Daçxuri var on-na, üoma sole mulun?
Ateş yoksa duman nerden geliyor?


Lazuri genelinde şuan 31 kişi online.
 
FORUM Eski Defter MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu H - Lazuri Nenapuna / Lazuri.ComÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya


Lazca Kurs
Lazuri Doviguram

Download / Yükle
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri
 

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 (sözcükler yayınlanan ilk sözlüktendir)

Nenapuna/Sözlük info:
İsmail Bucaklişi: bucakli@hotmail.com
İrfan Aleksiva: aleksivatlk@hotmail.com

 • hafala arş. kötürüm.
 • hagaga atn. hoppa, oynak. hagaga bozomota. hoppa kız.
 • hak, hako vi., hay atn., ak xp. burada. hak moxûi: buraya gel. hak 3adi: buraya bak.
 • hakole vi., hakele, hayele atn. bu yandan, bu taraftan. hakole golaxti: burdan geç.
 • hakoneri, hakonuri vi., akonay xp. buralı, buraya ait. heya hakoneri ren. o buralıdır.
 • hakoni vi., hayoni atn., akoni xp. buralı, buraya ait. hakoni üoçepe. buralı insanlar.
 • hakşa buraya kadar. ari hakşa mulun: su buraya kadar geliyor.
 • Haüo, haüonai ark., haüu atn. 1. bu kadar. Ma haüo domibağun: bana kadar yeter. Haüo uşkuri so âiri? bu kadar elmayı nerde buldun? 2. Bu kadar (şaşkınlık, hayret belirtir). Haüo ti gunâe üoçi iveni ! bu kadar da uzun adam olurmu! Haüo dulya mod gaxenu! Bu kadar işi nasıl yapabildin!
 • ham atn., haya ark., am xp. bu. ham 3adi. buna bak. Ham mu ren? bu nedir?
 • hamu şuüule, hamu şuüale atn., hawişkule ark. bundan sonra.
 • hamus atn., hayas vi., ayas xp. buna. hamus uwvi. buna söyle.
 • hamusûeri, hasûeri atn., asûeri xp., bunun gibi. hamusûeri a mutxa. bunun gibi bir şey.
 • hamuş gale bunun dışında. hamuş gale mutu var mişüun. bunun dışında bir şey bilmiyorum.
 • hamuş made atn., ha meûa ark. bundan başka, bu hariç. hamuş made muti var miğun: bundan başka birşeyim yok.
 • handğa xp., andğa atn. bugün. handğa ti var moxtu: de gelmedi.
 • hanepe, haminepe buralar. hanepes domtu: buralarda kar yağdı.
 • hantepe, hantere ark., antepe xp., hani atn. 1. bunlar. hantepe üai ren: bunlar iyidir. 2. şunlar.
 • hanwo ark., wo atn., anwo xp. bu yıl. hanwo dido mtviri mtu: bu yıl çok kar yağdı.
 • haşo vi., aşo xp. böyle. haşo moxti. böyle gel.
 • haşopete vi., atn. aşopete xp. böylelikle, bu şekilde. haşopete var iven: böylelikle/bu şekilde olmaz.
 • haşote böylece, bu şekilde. mşkoruns, haşote bidare? açım, böylece (aç bir şekilde) gideceğim.
 • haya vi., ham atn., am, aya xp. bu. haya keöopi. bunu al.
 • hayaşeni ark., hamuşeni atn. bu yüzden, bunun için, bundan dolayı, bundan ötürü. hayaşeni oxori do leûa meôûüoçi: bundan ötürü evimi ve toprağımı terk ettim.
 • hawi ark., awi xp., hus, huy atn. şimdi. hawi mu ôare? şimdi ne yapacağım?
 • hawineri ark., awineri xp., husineri atn., husûineri arş. şimdiki, şu anki.
 • hawişkule ark., awişkule xp., husişuüule ark. bundan böyle, bundan sonra, şimdiden sonra. hawişkule ğvini varti pşvat: bundan böyle şarap içmeyeceğiz.
 • hek, heko vi., hik, hiko atn., ek, eko xp. 1. orada. hek giyondram: seni orda bekliyorum. 2. oraya. Hek moxti: oraya gel.
 • hekole vi., hikele atn., ekole xp. o yandan, o taraftan, ordan. hekole moxti. o yandan gel.
 • hekolendo ark., ekolendo xp., hikolendo atn. o taraftan, öteki taraftan, öteden, ötede. Hekolendo mot golulur: o taraftan geçme.
 • hekoni ark., hikoni atn., ekoni xp. 1. ordaki, oradaki. hekoni ma komomçi: ordakini bana ver. 2. oralı. Hekoni bozomotalepe opşa msüva iyeran: oralı kızlar çok güzel oluyorlar.
 • hekonuri, hikonuri atn. oralı. hekonuri vore: oralıyım.
 • hekşa ark., hikşa atn. oraya kadar. hekşa var malen: oraya kadar gidemem.
 • heüo, eüo ark., eüonai vi., hiüu atn. ne kadar, o kadar. heüo mskva ti mod re: ne kadar da güzelsin! Heüo ti var iven! O kadar da olmaz!
 • hem ark., em xp., him atn. o. hem ndğas gzas kogebdgitit. o gün yola koyulduk.
 • hemindoras, hemindos ark., hindos atn. 1. o zaman. ma bere borûi, hemindoras muxtimun. ben çocuktum, o zaman gelmişti. 2. öyle ise. hemindoras moxti. öyle ise gel.
 • hemüele ark., himüale atn., emüele xp. o taraf. oxori çkuni hemüele doskidun. evimiz o tarafta kalıyor.
 • hemoraşkule ark., himuşüule atn. o zamandan beri, ondan sonra. hemoraşkule var iâiren. o zamandan beri görünmüyor.
 • hemuşeni ark., emuşeni xp., himuşeni atn. 1. onun için, o yüzden, ondan dolayı. hemu şeni var businapam. onun için konuşmuyorum. 2. şunun için.
 • hemuşkule ark., himuşüule atn. ondan sonra. hemuşkule çkva var bogni yamo. ondan sonra bir daha duymadım ‘yamo’ sesini.
 • hena, yena, ena, ona hey, he, ey. hena var dosüudare. hey kalmayasın, yaşamayasın!
 • hentepe, hentere ark., entepe xp., hini atn. onlar. hentepes uwvi komoxtan. onlara söyle gelsinler.
 • heşo ark., eşo xp., hişo atn. öyle. heşo miwves: öyle söylediler.
 • heşote ark., hişote atn. öylece, öylelikle. xvalarûu, heşote doğuru: yalnızdı, öylece öldü.
 • heteni atn. olmadık zaman, umulmadık bir zaman, beklenmedik bir zaman, bir başka zaman. hetenis xes momadvaseûu, hus va maâiren. bir başka zaman olsa elime takılacaktı, şimdi bulamıyorum.
 • heti ark., himarti atn. 1. o da, bir diğeri. heti komoxtu: o da geldi. 2. onuda. heti komoği. onuda getir.
 • heya vi., eya xp., him atn., hemu ark. o. heya momçi. onu ver.
 • heyaşeni ark., yeşeni atn. onun için, o yüzden, ondan dolayı. heyaşeni çku üoçi var bivet. o yüzden biz adam olmayız.
 • himüale atn., hemüele ark., emüele xp. o taraf, o tarafta. himüale âun. o tarafta duruyor.
 • himu dixo atn. o olmaksızın, onsuz. Himu dixo var iyen: onsuz olmuyor.
 • himuş gale ondan başka, o hariç. himuş gale iri xavi oran/ renan: ondan başka herkes kötüdür.
 • himuşeni atn., hemuşeni ark. 1. bu yüzden, bundan dolayı. 2. onun için.
 • hindoneri atn., hemindoraneri ark. o zamanki. hindoneri nosi komiğuûuüo mutu var gamapçaûu: o zamanki aklım olsaydı hiçbir şeyi satmazdım.
 • hindoraşüule atn., hemoraşkule ark. ondan sonra, o zamandan sonra. hindoraşüule ‘atenaşe’ var vidi: ondan sonra ‘atena’ya gitmedim.
 • hindos atn., hemindos, hemindoras ark. 1. o zaman. hindos bere vorûi. o zaman çocuktum. 2. öyle ise. hindos mot mulur. öyle ise gelme.
 • hineburi atn., nişebura xp., ninteşebura vi. 1. kendi kendilerine. 2. kendilerine özgü, kendilerince.
 • hinepe atn. oralar. hinepe maüomandu? oraları özledim?
 • hini atn., hentepe, hentere ark., hetepe xp. onlar. hini moxûan. onlar gelsinler.
 • hini dixo atn. onlar olmadan, onlar olmaksızın.
 • hinişi atn., hetepeşi xp., hentepeşi, hentereşi ark. onların. ham hinişi dulya ren: bu onların işidir.
 • hişo atn., heşo vi. 1.öyle. ham dulyape hişo var iyen: bu işler öyle olmaz. 2. o tarafa, o yönde, o yöne. hişo idi: o tarafa git. 3. O şekilde. Noğaşe hişo goöirderi gopeleüeri idare i? Çarşıya o şekilde yırtık pırtık mı gideceksin?
 • hişopete atn., heşopete vi. öylelikle, bu şekilde. hişopete kogolovuçvit ham derdepe ti: öylelikle geçirdik bu dertleri de.
 • hişote atn., heşote vi. öylece. u3adeli orûu, hişote doğuru: bakımsızdı, öylece öldü.
 • ho, ko evet. ho ho: evet evet. ho, mefûare: evet geleceğim. var mot miwome, ho miwvi: hayır deme, evet de.
 • hus, huy atn., hawi ark., awi xp. şimdi. hus mevulu: şimdi geliyorum.
 • husişuüule atn., hawişkule ark. bundan sonra, şimdiden sonra. hişo domawonen, husişuüule si vati gâira: öyle sanıyorum ki, bundan sonra seni görmeyeceğim.
 • huşa atn., hamoraşakis ark. şimdiye dek, şimdiye kadar. huşa nak orûi: şimdiye kadar nerdeydin. huşa mot var miwvi! Şimdiye dek niçin söylemedin?
 • huy do huy, hus do hus atn. e bugün. huy do huy mevusumt: bugüne bugün sürünüyoruz, sürtüyoruz.

 (sözcükler yayınlanan ilk sözlüktendir)

Nenapuna/Sözlük info:
İsmail Bucaklişi: bucakli@hotmail.com
İrfan Aleksiva: aleksivatlk@hotmail.com

DİDİ LAZURİ NENAPUNA

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

 • 25 Bin Lazca kelime
 • Binlerce deyim ve atasözü
 • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
 • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
 • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
 • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
 • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
 • ISBN: 978-975-9187-40-8
 • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
 • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93
 • E-Posta: bilgi@chiviyazilari.com
 • [Yazar: İsmail Bucaklişi, Hasan Uzunhasanoğlu, İrfan Aleksiva] [ Dil: Lazca / Türkçe]| 


  Droepe/Mevsimler
  Pukrinora - İlkbahar

  Monç̆inora - Yaz

  Stveli - Sonbahar

  İnuva – Kış
  Tutape / Aylar
  Ǯanağani - Ocak

  K̆undura - Şubat

  Mart̆i - Mart

  Ap̆rili - Nisan

  Maisi - Mayıs

  Mbulora - Haziran

  Kʒala - Temmuz

  Mariaşina - Ağustos

  Çxalva - Eylül

  Guma - Ekim

  Ǯilva - Kasım

  Xrist̆ana – Aralık
  Ndğalepe/Günler
  Tutaçxa - Pazartesi

  İk̆inaçxa - Salı

  Cumaçxa - Çarşamba

  Çaçxa - Perşembe

  P̆arask̆e - Cuma

  Sabat̆oni - Cumartesi

  Mjaçxa – Pazar

  Ok̆oreʒxu /Rakam

  1 ar

  2 jur

  3 sum

  4 otxo

  5 xut

  6 aşi

  7 şk̆it

  8 ovro

  9 nçxoro

  10 vit

  11 vit̆oar

  12 vit̆ojur

  13 vit̆osum

  14 vit̆otxo

  15 vit̆oxut

  16 vit̆oaşi

  17 vit̆oşk̆it

  18 vit̆ovro

  19 vit̆onçxoro

  20 eçi

  21 eçidoar

  30 eçidovit

  40 jurneçi

  50 jurneçidovit

  60 sumeneçi

  70 sumeneçidovit

  80 otxoneçi

  90 otxeneçidovit

  100 oşi

  101 oşidoar

  500 xut̆oşi

  1000 şilya / vit̆oşi

  Not:Bu bölüm hazırlanırken Nananena'dan yararlanılmıştır.
  Lazca'da 10'dan sonraki sayılar söylenirken do (ve) kullanılır.
  Örneğin 11, Lazca'da 10 ve 1 şeklinde söylenir.
  10'un 100'e kadar olan katmanları (20 hariç) 20 ve 10 kullanılarak söylenir.
  Örneğin 30, Lazca'da 20 ve 10 olarak ifade edilir.
  Bu bağlamda do (ve) bir toplama işleminin işaretidir.
  (Kaynak: Mjora ilk sayı 78.sayfa)


  Domkulape/Kısaltmalar
  ağn.: ağani: yeni türetilmiş kelime.
  an
  ʒ̆.: anʒ̆ala: argo.
  bot.: Bitkilerle ilgili
  cx.: coxo: isim
  dnot.: didinotkvame: atasözü (MSKVANOZİTA)
  dut.: dutxe: dutxe Lazcası.
  geg.: megreluri: megrelya/megrelce.
  gln.: galeni: yabancı kökenli sözcük.
  gyu.: gyulva: batı
  kay.: kaynak.
  kor.: korturi: gürcüce.
  lat.: latinuri: latince.
  l
  p̆.: Lazuri aramitepe.
  mçm.: meoçama: beddua.
  not.: notkvame: deyim.
  noz.: nozi
  a: yaygınlığı olan kalıplaşmış söz.
  ocr.: ocera: halk inancı.
  ogr.: ogoru: küfür, sövgü.
  ox.: oxvamu: dua
  sf.: sıfat
  vi.: vija: çamlıhemşin.
  xi.: xinapa: fiil, eylem
  yul.: Yulva: doğu
  zo.: Zooloji: Hayvanlarla ilgili
  ʒad.: Ʒadit: bakınız, kontrol ediniz.

   
     

     

   
  Copyright © 2002-2019 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.