FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Zamir / Gramer / Lazuri Doviguram - Lazca Öğreniyorum /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya

OFLİNE ÇEVİRİ
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri

Kısaltmalar

gyu.

yö.tsz.

yul.

yö.lok.

atn.

yö.yyk.

fur.

yö.dyk.

viw.

yö.dtm.

ark.

yö.dtm.yyk.

arş.

yö.nsz.

xop.

eö.nsz.

sap.

eö.ynl.

fra.

eö.dnl.

ing.

eö.2nl.

lat.

dö.syk.

ös.nsz.

dö.tsz.

ös.ynl.

dö.ytl.

dö.btl.

~ / /

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 

3

zamir

3.      Zamir (Zegnoba[1])

3.1. Soru zamir

mi? kim?
mu? ne?
nam ~ naya? hangisi?
nani ~ namepe? hangileri?

3.2. İşaret zamir (Noğireşi zegnoba)

Lazcada işaret zamirleri aynı zamanda 3. şahıs zamirleridir.

Biçim bakımından işaret zamirleri, işaret sıfatları ile aynı grubu oluşturmaktadır. 4.2. maddede bulunan İşaret sıfatları ile karşılaştırınız.

 

3.2.1.  Yalın durum

Tablo 8 : Uzakta bulunanlar için

 Pazar

(Atina)

Ardeşen (Arûaşeni)

Çamlıhemşin

Fındıklı

(Viwe)

 Arhavi

(Arkabi)

 Hopa

(Xopa)

 Borçka-İçkale

(Çxala)

 

 him, hem

heya

 heya

 eya, iya

 iya

o

 hini

hentepe hentere

hentepe hemtepe

entepe emtere

onlar

 

Tablo 9: Yakında bulunanlar için

Atina

Arûaşeni,
Çamlıhemşin

Viwe Arkabi Xopa, Çxala  
 ham ham  haya  haya  aya  bu
 hani  hani hantepe

hantere

hantepe

hamtepe

 antepe

amtepe

 bunlar

 

3.2.2.  Ergatif ve datif (Ergativi do dativi)

 

Tablo 10: Uzakta bulunanlar için Yalın, Ergatif ve Datif

   Atina Arûaşeni Çamlıhemşin  Viwe  Arkabi  Xopa  Çxala
 Yalın him

hem

 

him

himu[2]

 
 heya  heya eya

iya

iya
 Ergatif himuk  hemuk  heyak heyak
hemuk
emuk emuk
 Datif himus   hemus  heyaz heyaz
hemuz
emus
emuz
emus

 

 

Tablo 11: Çoğul

   Atina Arûaşeni Çamlıhemşin  Viwe  Arkabi  Xopa  Çxala
 Yalın hini           hini

hentepe

hentere

hentepe

hemtepe

entepe

emtepe

entepe
 Ergatif hinik

hentepek

henterek

hentepek

hemtepek

etepek

entepek

emtepek

entepek
 Datif hinis

hentepez

henterez

hentepez

hemtepez

entepez

emtepez

entepes

 

Tablo 12: Yakında bulunanlar için Yalın, Ergatif ve Datif

   Atina Arûaşeni Çamlıhemşin  Viwe  Arkabi  Xopa  Çxala
 Yalın ham

       ham

      hamu

haya haya aya aya
 Ergatif hamuk hayak

hayak

hamuk

amuk amuk
 Datif hamus hayaz

hayaz

hamuz

amus

amuz

amus

 

Tablo 13: Çoğul

   Atina Arûaşeni Çamlıhemşin  Viwe  Arkabi  Xopa  Çxala
 Yalın hani        hani

hantepe

hantere

hantepe

hamtepe

antepe

amtepe

antepe
 Ergatif hanik

hantepek

hanterek

hantepek

hamtepek

antepek

amtepek

antepek
 Datif hanis

hantepez

hanterez

hantepez

hamtepez

antepez

amtepez

antepes

 

3.2.3.  Genitif durum (Genitivi)

Tablo 14:İşaret zamiri genitif biçimleri

 Atina

Arûaşeni

Çamlıhemşin

Viwe

 Arkabi  Xopa, Çxala  

himuşi ~ -muşi

 hemuşi ~ -muşi  emuşi ~ -muşi

onun

 hamuşi ~ -muşi hamuşi ~ -muşi   amuşi ~ -muşi

bunun 

 hinişi ~ -nişi

hentepeşi

hentereşi

hemtepeşi

hamtepeşi

 etepeşi

entepeşi

emtepeşi

amtepeşi

onların

 hanişi ~ -nişi  hantepeşi

hantereşi

atepeşi

antepeşi

bunların 

 

-      himuşi bere gyu. onun çocuğu
-      hemuşi bere viw. ark. onun çocuğu
-      emuşi bere xop. çxa. onun çocuğu
-      bere-muşi çocuğu
-      hamuşi biöi bunun oğlu
-      amuşi biöi bunun oğlu
-      biöi-muşi oğlu
-     hinişi nusa onların gelini
-     hentepeşi nana onların
-    etepeşi puci onların
-     hanişi osuri bunların kız evlatları
-      hantepeşi baba bunların babası
-      atepeşi cuma bunların erkek kardeşi
-      osuri-nişi onların kız evlatları

3.3.    Belgisiz zamir

miti kimse
muti ~ mutu bir şey (olumsuz)
ar miti bir kimse
ar muti ~ ar mutu bir şey
mitxa ~ mintxa birisi
a mitxa herhangi biri
mutxa ~ muntxa bir şey
a mutxa herhangi birşey
sotxa ~ sontxa ~ sutxa bir yer
a sotxa ~ a sontxa ~ a sutxa herhangi bir yer
iri ~ iriwo tüm, herkes
iri-xolo herkes
mteli tüm, herkes
şüva ~ çkva başkası
tenepe başkaları
arti ötekisi
manjura öbürü
himarti beriki, berikisi
mitiüere ~ mitiüpre her kim
mutiüere ~ mituüpre her ne

3.4.    Şahıs zamirleri (Şurişi zegnobape)

Lazcada ancak 1. ve 2. şahıs için özgül şahıs zamirleri vardır.

 

3.4.1. Yalın biçim (Absoluti peri)

Şahıs zamirleri Ergatif ve Datif durumlarda hiçbir ek almamaktadır. Dolayısiyle yalın biçimleri aynı zamanda Yalın, Ergatif ve Datif durumların işlevini yapmaktadır.

Tablo 15: Şahıs zamirleri (Şurişi zegnobape)

 Atina

Arûaşeni

Çamlıhemşin

Viwe

 Arkabi  Xopa, Çxala  

ma*

ma(n)

ben, beni, bana

si*

si(n)

sen, seni, sana

şüu

çku(n)

çkin

biz, bizi, bize

ûüva

tkva(n)

siz, sizi, size

* “man do si : ben ve sen” ve “sin do ma : sen ve ben” ifadelerinde “man” ve “sin” şekli gözlemlenmektedir.

 

3.4.2.  Genitif (Genitivi)

 

Tablo 16 : Şahıs zamirleri (Genitif)

 Atina

Arûaşeni

Çamlıhemşin

Viwe

 Arkabi  Xopa, Çxala  

şüimi

çkimi

benim

süani skani

senin

şüuni çkuni çkini

bizim

ûüvani tkvani

sizin  (pl.)

 

 

şüimi oxori ~ çkimi oxori benim ev
oxori-şüimi ~ oxori-çkimi evim
ûüvani nana ~ tkvani nana sizin anneniz
nana-şüimi ~ nana-çkimi annem
şüimi şüala ~ çkimi üala benimle
süani dixo sen olmaksızın

3.4.3.  Yön durumu (Solenoba)

Tablo 17 : Şahıs zamirleri yön durumu

 Atina

Arûaşeni Çamlıhemşin

Viwe

 Arkabi  Xopa, Çxala  

şüiminde ~ şüimde

çkimda ~ çkimde(n)

bana, benden

süaninde ~ süande ~ süanda skanda ~ skande(n)

sana, senden

şüuninde ~ şüunde Çkunda çkinde(n)

bize, bizden

ûüvaninde ~ ûüvande tkvanda ~ tkvande(n)

size, sizden (pl)

 

3.5.   Dönüşlü zamir

muşi kendi, kendisi
nişi kendi, kendileri
mutepe kendileri
nintere viw. kendileri

3.6.    “Birbirini” anlamına gelen zamir

Artüarti birbirini


[1] Zegnoba : Zamir teriminin karşılığı olarak önerilmiştir. Sapanca Lazları, şahıs anlamında “zegni” kelimesini kullanmaktadırlar.

[2] himu: Çamlıhemşin ve Ardeşen diyalektlerinde “him himu : O onu; o ona” ifadesi içinde kullanılır.


Untitled Document Yasal uyarı: Bu sayfadaki materyaller (Yazı, fotoğraf, ses kaydı vb.)Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, yazarların ve/veya Lazuri.Com'un yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz, kopya edilemez, diğer internet sayfası ya da topluma acık yerlerde yayınlanamaz/yayımlanamaz.
Lazuri.Com


DİDİ LAZURİ NENAPUNA ÇIKTI !

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir Adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

  • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
  • ISBN: 978-975-9187-40-8
  • 25 Bin Lazca kelime
  • Binlerce deyim ve atasözü
  • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
  • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
  • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
  • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
  • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
  • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93/e-mail: bilgi@chiviyazilari.com
Lazuri.Com |  


Sözlük & Telaffuz

Derslerin yanısıra kullanabileceğiniz diğer sayfalar:

Laz Alfabesi ve Telaffuzu
(sesli örnekler)

Türkçe-Lazca Çeviri
(Online)

Lazuri-Turkuli Nenapuna
Lazca-Türkçe Sözlük
(Windows'unuza kurup ofline kullanabileceğiniz lazuri.com'un hazırladığı ücretsiz bir programdır)


Dersler

Önsöz (Giris)
Alfabe - Alboni
Kurs 01
Kurs 02
Kurs 03
Kurs 04
Kurs 05
Kurs 06
Kurs 07
Kurs 08
Kurs 09


Grameri & Gramer

Önsöz (Giris)
Kısaltmalar / İşaretler
Gramerin tam listesi(içindekiler)

01 Fonemler
02 İsimler
03 Zamir
04 Sıfat
05 Zarf
06 Ön-edat
07 Son-edat
08 Baglaç
09 Ünlem
10 Hayvana Emir ünlemi
11 Fiil: Sınıflandırma
12 Hareket Fiili: Bildirme kipi emperfekt
13 Hareket Fiili: Bildirme kipi perfekt
14 Hareket Fiili: İstek kipi
15 Hareket Fiili: Emir kipi
16 Hareket Fiili: Yasak kipi
17 "-Na" Soneki(1) Koşullu biçim
18 "-Na" Soneki(2) Belgisiz Kelimeler
19 Hareket Fiili: Dilek kipi
20 Hareket Fiili: Yeterlik kipi emperfekt
21 Yeterlik kipi perfekt
22 Hareket Fiili: Yeterlik istek kipi
23 "-Na" Soneki(3) Yeterlik kipi-koşullu biçim
24 Yeterlik-dilek kipi
25 Hareket Fiili: Tecrübe kipi
26 Hareket Fiili: Tümleç göstergesi
27 Hareket Fiili: Ettirgen
28 Hareket Fiili: Şahıssız fiil
29 Hal değişme fiili
30 Hal fiili
31 Kopula fiili
32 Başkalaşma fiili
33 Kök öneki
34 Mamtinoba
35 Fiilimsi: Partisip
36 Fiilimsi: Olumsuz fiil-zarf
37 Fiilimsi: Olumsuz fiil-sıfat
38 Fiilimsi: Gelecek zaman fiil-sıfat
39 Fiilimsi: Fiil-isim
40 "Na-" öneki
41 Söz aktarma edatı
42 Liste: Çok köklü fiil
43 Yöresel fiil çekim farkı
44 Yöresel kelime farkı
45 Liste: Fiil başları 1
45 Liste: Fiil başları 2
46 Liste: Diğer yapım ekleri
47 Lazca fonemler 1
47 Lazca fonemler 2
47 Lazca fonemler 3
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 1
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 2

 

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.