FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Yapılması gereken işlemler ve dilekçe örneği; / Paluri Arzu Kal / Lazuri.Com
 

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

Yapılması gereken işlemler ve dilekçe örneği;


Paluri Arzu Kal

Avukatın yapacağı işlemleri(aşağıda) kendiniz de yapabilirsiniz.

  • Dilekçeyi 3 suret olarak yazıp imzaladıktan sonra nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte ikametgahınızın bulunduğu Asliye Hukuk Mahkemesi kalemine götürmelisiniz(Kalemde memur arkadaşlar yardımcı olacaklardır).
  • Vezneye 22,40 YTL harç ödenecek. Bir dosya alınacak.
  • Nüfus Müdürlüğüne ve Emniyet Müdürlüğüne tebligat ücreti verilecek.
  • Duruşma günü size o anda da verilebilir ya da adresinize daha sonra postalanabilir.
  • Duruşma günü beraberinizde bir ya da iki tanık götürürseniz yeterli olacaktır. Tanıklar sizi bu isimle tanıdıklarını beyan edecek tanıdıklarınız olabilir.
  • Dosyanız karara çıktıktan sonra 10-15 gün içinde gerekçeli karar yazılıyor.
  • Yerel bir gazetede kararın ilan edilmesi gerekecek. Bu da en çok 30-40 YTL masraf getirecektir. Toplam masrafınız en çok 100 YTL yi aşmayacaktır.(masraflar; Ekim 2005)

Av. Paluri Arzu KAL

 

 

ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ'NE

Tarih

DAVACI: Adı Soyad
                  Adres
DAVALI: Nüfus Müdürlüğü
KONUSU: İsim değiştirilmesi

AÇIKLAMALAR:
Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında yapılan düzenlemeler neticesinde daha evvel Türkçe dışında isimlerin kullanılması mümkün değilken yapılan düzenlemelerle Türkçe alfabeyle yazılabilen Türkçe dışında isimler de kullanılabilir hale gelmiştir.

Türkiye Cumhuriyetinin Laz kökenli bir yurttaşı olarak yapılan bu düzenlemelerden yararlanarak anadilim olan Lazca bir ismi ön isim olarak almak istiyorum. “Xxxx” olan ismimin “Xxxx” olarak değiştirilmesini talep ediyorum. Ailem ve arkadaşlarım beni hep “Xxxx” ismiyle bilir ve bu ismi kullanırlar.

Akyüz Yayıncılıktan çıkan Lazuri-Turkuli Nenapuna / Lazca-Türkçe Sözlük (İsmail Avcı Bucaklişi- Hasan Uzunhasanoğlu) sayfa :xxx de “Xxxx”nin sözlük anlamı “xxxx” olarak açıklanmış ve örnek cümleye yer verilmiştir. (EK :1)

Yukarda açıkladığım nedenlerle, Avrupa Birliği Uyum Yasaları kapsamında nüfus yasasının 16. maddesindeki değişiklik ve Medeni Yasanın 27. maddesi birlikte değerlendirildiğinde belirtilen şekilde ahlak kurallarına aykırı düşmeyeceği ve kamuoyunu incitmeyeceği açık olduğundan adımın “Xxxx” olarak değiştirilmesini talep ediyorum.

Hukuksal Nedenler: Nüfus Kanunu, Medeni Kanun ve ilgili tüm mevzuat.
DELİLLER: Nüfus kayıtları, Lazuri-Turkuli Nenapuna / Lazca-Türkçe Sözlük sayfa :xxx, tanık beyanı ve her türlü yasal deliller.
SONUÇ VE İSTEM:
Yukarda açıkladığım nedenlerle nüfusta “Xxxx” olarak görünen ismimin “Xxxx” olarak değiştirilmesini saygı ile dilerim.

Davacı
Ad Soyad
İmza

NOT: Sizler için derlediğimiz ve sadece Türkçe karakterler içeren Lazca isim örneklerine [buradan»»] ulaşabilirsiniz.

  Paluri Arzu Kal

    Mutfaklardan Taşan Öyküler
    Opordace Teona...
    Erdal Bayrakoglu (Söylesi)
    Gzamsinepe Süala Lazona
    Elestiri mi Haset mi?
    Yemek Kültürü Yaşayan Bir Kültürün Ölmesi Mümkün Değildir...
    Karadeniz'e Kavuşmak Eve Kavuşmaktı
    "Kanser" Kader Değil...
    Genç Yetenekler Umut Veriyor(Röp: Oktay Üst)
    Nananena Ndğa
    Kolhis Tasarımları!
    İsim hakkında yapılması gerekenler ve dilekçe örneği
    Mahkeme Kararıyla Lazca İsim
    Ve sonunda HAYDE...
    Lazuri yoxope – Lazca isimler(derleme)
    Angepe, Mutfak Eşyaları
    Nozitape-Atasözleri(derleme)
    Eski eşyalar
    Lazonada bir bayram
    Hey Gidi Karadeniz..

HORON & TULUM
Horon ve Tulum Kursu

Lazca Kurs
Lazuri Doviguram

KAZIM KOYUNCU (DVD)
Sarkilarla Geçtim Aranizdan - Kazim Için Bir Film

KARAKUTU

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.