Ar üoçi na-ağoden mutxa iri üoçi-ti ağoden.
Bir insanın başına gelen, herkesin başına gelebilir.


Lazuri genelinde şuan 21 kişi online.
 
FORUM Eski Defter MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu F - Lazuri Nenapuna / Lazuri.ComÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya


Lazca Kurs
Lazuri Doviguram

Download / Yükle
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri
 

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 (sözcükler yayınlanan ilk sözlüktendir)

Nenapuna/Sözlük info:
İsmail Bucaklişi: bucakli@hotmail.com
İrfan Aleksiva: aleksivatlk@hotmail.com

 • fafu, fadu "fatma" adının kısaltılarak Lazca'ya adapte edilmiş biçimi.
 • fanusa gelincik balığı.
 • felengi deniz taşıtlarını karada taşımaya yarayan parçalar halindeki ahşap kızak. felengis kocemoxunes do miyonaman: felengi’ye oturtup beni götürüyorlar.
 • feli ûaponi atn. kabak tohumunun ekildiği çukur.
 • feli vi., ore ark., üasûane atn., misiri atn., qoqore xp. 1. vi. feli. kabak. 2. ark. ore. kabak. 3. atn. üasûane. bal kabağı. 4. atn. misiri. karakabak. 5. atn. orore. süs kabağı. 6. arş. oriwa. süs kabağı. 7. xp. qoqore. kabak.
 • fanti iskambilde bacak, vale, oğlan.
 • feluüa, peluüa xp. kayık. feluüa dvaşüu: kayık battı.
 • fenti atn. (<far). usûl, yol. aye dulyaşi fenti muşi gişüuûasere: yaptığın işin yolunu ya da usulunu bileceksin.
 • fingili ark., gingili vi., xvali atn. sümük. fingili gegixtams: sümüğün akıyor.
 • fiûiüozi vi. atlet, fanila. fiûiüozi dolokuns: atlet giymiş durumda.
 • fiyo xp. şakrak kuşu, erikçi kuşu.
 • fodul, foduli 1. arş. kavgacı, saldırgan. 2. atn. aptal, şapşal, avanak. fodulis uwvanene aciren. aptal söylenene inanıyor. 3. ark. savurgan. 4. vi. kendini beğenmiş, kibirli.
 • foga atn., forüa ark., porüa meg. elbise. dologonkos foga mik giöu? giydiğin elbiseyi kim dikti?
 • fora, fara, fori kere. muüu fora mefûi. kaç kez geldim. a fora orûas mot ikum: birkez olsun yapma.
 • foûa vi., atn., gowaüorale ark., üowotfala atn. peştemal. foûa şüas koüowitu: peştimalı beline sardı.
 • foûeri otantik Laz kıyafetinde başa sarılan uzunca bez.
 • franguli,fanguli kilit.
 • frasuli xp. bezelye.
 • frat hışımla, çarçabuk, hemencecik, çabucak. frat! frat! ...! gyari melidums: hışımla, çarçabuk yemek atıştırıyor.
 • felamuri vi., flamuri atn. du3xu ıhlamur.
 • frinwi çocuk dilinde burun silme. frinwi i: burnunu sil.
 • froxti ark., floxûi atn. kabarcık. xanöalis froxti keyalu: kolunda kabarcık çıktı.
 • fûili fûili atn. param parça. fota fûili fûili domayu. peştemalım param parça oldu.
 • fûili, fûileri atn. parçalanmış. fûileri porça. parçalanmış gömlek.
 • fula atn. punûi vi. içi boş, koful. fula neâi: içi boş ceviz, kof ceviz.
 • fuşki, fuşüi hayvanların dışkısı gübre.

 (sözcükler yayınlanan ilk sözlüktendir)

Nenapuna/Sözlük info:
İsmail Bucaklişi: bucakli@hotmail.com
İrfan Aleksiva: aleksivatlk@hotmail.com

DİDİ LAZURİ NENAPUNA

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

 • 25 Bin Lazca kelime
 • Binlerce deyim ve atasözü
 • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
 • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
 • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
 • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
 • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
 • ISBN: 978-975-9187-40-8
 • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
 • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93
 • E-Posta: bilgi@chiviyazilari.com
 • [Yazar: İsmail Bucaklişi, Hasan Uzunhasanoğlu, İrfan Aleksiva] [ Dil: Lazca / Türkçe]| 


  Droepe/Mevsimler
  Pukrinora - İlkbahar
  Monöinora - Yaz
  Stveli - Sonbahar
  İnuva - Kış
  Tutape / Aylar
  Wanagani - Ocak
  Üundura - Şubat
  Marûi - Mart
  Aôrili - Nisan
  Maisi - Mayıs
  Mbulora - Haziran
  Kéala - Temmuz
  Mariaşina - Ağustos
  Çxalva - Eylül
  Guma - Ekim
  Wilva - Kasım
  Xrisûana - Aralı
  Ndğalepe/Günler
  Tutaçxa - Pazartesi
  İüinaçxa - Salı
  Cumaçxa - Çarşamba
  Çaçxa - Perşembe
  Ôarasüe - Cuma
  Sabaûoni - Cumartesi
  Mjaçxa - Pazar
  Oüoreéxu/Rakam

  1 ar
  2 jur
  3 sum
  4 otxo
  5 xut
  6 aşi
  7 şüit
  8 ovro
  9 nçxoro
  10 vit
  11 viûvar
  12 viûojur
  13 viûosum
  14 viûotxo
  15 viûoxut
  16 viûvaşi
  17 viûüit
  18 viûovro
  19 viûonçxoro
  20 eçi
  21 eçidoar
  30 eçidovit
  40 jurneçi
  50 jurneçidovit
  60 sumeneçi
  70 sumeneçidovit
  80 otxoneçi
  90 otxeneçidovit
  100 oşi
  101 oşidoar
  500 xuûoşi
  1000 şilya / viûoşi

  Not:Bu bölüm hazırlanırken Nananena`dan yararlanılmıştır.
  Lazca`da 10`dan sonraki sayılar söylenirken do (ve) kullanılır.
  Örneğin 11,Lazca`da 10 ve 1 şeklinde söylenir.
  10`nun 100`e kadar olan katmanları (20 hariç) 20 ve 10 kullanılarak söylenir.
  Örneğin 30, Lazca`da 20 ve 10, olarak ifade edilir.
  Bu bağlamda do (ve) bir toplama işleminin işaretidir.
  (Kaynak:Mjora ilk sayı 78.sayfa)


  Domkulape/Kısaltmalar
  ağn.: ağani: yeni türetilmiş kelime.
  anw.: anwala: argo.
  bot.: Bitkilerle ilgili
  cx.: coxo: isim
  dnot.: didinotkvame: atasözü (MSKVANOZİTA)
  dut.: dutxe: dutxe Lazcası.
  geg.: megreluri: megrelya/megrelce.
  gln.: galeni: yabancı kökenli sözcük.
  gyu.: gyulva: batı
  kay.: kaynak.
  kor.: korturi: gürcüce.
  lat.: latinuri: latince.
  lô.: Lazuri Ôaramitepe.
  mçm.: meoçama: beddua.
  not.: notkvame: deyim.
  noz.: noziûa: yaygınlığı olan kalıplaşmış söz.
  ocr.: ocera: halk inancı.
  ogr.: ogoru: küfür, sövgü.
  ox.: oxvamu: dua
  sf.: sıfat
  vi.: vija: çamlıhemşin.
  xi.: xinapa: fiil, eylem
  yul.: Yulva: doğu
  zo.: Zooloji: Hayvanlarla ilgili
  éad.: 3adit: bakınız, kontrol ediniz.

   
     

     

   
  Copyright © 2002-2018 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.