Ar üoçi na-ağoden mutxa iri üoçi-ti ağoden.
Bir insanın başına gelen, herkesin başına gelebilir.


Lazuri genelinde şuan 23 kişi online.
 
FORUM Eski Defter MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu S - Lazuri Nenapuna / Lazuri.ComÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya


Lazca Kurs
Lazuri Doviguram

Download / Yükle
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri
 

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 (sözcükler yayınlanan ilk sözlüktendir)

Nenapuna/Sözlük info:
İsmail Bucaklişi: bucakli@hotmail.com
İrfan Aleksiva: aleksivatlk@hotmail.com

 • s isim ve sıfatların sonuna gelen takı, isim ve sıfatların dativ (-s) hali. Bere-s meçes: çocuğa verdiler.
 • sabaûoni ark., şurişxa (<meg. şuri ndğa) cumartesi günü.
 • sacumalo meg. aynı soyadı taşıyan ve aralarında akrabalık bağı bulunan topluluk, kabile, kavim.
 • sadraöi biber yaprağına benzer yaprakları olan bir bitki. <sadraöi do neâi ğalampa oüoncaxeri ûobas eüubğamûes do çxombepe oğurinamûes: “sadraö ile cevizin yeşil kabuğu ezilerek göle atılır ve zehirlenen balıklar yakalanırdı.
 • sağani sahan. ar sağani mja. bir sahan ayran.
 • sağra vi., sağa atn., gobi xp. hamur teknesi.
 • saxtiani vi. işlenmiş haldeki deri (ayakkabı derisi gibi).
 • salaca atn. sedye. salacas cedveri moyonaman. sedyeye koyup getiriyorlar.
 • salamsu urâeni atn. kışa yakın dönemde yetişen bir üzüm türü.
 • saleri 1. Dikleşmiş, erekte olmuş (penis). 2. sertleşmiş erkeklik organı. saleri ole. sertleşmiş penis.
 • samanduüa arş., mec. serseri.
 • Samegrelo, samargalo meg. megrelya, megrelistan, megrel yurdu/vatanı.
 • sapetke xp. bir tür kuş tuzağı.
 • sapule meg., saôu 1. mezar. (mezar sözcüğü direkt dinle ilintili olduğundan, Lazca’daki mezar sözcüğü unutulma noktasına gelmiştir. ancak megrelce’de kullanılmaktadır.) 2. Ardeşen Pazar arasında bir Laz köyü (Saôu).
 • saôari ark. zayıf, cılız, gıdasız. noğaşa gebiûişa a saôari badi komemagu: çarşıya inerken cılız bir yaşlı adama rastladım.
 • Osaôaru ark. herhangi bir rahatsızlıktan ötürü halsiz düşmek, zayıflamak, bitkin düşmek. zabunobate üoçi disaôaru: hastalıktan dolayı adam bitkin düştü.
 • sasinta meg. pencere.
 • sebela ark. pis.
 • seliqvari xp., üvarûoroci, ngola üvari xp., mçurçi atn. alakarga kuşu.
 • serende serender, ambar.
 • seri gece. noğaşe vuluûi domayu seri: Çarşıya giderken gece oldu bana.
 • serigverdi gece yarısı. woxleni orapes serigverdis moiseleûes do noğaşe culuûes: eski zamanlarda geceyarısı kalkıp çarşıya inerlerdi.
 • serimçvalu vi. geceleri öten bir çekirge türü.
 • seta atn. 1. güve. 2. bir tür peynir kurdu.
 • si sen. si minore? sen kimsin?
 • siaüi xp., siyaöe, şaöi atn. kalkan balığı.
 • sica xp., atn., sinca meg. 1. Enişte. 2. Damat, güvey. <sica do nusa: damat ile gelin.
 • Sifûeri, sifteriüinçi, cicxina atmaca. <sifûeri oûriües komurûu: atmacayı bıldırcının üzerine saldı.
 • siüali ark., talasani atn., bğapa arş. mısır çiçeği.
 • sile vi., isinci ok. <Oke siles kelağu/ üayde var gamamağu.
 • sili vi. ağacı ortadan yarmaya ya da bölmeye yarayan yaklaşık bir karış uzunluğunda demir, çelik ya da odundan irice çivi.
 • simadi ben. <çxindis simadi uğun: burnunda ben var.
 • simiöi atn., simişi vi., 3ida ark. 1. başparmak ile işaret parmağının açık olduğu durumdaki mesafe, sere: 2. lahana fidesi dikerken toprakta delik açmak için kullanılan odun parçası (bu odun parçası şekil olarak başparmak ile işaret parmağının açık olduğu duruma benzer.).
 • simsi üoüari xp., wari sôiûili atn., sôiwili vi. kuyruk sallayan kuşu. derelerde yaşar. durduğu yerde sürekli olarak kuyruğunu sallar.
 • sinapora ark., msinapu vi., xaôare atn. konuşkan, lafazan. sinapoğa bere ren. konuşkan çocuktur.
 • sindomi atn., süence xp. atmaca yakalamakta kullanılan bir tür tuzak. atmacanın gecebileceği yerlerde ağacın üzerine kurulur.
 • singiri atn. tümsek. singiri sva. tümsek yer.
 • sinori atn., vi., onâğona arş. sınır, hudut. sinori kogolaxûes: sınırı geçtiler.
 • sipsi üoüari mec. her işe karışan sıska, çelimsiz kadın.
 • sipsiüa atn., psiûila vi., mapsale vi. altını ıslatan. sipsiüa bere: altını ıslatan çocuk.
 • sirafi atn., skiafi ark. bir tür ustura. sirafite musûaöi ibğams: ustura ile bıyıklarını kesiyor.
 • skamozi kayıklarda kürek çekilmesi sırasında, küreklerin kayığa bağlanmasına yarayan dikey ve sağlam çubuklar.
 • skanebura ark., süaneburi atn. 1. kendi kendine (tekil ikinci kişi). 2. kendince, kendine özgü (tekil ikinci kişi).
 • skani ark., süani atn. 1. senin. ham süani dulya ren. bu senin işindir. süani şeni. senin için. 2. İkinci tekil şahıs iyelik eki. oxori skani: evin.
 • skidala ark. 1. yaşam, hayat. çkin skidala: bizim yaşamımız. 2. Ömür. (kay: Lazuri textebi).
 • skiûa sarı. skiûa porça dolonkuneri toliz a cemavalu: sarı gömleğini giymişken gözüme bir kez ilişti. (derleme: fahri Lazoğlu).
 • süafindi atn. , masûara atn. tekne. hayvanlara su ve çorba verilen tekne.
 • süani atn., skani ark. 1. senin. süani sûeri bere moto iyas: senin gibi çocuk olmaz olsun. 2. İkinci tekil şahıs iyelik eki.
 • süence xp., sindomi atn. atmaca yakalamakta kullanılan bir tür tuzak. atmacanın geçebileceği yerlerde ağacın üzerine kurulur.
 • Süence atn., skence vi. 1. arı kovanlarını üzerine koymak için kullanılan ağaçtan yapılmış tezgah. Bu tezgah ağacın üzerinde yapıldığı gibi zeminde de yapılabilir. 2. Vi. atmacanın oturtulduğu ya da bağlandığı, yerden 2 m kadar yükseklikte, yatay ve uzun direk.
 • süendali, kçenca atn., fifilinca bir ağaç türü. 3ad. Kçenca.
 • Fifilinca, süendali, kçenca atn. bir ağaç türü. 3ad. Kçenca.
 • süeôali atn., laşungi xp. keser. süeôalite üafri ceçams: keserle çivi çakıyor.
 • süifiri bir ağaç türü.
 • skindina arş., 3xovari hayvan. mûüori skindinape: yabani hayvanlar. oxine skindinape: evcil hayvanlar.
 • 3xovari, skindina arş. hayvan. 3ad. Skindina.
 • süiôili atn., 3kiôili ark. çiçekleri sert, ince, dikenli ve yapışkan bir bitki. süiôili sûeri na3onen. süiôili gibi sokuluyor.
 • süiri atn., skiri ark., skua meg. erkek evlat, oğul. badik ğuruûuşa süiri muşis abgaru: dede ölürken erkek evladına ağladı.
 • süuli kendir lifi “üoôali” adı verilen topaçlarla dövüldükten sonra iki karış uzunluğunda kesilip bağ yapılır. bu bağ “on3xeci” adı verilen tarakla taranır. ardından “vurw denen domuz kıllarından yapılmış bir çeşit fırça ile tekrar taranır. bu işlemden sonra elde edilen kendir lifine “süuli” denir.
 • süureri atn., skureri ark. kurumuş, buharlaşmış. süureri porça. kurumuş gömlek (ıslak bir şeyin kurumuş olanı, odun için değil.).
 • süurineri atn., skurineri ark. kurutulmuş (ıslak bir şeyin kurumuş olanı, odun için değil.).
 • sloôeri atn., nwopuleri ark. terbiye edilmiş, terbiyeli. sloôeri bere: terbiyeli çocuk.
 • so xp. ark. arş., nak, nay, nakoatn. nereye, nere. so orûi? nerdeydin?
 • soğuni atn. (<tur. son) neyse, sonunda. soğuni komvalu: sonunda gelebildi.
 • sokşa ark., nakşa atn. nereye kadar. sokşa idare? nereye kadar gideceksin?
 • sole ark., namüale atn. hangi taraftan, hangi tarafa, nereden, nereye. sole idare? hangi tarafa gideceksin?
 • soloğami atn. dalga, denizin rüzgâr sonucu dalgalanması.
 • sontxale ark., sotxalendo atn. bir yerden, bir yerlerden, herhangi bir yerden.
 • sonuri ark., nakonuri atn., sokonuri nereli. sonuri ore? nerelisin?
 • sotxa atn., sontxa ark. bir yer, her hangi bir yer. sotxa vidare. bir yere gideceğim.
 • soti bir yer, herhangi bir yer. ar soti. bir yer. soti var vidi: bir yere gitmedim. 2. hiçbir yer. soti muti var dosüudu: hiçbir yerde hiçbir şey kalmadı. soti var bâiri. bir yerde görmedim.
 • soti muti atn., soti mutu ark. 1. bir yerde bir şey. soti muti var on/ ren: bir yerde bir şey yok. 2. hiçbir yerde hiçbir şey. soti muti var dosüudu: hiçbir yerde birşey kalmadı.
 • sotiüale atn. her nereye, her nerede. sotiüale vorûa. nerede olursam olayım.
 • sotiüere atn., sotile, sotila ark. her nereye, her nerede. sotiüere idi: her nereye gidersen git.
 • sôina atn., spina vi. değirmen lülesi, oluktan çarka suyun fışkırtıldığı gittikçe daralan ağız.
 • sôiriri atn., virvili xp., ofirfiloni düdük. sôiriris delubarams: düdüğe üflüyor, düdük çalıyor.
 • staroşina ark., çxalva atn. eylül ayı.
 • stveli ark. sonbahar mevsimi.
 • sûeri atn., steri ark. gibi. mtuti sûeri: ayı gibi.
 • sûiüeri atn., stikeri ark. yolunmuş. sûikeri mûa. yolunmuş ot.
 • sûiôo atn. , möoxa ark., üoxa atn. ekşi. sûiôo mja. ekşi ayran.
 • sûiôoneri atn., elamöoxura ark. ekşimtrak.
 • sûiribina atn., 3an3a ark. zembil. sûiribinate celabun. zembille asılmış.
 • sûoli atn., stoli ark. (<rus.) masa. sûolis luüna eyodgun. masada mum var.
 • sûulina atn., sûvina arş., listva ark., listra xp. kaygan. sûulina gza. kaygan yol.
 • sûuôa istim. ûufeğis sûuôa duzgipu. tüfeğe istim tıkadı.
 • subuki, msubuka ark. çorçi arş. hafif.
 • suci, msuci sarmaşık. sucis üinçi gompis. sarmaşığa kuşlar üşüşmüş.
 • suleri 1. kendir lifi. Didi şüimik sulerite toyöi öimoşumûu: ninem kendir lifinden ip eğirirdi. 2. Liflenmiş olan, lifleme işlemine tabi tutulmuş olan.
 • sulifani atn., öibosan xp. ağaç törpüsü.
 • sum üç sayısı. sum fara. üç kez.
 • sum ûriüoni, sum xenöüeli ark. çay toplamakta kullanılan üç ayaklı özel sepet.
 • sumeneçidovit yetmiş. sumeneçidovit waneri: yetmiş yaşında.
 • sumexi hemşinli, hemşinden olan. Sumexepe: hemşinliler.
 • sumexiti hemşin. Sumexitis vartivoris kocoöes: hemşinde vartivor şenliğine başladılar.
 • Sumexuri hemşince. Sumexuri nena var oxobowonamt/vognamt: hemşince’yi anlamıyoruz.
 • Sumexeburi hemşin’e ve/veya hemşinliler’e özgü olan, hemşinliler’e has olan, hemşin/hemşinli tarzında.
 • sumeneçi altmış. ôaôu şüimi sumeneçi waneri divu: dedem altmış yaşına geldi.
 • sumyayi atn. bir kile’ye eşit tahıl ölçü birimi. bir ‘sumyayi’ = iki ‘teneke’ = iki ‘limsumi’ = dört ‘matxori’ = sekiz ‘orosari’ = onaltı ‘üaôiwi’ eder. 3ad. limsumi.
 • supara kitap.
 • sureûi (<ar. suret) resim.
 • suriöi ark., şuşani xp. sığırcık kuşu.
 • suseri atn. 1. dolap. 2. sandık kilidi.
 • sva atn. 1. Mekan, Yer (zemin anlamında değil). Alişi sva: ali’nin yeri/mekanı. mişi svaşe ulur? kimin yerine gidiyorsun? 2. Konum, yer. Baba şüimi bangas, vorsi svas on/ ren: babam bankada iyi bir konum/yerdedir. 3. Mahal, yer. üoçi na iwamu svas a nca kodorges: adamın vurulduğu mahale bir ağaç diktiler.
 • svara 1. kitap. 2. yaprak. (kay: ogni).
 • svaruli dergi. svaruli goliyonams: dergi okuyor. (kay: ogni).
 • sveri sürerek, süre süre, sürülmüş, okşanmış. xepe sveri sveri mendaxûu: ellerini süre süre (yoklayarak) gitti.
 • sviwili ark., öirûöirûi xp., wiôwiôili vi. benekli sinek kapan kuşu.

 (sözcükler yayınlanan ilk sözlüktendir)

Nenapuna/Sözlük info:
İsmail Bucaklişi: bucakli@hotmail.com
İrfan Aleksiva: aleksivatlk@hotmail.com

DİDİ LAZURİ NENAPUNA

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

 • 25 Bin Lazca kelime
 • Binlerce deyim ve atasözü
 • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
 • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
 • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
 • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
 • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
 • ISBN: 978-975-9187-40-8
 • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
 • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93
 • E-Posta: bilgi@chiviyazilari.com
 • [Yazar: İsmail Bucaklişi, Hasan Uzunhasanoğlu, İrfan Aleksiva] [ Dil: Lazca / Türkçe]| 


  Droepe/Mevsimler
  Pukrinora - İlkbahar
  Monöinora - Yaz
  Stveli - Sonbahar
  İnuva - Kış
  Tutape / Aylar
  Wanagani - Ocak
  Üundura - Şubat
  Marûi - Mart
  Aôrili - Nisan
  Maisi - Mayıs
  Mbulora - Haziran
  Kéala - Temmuz
  Mariaşina - Ağustos
  Çxalva - Eylül
  Guma - Ekim
  Wilva - Kasım
  Xrisûana - Aralı
  Ndğalepe/Günler
  Tutaçxa - Pazartesi
  İüinaçxa - Salı
  Cumaçxa - Çarşamba
  Çaçxa - Perşembe
  Ôarasüe - Cuma
  Sabaûoni - Cumartesi
  Mjaçxa - Pazar
  Oüoreéxu/Rakam

  1 ar
  2 jur
  3 sum
  4 otxo
  5 xut
  6 aşi
  7 şüit
  8 ovro
  9 nçxoro
  10 vit
  11 viûvar
  12 viûojur
  13 viûosum
  14 viûotxo
  15 viûoxut
  16 viûvaşi
  17 viûüit
  18 viûovro
  19 viûonçxoro
  20 eçi
  21 eçidoar
  30 eçidovit
  40 jurneçi
  50 jurneçidovit
  60 sumeneçi
  70 sumeneçidovit
  80 otxoneçi
  90 otxeneçidovit
  100 oşi
  101 oşidoar
  500 xuûoşi
  1000 şilya / viûoşi

  Not:Bu bölüm hazırlanırken Nananena`dan yararlanılmıştır.
  Lazca`da 10`dan sonraki sayılar söylenirken do (ve) kullanılır.
  Örneğin 11,Lazca`da 10 ve 1 şeklinde söylenir.
  10`nun 100`e kadar olan katmanları (20 hariç) 20 ve 10 kullanılarak söylenir.
  Örneğin 30, Lazca`da 20 ve 10, olarak ifade edilir.
  Bu bağlamda do (ve) bir toplama işleminin işaretidir.
  (Kaynak:Mjora ilk sayı 78.sayfa)


  Domkulape/Kısaltmalar
  ağn.: ağani: yeni türetilmiş kelime.
  anw.: anwala: argo.
  bot.: Bitkilerle ilgili
  cx.: coxo: isim
  dnot.: didinotkvame: atasözü (MSKVANOZİTA)
  dut.: dutxe: dutxe Lazcası.
  geg.: megreluri: megrelya/megrelce.
  gln.: galeni: yabancı kökenli sözcük.
  gyu.: gyulva: batı
  kay.: kaynak.
  kor.: korturi: gürcüce.
  lat.: latinuri: latince.
  lô.: Lazuri Ôaramitepe.
  mçm.: meoçama: beddua.
  not.: notkvame: deyim.
  noz.: noziûa: yaygınlığı olan kalıplaşmış söz.
  ocr.: ocera: halk inancı.
  ogr.: ogoru: küfür, sövgü.
  ox.: oxvamu: dua
  sf.: sıfat
  vi.: vija: çamlıhemşin.
  xi.: xinapa: fiil, eylem
  yul.: Yulva: doğu
  zo.: Zooloji: Hayvanlarla ilgili
  éad.: 3adit: bakınız, kontrol ediniz.

   
     

     

   
  Copyright © 2002-2018 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.