FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Erdal Bayrakoğlu - Zifona / Tanıtım / Lazuri.Com
 

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 

Zifona: Laz Müziğinde Yeni Bir Basamak…

Zifonanın Lazcadaki karşılığı fırtınadır. Erdal BAYRAKOĞLU da 13 yıldır devam eden müzik yaşamındaki bu evreyi belki de fırtınaya benzeterek albümünü bu isimle beğenimize sunuyor. Henüz karşılaşmadıysanız eğer, “Zifona” gerçekten de fırtına gibi girecek yaşamınıza…

Erdal Bayrakoğlu kendisini yaşamda ve müzikte muhalif olarak tanımlarken savaşa ve nükleer santrallere karşı olan duruşuyla da muhalifliğini gözler önüne seriyor.

Yıllardır konserlerde dinleyicileriyle buluşan Erdal Bayrakoğlu ilk albümü “Zifona” ile artık daha geniş kitlelerle buluşuyor. Konserlerinde de Lazca şarkılara büyük önem veren Bayrakoğlu’nun albümü beşi Lazca, biri Megrelce, altısı Türkçe olmak üzere toplam 12 şarkıdan oluşuyor. Kendi halkının müziği ile kültürüne hizmet etmek istediğini söyleyen Bayrakoğlu’nun albümünü dinlerken hem horonu, hem destanı, hem aşkı, hem de hüznü yüreğinizde hissediyorsunuz.

Albümde büyük Laz ozanı Hasan Xelimişi’nin, Maçkalı Hasan Tunç’un, Fuat Saka’nın şarkıları yanında bir de kendi bestesi var. Üstelik “Çona Şüimi” adlı bu beste albümdeki başarılı çalışmaların başında geliyor.

Lazların Pir Sultan’ı olarak adlandırdığı Hasan Xelimişi’den günümüze Zuğaşi Berepe’nin “İgzas” albümündeki yorumuyla “Sopez Gulur” , Kazım Koyuncu’nun “Viya” albümündeki yorumuyla “Gyuli-çüimi” ve “Sarpi Moleni” den sonra iki şarkı daha bizlere ulaşıyor: “Uça Biö ve “Zenis Vorû. “Uça Biönin söz ve müziği Xelimişi’ye ait, anonim Laz halk şarkısı olan “Zenis Vorûnin ise derlemesi.

“Didou Nana” , “Ou Nana” ve “éira” dan sonra yeni bir Megrel şarkısı da gün ışığına çıkıyor: “Bja do Tuta” . “Sensin benim güneşim ayım” diye başlayan güzel bir aşk şarkısı yine sınırın öte tarafındaki kardeşlerimizden bizlerin beğenisine Bayrakoğlu’nun sesi ve yorumuyla ulaşıyor.

Yol havasının ardından Kurtuluş İmamoğlu, İsmail Avcı İsmanaşi ve Korhan Özyıldız’ın sözleri ve yorumuyla orijinal ve doğal haliyle destan formunda başlıyor sizlere movie olarak da hazırlayacağımız, albümdeki son şarkı olan “Melenüale” . Ardından horonun güzel ritmi giriyor devreye. Bu iki örneği içinde barındırmasının tanıtım şarkısı seçimimizde oldukça etkili olduğunu hemen söyleyelim. Movie’yi hazırlamamız biraz zaman alabileceğinden sizlerin merakını az da olsa giderebilme amacıyla albümdeki müziklerin hepsini içeren 7 dakkalık bir tanıtım movie’si hazırladık.

Bayrakoğlu da birçok Laz genci gibi aile büyüklerinden dinlediği Lazca destanlardan feyzalmış. Lazlar duygularını dolu dolu yaşarlar. Sevinçleri de hüzünleri de büyük bir duygu yoğunluğudur. Ölülerine destan yazma gelenekleri çok yaygındır. Aynı zamanda aşk ve sevgiliye özlem duygularını içeren destanlar da vardır. Mecilerde (imece), düğünlerde sadece yemeğe değil bunun yanı sıra “horon” ve “atma türkü”lere de doyulur. Albümü dinlediğinizde uçsuz bucaksız yeşilliğin ve delicesine akan Fırtına’nın, önüne set çekilmez Karadeniz’e kavuştuğu o yerlerde bir mecide ya da bir düğünde hissedeceksiniz kendinizi…

Tadını çıkarın…

Lazuri.com

 


ZİFONA

1. Turki deyirum sağa

Söz/ Müzik: Maçkalı Hasan TUNÇ

 

2. İniminüi

Söz/ Müzik: Anonim Laz Halk Şarkısı
Derleyen: Tahsin OCAKLI
Kaynak: Osman OCAKLI

 

3. Gemiler Giresune

Söz/ Müzik: Anonim

 

4. Uça biöi

Söz/ Müzik: Xelimişi Xasani

 

5. Zenis vorûi

Söz/ Müzik: Anonim Laz Halk Şarkısı
Derleyen: Xelimişi Xasani

 

6. Duman geldi

Söz/ Müzik: Anonim Laz Halk Şarkısı

 

7. Gelin oy

Söz/ Müzik: Anonim/ Viwe yöresi
Kaynak: Ragıp KÜÇÜKŞAHİN

 

8. Yali gidelum yali

Söz/ Müzik: Maçkalı Hasan TUNÇ

 

9. Bja do tuta

Söz/ Müzik: Megrel Halk Şarkısı

 

10. Rapatma

Söz/ Müzik: Fuat SAKA

 

11. Çona şüimi

Söz/ Müzik: Erdal BAYRAKOĞLU

 

12. Melenüale Söz/ Müzik: Anonim Laz Halk Şarkısı
Kaynak Kişi: Müzeyyen BAYRAKOĞLU- Asım BAYRAKOĞLU
Dörtlük/ Destan: Kurtuluş İMAMOĞLU, İsmail AVCI (İsmanaşi), Korhan ÖZYILDIZ

Albüm Kapağından;

Elinizde tuttuğunuz bu albümle Laz müziğine yeni bir ses katılıyor. Ben size onun, bir Ardeşenli olarak, bu yüzden biraz da böbürlenerek, kabile adını söyleyeyim; Daviti Erdal. İnanıyorum ki Daviti Erdal Laz müziğinin gelişmesi için bir şans. Erdal’ın teknik anlamda doğal olarak sahip olduğu geniş ses aralığı, sesinin üstündeki hakimiyeti ve ait olduğu halkın en geniş anlamda müzikal geleneği ve seyri onun özgürleşmesi için bir fırsat. Müzikal yolculuğu yıllar öncesine uzanan müzisyenimizin ilk albümü olan “Zifona” onun esas itibariyle özgürleşme arayışının somut bir başlangıcı. Bu başlangıcın geçmişten geleceğe uzanan ve bugünü aşan seslerle birleşeceğini ümit ediyorum. Daviti Erdal bu albümle atalarına karşı üzerine düşen bir görevi yerine getirmeye çalışıyor. Kendinizi Laz müziğinin bu yeni ve önemli imkanları içinde barındıran sesinden dinleyeceğiniz bu şarkılara hazırlayın, serüven başlıyor, onun kadar sizin için de…
Mehmedali Barış BEŞLİ

 

Laz müziğinde yeni bir perde açılıyor. Yaratılan değerlerin sahiplenilmesi ve geleneğin sürdürülmesi yeni bir sesle, yeni bir ruhla devam edecek. Laz şairi Helimişi’nin şarkılarını geleceğe ulaştırabilmek için makaralı bantlara kaydetmekten başka seçeneği yoktu. Geride bıraktıkları çok uzun yıllar sonra O’nun istediği yere ulaşabildi. Kemençe üstadı Yaşar Turna, ilk Laz şarkılarını söylerken geçmişle gelecek arasında bir köprü olduğunun farkında mıydı acaba? Saygıyla anmamız gereken insanlarımız var; Maçkalı Hasan Tunç, Rizeli Sadık, Ahmet Güngör ve isimlerini dahi bilmediğimiz niceleri…

Kocaman yürekli Laz delikanlısı Kazım Koyuncu, halkının şarkılarını tüm Türkiye’ye sevdirdi. Halka mal olmasını bildi ve halkların gönlünde taht kurmayı başaran ender insanlardan biri oldu.

Gelenek devam ediyor!... Halk şarkılarını meta olarak gören anlayışın yerine ona layık olduğu değeri veren, yozlaştırmadan geliştiren, ileriye taşıyan yeni bir nesil doğuyor. Erdal Bayrakoğlu, işte bu yeni neslin temsilcilerinden… Güçlü sesi, yorumlama yeteneği ve yüklendiği misyonla Bayrakoğlu’nun yeni bir perde açacağına hiç şüphe yok. Müziğimizi geleceğe taşıma ve geleneği onuruyla gerçek sahiplerine ulaştırma misyonunu yüklenen sanatçı dostlarımıza minnet borçluyuz!...
İsmail BUCAKLİŞİ

 

Laz kültürüne ve müziğine yaptıkları katkıları ve birikimini, dostluğunu benimle de paylaşan İsmail Avcı BUCAKLİŞİ ve Mehmedali Barış BEŞLİ’ye, On beş yıllık müzik birikimini bu albüme aktaran ve yıllardır aynı sahneyi paylaştığım kader ortağım Mehmet YÖNTEM’e, bu albümün kayıtlarını alıp, yönetmenliğini yapmasının yanı sıra güveni ve dostluğu bir kez daha yaşadığım Ercan TANRIVERDİ’ye, müzik birikimini bu albümden esirgemeyen, titiz çalışmalarından dolayı Metin KALAÇ’A, bütün bu çalışmaları, verilen emeği sizlerle buluşturmama vesile olan Faruk ALTUN’a, bize rahat ve sıcak çalışma ortamını sağladığı için Dr. Necati ÖZDEMİR’e, müzisyenliğinden dolayı Özkan TANRIVERDİ’ye, fotoğraflar için Kerim Ayhan YANIK’a, albümün grafik tasarımları için Aslı’ya, Ömer ARSLAN, V. Doğan KAYIKÇI, İsmail Avcı İSMANAŞİ, Selim BÖLÜKBAŞI ve albümde emeği geçen tüm müzisyen dostlarıma, okul yıllarımdan bugüne büyük desteğini aldığım öğretmenim ve abim Özcan BİLİR’e, her zaman yanımda olan AİLEME, yaşadığım bütün zorlukları ve sancılarımı benimle paylaşan hayat arkadaşım CANAN’a
SONSUZ TEŞEKKÜRLER…

 

Keman : Saim PERKER, Sevim PERKER
Viola : Bora KAYALAR
Çello : Hakkı ÖZTÜRK
Davul : Ömer ARSLAN
Perküsyon : Ömer ARSLAN
Bass gitar :V. Doğan KAYIKÇI
Klasik gitar : Mehmet YÖNTEM
Akustik gitar : Mehmet YÖNTEM
Elektro gitar : Yiğit ÖZTÜRK
Kaval : Osman AKTAŞ
Klavye : Vural OPUZ
Balaban : Gürkan ÇAKMAK
Tulum : İsmail AVCI (İsmanaşi)
Kemençe : Selim BÖLÜKBAŞI
Yan flüt : Mahir KESGİN
Vokaller : Kenan YILDIZ, Mahir KESGİN, Mehmet YÖNTEM, Korhan ÖZYILDIZ, Selçuk AVCI, Kurtuluş İMAMOĞLU, İmdat AVCI, Tülay DİNÇER, Eylül DURU, Erdal BAYRAKOĞLU
Yapım : Beyoğlu Metropol Müzik
Müzik Yönetmeni : Ercan TANRIVERDİ
Aranje : Mehmet YÖNTEM, Özkan TANRIVERDİ
Kayıt : Ercan TANRIVERDİ
Mix- mastering : Metin KALÇ
Stüdyo : CDM
Fotoğraflar : Kerim Ayhan YANIK
Grafik tasarım : Aslı BİÇER
Grafik : FRS Matbaacılık

Erdal Bayrakoğlu’nun resmi web sitesi www.erdalbayrakoglu.com

   
 
 


..

HORON & TULUM
Horon ve Tulum Kursu

Lazca Kurs
Lazuri Doviguram

KAZIM KOYUNCU (DVD)
Sarkilarla Geçtim Aranizdan - Kazim Için Bir Film

KARAKUTU

 
     

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.