FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Devlet para için kıyıları yağmalatıyor / Milliyet-Ankara ( Lazuri.Com )

'Devlet para için kıyıları yağmalatıyor'

 

Sayıştay, Meclis'e sunduğu son raporla kıyı yağmasının boyutlarını ortaya koydu. Raporda, 'gelir elde etmek amacıyla' kıyıların işgaline göz yumulduğu belirtildi

Sayıştay, TBMM'ye sunduğu "Kıyıların Kullanımının Planlanması ve Denetimi" başlıklı performans denetimi raporuyla, devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan, herkesin eşit ve serbest kullanımına açık olması gereken kıyılarda yaşanan "yağmanın" boyutlarını ortaya koydu. Raporda, kıyı alanlarının uzun yıllar yeterince korunamadığı ya da "gelir elde etmek" amacıyla işgallere göz yumulduğu belirtildi.

 

Kamu da yağmacı
Raporda, kamu kurum ve kuruluşlarının bile kıyıları usulsüz, doğal yapıya zarar verici, eşit ve serbest kullanımı sınırlayıcı şekilde kullandığı vurgulandı. Kıyıların planlanmasında koruma - kullanma dengesinin sağlanamadığı vurgulanan raporda şu tespitler yapıldı:

· Kıyıların planlanmasında uyulması gereken esasları belirleyen çevre düzeni planları tamamlanmadı.

· Kıyı dolgularına ilişkin planların onaylanmasında, "kamu yararı", "daha uygun alternatiflerin bulunmaması", "kıyı alanının yetersizliği" gibi kriterlerin varlığı araştırılmıyor. Dolgu yapımı gerçekleştikten sonra fiili durum plan olarak onaya gönderiliyor.

· Kıyı alanlarında planlama ve uygulama yapılabilmesi için ilk ve zorunlu unsur olan kıyı kenar çizgilerinin (KKÇ) tespitinde sorunlar yaşanıyor. Ne kadar kıyıda KKÇ tespiti yapıldığına ilişkin bilgi yok.

· Kıyılarda özel mülkiyetlerle ilgili olarak tapu iptal davaları genellikle KKÇ tespitinden uzun zaman sonra açılıyor. İptale kadar geçen sürede kıyıda kalan mülkiyetler el değiştiriyor ve hukuki ihtilaflara konu oluyor.

· Aynı kıyı alanında denetim yapan kurumlar, kıyı ihlallerinin giderilmesini diğerlerinden bekliyor. Kurumlar arasındaki uzun zaman alan yazışmalar, kıyılardaki usulsüz eylemlerin sürmesine yol açıyor. Bu eylemler hakkında genelde işlem yapılmıyor.

· Kıyılarda düzenli denetim yapılmaması, doğal yapıyı bozan ve usulsüz eylemler hakkında genellikle şikâyet üzerine bilgi sahibi olunması nedeniyle bu tür eylemlerin hangi bölgelerde yoğunlaştığı, nedenleri, artma veya azalma eğilimleri bilinemiyor. Etkili önlemler almak için politika belirlenemiyor. Zamanında tedbirler alınamıyor.

 

Kaynak: Milliyet-Ankara

Lazuri.Com / Karadeniz Sahillerini Koruma Platformu ("Yola değil, deniz dolgusuna karşıyız!")

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.