Daçxuri var on-na, üoma sole mulun?
Ateş yoksa duman nerden geliyor?


Lazuri genelinde şuan 30 kişi online.
 
FORUM Eski Defter MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu V - Lazuri Nenapuna / Lazuri.ComÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya


Lazca Kurs
Lazuri Doviguram

Download / Yükle
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri
 

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 (sözcükler yayınlanan ilk sözlüktendir)

Nenapuna/Sözlük info:
İsmail Bucaklişi: bucakli@hotmail.com
İrfan Aleksiva: aleksivatlk@hotmail.com

 • vaci arş., üaüali atn., üvaci ark., öuöa, öiöa xp. Testis, taşak.
 • vaglaxti vi. baş taraftaki mezar taşı.
 • vaiwa atn., vaiya vi. piliç.   
 • vala (<ovalu) vi., bedali atn. tülbendin etrafına dikilen dairesel, ortası delik, parlak cisim. vala valums: ‘vala’ parıldıyor.
 • valeri sallayarak. yaluği valeri: mendil sallayarak.
 • vali arş., qvali xp., üvali, nüvali ark. peynir. Vali imxos: peynir yiyor.
 • vana, varna olmazsa, değilse, yoksa, aksi taktirde. hişo vana haşo: öyle değilse böyle. vana var? yoksa hayır.
 • Var, va 1. hayır. var gi3vi, mot var ognam! hayır dedim, niçin anlamıyorsun! var, hişo var on/ ren: hayır, öyle değil. 2. olumsuzluk eki. ingilizcedeki ‘not’. var ikums: yapmıyor.
 • Viviloni ark. Sivri uçlu fındıkların düz bölümünü kibrit çöpü kalınlığından delinir. Bu deliğe fındık çöpü geçirilerek bir tür topaç haline getirilir. Ve buradan tutularak çevrilir. “viviloni” bu oyuncağa verilen addır.
 • var ôa atn. öyle ya, tabiki öyle.
 • var ôa siti atn. boşversene. 
 • vareri atn., üvareri ark. hadım edilmiş, iğdiş edilmiş, kısırlaştırılmış, enenmiş. vareri xoci: hadım edilmiş boğa.
 • varşa, vaşa xp. 1. yoksa, acaba. zuğa üele na mulun varşa üaravi reni: denizden gelen yoksa/acaba gemi midir. 2. sakın, sakın ha. varşa duwva!. sakın söyleme! 3. asla, kesinlikle, katiyen. vaşa komoxta: asla/kesinlikle gelme.
 • varti 1. ne…ne, ne...nede. varti nana çkimi varti baba çkimi ôolişa idu: ne annem ne de babam istanbul’a gitti. 2. vi. Olumsuzluk ifade eder. varti öüomu: yemek_de yemedi, ne yedi ne birşey. varti miwu: söylemek_de söylemedi, ne söyledi ne birşey.
 • Varya atn., varyozi balyoz.
 • vati atn. olumsuzluk ifade eder, fiillerin önüne konur. vati vida! gitmeyeceğim. vati ôa! yapmayacağım.
 • vati, ti vatan, yurt. tordo-vati: ‘tordo’nun vatanı, yurdu. ûal-vati, Laza-vati, üosüoni-vati, ğuli-vati.
 • vava göz tanesinin koyu bölümü.
 • vavili atn., üvavili ark. 1. çiçek hastalığı. 2. çiçek aşısından dolayı kolda oluşan iz.
 • vavili gonzgileri atn. çiçek hastalığının yolaçtığı cilt (surat) bozukluğu.
 • velen3a xp., öameûi atn., üiameti kıyâmet. velen3a kocixu: kıyâmeti kopardı.
 • verwami atn. kamış bitkişi. verwami sûeri: kamış gibi ince ve uzun (herhangi bir şey).
 • veyi ark. sırt sepetinin ağız kısmının yuvarlak ve sağlam durmasını sağlayan fındık ya da kestane fidanından yapılan çember.
 • vimxana xp., limxana vi., limxona atn. bir tür eğrelti otu.
 • virvili xp., sôiriri atn., ofirfiloni düdük.
 • virwa atn. ince dal parçası.
 • vit on sayısı.
 • viûoar onbir.
 • viûoçxoro ondokuz.
 • viûoxut onbeş.
 • viûojur oniki.
 • viûosum onüç.
 • viûoşi, şilya bin sayısı.
 • Viûüit, viûoşkit onyedi.
 • viûoûxo ondört.
 • viûovro onsekiz.
 • viûvaşi onaltı.
 • viwe Arhavi ve Ardeşen kasabaları arasında kalan, Türkiye’nin idari bölümlenmesinde fındıklı adı ile bilinen Laz kasabası.
 • viwuri viwe’den olan, viweli.
 • volina ark., molina atn. serbest, boş, sahipsiz. kyonape iöven, volina: ışıklar yanıyor, sanki sahipsiz.
 • vorsi atn., vrosi, rossi arş., üai ark., cgiri meg. iyi. vorsi dişüa marûi şeni, vorsi cari maisi şeni. iyi odun mart için, iyi ekmek mayıs için.
 • vorsinoba atn., vrosonoba arş., üayoba iyilik. mitişi vorsinoba var uâiapun. kimsenin iyiliğini görmemiş.
 • vurûa atn., burûa ıspanak ve mısır gibi bitkilerin yaprağı.
 • vurwi domuz kılından yapılmış, kendiri liflerine ayırmak için kullanılan bir çeşit tarak.
 • vuu korku ya da dehşet anlarında söylenen ünlem! vah, aman tanrım gibi.

 (sözcükler yayınlanan ilk sözlüktendir)

Nenapuna/Sözlük info:
İsmail Bucaklişi: bucakli@hotmail.com
İrfan Aleksiva: aleksivatlk@hotmail.com

DİDİ LAZURİ NENAPUNA

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

 • 25 Bin Lazca kelime
 • Binlerce deyim ve atasözü
 • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
 • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
 • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
 • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
 • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
 • ISBN: 978-975-9187-40-8
 • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
 • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93
 • E-Posta: bilgi@chiviyazilari.com
 • [Yazar: İsmail Bucaklişi, Hasan Uzunhasanoğlu, İrfan Aleksiva] [ Dil: Lazca / Türkçe]| 


  Droepe/Mevsimler
  Pukrinora - İlkbahar

  Monç̆inora - Yaz

  Stveli - Sonbahar

  İnuva – Kış
  Tutape / Aylar
  Ǯanağani - Ocak

  K̆undura - Şubat

  Mart̆i - Mart

  Ap̆rili - Nisan

  Maisi - Mayıs

  Mbulora - Haziran

  Kʒala - Temmuz

  Mariaşina - Ağustos

  Çxalva - Eylül

  Guma - Ekim

  Ǯilva - Kasım

  Xrist̆ana – Aralık
  Ndğalepe/Günler
  Tutaçxa - Pazartesi

  İk̆inaçxa - Salı

  Cumaçxa - Çarşamba

  Çaçxa - Perşembe

  P̆arask̆e - Cuma

  Sabat̆oni - Cumartesi

  Mjaçxa – Pazar

  Ok̆oreʒxu /Rakam

  1 ar

  2 jur

  3 sum

  4 otxo

  5 xut

  6 aşi

  7 şk̆it

  8 ovro

  9 nçxoro

  10 vit

  11 vit̆oar

  12 vit̆ojur

  13 vit̆osum

  14 vit̆otxo

  15 vit̆oxut

  16 vit̆oaşi

  17 vit̆oşk̆it

  18 vit̆ovro

  19 vit̆onçxoro

  20 eçi

  21 eçidoar

  30 eçidovit

  40 jurneçi

  50 jurneçidovit

  60 sumeneçi

  70 sumeneçidovit

  80 otxoneçi

  90 otxeneçidovit

  100 oşi

  101 oşidoar

  500 xut̆oşi

  1000 şilya / vit̆oşi

  Not:Bu bölüm hazırlanırken Nananena'dan yararlanılmıştır.
  Lazca'da 10'dan sonraki sayılar söylenirken do (ve) kullanılır.
  Örneğin 11, Lazca'da 10 ve 1 şeklinde söylenir.
  10'un 100'e kadar olan katmanları (20 hariç) 20 ve 10 kullanılarak söylenir.
  Örneğin 30, Lazca'da 20 ve 10 olarak ifade edilir.
  Bu bağlamda do (ve) bir toplama işleminin işaretidir.
  (Kaynak: Mjora ilk sayı 78.sayfa)


  Domkulape/Kısaltmalar
  ağn.: ağani: yeni türetilmiş kelime.
  an
  ʒ̆.: anʒ̆ala: argo.
  bot.: Bitkilerle ilgili
  cx.: coxo: isim
  dnot.: didinotkvame: atasözü (MSKVANOZİTA)
  dut.: dutxe: dutxe Lazcası.
  geg.: megreluri: megrelya/megrelce.
  gln.: galeni: yabancı kökenli sözcük.
  gyu.: gyulva: batı
  kay.: kaynak.
  kor.: korturi: gürcüce.
  lat.: latinuri: latince.
  l
  p̆.: Lazuri aramitepe.
  mçm.: meoçama: beddua.
  not.: notkvame: deyim.
  noz.: nozi
  a: yaygınlığı olan kalıplaşmış söz.
  ocr.: ocera: halk inancı.
  ogr.: ogoru: küfür, sövgü.
  ox.: oxvamu: dua
  sf.: sıfat
  vi.: vija: çamlıhemşin.
  xi.: xinapa: fiil, eylem
  yul.: Yulva: doğu
  zo.: Zooloji: Hayvanlarla ilgili
  ʒad.: Ʒadit: bakınız, kontrol ediniz.

   
     

     

   
  Copyright © 2002-2019 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.