Ar üoçi na-ağoden mutxa iri üoçi-ti ağoden.
Bir insanın başına gelen, herkesin başına gelebilir.


Lazuri genelinde şuan 23 kişi online.
 
FORUM Eski Defter MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Ğ - Lazuri Nenapuna / Lazuri.ComÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya


Lazca Kurs
Lazuri Doviguram

Download / Yükle
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri
 

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 (sözcükler yayınlanan ilk sözlüktendir)

Nenapuna/Sözlük info:
İsmail Bucaklişi: bucakli@hotmail.com
İrfan Aleksiva: aleksivatlk@hotmail.com

 • ğaöüa ark., ğaöa atn. kene.
 • ğaöo ark., ciceğeni atn. çekirge kuşu.
 • ğağili ark. bulanık, puslu (su için kullanılmaz). ğağili maâiren. bulanık görüyorum.
 • ğala ğula atn. karışık, düzensiz. iri tevuli ğala ğula diyu. herşey karmakarışık oldu.
 • ğala ğula oyapu atn. alt üst olmak, karmakarışık olmak. dulyape ğala ğula domayu. işlerim alt üst oldu.
 • ğalacica ark. koltukaltı. ğalacica aâiren. koltukaltı görünüyor.
 • ğalacida xp. diz kapağının arkasındaki yumuşak bölge, bacakta dizin arkasında kalan kısım.
 • Ğalampa, ğampa atn., ğampo ark., üoôeri xp. cevizin yeşil dış kabuğu.
 • üoôeri xp., ğalampa, ğampa atn., ğampo ark. cevizin yeşil dış kabuğu.
 • ğalamso atn., ğaramso xp. ğramso xp. maydanoz bitkisi.
 • ğali ark. derenin küçüğü. Berepek ğalis çxomi öopuman: çocuklar derede balık tutuyor.
 • ğalizemsku xp., wari zemsüu atn., azemsku vi. dere kuşu.
 • ğalôici, ğaliôici ark. dere ağzı.
 • ğamadi atn. arı kovanının parçalarını birbirine bağlamaya yarayan “u” biçimindeki demir çivi, kanca.
 • ğampo vi. 1. ağaç kabuğuyla gövdesi arasında çürümeden dolayı oluşan boya. 2. cevizin yeşil kabuğu. 3. ağaç boyası.
 • ğanci baldır. ~ geöveri: 1. baldırı yanık. 2. Not. Tembel, hamarat olmayan. Ğanci geöveri bozo: tembel kız. (açık ateşin yakıldı otantik Laz evlerinde tembel kızlar sürekli ateşin karşısında oturur böylece bacak-ön kısmı kızarır yanardı.)
 • ğara atn., ğari vi., landi meg. gölge. ğara muşis camûen. gölgesinden sakınıyor.
 • ğaras cemûalu atn. gölgesinden kaçmak, sakınmak. şüurinate ğara muşis camûen. korkusundan gölgesinden sakınıyor, kaçıyor.
 • ğareri 1. çizilmiş, çizik. 2. vi. karalanmış.
 • ğarğa xp. bataklık tavuğu (bıldırcın kılavuzu).
 • ğarğalida atn., cerguli arş. bademcik. ğarğalida kelvadu. bademcikleri çıktı.
 • ğari vi., ğara atn., landi meg. gölge.
 • ğarnasûi arş., ôaraske ark. doloni hafta.
 • ğaşüeri atn., ğareri ark. karalanmış.
 • ğavri, üombo atn. üobo vi. ham, olgunlaşmamış. ğavri ombri: ham erik, olgunlaşmamış erik.
 • ğari ark. hayal. si ğari gaâiyu doren: sen hayal görmüşsün.
 • ğayla atn. 1. Gelincik. Ğayla na süudun svas mtuci var iyen: gelinciğin yaşadığı yerde fare bulunmaz. 2. Mec. cılız, zayıf. bere şüimi ğayla sûeri kodosüudu: çocuğum “ğayla gibi” zayıf, cılız kaldı.
 • ğayla, mludi atn., âemuri vi., âenuri zoo. sincap.
 • ğazi xp. yaşlı kadınların kollarına ya da boyunlarına taktıkları bir tarafı kesik olan bilezik.
 • ğawa pawa atn. 1. olur olmaz. ğawa pawa ixaôas: olur olmaz konuşuyor. 2. saçma sapan.
 • ğawa ôawa oxaôaru atn. saçma sapan konuşmak, olur olmaz konuşmak. iri şüala ğawa ôawa ixaôas: herkesle saçma sapan konuşuyor.
 • ğaweri atn. kazınmış. ûebi ğaweri ncalepe doxombes: kabuğu kazınmış ağaçlar kurudular.
 • ğeci domuz, ğeci monta. domuz yavrusu. 3ad. mtfila.
 • ğeci oyini vi. bir çocuk oyunu. ö
 • ğeciüina atn. küçük domuz.
 • ğefani, refani atn., bu3xi tırmık. ğefanite pavri kosums: tırmıkla yaprak süpürüyor.
 • ğere, ğera ardeşen’in ışıklı beldesinin Lazca’daki adı.
 • ğeri 1. mısır sapı. ğeri tolis gvanamûu: mısır sapı gözüne girdi. 2. Kibrit çöpü. A sum ğeri komomçi: birkaç kibrit çöpü ver. 3. Saç teli. A ğeri toma: bir tel saç.
 • ğesi atn. yaşlı bir ağacın kuruması ya da dipten kesilmesinden dolayı toprak üzerinde kalan büyük parça. bu parça büyük ve geniş olur. kesilmesi ya da kullanılması zordur.
 • ğleôi ark. lerwi atn. 1. salya. coğorik ğleôi dobams: köpeğin ağzından salya akıyor. 2. Kimi taşların üzerinde su ile temas halinde olmasından ötürü oluşan salyamsı ve kayganlı veren sıvı.
 • ğnosi xp., nosi atn., öüua meg. akıl. ğnosi var uğun: aklı yok.
 • ğoberi çit. ğoberis celaxeûu: çitin üzerinde oturuyordu.
 • ğoberis celabalu atn., not. iffetini kaybetmek.
 • ğobği ark. eski şeylerin bulunduğu yer.
 • ğoci ark. köşe. ğocis kelaxedu. köşeye oturdu.
 • ğoüo ark., mğoüo atn. suda yaşayan küçük bir böcek. yana doğru hareket eder.
 • ğolesûi Lazların çok tanrılı dinsel inanışlarında bir tanrı adı.
 • ğomalumci, ğomamci ark., ğomalimci atn. dün akşam, dün gece. ğoma limci nak orûi? dün akşam nerdeydin?
 • ğoma, mwea atn. dün. ğoma hek borûi. dün ordaydım.
 • ğomaneri, ğomanuri dünkü. ğomaneri bere: dünkü çocuk.
 • ğomu, ğomi akdarı ile yapılan bir yemek.
 • ğonöüi arş., xlunöüi atn., ğroni vi. 1. arş. taşlık, kaya dibi. 2. atn. iki boğaz arası çukur yer. 3. vi. güneş almayan, çukur, köhne yer.
 • ğorğela atn. iri yarı, büyük yapılı. ğorğela puci. büyük yapılı inek.
 • ğorğiöi atn. taşla karışık. ğorğiöi leûa. taşla karışık toprak.
 • ğorğoci kaz.
 • ğorğori arş. çok yaşlı. e ğorğori üoçi, bere nak oşüvi. ey yaşlı adam, çocuğu nereye gönderdin.
 • ğorma 1. mağara, in. mtutik ğormas komeşaxtu: ayı mağarasına girdi. 2. delik. wiwilaş ğormas üuçxe kogemadgu: yılan deliğine ayağımı basabildim/koyabildim (istemeyerek, istem dişi yapılan bir davranış).
 • Ğormoûi atn., ğormoti ark., ğoronti meg. Lazların çok tanrılı dinsel inançlarında, yerlerin ve göklerin yaratıcısı olarak kabul edilen tanrının adı. Lazlar hıristiyan oldukları dönemlerde de ‘tanrı’ karşılığı olarak ğormoûi sözcüğünü kullanmışlardır. ğormoûik giskedinas (ox.): başın sağolsun. ğormoûik didi ndğa mekças (ox.): tanrı uzun ömür versin.
 • ğowo vi., mğowwo arş. karameşe ağacı.
 • ğui xp. kuzgun kuşu.
 • ğuli 1. arş. yanlış. nana muşik ğuli dusûuresau: annesi yanlışını düzeltti. 2. kem göz, kötü göz. ğuli ğuli dolomowes/dolomes: kem gözle bakıyor. 3. ark. aksak, topallayarak. üuçxe komobontxi, hawi var gomalen, gobulur ğuli: ayağımı çarptım, şimdi gezemiyorum, aksıyorum topallıyorum 4. vi. ucu baston tutamağına benzer şekilde eğri çubuk ya da odun. Ha dişka öimoşeri ren, ha dişka-ti ğuli. Bu odun çarpık, bu odununsa ucu eğri. 
 • ğuntu vi. 1. kabarık tüyleri olan köpek. 2. cins olarak ufak olmakla birlikte tombulca köpek. 3. bir köpek adı. 4. mec. tombul (çocuk). ğuntu steri bere: “ğuntu” gibi tombul çocuk.
 • ğunûu arş. su değirmenlerinde çark.
 • ğura do eçoroba atn., ğura do eöüvadala vi., not. ölüm ve son. ğura do eçoroba süani: ölümün ve sonun.
 • ğura do enüaluri atn., not. ölüm ve (ahirete) taşınma. ğura do enüaluri süani: senin ölümün ve ahirete taşınman.
 • ğura ölüm. ğura do eçoroba süani: ölümün ve sonun.
 • ğura ûorini golaçvalu arş., not. ölüm korkusu yaşamak. ğura ûorini kogolovuçvi: ölüm korkusu yaşadım.
 • ğuranöami vi. ölümü engelleyeceğine inanılan ilaç, ölümsüzlük ilacı.
 • ğureri ölmüş, ölü. ğureri üoçi: ölmüş adam.
 • ğurineri öldürülmüş, ölü. ğurineri âires: öldürülmüş olarak buldular.
 • ğurni, ğuni ark. 1. oluk. değirmende çarkın hızlı dönüşünü sağlamak için basınçlı su sağlayan oluk. Basıncın yüksek olması için eğimli bir zemin üzerinde inşa edilir. Uzunluğu takriben 10 m’dir. Içi oyulmuş Karataşların birleştirilmesi ile yapılır. bu oluğun ucunda “sôina” denen huni biçiminde bir araç bulunur. bu delikli tıpa sayesinde sıkışan su basınçla çarka çarparak dönüşü hızlandırır. karmaûe ğurni: değirmenin oluğu. 2. Vurmalı bir Laz müziği enstrümanı; kara kovana benzemektedir.
 • ğurni, ğuni atn., bogina, m3ka vi., üarvani, üavrani, üodi ark. Arı kovanı, karakovan, petek. 3ipris ğuni cudgun: gürgene kovan konulmuş.
 • ğurâuli zehir. ğurâuli şüomare (mçm.): zehir yiyesin. ğurâuli to gayas (mçm): sana zehir olsun! ğurâuli to şüoma (mçm): zehir yiyesin!
 • ğuveli atn. büyük (ot) bağı ya da yığını. ar ğuveli nçala: büyükçe bir saman yığını.
 • ğva ark., loqa xp. yanak. möita ğva: al yanak.
 • ğvaüaüa atn. yeni doğmuş bebek.
 • ğvambaru kabakulak hastalığı.
 • ğvamöita ark. 1. al yanaklı. 2. keten kuşu.
 • ğvanöili ark., minöa, ğaminöa atn., miöinöa vi. siğil. xes ğvanöili kelançanu: elinde siğil oluştu.
 • ğvaôa ark., lagodi atn. danaburnu böceği. ğvaôate ğaöo öopuman: danaburnu böceği ile örümcek kuşu avlıyorlar.
 • ğvardanisûi ark., wurisûi atn. iğin melon kısmı. mxeni parpas ğvardanisûi uwumenan: iğin melon kısmına ‘ğvardanisûi' denir.
 • ğvari 1. ark. yağmurun bulanık akan suyu, selinti. ğvari gelooms: yağmur suyu akıyor. 2. xp. sel. ğvari mulun: sel geliyor.
 • ğvari atn., şuvi ark. ıslak. ğvari leûa: ıslak toprak.
 • ğvaroba atn. ıslaklık.
 • ğvato ark. kalkana benzeyen, kuyruğu zehirli, derinde yaşayan bir balık.
 • ğvini şarap. ğvini şums: şarap içiyor.

 (sözcükler yayınlanan ilk sözlüktendir)

Nenapuna/Sözlük info:
İsmail Bucaklişi: bucakli@hotmail.com
İrfan Aleksiva: aleksivatlk@hotmail.com

DİDİ LAZURİ NENAPUNA

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

 • 25 Bin Lazca kelime
 • Binlerce deyim ve atasözü
 • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
 • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
 • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
 • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
 • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
 • ISBN: 978-975-9187-40-8
 • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
 • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93
 • E-Posta: bilgi@chiviyazilari.com
 • [Yazar: İsmail Bucaklişi, Hasan Uzunhasanoğlu, İrfan Aleksiva] [ Dil: Lazca / Türkçe]| 


  Droepe/Mevsimler
  Pukrinora - İlkbahar
  Monöinora - Yaz
  Stveli - Sonbahar
  İnuva - Kış
  Tutape / Aylar
  Wanagani - Ocak
  Üundura - Şubat
  Marûi - Mart
  Aôrili - Nisan
  Maisi - Mayıs
  Mbulora - Haziran
  Kéala - Temmuz
  Mariaşina - Ağustos
  Çxalva - Eylül
  Guma - Ekim
  Wilva - Kasım
  Xrisûana - Aralı
  Ndğalepe/Günler
  Tutaçxa - Pazartesi
  İüinaçxa - Salı
  Cumaçxa - Çarşamba
  Çaçxa - Perşembe
  Ôarasüe - Cuma
  Sabaûoni - Cumartesi
  Mjaçxa - Pazar
  Oüoreéxu/Rakam

  1 ar
  2 jur
  3 sum
  4 otxo
  5 xut
  6 aşi
  7 şüit
  8 ovro
  9 nçxoro
  10 vit
  11 viûvar
  12 viûojur
  13 viûosum
  14 viûotxo
  15 viûoxut
  16 viûvaşi
  17 viûüit
  18 viûovro
  19 viûonçxoro
  20 eçi
  21 eçidoar
  30 eçidovit
  40 jurneçi
  50 jurneçidovit
  60 sumeneçi
  70 sumeneçidovit
  80 otxoneçi
  90 otxeneçidovit
  100 oşi
  101 oşidoar
  500 xuûoşi
  1000 şilya / viûoşi

  Not:Bu bölüm hazırlanırken Nananena`dan yararlanılmıştır.
  Lazca`da 10`dan sonraki sayılar söylenirken do (ve) kullanılır.
  Örneğin 11,Lazca`da 10 ve 1 şeklinde söylenir.
  10`nun 100`e kadar olan katmanları (20 hariç) 20 ve 10 kullanılarak söylenir.
  Örneğin 30, Lazca`da 20 ve 10, olarak ifade edilir.
  Bu bağlamda do (ve) bir toplama işleminin işaretidir.
  (Kaynak:Mjora ilk sayı 78.sayfa)


  Domkulape/Kısaltmalar
  ağn.: ağani: yeni türetilmiş kelime.
  anw.: anwala: argo.
  bot.: Bitkilerle ilgili
  cx.: coxo: isim
  dnot.: didinotkvame: atasözü (MSKVANOZİTA)
  dut.: dutxe: dutxe Lazcası.
  geg.: megreluri: megrelya/megrelce.
  gln.: galeni: yabancı kökenli sözcük.
  gyu.: gyulva: batı
  kay.: kaynak.
  kor.: korturi: gürcüce.
  lat.: latinuri: latince.
  lô.: Lazuri Ôaramitepe.
  mçm.: meoçama: beddua.
  not.: notkvame: deyim.
  noz.: noziûa: yaygınlığı olan kalıplaşmış söz.
  ocr.: ocera: halk inancı.
  ogr.: ogoru: küfür, sövgü.
  ox.: oxvamu: dua
  sf.: sıfat
  vi.: vija: çamlıhemşin.
  xi.: xinapa: fiil, eylem
  yul.: Yulva: doğu
  zo.: Zooloji: Hayvanlarla ilgili
  éad.: 3adit: bakınız, kontrol ediniz.

   
     

     

   
  Copyright © 2002-2018 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.