Ar üoçi na-ağoden mutxa iri üoçi-ti ağoden.
Bir insanın başına gelen, herkesin başına gelebilir.


Lazuri genelinde şuan 23 kişi online.
 
FORUM Eski Defter MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu İ - Lazuri Nenapuna / Lazuri.ComÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya


Lazca Kurs
Lazuri Doviguram

Download / Yükle
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri
 

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 (sözcükler yayınlanan ilk sözlüktendir)

Nenapuna/Sözlük info:
İsmail Bucaklişi: bucakli@hotmail.com
İrfan Aleksiva: aleksivatlk@hotmail.com

 • isiri, isiyi 1. beyaz renkli püskülleri olan bir bitki. 2. arş. sapı kalın bir çayır türü. eskiden yatakların içine doldurularak döşek yapılan bir bitki türü.
 • i, yi soru sözcüğü. him on i? o mudur?
 • ica yarı olgunlaşmış incir. ica luği. yarı olgunlaşmış incir.
 • ixi atn. romatizma, yel. ixik domüoru: beni romatizma sardı.
 • ixi, barva, boria meg. rüzgâr, yel. ixi ibas/bas: rüzgâr esiyor. Amseri opşa ixi ibaru: çok rüzgâr esti.
 • ikraxi atn., iüraği vi. (<ar. ikrah) iğrenmek, nefret etmek, tiksinmek. xorâa ikraxi dvayu. karısından tiksiniyor.
 • ikraxi oyapu atn., iüraği ovapu vi. (<ar. ikrah) tiksinti duymak. ikraxi mayen: tiksinti duyuyorum.
 • iüinaçxa, üiüinaçxa atn.,xp., taxaşxa meg. salı günü.
 • ilakveri ark., laxeri arş. deli.
 • ili ğvala atn., ili xvala ark. 1. sade kemik. 2. mec. çok zayıf.
 • ili kemik. ilepe guûroxu: kemikleri kırıldı.
 • iloni kemikli. iloni xorwi. kemikli et.
 • imbri atn. göz kararı, tahmini. imbrite: göz kararı ile.
 • imûi, ipti, ifti ilk, ilk önce. imûi ma, uüai si. önce ben, sonra sen.
 • imûineri, iptineri, iftineri ilk önceki.
 • ina, inana, ena, enana atn. şaşkınlık bildiren ünlem. oy anne.
 • inöi minöi atn. etkisiz olmak, tesiri olmamak. hiüu opşüomi do inöi minöi var mayu. o kadar yedim de tesiri olmadı.
 • ineri buz. otvas ineri üowibu. çatıdan buz sarktı.
 • ineroni buzlu.
 • ingsale xp., eksale, eksali ark. kuzen.
 • ini ark., atn., qini xp. soğuk. ini mayu: üşüdüm. ini colu: soğuk başladı. ini cari, ûu3a lu/ haüu mot oüuvelu: soğuk ekmek, sıcak ayran /ne kadar da uyumlu birbirine. ini ari ôanda üarüalaşa var ulun (ark., dnot.): işler her zaman istenildiği gibi gitmez, papaz herzaman pilav yemez.
 • ini gedvalu ark. soğuk almak, soğuk algınlığı. ini gemadu: soğuk aldım.
 • ini papa atn., not. soğuk (kişiler için). ôoûe var di3ams, ini papa. hiç gülmez, soğuk biri.
 • ini wari eyonktalu atn., not. şok olmak, şaşırıp kalmak. vognis ini wari emanktu: anlayınca üzerime soğuk su aktı, şok oldum.
 • inüili xp., enöili atn. iri bağ (ot bağı vs.). diveûu ar inüili. olurdu iri bir bağ.
 • inüiôaz vi. (<ar. kabız), üalandura atn., üalamandura vi. kabız.
 • inti üaüala atn. kış aylarında ağaca sarılı diken üzerinde biten ve yenebilen bir yemiş. Kuş gözü büyüklüğünde, kırmızı renkte ve çok az tatlı olur. genellikle kuşlar tarafından yenir.
 • inuva arş., qinva xp. 1. kış mevsimi. 2. soğuk havaların süreklilik göstermesi, uzun bir süre soğukların devam etmesi.
 • ipti, imûi, ifti ilk, önce, ilk önce. ipti si gâiri: önce seni gördüm.
 • iri 1. herkes, elalem. iriş dulya ma komomoüides: herkesin işini bana yüklediler. 2. atn. tüm, hepsi. iri dulyape ma vikum: tüm işleri ben yapıyorum.
 • iri aroğorda atn., irarti arş. alayi, hep birlikte, hep beraber. iri aroğorda mowixves: hep beraber ayaklandılar.
 • iri-xolo, mteli-xolo ark. tümü, hepsi, birlikte, hep beraber.
 • irote, mwea arş., iyya, ôanûa xp., ôanda atn. her zaman. irote oriwa warişa var ulun: her zaman her iş olmaz/ her zaman papaz pilav yemez.
 • isina 1. gidilip birkaç gün gibi kısa sürede geri dönülen yer. 2. uçurum, dik kayalık, dağlık. 3. ark. küçük tepe, bayır. isinaşa bulu: küçük tepeye gidiyorum.
 • isinci, sile vi. ok. xuûalite isinci yokurdinaman: yay ile oku fırlatıyorlar.
 • isûi atn. bir bitki türü; aynı kökten çıkan çok ince ve çok sayıda yarım metre uzunluğunda dallara sahiptir.
 • isûiüani (<rus. stakan) bardak. isûiüani doûroxu: bardak kırıldı.
 • isûiona ‘isûi' bitkisinin çok yetiştiği yer. pazar’da bir köy.
 • ûoni, iştoni (<tur. iç don) erkek donu.
 • ivi atn., ivri arş. yol, iz.
 • ivi ogoru, gza ogoru atn., not. bir işe başlamak için yol aramak, işaret beklemek. Noğaşe olvaşi ivi gorums/gza gorums: çarşıya gitmenin yolunu arıyor.
 • iyo xp., dido ark., opşa atn. çok.
 • izmoce, ezmoce rüya. izmoces ma mâiru: rüyasında beni gördü.

 (sözcükler yayınlanan ilk sözlüktendir)

Nenapuna/Sözlük info:
İsmail Bucaklişi: bucakli@hotmail.com
İrfan Aleksiva: aleksivatlk@hotmail.com

DİDİ LAZURİ NENAPUNA

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

 • 25 Bin Lazca kelime
 • Binlerce deyim ve atasözü
 • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
 • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
 • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
 • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
 • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
 • ISBN: 978-975-9187-40-8
 • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
 • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93
 • E-Posta: bilgi@chiviyazilari.com
 • [Yazar: İsmail Bucaklişi, Hasan Uzunhasanoğlu, İrfan Aleksiva] [ Dil: Lazca / Türkçe]| 


  Droepe/Mevsimler
  Pukrinora - İlkbahar
  Monöinora - Yaz
  Stveli - Sonbahar
  İnuva - Kış
  Tutape / Aylar
  Wanagani - Ocak
  Üundura - Şubat
  Marûi - Mart
  Aôrili - Nisan
  Maisi - Mayıs
  Mbulora - Haziran
  Kéala - Temmuz
  Mariaşina - Ağustos
  Çxalva - Eylül
  Guma - Ekim
  Wilva - Kasım
  Xrisûana - Aralı
  Ndğalepe/Günler
  Tutaçxa - Pazartesi
  İüinaçxa - Salı
  Cumaçxa - Çarşamba
  Çaçxa - Perşembe
  Ôarasüe - Cuma
  Sabaûoni - Cumartesi
  Mjaçxa - Pazar
  Oüoreéxu/Rakam

  1 ar
  2 jur
  3 sum
  4 otxo
  5 xut
  6 aşi
  7 şüit
  8 ovro
  9 nçxoro
  10 vit
  11 viûvar
  12 viûojur
  13 viûosum
  14 viûotxo
  15 viûoxut
  16 viûvaşi
  17 viûüit
  18 viûovro
  19 viûonçxoro
  20 eçi
  21 eçidoar
  30 eçidovit
  40 jurneçi
  50 jurneçidovit
  60 sumeneçi
  70 sumeneçidovit
  80 otxoneçi
  90 otxeneçidovit
  100 oşi
  101 oşidoar
  500 xuûoşi
  1000 şilya / viûoşi

  Not:Bu bölüm hazırlanırken Nananena`dan yararlanılmıştır.
  Lazca`da 10`dan sonraki sayılar söylenirken do (ve) kullanılır.
  Örneğin 11,Lazca`da 10 ve 1 şeklinde söylenir.
  10`nun 100`e kadar olan katmanları (20 hariç) 20 ve 10 kullanılarak söylenir.
  Örneğin 30, Lazca`da 20 ve 10, olarak ifade edilir.
  Bu bağlamda do (ve) bir toplama işleminin işaretidir.
  (Kaynak:Mjora ilk sayı 78.sayfa)


  Domkulape/Kısaltmalar
  ağn.: ağani: yeni türetilmiş kelime.
  anw.: anwala: argo.
  bot.: Bitkilerle ilgili
  cx.: coxo: isim
  dnot.: didinotkvame: atasözü (MSKVANOZİTA)
  dut.: dutxe: dutxe Lazcası.
  geg.: megreluri: megrelya/megrelce.
  gln.: galeni: yabancı kökenli sözcük.
  gyu.: gyulva: batı
  kay.: kaynak.
  kor.: korturi: gürcüce.
  lat.: latinuri: latince.
  lô.: Lazuri Ôaramitepe.
  mçm.: meoçama: beddua.
  not.: notkvame: deyim.
  noz.: noziûa: yaygınlığı olan kalıplaşmış söz.
  ocr.: ocera: halk inancı.
  ogr.: ogoru: küfür, sövgü.
  ox.: oxvamu: dua
  sf.: sıfat
  vi.: vija: çamlıhemşin.
  xi.: xinapa: fiil, eylem
  yul.: Yulva: doğu
  zo.: Zooloji: Hayvanlarla ilgili
  éad.: 3adit: bakınız, kontrol ediniz.

   
     

     

   
  Copyright © 2002-2018 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.