Daxuri var on-na, üoma sole mulun?
Ateş yoksa duman nerden geliyor?


Lazuri genelinde şuan 29 kişi online.
 
FORUM Eski Defter MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu P' - Lazuri Nenapuna / Lazuri.ComÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya


Lazca Kurs
Lazuri Doviguram

Download / Yükle
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri
 

  Uyari: Bu sayfada Lazca szckler iin "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış grecektir. Bunun olmaması iin Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan ykleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi iin Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 (sözcükler yayınlanan ilk sözlüktendir)

Nenapuna/Szlk info:
İsmail Bucaklişi: bucakli@hotmail.com
İrfan Aleksiva: aleksivatlk@hotmail.com

 • a 1. ki bağlacı. < mo a, himuti moxuo: niye ki, oda gelseydi. 2. ya. < moxuo a, mo mulu vuwvii! gelseydi ya, gelme mi dedim! 3. Herhalde (kesinlik bildirir). < hişo doyaşuale iyen da a: yle yaptıktan sonra herhalde olur.
 • a atn. 2. ocuk dilinde pck. < ar a demiyi: bana pck ver.
 • aostorma bir kayığın baş ve kıında yeralan ana ağa.
 • axoma atn. kronik ıban ya da mzmin yara. < pupuli axoma dvayu: ıbanı mzminleşti.
 • ali vi. ocuk dilinde peynir.
 • axaxi atn. bazı şeylerin fazlaya kamış hali. < mcumuşi axaxi. ok tuzlu.
 • alaareri atn., xvewineri vi. 1. yalvarmış. 2. Yalvararak, yalvara yalvara. alaareri voxinapi. yalvararak yaptırdım.
 • alamina arş., mec. ok kk.
 • aliari atn., ağnemordale delikanlı. <<aliari oi: delikanlı adam.
 • ağnemordale delikanlı. <si ağnemordale re: sen delikanlısın. 3ad. aliari
 • alozi arş., malu atn., masari ark. kazık. < malu kodo3onu. kazığı dikti.
 • au atn., auli vi. dede, bykbaba. <aupe şuni ğururan: dedelerimiz lyor.
 • au atn., vi., amu arş. 1. ahşaptan yapılmış anahtar, kilit. mezra evlerinde, serenderde ya da değirmen kapılarında kullanılır. 2. eski Laz evlerinde gmme dolap kapaklarını aıp kapamaya yarayan odun parası. 3. su değirmeninde oluğun sonunda bulunan kk delik (atn. sina ).
 • amu erkek ekirge kuşunun yaşlısı. Yaşlılıktan dolayı arka tarafı, gğs ve kanatları gri, kuyruğu ve başı beyazdır. Oynak olmamasından dolayı atmaca avlamada kullanılamaz.
 • anda atn.vi, mwea atn., ana, iyya xp. her zaman, daima, sık sık. <anda haşo are. hep byle yapacağım.
 • andaneri atn. 1. her zamanki. <andaneri dulya, mot gapxasinu?. her zamanki iş, niye şaşırdın? 2. dn olmayan, srekli.
 • andiloma atn. ahırlarda tahta taban dşemesi.
 • aseri atn., maui arş., lamseri ark. susmuş, sakinleşmiş. <apseri bere xolo dobgarinu: susmuş ocuğu yine ağlattı.
 • aa ark. 1. mısır unundan yapılan bir yemek. mısır unu hamuru kumar ağacı yaprağı zerine konarak kz zerinde birka dakika pişirilir. buna aa denir. 2. arş. ocuk dilinde ekmek. 3ad. aai.
 • aa atn. 2. grup halinde biten ok sayıda bitki kmesi. < lobya aa. faslye kmesi.
 • ia pipo. Haya mu noren?/ia. /mik gixenu? / ma i a: bu nedir? /pipo. /kim yaptı?/ben yaptım ki.
 • aaxeli, aaxami vi., 3xaala xp. tatlı suda yaşayan, hamsi byklğnde bir balık tr.
 • aaxi kalpak.
 • aai atn. Mayasız, pide şeklindeki ekmek. 3ad. aa.
 • aazulya atn., inu, wiwinateri xp., maazule vi. ateş bceği.
 • ai atn., angi ark. kap, anak. < ar ais dolopsamu (not.): aynı kaba işiyorlar.
 • ai meg. papaz.
 • auşamdani kilise'de yakılan mum, şamdan.
 • auwa atn., babuwa ablak suratlı.
 • araamindi atn. otantik Laz evlerinde oturma, konuşma, sohbet yeri olarak işlev gren, aık ateşin yakıldığı ve aynı zamanda mutfak olarak da kullanılan blm.
 • aramiti ark., meseli atn. masal, efsane. < Lazuri aramitepe. Laz masalları.
 • araske ark., doloni hafta. < moxasere arases: gelecek hafta.
 • arase atn., araske ark., obişxa meg. cuma gn.
 • asali atn. ceset. <asali seri kogamidu. ceset gibi yere uzandı. < goynasalu: yere serildi.
 • aayla arş., eroma, felua kayık, sal.
 • aeri atn. 1. dağıtılmış, saılmış. < livadis puşundi ateri giğurani? baheye hayvan gbresi serpilmiş durumda mı? 2. dağıtarak.
 • ai ark., iai, biai, eai arş., xavi atn., xai vi. (<ar. hain.) kt, fena. < oropa ati mutxan, mitis ti mot anaras: aşk kt bir şeydir, kimseye yazılmasın.
 • ai guroni ark. kt yrekli.
 • aila atn., alima, alema ark. iyağı. <aila uatuşi lu nostoneri var iyen: iyağı katılmamış lahalanın tadı olmuyor.
 • aimari xp. blk prk, parampara.
 • aiwoneri ark. yreği incinmiş.
 • aoşa, aşi odundan yapılmış toka. < nuu aoşa: toka gibi enesi olan.
 • aulya, auli atn. beyaz tanecik, kar tanesi. <aulya seri: kar tanesi gibi bembeyaz. < mturi auli. kar tanesi.
 • a3eili atn., a3aili arş. kendinden gemiş, baygın. <a3eili kogamidu . baygın yere serildi.
 • awali atn. karayemişe benzer bir bitkinin sert yaprağı.
 • ea arş., <ia atn. acaba. <ea heşo oni? acaba yle midir?
 • eci, meci katı, sık, kalın. < nayi eci dupinit. ayı sık olarak serin. eci pora. kalın gmlek.
 • ee, ee mec. enesi dşk, ok konuşan.
 • erieri vi. yorgun, yorgunluktan halsız, mecalsız, kuvvetsiz kalmış, bitkin dşmş. <erieri kodopskidi: mecalsiz kaldım.
 • ee atn. ocuk dilinde bok.
 • eeri xp., ieri atn. biber. <ieri seri: biber gibi.
 • eewula atn. vıcık vıcık. < urenepe eewula diyu. zmler vıcık vıcık oldu.
 • eroma, aalya arş., felua kayık, tekne. <eromas kocemoxunes: beni kayığa bindirdiler.
 • eroma ğali fırtına deresi.
 • eeleri 1. ark. meleyerek. <eeleri eteleri imu. meleye meleye katı. 2. atn. kt kt bağırarak.
 • eu atn. basık, kk. < mundi eu: kıındaki pantolonu kk olan, endamı geniş pantolon giymiş olan.
 • ewi dazlak, zerinde sa bulunmayan. < dudi ewi. başı aılmış, dazlak.
 • ia atn., <ea vi. acaba. <ia muya iyu? acaba ne oldu?
 • ici atn., nuu vi. ağız. < ombri biras ici mawaen: eriği grnce ağzım sulanıyor. ici gamuxombu: ağzı kurudu. < zuğa ici. denizin ağzı, sahil.
 • ici ark., xayari atn. yz, ehre. <ici dibonu: yzn yıkadı.
 • ici briweri atn., not. 1. laf tutamayan, sır tutamayan. 2. olur olmaz konuşan.
 • ici gamolva vi. ağızda kt bir tad oluşmak. <ici gamamolu, a uşkuri komomi: ağzımda kt bir tad var, bana bir elma ver.
 • ici geideri ark. somurtkan, asık suratlı. <ici geideri bere: somurtkan ocuk.
 • ici meamu ark., not. yz vermek, soğuk davranmamak. ici var meams: yz vermiyor, soğuk davranıyor.
 • ici metferi ark., not. ağzı sıkı, laf kaırmayan, sır saklayan, ketum.
 • ici ooğramu atn., anw., not. konuşmayı ya da grlty kesmek, susmak, ağzını kapamak.
 • ici owu ark., not. srekli ağzını aıp kapamak, can ekişmek (balıklar iin). <ici wums: can ekişiyor.
 • icile ark. ağızla, oral yoldan. icile var atku: ağzını aıp syleyemedi, ifade edemedi.
 • icina aponi atn. pazar'ın Aranaşi kynde bir yer adı. bu yer şekil itibarı ile ağız ukuruna benzediğinden ve tenhalığından dolayı bu isim verilmiş olmalıdır.
 • icis meşawelimu atn. 1. ağzının iine bakmak. 2. Not. başkasının sz ile hareket etmek, başkasından onay beklemek. aa na asere dulyas ma icis meşemiwes: her yapacağı işte benim ağzıma bakıyor/ benim onayımı bekliyor.
 • iveroba ark., opivera atn. 1. Oru. 2. orulu olma hali.
 • ioba (<ici korba) vi. yz koyun, yz st, tersine. <ui ioba kododu: kazanı yzst/ters koydu.
 • ifoli atn. tavuğun yumurtladığı yerde srekli bulunan yumurta, fol. 3ad. ifoli. 
 • ijvi meg. ciğer.
 • ileri atn., ilei vi., qvileri xp. vurulmuş, ldrlmş. <ileri layI: vurulmuş kpek.
 • ilili kaval. ilili gelaams: kaval alıyor.
 • indora atn. ulaşılması g soyut bir ykseklik, yksek bir yer/mekan. <indoras celaxes, miti var elin3alams: ykseklerde oturuyor, kimseyi kendine denk bulmuyor.
 • elan3alu atn. 1. Bir tarafını/kenarını kesip. 2. Not. Kendini stn grmek, kimseyi kendine denk bulmamak. < timuşi a mutxa dvawonen, miti var elin3alams: kendini birşey sanıyor, kimseyi kendine denk bulmuyor.
 • atxe arş. gelecek, ti. < Atxe oxori mayasen: gelecekte evim olacak. < atxes mu iyasen var mişun: gelecekte ne olacak bilmiyorum.
 • inori atn., uli xinci arş. iskemlenin ayaklarına geirilen ince destek ubuğu, kpr. <uli inori. iskemleyi btn olarak tutan kpr.
 • ina atn. Lazlarda bir kabile adı.
 • inola ark. para, lime. <winei inola inola dovatu: orabı lime lime doğradı.
 • ii mestvalu, ii memvinu ark., wia menvalu atn., not. aılıktan takatı kesilmek. ii memisu: alıktan takatım kesildi.
 • iidi henz bitki ile beslenmemiş buzağının işkembesi.
 • iila 1. ekirdek. < uri iila. elma ekirdeği. 2. mec. mermi, fişek. <iila demiodu. mermim bitti.
 • iii wari, vali wari vi., tani ark. peynir suyu.
 • iizoni, ozoni atn. karakabak ve soğanın bir arada ezilmesi ve iyağı katılması ile yapılan bir tr yemek.
 • işi atn. 1. bir iğe sarılmış iplik (bir iğlik iplik). 2. mec. parmak tutamı.
 • işindğa atn. dnden bir nceki gn. <işindğa limci mo va moxi: dnden bir nceki akşam niye gelmedin.
 • işindğa limci atn. dnden bir nceki akşam.
 • işindğapes atn., oseri ark., woseri vi. getiğimiz gnlerde, geenlerde. <işindğapes hik vori: geenlerde ordaydım.
 • işiwana atn. geen yıldan bir nceki yıl. < gowo var işiwana: geen yıl değil nceki yıl.
 • ia Mayasız ekmek, mayası gelmeden pişirilmiş ekmek. <ia gyari/cari: basık ekmek, mayaya gelmemiş ekmek, mayasız ekmek.
 • iana xp., loya lobya atn., paxla ark. soya faslyesi, bakla.
 • iili, ii ocuk dilinde koyun, kei ve inek gibi hayvanlarin yavrusu.
 • ioleri atn., inoleri ark. birok paraya ayrılmış, parampara, paralanmış (odun vs. iin). ioleri dişape pilia aulas komoosvaru: paralanmış odunları sobanın arkasına dizdi.
 • iziloni pazar ilesinin yanından denize dklen pozoni deresine eklenen, noxlamsu kynde bir ırmak adı.
 • lai atn., lai xp. 1. Geniş bir yzeye yayılmış kayalık alan, kayalık. <lai oruba: kayalık deresi. 2. faslye salkımı (lobya <lai).
 • laxa 1. geniş ayakkabılarla yrrken ıkan lax sesi. <laxa laxa gulun: laxa laxa geziyor. 2. Arkası kırılmış ya da yatırılmış ayakkabı:<laxa modvalu.
 • laneri atn., laeri xp. 1. avutulmuş. <laneri bere: avutulmuş ocuk. 2. Nadir bulunan. <laneri bere oren: nadir bulunur bir ocuktur.
 • laozi karagz balığı.
 • oca atn., <orgya vi., orca, odia xp. kucak. < bere ocas kogolixunu: ocuğu kucağına aldı/oturttu.
 • oli, moli istanbul.
 • olida atn. karayemişin bir tr (istanbul karayemişi). <olida mwu:
 • oo atn. yığın (bok vb. iin). < layik a oo kodozgu: kpek bir yığın sıtı.
 • orizeni pazarda bir yer adı.
 • orodi ince kabuklu ıban.
 • ora atn. ie ve dışa doğru aılan kısa kapı (ingilizce. swing door.) 'owo' ntakısı ile birlikte kullanılır. <owoora. kısa kapı.
 • osvari ark., punwuli xp. katık.
 • oe atn. 1. Asla, hibir zaman. <oe mot mixaa! Banimle asla konuşma! <oe vati mefa: hibir zaman gelmeyeceğim. 2. Ark. Gemiş, mzi, ezel. <oes na miwvi dorun notkvamepe skani hawi var kşuns: bana mzide sylediklerin şimdi hatırında değil. 3. Fi tarihinde. < a oes na miwvipe var gomoondru: fi tarihinde bana sylediklerini unutmadım.
 • oeri atn. bulanmış. <ooxiş oeri geci: amura bulanmış domuz.
 • oeuri atn., oeneri vi. 1. ezeli, ok eski olan, gemişi ok eskiye dayanan, eskiden var olan, yıllanmış olan, fi tarihindeki. <oeuri dulyape komoşiğu: ezeli işleri ortaya dkt. 2. Mzmin, kronik, sreğen. <oeneri uilu oi: mzmin bekr.
 • rasiya xp., rosa atn., rasa vi. pırasa bitkisi.
 • ri arş., i atn. (<lat. pre.) nce, ncesi, -den nce. <ri yemas: ğleden nce. <ri moxuşe ma mendafi. o gelmeden nce ben gittim.
 • rie atn. , olo acı. <rie şua. acı salatalık.
 • roğoni vi., oge bere atn. vey evlat.
 • ro3eri ark., por3eri atn. soyulmuş (meyve ve sebzeler iin).
 • ruzi ark., muri atn. at sineği.
 • uxneri atn. aşırı derecede yanmış. <uxneri cari: aşırı derecede yanmış ekmek.
 • uli atn. uu ocuk dilinde tavuk.
 • uliwa, ulina atn., wiili, uuli ark. civciv.
 • uluri, rii atn. ans, makat.
 • unci atn., unuli arş. grup, kme, bek. < a unci bere: bir grup ocuk. <unci unci. bek bek.
 • urmoli xp., urmoli vi. florya kuşu.
 • uu, uu ocuk dilinde dişilik organı.
 • uuci atn., buuji arş., buuci ark. bal arısı. <uuci mem3xvala: arı sokması.
 • uuci nana atn., buuci nana vi. kralie arı, ana arı.
 • uula atn., uui vi. olak.
 • uwa atn. ablak suratlı. <uwa bozomota. ablak suratlı kız.
 • pxa vi., mxa atn. 1. kılık. < kapaşi pxa. hamsi kılığı. <wiwila pxa. yılan kılığı. 2. atn., mec. keskin, sert, aşırı titiz. < mxa seri oi: kılık gibi adam, sert, titiz adam.
 • pxe Lazcada kadınların soy takısı. ın kızı. < murui_pxe: muruinin kızı, muruilerden.
 • oia, olia, oia xp., boria atn. şişe.
 • laana vi. akaabatta bir liman adı.
 • laidi vi. urava deresi zerinde bir gl adı. laidi oba.
 • pxuci xp., mxuci omuz. Pxuciş wunaten var dadginen: omuz ağrısından yerinde duramıyor.

 (sözcükler yayınlanan ilk sözlüktendir)

Nenapuna/Szlk info:
İsmail Bucaklişi: bucakli@hotmail.com
İrfan Aleksiva: aleksivatlk@hotmail.com

DİDİ LAZURİ NENAPUNA

Lazcanın Yazıya Geirilmesinde Tarihsel Bir adım!...
Bugne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca szlk

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl sren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vcuda getirilmiş, Lazcanın btn diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca zerine yapılmış en uzun sreli alışma olması itibariyle alanında tek!...

 • 25 Bin Lazca kelime
 • Binlerce deyim ve atasz
 • Detaylı olarak incelenmiş fiil biimleri
 • Trke ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
 • Her kelime iin ok sayıda Lazca rnek ve aıklama
 • 1160 sayfa / Byk boy / Sert kapak
 • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
 • ISBN: 978-975-9187-40-8
 • Adres: Mhrdarbağı sk. 8/1 Kadıky İst.
 • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93
 • E-Posta: bilgi@chiviyazilari.com
 • [Yazar: İsmail Bucaklişi, Hasan Uzunhasanoğlu, İrfan Aleksiva] [ Dil: Lazca / Trke]| 


  Droepe/Mevsimler
  Pukrinora - İlkbahar

  Mon̆inora - Yaz

  Stveli - Sonbahar

  İnuva Kış
  Tutape / Aylar
  Ǯanağani - Ocak

  K̆undura - Şubat

  Mart̆i - Mart

  Ap̆rili - Nisan

  Maisi - Mayıs

  Mbulora - Haziran

  Kʒala - Temmuz

  Mariaşina - Ağustos

  xalva - Eyll

  Guma - Ekim

  Ǯilva - Kasım

  Xrist̆ana Aralık
  Ndğalepe/Günler
  Tutaxa - Pazartesi

  İk̆inaxa - Salı

  Cumaxa - arşamba

  axa - Perşembe

  P̆arask̆e - Cuma

  Sabat̆oni - Cumartesi

  Mjaxa Pazar

  Ok̆oreʒxu /Rakam

  1 ar

  2 jur

  3 sum

  4 otxo

  5 xut

  6 aşi

  7 şk̆it

  8 ovro

  9 nxoro

  10 vit

  11 vit̆oar

  12 vit̆ojur

  13 vit̆osum

  14 vit̆otxo

  15 vit̆oxut

  16 vit̆oaşi

  17 vit̆oşk̆it

  18 vit̆ovro

  19 vit̆onxoro

  20 ei

  21 eidoar

  30 eidovit

  40 jurnei

  50 jurneidovit

  60 sumenei

  70 sumeneidovit

  80 otxonei

  90 otxeneidovit

  100 oşi

  101 oşidoar

  500 xut̆oşi

  1000 şilya / vit̆oşi

  Not:Bu bölüm hazırlanırken Nananena'dan yararlanılmıştır.
  Lazca'da 10'dan sonraki sayılar söylenirken do (ve) kullanılır.
  Örneğin 11, Lazca'da 10 ve 1 şeklinde söylenir.
  10'un 100'e kadar olan katmanları (20 hariç) 20 ve 10 kullanılarak söylenir.
  Örneğin 30, Lazca'da 20 ve 10 olarak ifade edilir.
  Bu bağlamda do (ve) bir toplama işleminin işaretidir.
  (Kaynak: Mjora ilk sayı 78.sayfa)


  Domkulape/Kısaltmalar
  ağn.: ağani: yeni tretilmiş kelime.
  an
  ʒ̆.: anʒ̆ala: argo.
  bot.: Bitkilerle ilgili
  cx.: coxo: isim
  dnot.: didinotkvame: atasz (MSKVANOZİTA)
  dut.: dutxe: dutxe Lazcası.
  geg.: megreluri: megrelya/megrelce.
  gln.: galeni: yabancı kkenli szck.
  gyu.: gyulva: batı
  kay.: kaynak.
  kor.: korturi: grcce.
  lat.: latinuri: latince.
  l
  p̆.: Lazuri aramitepe.
  mm.: meoama: beddua.
  not.: notkvame: deyim.
  noz.: nozi
  a: yaygınlığı olan kalıplaşmış sz.
  ocr.: ocera: halk inancı.
  ogr.: ogoru: kfr, svg.
  ox.: oxvamu: dua
  sf.: sıfat
  vi.: vija: amlıhemşin.
  xi.: xinapa: fiil, eylem
  yul.: Yulva: doğu
  zo.: Zooloji: Hayvanlarla ilgili
  ʒad.: Ʒadit: bakınız, kontrol ediniz.

   
     

     

   
  Copyright 2002-2019 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.