Daçxuri var on-na, üoma sole mulun?
Ateş yoksa duman nerden geliyor?


Lazuri genelinde şuan 27 kişi online.
 
FORUM Eski Defter MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Y - Lazuri Nenapuna / Lazuri.ComÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya


Lazca Kurs
Lazuri Doviguram

Download / Yükle
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri
 

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 (sözcükler yayınlanan ilk sözlüktendir)

Nenapuna/Sözlük info:
İsmail Bucaklişi: bucakli@hotmail.com
İrfan Aleksiva: aleksivatlk@hotmail.com

 • ya do diye, hani. moxûas ya do ibgaru: gelsin diye ağladı. idas ya do moğordinu: gitsin diye kandırdı.
 • yaceri atn., rajneri arş., xvanteri ark. sarsılarak, sarsarak. arabaşi yaceri vore. araba tarafından sarsılmış durumdayım.
 • yağmi atn., naôiri ark. çalışma yeri, çalışma yapılan yer. yağmişe üowomoşüves: çalıştığımız yerden bizi uzaklaştırdılar.
 • yaüa ceweri atn. 1. yoksul. 2. mec. zibidi.
 • yali ayna. yalis coes: aynaya bakıyor.
 • yaluği atn. (<tur.) mendil. yaluği dudis keinüoru. mendili başına bağladı.
 • yangazi atn. geveze, yaramaz. bere şüimi opşa yangazi on/ ren: benim çocuğum çok gevezedir.
 • yano xp., leba atn. geç. dulyas yano doskidu. işe geç kaldı.
 • yaşiği atn., yaşiüi vi., xp. 1. Kasa. çoyişe noğaşa yaşiğepete noşüeri ciğamûes: köyden çarşıya kasalarla kömür indirirlerdi. üumiş yaşiüi: kum konulan kasa. 2. Sandık.
 • yaûi atn. bakalım. yaûi moxûasere i? bakalım gelecek mi? yaûi muya ûüvasere? bakalım ne diyecek?
 • yaûoni atn. çamaşır ipi. naxveri şeepe yaûonis kocelabu: yıkanmış çamaşırları çamaşır ipine astı. 2. ince uzun ağaç.
 • yazeri, ôazeri atn., azei vi., qazeri zp. yontulmuş. yazeri nca. yontulmuş ağaç.
 • yegu atn. başlık parası. gokomocare do yegu süani ma eôöopare. seni evlendirip başlık paranı ben alacağım.
 • yeine (<tur. yerine) 1. hemen, hemencecik. yeine komoxûu: hemen geldi. idi, yeine âirare. git, hemen göreceksin. 2. aynen, tıpkısı. yeine babamuşi. tıpkı babası.
 • yeke ark. gemide dümen çubuğu.
 • yeli açelya bitkisi.
 • yema atn., ondğe ark., öğle vakti. yema diyu. öğle oldu.
 • yema celolva arş., ondğe meolva ark. öğle vaktini geçmek, öğleyi aşmak.
 • yemaneri atn., ondğeneri ark. öğlenki. yemaneri cari: öğlenki yemek.
 • yengliği atn. (<tur. yenlik), subuki, subuka ark., çorçi arş. hafif. yengliği yuki: hafif yük.
 • yeşeni, himuşeni atn., hemuşeni ark. bu yüzden, bundan dolayı. yeşeni hak vore. bundan dolayı burdayım, bu yüzden burdayım.
 • yoxo atn., coxo ark. isim. mitişi yoxo mo elişinam. kimsenin adını anma.
 • Yalişi sadece aynadan ibaret olan, sırf aynadan oluşan, aynadan yapılmış. üoçis oxori yalişi xeneri uğuûu: adamın evi sadece aynadan yapılmıştı.
 • yoxo cedvalu atn., coxo gedvalu ark., not. 1. adını anmak, ismini vererek konuşmak. mitişi yoxo cedum do mo ixaôa: kimsenin adını anıp konuşma. 2. isim vermek, advermek, isimlendirmek, adlandırmak. beres a Lazi yoxo codves: çocuğuna Lazca bir isim verdiler.
 • yoxo elaşinu atn. adını anmak. mitişi yoxo mo elişinamt: kimsenin adını anmayın.
 • yoxo oûaxu atn. ‘adını kötüye çıkarmak’ (tkv). nusas yoxo duûaxes: gelinin adını kötüye çıkardılar.
 • yoleri atn., stikeri ark. yolunmuş. toma yoleri: yolunmuş saç.
 • yulva doğu. ixi yulvaşe bards: rüzgâr doğudan esiyor. (gyulva. batı).
 • yuvasili xp., çinçxina vi. su incir kuşu.
 • yuzini atn. (<tur. Yüz) sığ. yuzini ûoba. sığ göl.

 (sözcükler yayınlanan ilk sözlüktendir)

Nenapuna/Sözlük info:
İsmail Bucaklişi: bucakli@hotmail.com
İrfan Aleksiva: aleksivatlk@hotmail.com

DİDİ LAZURİ NENAPUNA

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

 • 25 Bin Lazca kelime
 • Binlerce deyim ve atasözü
 • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
 • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
 • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
 • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
 • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
 • ISBN: 978-975-9187-40-8
 • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
 • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93
 • E-Posta: bilgi@chiviyazilari.com
 • [Yazar: İsmail Bucaklişi, Hasan Uzunhasanoğlu, İrfan Aleksiva] [ Dil: Lazca / Türkçe]| 


  Droepe/Mevsimler
  Pukrinora - İlkbahar

  Monç̆inora - Yaz

  Stveli - Sonbahar

  İnuva – Kış
  Tutape / Aylar
  Ǯanağani - Ocak

  K̆undura - Şubat

  Mart̆i - Mart

  Ap̆rili - Nisan

  Maisi - Mayıs

  Mbulora - Haziran

  Kʒala - Temmuz

  Mariaşina - Ağustos

  Çxalva - Eylül

  Guma - Ekim

  Ǯilva - Kasım

  Xrist̆ana – Aralık
  Ndğalepe/Günler
  Tutaçxa - Pazartesi

  İk̆inaçxa - Salı

  Cumaçxa - Çarşamba

  Çaçxa - Perşembe

  P̆arask̆e - Cuma

  Sabat̆oni - Cumartesi

  Mjaçxa – Pazar

  Ok̆oreʒxu /Rakam

  1 ar

  2 jur

  3 sum

  4 otxo

  5 xut

  6 aşi

  7 şk̆it

  8 ovro

  9 nçxoro

  10 vit

  11 vit̆oar

  12 vit̆ojur

  13 vit̆osum

  14 vit̆otxo

  15 vit̆oxut

  16 vit̆oaşi

  17 vit̆oşk̆it

  18 vit̆ovro

  19 vit̆onçxoro

  20 eçi

  21 eçidoar

  30 eçidovit

  40 jurneçi

  50 jurneçidovit

  60 sumeneçi

  70 sumeneçidovit

  80 otxoneçi

  90 otxeneçidovit

  100 oşi

  101 oşidoar

  500 xut̆oşi

  1000 şilya / vit̆oşi

  Not:Bu bölüm hazırlanırken Nananena'dan yararlanılmıştır.
  Lazca'da 10'dan sonraki sayılar söylenirken do (ve) kullanılır.
  Örneğin 11, Lazca'da 10 ve 1 şeklinde söylenir.
  10'un 100'e kadar olan katmanları (20 hariç) 20 ve 10 kullanılarak söylenir.
  Örneğin 30, Lazca'da 20 ve 10 olarak ifade edilir.
  Bu bağlamda do (ve) bir toplama işleminin işaretidir.
  (Kaynak: Mjora ilk sayı 78.sayfa)


  Domkulape/Kısaltmalar
  ağn.: ağani: yeni türetilmiş kelime.
  an
  ʒ̆.: anʒ̆ala: argo.
  bot.: Bitkilerle ilgili
  cx.: coxo: isim
  dnot.: didinotkvame: atasözü (MSKVANOZİTA)
  dut.: dutxe: dutxe Lazcası.
  geg.: megreluri: megrelya/megrelce.
  gln.: galeni: yabancı kökenli sözcük.
  gyu.: gyulva: batı
  kay.: kaynak.
  kor.: korturi: gürcüce.
  lat.: latinuri: latince.
  l
  p̆.: Lazuri aramitepe.
  mçm.: meoçama: beddua.
  not.: notkvame: deyim.
  noz.: nozi
  a: yaygınlığı olan kalıplaşmış söz.
  ocr.: ocera: halk inancı.
  ogr.: ogoru: küfür, sövgü.
  ox.: oxvamu: dua
  sf.: sıfat
  vi.: vija: çamlıhemşin.
  xi.: xinapa: fiil, eylem
  yul.: Yulva: doğu
  zo.: Zooloji: Hayvanlarla ilgili
  ʒad.: Ʒadit: bakınız, kontrol ediniz.

   
     

     

   
  Copyright © 2002-2019 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.