir adım!...
Bugne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca szlk

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl sren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vcuda getirilmiş, Lazcanın btn diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca zerine yapılmış en uzun sreli alışma olması itibariyle alanında tek!...

 • 25 Bin Lazca kelime
 • Binlerce deyim ve atasz
 • Detaylı olarak incelenmiş fiil biimleri
 • Trke ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
 • Her kelime iin ok sayıda Lazca rnek ve aıklama
 • 1160 sayfa / Byk boy / Sert kapak
 • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
 • ISBN: 978-975-9187-40-8
 • Adres: Mhrdarbağı sk. 8/1 Kadıky İst.
 • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93
 • E-Posta: bilgi@chiviyazilari.com
 • [Yazar: İsmail Bucaklişi, Hasan Uzunhasanoğlu, İrfan Aleksiva] [ Dil: Lazca / Trke]| 


  Droepe/Mevsimler
  Pukrinora - İlkbahar

  Mon̆inora - Yaz

  Stveli - Sonbahar

  İnuva Kış
  Tutape / Aylar
  Ǯanağani - Ocak

  K̆undura - Şubat

  Mart̆i - Mart

  Ap̆rili - Nisan

  Maisi - Mayıs

  Mbulora - Haziran

  Kʒala - Temmuz

  Mariaşina - Ağustos

  xalva - Eyll

  Guma - Ekim

  Ǯilva - Kasım

  Xrist̆ana Aralık
  Ndğalepe/Günler
  Tutaxa - Pazartesi

  İk̆inaxa - Salı

  Cumaxa - arşamba

  axa - Perşembe

  P̆arask̆e - Cuma

  Sabat̆oni - Cumartesi

  Mjaxa Pazar

  Ok̆oreʒxu /Rakam

  1 ar

  2 jur

  3 sum

  4 otxo

  5 xut

  6 aşi

  7 şk̆it

  8 ovro

  9 nxoro

  10 vit

  11 vit̆oar

  12 vit̆ojur

  13 vit̆osum

  14 vit̆otxo

  15 vit̆oxut

  16 vit̆oaşi

  17 vit̆oşk̆it

  18 vit̆ovro

  19 vit̆onxoro

  20 ei

  21 eidoar

  30 eidovit

  40 jurnei

  50 jurneidovit

  60 sumenei

  70 sumeneidovit

  80 otxonei

  90 otxeneidovit

  100 oşi

  101 oşidoar

  500 xut̆oşi

  1000 şilya / vit̆oşi

  Not:Bu bölüm hazırlanırken Nananena'dan yararlanılmıştır.
  Lazca'da 10'dan sonraki sayılar söylenirken do (ve) kullanılır.
  Örneğin 11, Lazca'da 10 ve 1 şeklinde söylenir.
  10'un 100'e kadar olan katmanları (20 hariç) 20 ve 10 kullanılarak söylenir.
  Örneğin 30, Lazca'da 20 ve 10 olarak ifade edilir.
  Bu bağlamda do (ve) bir toplama işleminin işaretidir.
  (Kaynak: Mjora ilk sayı 78.sayfa)


  Domkulape/Kısaltmalar
  ağn.: ağani: yeni tretilmiş kelime.
  an
  ʒ̆.: anʒ̆ala: argo.
  bot.: Bitkilerle ilgili
  cx.: coxo: isim
  dnot.: didinotkvame: atasz (MSKVANOZİTA)
  dut.: dutxe: dutxe Lazcası.
  geg.: megreluri: megrelya/megrelce.
  gln.: galeni: yabancı kkenli szck.
  gyu.: gyulva: batı
  kay.: kaynak.
  kor.: korturi: grcce.
  lat.: latinuri: latince.
  l
  p̆.: Lazuri aramitepe.
  mm.: meoama: beddua.
  not.: notkvame: deyim.
  noz.: nozi
  a: yaygınlığı olan kalıplaşmış sz.
  ocr.: ocera: halk inancı.
  ogr.: ogoru: kfr, svg.
  ox.: oxvamu: dua
  sf.: sıfat
  vi.: vija: amlıhemşin.
  xi.: xinapa: fiil, eylem
  yul.: Yulva: doğu
  zo.: Zooloji: Hayvanlarla ilgili
  ʒad.: Ʒadit: bakınız, kontrol ediniz.

   
     

     

   
  Copyright 2002-2019 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.