Daçxuri var on-na, üoma sole mulun?
Ateş yoksa duman nerden geliyor?


Lazuri genelinde şuan 28 kişi online.
 
FORUM Eski Defter MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu T' - Lazuri Nenapuna / Lazuri.ComÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya


Lazca Kurs
Lazuri Doviguram

Download / Yükle
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri
 

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 (sözcükler yayınlanan ilk sözlüktendir)

Nenapuna/Sözlük info:
İsmail Bucaklişi: bucakli@hotmail.com
İrfan Aleksiva: aleksivatlk@hotmail.com

 • ûabu 1. taban. üuçxeş ûabu. ayak tabanı. 2. Aya. xeş ûabu. el ayası. 3. tahtadan yapılmış küçük iskemle. ûabus sağani kogedgu: iskemleye sahanı koydu.
 • ûafa arş. henüz yürüyemeyen çocuk.
 • ûağani, ûiğani tava. a ûağani üapça. bir tava hamsi.
 • ûaxa güya, sözde. ûaxa üriyams: güya bağırıyor.
 • ûaxva [ûax] atn. ekim ayı. 3ad. gimuraş tuta xp., gima tuta meg.
 • gimuraş tuta xp., gima tuta meg. ekim ayı.
 • ûaiüeri ark. (<ar. tarık) koşturulmuş. nana ûaiüeri (not.): annesi s….miş.
 • ûaüuneri vi. kesilip basamakli hale getirilmiş (ağaç).
 • ûala fes. dudis ûala cutun. başında fes var.
 • ûalaxi 1. kire bulanmış, çok kirli. 2. Xp. çamur.
 • ûalawa, ûalawina 1. küçük fes. 2. mec. paspal.
 • ûambuğa, ûamuğa (<gln.) mühür.
 • ûamincape atn. Lazlarda bir sülale adı.
 • ûamûori vi. yabani meyvelere verilen genel isim. ûamûori m3xuli: yabani armut. ûamûori buli: yabani kiraz.
 • ûamûra, ûraôuzani trabzon.
 • ûancyayi atn., mec. iyice pisliğe bulanmış, aşırı derecede pis.
 • ûandabali xp. kısa boylu.
 • ûangala atn., vi., tamğara xp. 1. çıngırak. 2. çan.
 • ûangi ark., zanci, ûanci atn. 1. bakır çalığı. 2. atn., mec. pislenmiş, pis.
 • ûani gövde, insan gövdesi. ûanis şuri gemdginanşa ôöüomat, pşvat. gövdemizde can olduğu sürece yiyelim, içelim (kay: helimişi xasani).
 • ûanmağala ark., ûanmağali xp. uzun boylu.
 • ûaponi atn. çukur. lobyaşi ûaponi. fasülye tohumu konan çukur. ôici ûaponi. ağız çukuru, ağız içi.
 • ûapuli atn., murgi ark. (İp) yumağı.
 • ûaroni 1. mevsim. nam ûaronis voret? hangi mevsimdeyiz? 2. hava. ûaroni üoüoxu: hava bozdu.
 • ûaûa 1. atn. çocuk dilinde iskemle. 2. vi. iskemle, tabure.
 • ûaûi atn. çocuk dilinde oturmak.
 • ûavli 1. düz ve küçük tahta parçası; oturmak için kullanılan düz, küçük tahta parçası. 2. tabure.
 • ûawa, ôeôewulya vıcık vıcık, sulu (herhangi bir şey).
 • ûa3xi arş. tencere benzeri bir kap.
 • ûebi atn., ûüebi ark. 1. deri. xe ûüebi gomaşoru. elimin derisi soyuldu. 2. kabuk. nca ûebi. ağaç kabuğu. cari ûebi. ekmek kabuğu.
 • ûelelewa, petxela bıngıl, gevşek, kendini bırakmış deri. üoçi dida diyuyi xorwepe ûelelewa dvayen: insan (kadınlar için) yaşlandı mı etleri sarkıyor.
 • ûepuri arş. tahta sini.
 • ûeôla atn. bal ile tam olarak dolmuş petek. (kay: noxlamsuri muhammet avcı).
 • ûerûela atn. yırtık pırtık. ûerûela şeepe dolonkos: yırtık pırtık giysiler giymiş.
 • ûaûai atn., ûenûeli ark., ûeli xp. çıplak, cıbıldak.
 • ûerûi atn. ineğin doğuma yakın meme yapması, memelerinin süt ile dolması. pucik ûerûi doyu. inek memeleri süt ile doldu/meme yaptı.
 • ûiba xp., ûoba atn. göl. ûibas/ûobas keüuvelu: göle düştü.
 • ûüubi ark., ûqubi xp., ûubi atn. (<lat.) ikiz. ûüubi berepe ayu: ikiz çocukları oldu.
 • ûibu xp., ûubu vi. sıcak (herşey için). 3ad. ûu3a.
 • ûiğani atn., ûağani tava. ûiğanis üapça ceâun. tavada hamsi var.
 • ûiüani atn., tiüani vi. kuzu. mçxurik ûiüani doyinu: koyun kuzu doğurdu.
 • ûiüaniwa kuzucuk, küçücük kuzu.
 • waôa vi., ûiüi atn. damla. Ar-jur waôa mja kodomawaôu: birkaç damla süt yere damladı.
 • ûiüi atn., waôa vi. damla. Ar-jur ûiüi din3xiri kodiûiüinu: bir damla kan damladı yere.
 • ûiüina sepet. 1. ocare ~ : uzak yerlere (tarlalara) yemek taşımak için kullanılan küçük yapılı bir sepet. 2. oyuüe ~ : mısır taşımak için kullanılan orta büyüklükteki sepet. 3. Opavre ~ : kuru yaprak ve çay taşımak için kullanılan büyük yapılı bir sepet. 3ad. üalati.
 • ûiüşari ark. çit kapısı.
 • ûiüva ark. Bot. bir erik türü.
 • ûilifoni telefon. A ûilifoni devuya ma do muöe moviseli eüna nintxu: bir telefon edeyin diye kalkar kalkmaz kapıya vuruldu.
 • ûimberi arş. [ûimb] noktalanmış.
 • ûimbi atn. 1. boyutları çok küçük benek. 2. leke, küçük benek. ûimbi ûimbi gobğun: benek benek üzerine serpilmiş. 3. yazıda cümlenin bitişini gösteren işaret; nokta.
 • ûimbyayi atn. 1. benekli. 2. noktalı.
 • ûirğoni, ûriğoni, ûiliğoni üveyik kuşu.
 • ûiriwa, ûriwa tırsı balığı.
 • ûişuça atn., ürima ark., bedui xp. zavallı. ûişuça nana şümi. zavallı annem.
 • ûiû atn., ûiûi vi. 1. köpeğe kızma ya da defetme ünlemi, hoşt. 2. çocuğa kızma ünlemi. ûiû! üow hakele:ûiû! Çek git burdan.
 • ûiûili atn., üunwuli ark., wungi vj. tepe noktası, uç noktası. nca ûiûili: ağacın tepesi.
 • ûiûiri atn. 1. dırdır. 2. boşaltımla ilgili bir hastalık, ishal.
 • ûüa, mûüa ark., mûa atn. 1. ark. orman. 2. atn. ot. pucik mûa imxos. inek ot yiyor.
 • ûüebela ark. bir deri bir kemik kalmış, aşırı derecede zayıf (insan, hayvan). ûüebela bere: çok zayıf çocuk.
 • ûüebi ark., ûebi atn. 1. deri. xe ûüebi gomawu: elimin derisi soyuldu. 2. kabuk. gyari ûüebi. ekmek kabuğu.
 • ûoba ark., atn., ûiba xp. 1. Dere, ırmak, çay vb. Akarsuların derin ve yüzülebilir bölümü. 2. göl. ûobas kodolovoliüo moçuleûinaûui? Göle düşsem beni kurtarır mıydın?
 • ûüobala arş., üuüu atn. saklambaç oyunu.
 • üabani ark., atn., üaôani xp. Bayır. üabanis goladu do orginu: bayırdan aşağı yuvarladı.
 • ûüobaşa ark., ûobaşe atn. gizlice, gizli olarak.
 • ûüorini ark., ûorini atn. sesli osuruk.
 • ûüoinace ark., mûorinace atn. sesli yellenen kişi, osurukçu.
 • ûuüu atn. yapayalnız, tek başına.
 • ûüva atn., tkua xp., tkva ark. siz. ûüva giwves: size söylediler.
 • tkva ark., ûüva atn., tkua xp. siz. tkva mekçes: size verdiler.
 • tkvani ark., tkuani xp., ûüvani atn. 1. sizin. tkvani oxori. sizin ev. 2. ikinci çoğul şahıs iyelik eki. bere tkvani: çocuğunuz.
 • ûüvani atn., tkuani xp., tkvani ark. 1. sizin. ûüvani oxori: sizin ev. ûüvani_dixo. sizsiz, siz olmadan. 2. Iyelik eki. tolepe ûüvani opşa msüvan: gözleriniz çok güzel.
 • ûüva3ineri ark., ûva3eri atn. patlamış, patlak.
 • ûoüla dosüudu atn. işlevli olan bir şeyin çevre birimleri alındığında işlevsiz kalmak. Örneğin bir sobanın boruları, kapısı, kapağı söküldüğünde iş görememesi. Ya da bir bilgisayarın klavye, mouse, cd, kabloları gibi çevre birimleri söküldüğünde işlev görememesi.
 • ûoüla atn. 1. Ekleri olmayan, ilavesiz, tek başına, aksesuarsız, ana gövdeden ibaret olan, yalnız. 2. Herhangi bir nedenden ötürü gövdesinde dal kalmayan, sadece gövdeden ibaret (ağaç). ûoüla nca: dalsız ağaç. 3. mec. yalnız, tek başına kalan kişi. milleûi kogoyxvaûu do ûoüla kodosüudu: etrafındakilerle didiştiğinden tek başına/yalnız kaldı. 4. Bilgi, beceri donanımından yoksun olan kişi.
 • ûoüseri ark., woüseri vi., ôişindğa atn. geçenlerde. ûoüseri na meptit. geçenlerde geldiğimizde…
 • ûoüsiri xp., ûoüsari vi., üoôali atn. topuz; pamuk ya da kendir lifini dövmekte kullanılan topuz.
 • ûolo atn., ndğvaberi atn. bayat yumurta.
 • ûoloberi atn., ûoloperi ark. sırılsıklam. ûoloberi vore. su içindeyim, sırılsıklam olmuş haldeyim.
 • ûolobi atn., ûolopi ark., wombo, werweli sırılsıklam, ıpıslak. Möimas ceviüaçi do ûolobi devii: yayğmura tutulup sırılsıklam oldum.
 • ûolobi ark. çamur.
 • ûoncela atn., bonâola vi. pasaklı.
 • ûopûoôeri ark. bir kuş türü.
 • ûora az kalsın, az daha. ûora kogovaxeli. az kalsın öpüyordum.
 • ûorini atn., ûüorini ark. sesli yellenmek.
 • ûoroci atn., möipeşûoroci xp., üirzili ark., dirvana pon. gökçe güvercin, kaya güvercini, üveyik.
 • ûoûi ark., ara atn., qa xp. dal.
 • ûoûowi atn., ûoûlo3i ark. 1. çamur, balçık. 2. vıcık vıcık olan (şey).
 • ûrağoda atn. , ûrağudi arş., birapa ark. 1. Şarkı. 2. türkü.
 • ûrağoderi atn. vi. türkü söyleyerek.
 • ûra3eri ark., ceşüveri atn. heyelan, kopuk, göçük.
 • ûriüala ark. çok hareketli, yerinde duramayan, tepingen. ûriüala puci: yerinde duramayan inek, tepingen inek.
 • ûriüi vi., polo atn. bacak.
 • ûriüi mesiru vi., ûriüi oûüoçu xp., polo gamargalu atn., not. gebermek üzere olan bir (hayvan) canlının bacak sallaması fiili, nalları dikmek, gebermek. ûriüi konasiru: nalları dikti, geberdi.
 • ûriôi atn., ôuluri makat, anüs.
 • ûriwineri ark. zorlanarak, ıkına sıkına, güç bela. ûriwineri ûriwineri yuki kelebiği: zorlanarak, ıkına sıkına yükü yukarı çıkardım.
 • ûruôu ûruôu doüaôinu atn., not. hop oturup hop kalkmak. a mutxaşe xuçe ayas ûruôu ûruôu duüaôams: bir şeye kızınca hop oturup hop kalkıyor.
 • ûubu xp., çuçuna vi. ılık (su, hava). ûubu ari: ılık su.
 • ûufa atn., kresti ark., keşuri xp., klesti arş. buğu, buhar. axiris ûufa dvantxen. ahırdan buğu yayılıyor.
 • ûulya atn. rüzgâr, yağmur gibi hava olaylarının olumsuz etkisinden fazlaca etkilenmeyen, hava olaylarına karşı konumu gereği korunuyor durumda olan, sakin yer, ılık yer. ixi var eöopums, oxori şüuni ûulya svas dosüudun. rüzgâr almıyor, evimiz sakin bir yerde kalıyor.
 • ûuôûuôineri hop oturup hop kalkarak. ûuôûuôineri duüaôu: hop oturup hop kalktı.
 • ûuûu, ôuûu çocuk dilinde dişilik organı, vajina.
 • ûuûucepuna atn. ısırgan otunun çokça yetiştiği/bulunduğu yer ya da alan.
 • ûuûuci atn., oçxaôule vi., çxaôa ark., diöüibi xp. ısırgan otu. ûuûucik ûuûuci eliğams (atn., dnot.): (ısırgan otundan ısırgan otu çıkar.) Armut dibine düşer, herşeyden kendine benzeri türer.
 • ûuûuli but. kormeş ûuûuli imxos: tavuk butu yiyor.
 • ûuûuliwa atn. fındık ve ceviz gibi yemişlerin yenilen iç kısmı. ntxiri ûuûuliwa. fındığın yenen iç kısmı.
 • ûu3a sıcak. ûu3a mayu. sıcaktan rahatsız oldum.
 • ûu3aşi arş., papa atn. vi. bir yemek türü.
 • ûva3eri atn., ûüva3eri ark. patlamış, çatlamış.
 • ûva3ineri atn., ûüva3ineri ark. 1. Patlatılmış. 3. patlak. 4. Çatlatılmış. 5. çatlak. 6. Patlayarak, patlatarak. 7. Çatlayarak, çatlatarak.

 (sözcükler yayınlanan ilk sözlüktendir)

Nenapuna/Sözlük info:
İsmail Bucaklişi: bucakli@hotmail.com
İrfan Aleksiva: aleksivatlk@hotmail.com

DİDİ LAZURİ NENAPUNA

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

 • 25 Bin Lazca kelime
 • Binlerce deyim ve atasözü
 • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
 • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
 • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
 • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
 • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
 • ISBN: 978-975-9187-40-8
 • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
 • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93
 • E-Posta: bilgi@chiviyazilari.com
 • [Yazar: İsmail Bucaklişi, Hasan Uzunhasanoğlu, İrfan Aleksiva] [ Dil: Lazca / Türkçe]| 


  Droepe/Mevsimler
  Pukrinora - İlkbahar

  Monç̆inora - Yaz

  Stveli - Sonbahar

  İnuva – Kış
  Tutape / Aylar
  Ǯanağani - Ocak

  K̆undura - Şubat

  Mart̆i - Mart

  Ap̆rili - Nisan

  Maisi - Mayıs

  Mbulora - Haziran

  Kʒala - Temmuz

  Mariaşina - Ağustos

  Çxalva - Eylül

  Guma - Ekim

  Ǯilva - Kasım

  Xrist̆ana – Aralık
  Ndğalepe/Günler
  Tutaçxa - Pazartesi

  İk̆inaçxa - Salı

  Cumaçxa - Çarşamba

  Çaçxa - Perşembe

  P̆arask̆e - Cuma

  Sabat̆oni - Cumartesi

  Mjaçxa – Pazar

  Ok̆oreʒxu /Rakam

  1 ar

  2 jur

  3 sum

  4 otxo

  5 xut

  6 aşi

  7 şk̆it

  8 ovro

  9 nçxoro

  10 vit

  11 vit̆oar

  12 vit̆ojur

  13 vit̆osum

  14 vit̆otxo

  15 vit̆oxut

  16 vit̆oaşi

  17 vit̆oşk̆it

  18 vit̆ovro

  19 vit̆onçxoro

  20 eçi

  21 eçidoar

  30 eçidovit

  40 jurneçi

  50 jurneçidovit

  60 sumeneçi

  70 sumeneçidovit

  80 otxoneçi

  90 otxeneçidovit

  100 oşi

  101 oşidoar

  500 xut̆oşi

  1000 şilya / vit̆oşi

  Not:Bu bölüm hazırlanırken Nananena'dan yararlanılmıştır.
  Lazca'da 10'dan sonraki sayılar söylenirken do (ve) kullanılır.
  Örneğin 11, Lazca'da 10 ve 1 şeklinde söylenir.
  10'un 100'e kadar olan katmanları (20 hariç) 20 ve 10 kullanılarak söylenir.
  Örneğin 30, Lazca'da 20 ve 10 olarak ifade edilir.
  Bu bağlamda do (ve) bir toplama işleminin işaretidir.
  (Kaynak: Mjora ilk sayı 78.sayfa)


  Domkulape/Kısaltmalar
  ağn.: ağani: yeni türetilmiş kelime.
  an
  ʒ̆.: anʒ̆ala: argo.
  bot.: Bitkilerle ilgili
  cx.: coxo: isim
  dnot.: didinotkvame: atasözü (MSKVANOZİTA)
  dut.: dutxe: dutxe Lazcası.
  geg.: megreluri: megrelya/megrelce.
  gln.: galeni: yabancı kökenli sözcük.
  gyu.: gyulva: batı
  kay.: kaynak.
  kor.: korturi: gürcüce.
  lat.: latinuri: latince.
  l
  p̆.: Lazuri aramitepe.
  mçm.: meoçama: beddua.
  not.: notkvame: deyim.
  noz.: nozi
  a: yaygınlığı olan kalıplaşmış söz.
  ocr.: ocera: halk inancı.
  ogr.: ogoru: küfür, sövgü.
  ox.: oxvamu: dua
  sf.: sıfat
  vi.: vija: çamlıhemşin.
  xi.: xinapa: fiil, eylem
  yul.: Yulva: doğu
  zo.: Zooloji: Hayvanlarla ilgili
  ʒad.: Ʒadit: bakınız, kontrol ediniz.

   
     

     

   
  Copyright © 2002-2019 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.