Daçxuri var on-na, üoma sole mulun?
Ateş yoksa duman nerden geliyor?


Lazuri genelinde şuan 29 kişi online.
 
FORUM Eski Defter MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu İ - Lazuri Nenapuna / Lazuri.ComÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya


Lazca Kurs
Lazuri Doviguram

Download / Yükle
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri
 

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 (sözcükler yayınlanan ilk sözlüktendir)

Nenapuna/Sözlük info:
İsmail Bucaklişi: bucakli@hotmail.com
İrfan Aleksiva: aleksivatlk@hotmail.com

 • isiri, isiyi 1. beyaz renkli püskülleri olan bir bitki. 2. arş. sapı kalın bir çayır türü. eskiden yatakların içine doldurularak döşek yapılan bir bitki türü.
 • i, yi soru sözcüğü. him on i? o mudur?
 • ica yarı olgunlaşmış incir. ica luği. yarı olgunlaşmış incir.
 • ixi atn. romatizma, yel. ixik domüoru: beni romatizma sardı.
 • ixi, barva, boria meg. rüzgâr, yel. ixi ibas/bas: rüzgâr esiyor. Amseri opşa ixi ibaru: çok rüzgâr esti.
 • ikraxi atn., iüraği vi. (<ar. ikrah) iğrenmek, nefret etmek, tiksinmek. xorâa ikraxi dvayu. karısından tiksiniyor.
 • ikraxi oyapu atn., iüraği ovapu vi. (<ar. ikrah) tiksinti duymak. ikraxi mayen: tiksinti duyuyorum.
 • iüinaçxa, üiüinaçxa atn.,xp., taxaşxa meg. salı günü.
 • ilakveri ark., laxeri arş. deli.
 • ili ğvala atn., ili xvala ark. 1. sade kemik. 2. mec. çok zayıf.
 • ili kemik. ilepe guûroxu: kemikleri kırıldı.
 • iloni kemikli. iloni xorwi. kemikli et.
 • imbri atn. göz kararı, tahmini. imbrite: göz kararı ile.
 • imûi, ipti, ifti ilk, ilk önce. imûi ma, uüai si. önce ben, sonra sen.
 • imûineri, iptineri, iftineri ilk önceki.
 • ina, inana, ena, enana atn. şaşkınlık bildiren ünlem. oy anne.
 • inöi minöi atn. etkisiz olmak, tesiri olmamak. hiüu opşüomi do inöi minöi var mayu. o kadar yedim de tesiri olmadı.
 • ineri buz. otvas ineri üowibu. çatıdan buz sarktı.
 • ineroni buzlu.
 • ingsale xp., eksale, eksali ark. kuzen.
 • ini ark., atn., qini xp. soğuk. ini mayu: üşüdüm. ini colu: soğuk başladı. ini cari, ûu3a lu/ haüu mot oüuvelu: soğuk ekmek, sıcak ayran /ne kadar da uyumlu birbirine. ini ari ôanda üarüalaşa var ulun (ark., dnot.): işler her zaman istenildiği gibi gitmez, papaz herzaman pilav yemez.
 • ini gedvalu ark. soğuk almak, soğuk algınlığı. ini gemadu: soğuk aldım.
 • ini papa atn., not. soğuk (kişiler için). ôoûe var di3ams, ini papa. hiç gülmez, soğuk biri.
 • ini wari eyonktalu atn., not. şok olmak, şaşırıp kalmak. vognis ini wari emanktu: anlayınca üzerime soğuk su aktı, şok oldum.
 • inüili xp., enöili atn. iri bağ (ot bağı vs.). diveûu ar inüili. olurdu iri bir bağ.
 • inüiôaz vi. (<ar. kabız), üalandura atn., üalamandura vi. kabız.
 • inti üaüala atn. kış aylarında ağaca sarılı diken üzerinde biten ve yenebilen bir yemiş. Kuş gözü büyüklüğünde, kırmızı renkte ve çok az tatlı olur. genellikle kuşlar tarafından yenir.
 • inuva arş., qinva xp. 1. kış mevsimi. 2. soğuk havaların süreklilik göstermesi, uzun bir süre soğukların devam etmesi.
 • ipti, imûi, ifti ilk, önce, ilk önce. ipti si gâiri: önce seni gördüm.
 • iri 1. herkes, elalem. iriş dulya ma komomoüides: herkesin işini bana yüklediler. 2. atn. tüm, hepsi. iri dulyape ma vikum: tüm işleri ben yapıyorum.
 • iri aroğorda atn., irarti arş. alayi, hep birlikte, hep beraber. iri aroğorda mowixves: hep beraber ayaklandılar.
 • iri-xolo, mteli-xolo ark. tümü, hepsi, birlikte, hep beraber.
 • irote, mwea arş., iyya, ôanûa xp., ôanda atn. her zaman. irote oriwa warişa var ulun: her zaman her iş olmaz/ her zaman papaz pilav yemez.
 • isina 1. gidilip birkaç gün gibi kısa sürede geri dönülen yer. 2. uçurum, dik kayalık, dağlık. 3. ark. küçük tepe, bayır. isinaşa bulu: küçük tepeye gidiyorum.
 • isinci, sile vi. ok. xuûalite isinci yokurdinaman: yay ile oku fırlatıyorlar.
 • isûi atn. bir bitki türü; aynı kökten çıkan çok ince ve çok sayıda yarım metre uzunluğunda dallara sahiptir.
 • isûiüani (<rus. stakan) bardak. isûiüani doûroxu: bardak kırıldı.
 • isûiona ‘isûi' bitkisinin çok yetiştiği yer. pazar’da bir köy.
 • ûoni, iştoni (<tur. iç don) erkek donu.
 • ivi atn., ivri arş. yol, iz.
 • ivi ogoru, gza ogoru atn., not. bir işe başlamak için yol aramak, işaret beklemek. Noğaşe olvaşi ivi gorums/gza gorums: çarşıya gitmenin yolunu arıyor.
 • iyo xp., dido ark., opşa atn. çok.
 • izmoce, ezmoce rüya. izmoces ma mâiru: rüyasında beni gördü.

 (sözcükler yayınlanan ilk sözlüktendir)

Nenapuna/Sözlük info:
İsmail Bucaklişi: bucakli@hotmail.com
İrfan Aleksiva: aleksivatlk@hotmail.com

DİDİ LAZURİ NENAPUNA

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

 • 25 Bin Lazca kelime
 • Binlerce deyim ve atasözü
 • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
 • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
 • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
 • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
 • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
 • ISBN: 978-975-9187-40-8
 • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
 • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93
 • E-Posta: bilgi@chiviyazilari.com
 • [Yazar: İsmail Bucaklişi, Hasan Uzunhasanoğlu, İrfan Aleksiva] [ Dil: Lazca / Türkçe]| 


  Droepe/Mevsimler
  Pukrinora - İlkbahar

  Monç̆inora - Yaz

  Stveli - Sonbahar

  İnuva – Kış
  Tutape / Aylar
  Ǯanağani - Ocak

  K̆undura - Şubat

  Mart̆i - Mart

  Ap̆rili - Nisan

  Maisi - Mayıs

  Mbulora - Haziran

  Kʒala - Temmuz

  Mariaşina - Ağustos

  Çxalva - Eylül

  Guma - Ekim

  Ǯilva - Kasım

  Xrist̆ana – Aralık
  Ndğalepe/Günler
  Tutaçxa - Pazartesi

  İk̆inaçxa - Salı

  Cumaçxa - Çarşamba

  Çaçxa - Perşembe

  P̆arask̆e - Cuma

  Sabat̆oni - Cumartesi

  Mjaçxa – Pazar

  Ok̆oreʒxu /Rakam

  1 ar

  2 jur

  3 sum

  4 otxo

  5 xut

  6 aşi

  7 şk̆it

  8 ovro

  9 nçxoro

  10 vit

  11 vit̆oar

  12 vit̆ojur

  13 vit̆osum

  14 vit̆otxo

  15 vit̆oxut

  16 vit̆oaşi

  17 vit̆oşk̆it

  18 vit̆ovro

  19 vit̆onçxoro

  20 eçi

  21 eçidoar

  30 eçidovit

  40 jurneçi

  50 jurneçidovit

  60 sumeneçi

  70 sumeneçidovit

  80 otxoneçi

  90 otxeneçidovit

  100 oşi

  101 oşidoar

  500 xut̆oşi

  1000 şilya / vit̆oşi

  Not:Bu bölüm hazırlanırken Nananena'dan yararlanılmıştır.
  Lazca'da 10'dan sonraki sayılar söylenirken do (ve) kullanılır.
  Örneğin 11, Lazca'da 10 ve 1 şeklinde söylenir.
  10'un 100'e kadar olan katmanları (20 hariç) 20 ve 10 kullanılarak söylenir.
  Örneğin 30, Lazca'da 20 ve 10 olarak ifade edilir.
  Bu bağlamda do (ve) bir toplama işleminin işaretidir.
  (Kaynak: Mjora ilk sayı 78.sayfa)


  Domkulape/Kısaltmalar
  ağn.: ağani: yeni türetilmiş kelime.
  an
  ʒ̆.: anʒ̆ala: argo.
  bot.: Bitkilerle ilgili
  cx.: coxo: isim
  dnot.: didinotkvame: atasözü (MSKVANOZİTA)
  dut.: dutxe: dutxe Lazcası.
  geg.: megreluri: megrelya/megrelce.
  gln.: galeni: yabancı kökenli sözcük.
  gyu.: gyulva: batı
  kay.: kaynak.
  kor.: korturi: gürcüce.
  lat.: latinuri: latince.
  l
  p̆.: Lazuri aramitepe.
  mçm.: meoçama: beddua.
  not.: notkvame: deyim.
  noz.: nozi
  a: yaygınlığı olan kalıplaşmış söz.
  ocr.: ocera: halk inancı.
  ogr.: ogoru: küfür, sövgü.
  ox.: oxvamu: dua
  sf.: sıfat
  vi.: vija: çamlıhemşin.
  xi.: xinapa: fiil, eylem
  yul.: Yulva: doğu
  zo.: Zooloji: Hayvanlarla ilgili
  ʒad.: Ʒadit: bakınız, kontrol ediniz.

   
     

     

   
  Copyright © 2002-2019 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.