Ar üoçi na-ağoden mutxa iri üoçi-ti ağoden.
Bir insanın başına gelen, herkesin başına gelebilir.


Lazuri genelinde şuan 24 kişi online.
 
FORUM Eski Defter MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Y - Lazuri Nenapuna / Lazuri.ComÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya


Lazca Kurs
Lazuri Doviguram

Download / Yükle
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri
 

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 (sözcükler yayınlanan ilk sözlüktendir)

Nenapuna/Sözlük info:
İsmail Bucaklişi: bucakli@hotmail.com
İrfan Aleksiva: aleksivatlk@hotmail.com

 • ya do diye, hani. moxûas ya do ibgaru: gelsin diye ağladı. idas ya do moğordinu: gitsin diye kandırdı.
 • yaceri atn., rajneri arş., xvanteri ark. sarsılarak, sarsarak. arabaşi yaceri vore. araba tarafından sarsılmış durumdayım.
 • yağmi atn., naôiri ark. çalışma yeri, çalışma yapılan yer. yağmişe üowomoşüves: çalıştığımız yerden bizi uzaklaştırdılar.
 • yaüa ceweri atn. 1. yoksul. 2. mec. zibidi.
 • yali ayna. yalis coes: aynaya bakıyor.
 • yaluği atn. (<tur.) mendil. yaluği dudis keinüoru. mendili başına bağladı.
 • yangazi atn. geveze, yaramaz. bere şüimi opşa yangazi on/ ren: benim çocuğum çok gevezedir.
 • yano xp., leba atn. geç. dulyas yano doskidu. işe geç kaldı.
 • yaşiği atn., yaşiüi vi., xp. 1. Kasa. çoyişe noğaşa yaşiğepete noşüeri ciğamûes: köyden çarşıya kasalarla kömür indirirlerdi. üumiş yaşiüi: kum konulan kasa. 2. Sandık.
 • yaûi atn. bakalım. yaûi moxûasere i? bakalım gelecek mi? yaûi muya ûüvasere? bakalım ne diyecek?
 • yaûoni atn. çamaşır ipi. naxveri şeepe yaûonis kocelabu: yıkanmış çamaşırları çamaşır ipine astı. 2. ince uzun ağaç.
 • yazeri, ôazeri atn., azei vi., qazeri zp. yontulmuş. yazeri nca. yontulmuş ağaç.
 • yegu atn. başlık parası. gokomocare do yegu süani ma eôöopare. seni evlendirip başlık paranı ben alacağım.
 • yeine (<tur. yerine) 1. hemen, hemencecik. yeine komoxûu: hemen geldi. idi, yeine âirare. git, hemen göreceksin. 2. aynen, tıpkısı. yeine babamuşi. tıpkı babası.
 • yeke ark. gemide dümen çubuğu.
 • yeli açelya bitkisi.
 • yema atn., ondğe ark., öğle vakti. yema diyu. öğle oldu.
 • yema celolva arş., ondğe meolva ark. öğle vaktini geçmek, öğleyi aşmak.
 • yemaneri atn., ondğeneri ark. öğlenki. yemaneri cari: öğlenki yemek.
 • yengliği atn. (<tur. yenlik), subuki, subuka ark., çorçi arş. hafif. yengliği yuki: hafif yük.
 • yeşeni, himuşeni atn., hemuşeni ark. bu yüzden, bundan dolayı. yeşeni hak vore. bundan dolayı burdayım, bu yüzden burdayım.
 • yoxo atn., coxo ark. isim. mitişi yoxo mo elişinam. kimsenin adını anma.
 • Yalişi sadece aynadan ibaret olan, sırf aynadan oluşan, aynadan yapılmış. üoçis oxori yalişi xeneri uğuûu: adamın evi sadece aynadan yapılmıştı.
 • yoxo cedvalu atn., coxo gedvalu ark., not. 1. adını anmak, ismini vererek konuşmak. mitişi yoxo cedum do mo ixaôa: kimsenin adını anıp konuşma. 2. isim vermek, advermek, isimlendirmek, adlandırmak. beres a Lazi yoxo codves: çocuğuna Lazca bir isim verdiler.
 • yoxo elaşinu atn. adını anmak. mitişi yoxo mo elişinamt: kimsenin adını anmayın.
 • yoxo oûaxu atn. ‘adını kötüye çıkarmak’ (tkv). nusas yoxo duûaxes: gelinin adını kötüye çıkardılar.
 • yoleri atn., stikeri ark. yolunmuş. toma yoleri: yolunmuş saç.
 • yulva doğu. ixi yulvaşe bards: rüzgâr doğudan esiyor. (gyulva. batı).
 • yuvasili xp., çinçxina vi. su incir kuşu.
 • yuzini atn. (<tur. Yüz) sığ. yuzini ûoba. sığ göl.

 (sözcükler yayınlanan ilk sözlüktendir)

Nenapuna/Sözlük info:
İsmail Bucaklişi: bucakli@hotmail.com
İrfan Aleksiva: aleksivatlk@hotmail.com

DİDİ LAZURİ NENAPUNA

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

 • 25 Bin Lazca kelime
 • Binlerce deyim ve atasözü
 • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
 • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
 • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
 • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
 • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
 • ISBN: 978-975-9187-40-8
 • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
 • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93
 • E-Posta: bilgi@chiviyazilari.com
 • [Yazar: İsmail Bucaklişi, Hasan Uzunhasanoğlu, İrfan Aleksiva] [ Dil: Lazca / Türkçe]| 


  Droepe/Mevsimler
  Pukrinora - İlkbahar
  Monöinora - Yaz
  Stveli - Sonbahar
  İnuva - Kış
  Tutape / Aylar
  Wanagani - Ocak
  Üundura - Şubat
  Marûi - Mart
  Aôrili - Nisan
  Maisi - Mayıs
  Mbulora - Haziran
  Kéala - Temmuz
  Mariaşina - Ağustos
  Çxalva - Eylül
  Guma - Ekim
  Wilva - Kasım
  Xrisûana - Aralı
  Ndğalepe/Günler
  Tutaçxa - Pazartesi
  İüinaçxa - Salı
  Cumaçxa - Çarşamba
  Çaçxa - Perşembe
  Ôarasüe - Cuma
  Sabaûoni - Cumartesi
  Mjaçxa - Pazar
  Oüoreéxu/Rakam

  1 ar
  2 jur
  3 sum
  4 otxo
  5 xut
  6 aşi
  7 şüit
  8 ovro
  9 nçxoro
  10 vit
  11 viûvar
  12 viûojur
  13 viûosum
  14 viûotxo
  15 viûoxut
  16 viûvaşi
  17 viûüit
  18 viûovro
  19 viûonçxoro
  20 eçi
  21 eçidoar
  30 eçidovit
  40 jurneçi
  50 jurneçidovit
  60 sumeneçi
  70 sumeneçidovit
  80 otxoneçi
  90 otxeneçidovit
  100 oşi
  101 oşidoar
  500 xuûoşi
  1000 şilya / viûoşi

  Not:Bu bölüm hazırlanırken Nananena`dan yararlanılmıştır.
  Lazca`da 10`dan sonraki sayılar söylenirken do (ve) kullanılır.
  Örneğin 11,Lazca`da 10 ve 1 şeklinde söylenir.
  10`nun 100`e kadar olan katmanları (20 hariç) 20 ve 10 kullanılarak söylenir.
  Örneğin 30, Lazca`da 20 ve 10, olarak ifade edilir.
  Bu bağlamda do (ve) bir toplama işleminin işaretidir.
  (Kaynak:Mjora ilk sayı 78.sayfa)


  Domkulape/Kısaltmalar
  ağn.: ağani: yeni türetilmiş kelime.
  anw.: anwala: argo.
  bot.: Bitkilerle ilgili
  cx.: coxo: isim
  dnot.: didinotkvame: atasözü (MSKVANOZİTA)
  dut.: dutxe: dutxe Lazcası.
  geg.: megreluri: megrelya/megrelce.
  gln.: galeni: yabancı kökenli sözcük.
  gyu.: gyulva: batı
  kay.: kaynak.
  kor.: korturi: gürcüce.
  lat.: latinuri: latince.
  lô.: Lazuri Ôaramitepe.
  mçm.: meoçama: beddua.
  not.: notkvame: deyim.
  noz.: noziûa: yaygınlığı olan kalıplaşmış söz.
  ocr.: ocera: halk inancı.
  ogr.: ogoru: küfür, sövgü.
  ox.: oxvamu: dua
  sf.: sıfat
  vi.: vija: çamlıhemşin.
  xi.: xinapa: fiil, eylem
  yul.: Yulva: doğu
  zo.: Zooloji: Hayvanlarla ilgili
  éad.: 3adit: bakınız, kontrol ediniz.

   
     

     

   
  Copyright © 2002-2018 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.