FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Canını verdi ama sahili aldı - Şükran Özçakmak - Milliyet / Lazuri.Com

Canını verdi ama sahili aldı

Avukat Cihan Eren, Karadeniz Sahil Yolu'nun kıyı dolgusuyla yapımına karşı çıkarken öldürüldü. Ancak Eren'in açtığı iki davayı değerlendiren mahkeme, Karadeniz'de sahil dolgusuna geçit vermedi

Şükran Özçakmak

Karadeniz Sahil Yolu'nun kıyı dolgusuyla yapılmasına karşı çıkarak hukuk mücadelesi başlatan ve bu amaçla gittiği Rize'nin Fındıklı ilçesinde öldürülen Avukat Cihan Eren, açtığı her iki davayı da kazandı.

Trabzon İdare Mahkemesi, Fındıklı Aksu geçişine 'kıyı dolgusuyla yol yapılmasını' onaylayan Fındıklı Belediye Meclis Kararı'nı ve sit kapsamında olmasına rağmen kıyı dolgusuna olur veren Trabzon Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararını iptal etti. Mahkeme, sit kararının Koruma Kurulu tarafından kaldırılmış olmasının da dava sonucunu etkilemeyeceğini belirtti.

Proje kamu yararına aykırı

Kararında, "Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü'nce hazırlanan yol güzergâh projesinin onaylanmasına dair dava konusu işlemde, mevzuat ve hukuka uyarlılık bulunmamaktadır" diyen mahkeme, Aksu geçişini Anayasa'ya, Kıyı Kanunu, Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na, şehircilik ilke ve esaslarına ve kamu yararına aykırı buldu.

'Doğa korunmalıydı'

Karayolları Genel Müdürlüğü'nün, şehir içinden geçmesi planlanan yol projesinin, kamulaştırma maliyetinin yüksek olması nedeniyle sit kapsamındaki kıyı şeridine kaydırıldığı yönündeki savunmasını eleştirilen mahkeme kararında şöyle denildi

"Kıyının kaybedilme bedeliyle kamulaştırma bedelinin kıyaslamasının yapılması halinde, nicelik olarak ölçülemeyecek olan, çevrenin ve kıyıların bozulması ve kentin kıyıya erişiminin kısıtlanmasıdır. Bunun maliyetinin, herhangi bir kamulaştırma maliyetinin daha üstünde olacağı açıktır."
Yöresel özellikler dikkate alınıp değerlendirilmeden başlatılan yol inşaatıyla kamu israfına neden olunduğuna dikkat çeken mahkeme kararında şu cümleler kullanıldı

"Belli bir karar ya da işlem değerlendirilirken dayanılması gereken ilkeler var. Planlama esasları, şehircilik ilişkileri ve kamu yararı göz önünde bulundurulmalıydı. Planlama ve imar disiplinlerinin, en az bir yüzyıldan beri geliştirmiş oldukları ve artık evrensel nitelik kazanmış bulunan teknik kuralları bulunmakta. Doğal kaynakları koruyan tarih ve sanat değerlerine saygılı, insan ve çevre sağlığını gözeten toplumun iyiliğini ve esenliğini göz ardı etmeyen bir anlayış çerçevesinde planlama esaslarıyla şehircilik ilkelerinin içeriğini belirlemek güç değil."

5 dava kazanıldı

Davayı, uğradığı silahlı saldırı sonucu öldürülen avukat Cihan Eren'in eşi ve çocukları müdahil olarak takip ediyor. Ayrıca, Aksu Mahallesi Muhtarı Musa Kazım Özçiçek de mahalle halkı adına dava açmıştı.

Böylece Karadeniz Sahil Yolu'nda deniz dolgusuna karşı açılan 5 dava kazanılmış oldu.

KENDİLERİNİ NASIL SAVUNDULAR?

Davalılar arasında yer alan Kültür ve Turizm Bakanlığı, dava sürecinde mahkemeye verdiği savunmasında, "Dava konusu işlemin hukuka uygun olduğu, kararın bütün verilerin incelenmesi sonucunda kamu yararı gözetilerek tesis edildiğini" belirterek davanın reddini istemişti.

Karayolları Genel Müdürlüğü, T mahmuzlarla sahilin korunacağı, alt geçitlerle halkın denize inmesinin kolayca sağlanacağı yönünde savunma yaparken, Fındıklı Belediyesi de, dava konusu işlemde kamu çıkarlarının ön planda olduğunu belirterek, usule uygun işlem yaptıklarını ileri sürmüştü.

Kaynak: Milliyet

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.