FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Mahkeme Kararıyla Lazca İsim / Paluri Arzu Kal / Lazuri.Com
 

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

Mahkeme Kararıyla Lazca İsim

“Çocuklarımızı Kıskandım”


Paluri Arzu Kal

Avrupa Birliği uyum yasalarının bir getirisi de anadilimizde isimler alabilmek oldu. Ama bunun için bizler geç kalmıştık. Yeni doğan çocuklara Lazca isimler vermek mümkündü ama ya bizler?

Ben çocuklarımızı, yeni dünyaya gelecek olan nesilleri kıskandım. Onlar şanslıydı. Aileleri anadillerinde isimler verebileceklerdi. Ben de bu haktan faydalanmak istedim ve bu sebeple isim tashihi davası açtım. Gerekçem doğru ve geçerliydi. Herkes, özellikle de internet çevresi beni “PALURİ” ismimle tanıyordu. Davayı açtıktan sonra duruşma gününü beklemek, sabırsızlık ve heyecan vericiydi. Arkadaşlarımdan birinin henüz yeni tanıştığımız bir dönemde soyadımı bilmemesi sebebiyle “Sn. Arzu Paluri” olarak gönderdiği bayram kartı da dosyada delillerim arasındaydı. Ve tabii İsmail Avcı Bucaklişi-Hasan Uzunhasanoğlu' nun hazırladıkları Lazuri Turkuli Nenapuna-Lazca Türkçe Sözlüğün “P” harfinin bulunduğu sayfa ve sözlüğün kapağının fotokopisi de.

Duruşma esnasında ilk kez bu kadar heyecanlandığımı farkettim. Yıllardır hep mahkeme salonlarında gerek davacı gerek davalı vekili olan ben, ilk kez kendi davamda davacı asil olarak bulunuyordum. Hem de anadilimde bir isim almak adına.

Savcı ve Hakim Beyler Dilekçemi ilgiyle okudular. Bana ismin hangi dilde olduğunu, anlamını ve nereli olduğumu sordular. Benim yanıtlarımdan sonra da Nüfus Müdürlüğü temsilcisine engel bir durumun olup olmadığı soruldu. Temsilci “X” ve “Q” ile yazılmadığı sürece, anlamı genel ahlak kurallarına aykırı olmayan her ismin alınabileceğini söyledi. Hakim ilk kez “gereği düşünüldü” dediğinde bu kadar heyecanlanmıştım. Artık anadilimde bir isme sahiptim ve bunu arkadaşlarımla paylaşmak için duruşma salonundan koşarcasına çıktım.

Av. Paluri Arzu KAL (06.10.2005)

 

T.C. ŞİŞLİ

2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

N.MEMURU: YÜCEL TEKCAN
Esas: 2005/227
Karar: 2005/313

KARAR

HAKİM

: DAVUT VARLI 36104

C.SAVCISI

: İBRAHİM ÇİÇEK 35244

KATİP

: HÜSEYİN BİLYAY

DAVACI

: ARZU KAL

DAVALI : NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ - ŞİŞLİ / İST.
DAVA : İSİM TASHİHİ
DAVA TARİHİ : 17.06.2005
KARARTARİHİ : 06.10.2005

                               Davacı tarafından davalı aleyhine ikame olunan isim tashihi davasının yapılan açık duruşması sonunda, dosya incelendi,
                               GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ
                               Davacı 17.06.2005 tarihli dava dilekçesiyle, Avrupa Birliği uyum yasaları kapsamında yapılan düzenlemeler neticesinde daha evvel Türkçe dışında isimlerin kullanılması mümkün değilken yapılan düzenlemelerle Türkçe alfabeyle yazılabilen Türkçe dışında isimler kullanılabilir hale geldiğini kendisinin Laz kökenli bir yurttaş olduğunu bu düzenlemelerden yararlanarak Lazca bir ismi ön isim olarak almak istediğini, ayrıca aile ve arkadaşları tarafından da Paluri ismi ile bilinip bu isim ile çağrıldığını bu nedenle Arzu olan isminin Paluri Arzu olarak tashihini talep ve dava etmiştir.
                               Dur uş mada hazır bulunan C.Savcısı ve Nü fus Memuru; tashihde engel bulunma dığını ve talep gibi karar verilmesini istemişlerdir.
                               İlgilinin aranan kişilerden olmadığı celbedilen nüfus kaydının tetkiki ve toplanan diğer delillere nazaran davacının nüfus kaydında Arzu olan i sminin Paluri Arzu olarak tashihi gerekeceği anlaşılmıştır.
                                HÜKÜM: Yukarda açıklanan gerekçeye nazaran;
                                İstanbul ili, Sarıyer ilçesi (1604), Çayırbaşı Mah. , Cilt No 2, Hane No 130' da nüfusa kayıtlı davacı Metin ve Nuriye kızı 1973 doğumlu (12 BSN.) Arzu Kal'ın Arzu olan isminin PALURİ ARZU olarak TASHİHİNE, (T.C.K.N. 10943541300)
                               Kararın usulen gazetede ilanına,
                               Peşin harcın mahsubu ile başkaca harç alınmasına mahal olmadığına,
                               Masrafların davacı üzerinde bırakılmasına,
                               Kanun yolları açık olmak ü zere 06.10.2005 tarihinde davacının ve davalı Nüfus Memurunun yüzü ne karşı C.Savcısı huzuru ile verilen karar açıkça okunup anlatıldı. 06.10.2005

Katip                                                     Hakim 36104

Kararın Orjinali»»

 

NOT:Bu konu hakkında, avukat tutmadan yapmanız gerekenler ve dilekçe örneğine [buradan»»] ulaşabilirsiniz

 

  Paluri Arzu Kal

    Mutfaklardan Taşan Öyküler
    Opordace Teona...
    Erdal Bayrakoglu (Söylesi)
    Gzamsinepe Süala Lazona
    Elestiri mi Haset mi?
    Yemek Kültürü Yaşayan Bir Kültürün Ölmesi Mümkün Değildir...
    Karadeniz'e Kavuşmak Eve Kavuşmaktı
    "Kanser" Kader Değil...
    Genç Yetenekler Umut Veriyor(Röp: Oktay Üst)
    Nananena Ndğa
    Kolhis Tasarımları!
    İsim hakkında yapılması gerekenler ve dilekçe örneği
    Mahkeme Kararıyla Lazca İsim
    Ve sonunda HAYDE...
    Lazuri yoxope – Lazca isimler(derleme)
    Angepe, Mutfak Eşyaları
    Nozitape-Atasözleri(derleme)
    Eski eşyalar
    Lazonada bir bayram
    Hey Gidi Karadeniz..

HORON & TULUM
Horon ve Tulum Kursu

Lazca Kurs
Lazuri Doviguram

KAZIM KOYUNCU (DVD)
Sarkilarla Geçtim Aranizdan - Kazim Için Bir Film

KARAKUTU

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.