FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Demokratik Acilim / SADIK VARER / Lazuri.Com
 

Demokratik Açılım


Sadık Varer

Bir süredir ülkemiz kamuoyunun gündeminde ilk sırada yerini alan“demokratik açılım” tartışmaları farklı kesimleri olduğu gibi Lazları da yakından ilgilendiriyor. Demokratik açılım ile ilgili olarak bu ülkede varlığını sürdüren farklı etnik grupların temsilcilerinin ve Laz aydınlarının görüşlerini sitemiz üzerinden sizlerle paylaşmak istedik. Bu bağlamda görüşlerine başvurduğumuz bu kişiler ve bu konu üzerindeki düşüncelerini sırasıyla sizlere aktaracağız. İlk olarak bir Laz sanatçı, Sadık Varer’in görüşleri ile başlıyoruz.

Gerçekten de hükümetin açılım konusunda ne kadar samimi olduğu ve neler yapabileceği merakla bekleniyor. Böyle bir açılımın demokratik  olabilmesi, bu konudaki taleplerinin dikkate alınmasına ve bu topraklarda var olan dillere, kültürlere, kimliklere de eşit haklar sunulup gerçekten yaşam alanı açılabilmesine bağlı. Biz demokratik açılımın ülkede konuşulan tüm anadilleri, kültürleri ve farklı kökenden gelen tüm yurttaşları kapsaması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak böyle bir yaklaşım ülkemizde ve dünyada sevgi ve barışı egemen kılacaktır.

Bu konuda siz neler düşünüyorsunuz?

Demokratik açılım konusunda beklentileriniz ve çözüme yönelik önerileriniz nelerdir?

 

Demokratik Açılım ya da Kürt Açılımı

“Biz demokratik açılımın ülkede konuşulan tüm anadilleri, kültürleri ve farklı kökenden gelen tüm yurttaşları kapsaması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak böyle bir yaklaşım ülkemizde ve dünyada sevgi ve barışı egemen kılacaktır.”

Elbette, bu düşünceye ve de temenniye katılıyorum. Bundan başka, bir çift söz daha edip Lazuri Nena’nın sorusunu yanıtlamaya çalışacağım:

Biliniyor, Demokratik Açılım hikayesi, önce, Kürt Açılımı başlığıyla ‘yazılmaya’ başlanmıştı. Ne var ki, Kürt Açılımı başlığı, geleneksel Kemalist ve milliyetçi çevrelerin sert tepkisiyle karşılandı. CHP ve MHP’den, Kürt Açılımı ile ‘memleketin bölüneceği uyarısı’ yapıldı ve MHP, Kürt Açılımı’nın yolunu kesmek için gerekirse “dağa çıkacağını” ilan etti. Askerin tepkisi ise daha sertti. Bunun üzerine AKP, hikayenin başlığını değiştirdi; Kürt Açılımı, Demokratik Açılım oldu!.

Ben, bu gelişmelere rağmen, ‘hikayeyi’, Kürt Açılımı şeklinde okumayı sürdüreceğim.

Sanırım önceliği, memleketin en yakıcı sorunlarından biri olan Kürt sorununun çözümünü merkeze alan  Kürt Açılımının mimarına vermek lazım.

Evet, sahada AKP var, ama ‘açılım’ın mimarı AKP değil, ABD’dir. Bu işte AKP, ‘taşeron’ işlevi görmektedir. Fakat Şayet, İktidarda AKP değil de CHP veya MHP olsaydı, ‘taşeronluk’ işi bunlara ihale edilirdi!.

Bu konuda birkaç makale yazdım. Bunlardan birini ‘Kürdün Hal ve Gidişi’ başlığıyla yayınlamıştım. Meseleye açıklık getirebileceğini düşündüğüm ilgili bir bölümü buraya alıyorum:

“ (  …. )

ABD, Irak’tan, ilan edilmiş bir tarihte çıkmak istiyor. Ama elbette, işgal nedeni olan zengin petrol rezervleri üzerindeki ‘sahipliğini’ garanti altına almadan çıkmayacaktır.

Diğer yandan, Irak Kürdünün işgal sürecindeki işbirliğini,  iyi kötü bir ‘Kürt devleti’ kurarak yanıtlayan ABD, bölgedeki çıkarlarını, Arap ve Acem düşmanlarının karşısında çok zayıf kalan bu devletle koruyamayacağının da farkındadır.

ABD’nin Irak’tan çıkmasından sonra, Güney’den İslamcı Arapların, Doğu’dan da Acemlerin zengin petrol kaynakları üzerinde kurulmuş bulunan Kürt devletine saldırmaları, dolayısıyla ABD’nin zarar görmesi mümkündür. Arapların ve Acemlerin kolayca saldırmayı göze alamayacakları bir güç olarak Türkiye’nin Irak Kürtlerinin hamiliğine hazırlanması siyaseti böylece kurulmuş oldu.

Türkiye’nin de ‘çıkarına’ olduğu sanılan bu siyaset ise, öncelikle Türkiye’deki Kürt meselesinin, artık hiç zaman kaybetmeden çözülmesini gerektiriyordu.

ABD Başkanı Hüseyin’in, TBMM’de, Demokratik Toplum Partisi Eşbaşkanı Ahmet Türk’le  oturup “Ne olacak bu Kürdün hali?..”  muhabbetine girmesiyle ‘çözüm süreci’ başlatıldı.

Prezident Hüseyin’in, Kürt meselesinin ‘çözümü’ için start vermesinden sonra, ABD’li diplomatlar, izlenebilir bir açıklıkla, Ankara’dan Erbil’e, Erbil’den Kandil’e, Kandil’den Diyarbakır’a koşturuyorlar!

Ergenekon davalarıyla ulusalcı - Kemalist reflekslerin adamakıllı zayıflatıldığı Türkiye siyasetine aleni bir şekilde ağırlığını koyan Amerika, AKP’yi, Kürt meselesinin çözümünde inisiyatif almaya ve aktif olmaya zorluyor.

Ve Kürt Açılımı söylemiyle ‘riskli bir işe’ girdiğini düşünen, fakat bu durumdan vazife çıkarmayı ihmal etmeyen AKP, Kürt oylarıyla siyasi ömrünü uzatma hesapları yapıyor…

Öyle anlaşılıyor ki, bir ‘aksilik’ çıkmaz da ‘açılım’ devam ederse, büyük bir olasılıkla, bugüne değin sürdürdükleri mücadele ile bazı ulusal ve demokratik hakların teslimini sağlayan PKK’li Kürt hareketi, Amerika’nın da Türkiye’yi ‘itmesiyle’ birkaç hak daha alıp, savaş yorgunu Kürdü onurlandıracak ve ‘kravatlı siyaset’le, Irak Kürdünün hamiliğini de üstlenen ‘memleket idaresine’ katılmayı deneyecek.”

Burada sözünü ettiğim, “bir ‘aksilik’ çıkmaz da ‘açılım’ devam ederse” cümlesinin altını çizmekte yarar var; evet, ‘açılım’ bir kazaya uğramaz ise, asırlık mücadelesiyle hatırı sayılır bir siyasal ve maddi güç biriktiren Kürdün kimi tarihsel hakları teslim edilecektir.

Ve bu arada, tıpkı İspanya’da olduğu gibi, Kürtlerle birlikte, diğer halkların hakları da  verilecektir.

Devlet iktidarının ‘akıllı adamları’ da çok iyi bilirler ki, Kürtlerin hakları teslim edilirken, diğer halkları ‘görmemek’, örneğin yirmi yıldan fazla bir süredir, barışçıl - demokratik yöntemler ve araçlarla kültürel hakları için mücadele eden Lazları yok saymak, vahim sonuçlar üretmeye aday ciddi bir hata olur!..

Sadık Varer

Kaynak: LazuriNena.Com

Lazuri.com / 03.10.2009

  Sadık Varer
   Karadenizlinin HES İsyanı Ve Ekolojik Duyarlılık
   LAZCA ve ASİMİLASYON
   MARİA YOLDAŞ...
   LAZLAR ve  SİYASET
   Tekel Direnişinde 'Sınıf Ahlakı'
   KÜRESEL ISINMA ve KÜRESEL İSYAN:
   KALICI BARIŞ İSTEYENLERE:
   Demokratik Açılım!..
   Laz Milleti Yaratmak!..
   Gaz Odasında Sigara Yasağı !..
   Lazona’da İlk 1 Mayıs
   Lazların Yakın Tarihine Kenar Notları
   Lazlar ne istiyor?
   Röportaj: Lazurinena - Sadık Varer
   Laz ve Rus'un Nükleer Ortaklığı
   Topal Osman'dan Ergenekona
   Asimilasyon ve Lazlar...
   Ekolojik Suç...
   Ekolojik Mücadele...
   Ben, Türkiyeli bir Laz’ım .....

HORON & TULUM
Horon ve Tulum Kursu

Lazca Kurs
Lazuri Doviguram

KAZIM KOYUNCU (DVD)
Sarkilarla Geçtim Aranizdan - Kazim Için Bir Film

KARAKUTU

   

 
Copyright © 2002-2024 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.