FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Kurs 06 / Gramer / Lazuri Doviguram - Lazca Öğreniyorum /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya

OFLİNE ÇEVİRİ
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri

Kısaltmalar

gyu.

yö.tsz.

yul.

yö.lok.

atn.

yö.yyk.

fur.

yö.dyk.

viw.

yö.dtm.

ark.

yö.dtm.yyk.

arş.

yö.nsz.

xop.

eö.nsz.

sap.

eö.ynl.

fra.

eö.dnl.

ing.

eö.2nl.

lat.

dö.syk.

ös.nsz.

dö.tsz.

ös.ynl.

dö.ytl.

dö.btl.

~ / /

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 

6

 

Artes oxori uğun

“Uğun” fiili cansız varlıklar için kullanılır.

miğun.
giğun.
uğun.
miğuran.
giğuran.
uğuran.

Ma üuçxe modvala miğun.

Si porça giğun.

Pandus üalati uğun.

Teona do ma mila miğuran.

Şana do si fogape giğuran.

Teona do Artes argunepe uğuran.

 

Oxorcas ti una uğun.

Kçinis korba una uğun.

Ôaôus üibri una uğun.

Mis mu uğun(Kimin neyi var )
Üuçxe modvala (ayakkabı)

Ma üuçxe modvala miğun.

1)      Porça (gömlek)

..............................................

2)      Üalati (sepet)

..............................................

3)      Mila (misket)

..............................................

4)      Foga (elbise)

..............................................

5)      Arguni (balta)

..............................................

6) Ti una (baş ağrısı)

..............................................

7) Korba una (karın ağrısı)

..............................................

8) Üibri una (diş ağrısı)

..............................................

 

ArguniArguni

 

 

Mis mu var uğun (Kimin neyi yok )
Ma üuçxe modvala

Ma üuçxe modvala vamiğun.

1) Si üalati

..............................................

2) Pandus üalati

..............................................

3) Pandus porça

..............................................

4) Teona do ma porça

..............................................

5) Teona do ma mila

..............................................

6) Şana do si fogape

..............................................

7) Şana do si porçape

..............................................

8)  Teona do Arte argunepe

..............................................

9) Teona do Arte fogape

..............................................

 

Üitxalape
1) Mis üuçxe modvala uğun ? Kimin ayakkabısı var?

..............................................

2) Mis üalati uğun ? Kimin sepeti var ?

..............................................

3) Mis porça uğun ? Kimik giysisi var ?

..............................................

4) Mis mila uğun ? Kimin misketi var ?

..............................................

5)  Mis fogape uğun ? Kimin elbiseleri var ?

..............................................

6) Mis argunepe uğun ? Kimin baltaları var ?

..............................................

 

Artek  üoreéxums.
Ar 1
jur 2
sum 3
otxo 4
xut 5
aşi 6
şüit 7
ovro 8
nçxoro 9
vit 10
viûovar 11
viûojur 12
viûosum 13
viûotxo 14
viûoxut 15
viûaşi 16
viûüit 17
viûovro 18
viûonçxoro 19
eçi 20
eçi do xut 25
eçi do vit 30
jureneçi 40
jureneçi do vit 50
sumeneçi 60
sumeneçi do vit 70
otxoneçi 80
otxoneçi do vit 90
oşi 100
viûoşi 1000

Gubazis naüu üaûu uyonun?

Gubazi

Öemunas aşi üaûu uyonun.

Tanuras ar layöi uyonun.

İsmanas jur puci uyonun.

Aliüas sum layöi uyonun.

Pandus ovro kotume do jur mamuli uyonun.

Menûis eçi şuroni uyonun.

Gubazis eçi do viûoxut çxomi uyonun.

Memeûinas viûoxut ûiüani uyonun.

 

 

Üitxalape
Öemunas naüu üaûu uyonun? Öemuna'nın kaç kedisi var?
Öemunas aşi üaûu uyonun. Öemuna'nın altı kedisi var.
1) Tanuras naüu layöi uyonun ?

..............................................

2) İsmanas naüu puci uyonun?

..............................................

3) Aliüas naüu layöi uyonun ?

..............................................

4) Pandus naüu kotume do mamuli uyonun ?

..............................................

5) Menûis naüu şuroni uyonun ?

..............................................

6) Gubazis naüu çxomi uyonun ?

..............................................

7) Memeûinas naüu ûiüani uyonun ?

..............................................

 

Teona naüu waneri ren ? Teona kaç yaşında ?

Teona

ndğeri  günlük
jur ndğeri  iki günlük
tuteri aylık, ayında
sum tuteri üç aylık
waneri yaşında
otxo waneri dört yaşında
ar ndğeri bere bir günlük çocuk
jur tuteri bere iki aylık çocuk
vit tuteri bere on aylık çocuk
sum waneri bere üç yaşında çocuk
eçi waneri bozomota yirmi yaşında kız

Ar wulu cuma do ar didi cuma komiyonun. wulu cuma çkimi viûoxut éaneri ren. Didi cuma çkimi eçi do xut waneri ren. wulu cuma çkimis eğnai bere uyonun. Eğnai bere otxo ndğeri ren. E-do, ma kotumepe miyonun. Kotumepe çkimi sum tuteri renan.

Nana çkimi kçini ren. Hem sumeneçi do vit waneri ren.

Baba çkimi-ti sumeneçi do viûovar waneri ren.

 

üaûu muperi  ren?

Uça KatuUça üaûu

Kçe KatuKçe üaûu

Üaûupe

Jur üaûu komiyonun; uça üaûu do kçe üaûu.

Uça üaûu-çkimi wulu ren. Möita tolepe uğun do buéxape muşi-ti gunâe ren. Müule oşumeşepe uğun.

Tomalepe-muşi

Müule tomalepe uğun üaûu-çkimis. Kçe üaûu çkimi didi ren. Gunâe oşumeşepe do gunâe buéxape uğun.
Üitxalapes nena guktit.  (Soruları cevaplayınız)
1) Uça üaûu wulu ren-i?

..............................................

2) Uça üaûus muperi tolepe uğun?

..............................................

3) Kçe üaûuşi buéxape gunâe ren-i?

..............................................

4) Kçe üaûuşi oşumeşepe müule ren-i?

..............................................

5) Uça üaûuşi tomalepe dido msüva var ren-i?

..............................................

6) Uça üaûuşi tomalepe-muşi müule-ren-i?

..............................................

Pimbiloni badi (Sakallı ve dazlak bir yaşlı adam.)

Pimbiloni badi, ôaôu çkimi ren.

Ôaôu çkimis gunâe do kçe pimbilepe uğun. 

Mara, badi na-ren şeni üibrepe var uğun.

Badi na-ren şeni tomalepe-ti var uğun.

Pimbiloni badi, müule do mçxu üoçi ren.

Pimbiloni badis berepe do montalepe uyonun. 

Berepe muşi badi üala var skidunan. Badi xvala skidun. Pimbiloni badi xvala ren.

Pimbiloni badi sakallı (yaşlı) adam
badi na-ren şeni yaşlı adam olduğu için
tomalepe-ti saçları da
tomalepe-ti var uğun saçları da yok
müule do mçxu üoçi kısa ve iri adam
berepe do montalepe çocuklar ve torunlar
berepe muşi çocukları
badi üala yaşlı adamla birlikte
var skidunan yaşamıyorlar
badi xvala skidun yaşlı adam yalnız yaşıyor

 

Üitxalape
1) Pimbiloni badi mi ren ?

..............................................

2) Ôaôu çkimis muperi pimbilepe uğun ?

..............................................

3) Badis üibrepe uğun-i?

..............................................

4) Badis üibrepe mu şeni var uğun ?

..............................................

5) Badis tomalepe uğun-i?

..............................................

6) Badis montalepe uyonun-i ?

..............................................

7) Pimbiloni badi muperi üoçi ren ?

..............................................

8) Badis mipe uyonun ?

..............................................

9) Berepe muşi badi üala skidunan-i?

..............................................

10) Badi mi üala skidun ?

..............................................

11) Pimbiloni badi xvala var ren-i?

..............................................

wiwila

3i3iLA

Jur wiwila

Jur wiwila koren; gunâe wiwila do müule wiwila.

Gunâe wiwila möipe ren. Müule wiwila mçxu ren.

Gunâe wiwilas möipe üudeli uğun.

Müule wiwilas mçxu üudeli uğun. Müule wiwila uça ren.

Gunâe wiwila uça do kçe ren. Juri-ti dido mskva renan..
Üitxala
1) Gunâe wiwila möipe ren-i?

..............................................

2) Müule wiwila möipe ren-i?

..............................................

3) Gunâe wiwilas muperi üudeli uğun?

..............................................

4) Müule wiwilas-ti muperi üudeli uğun?

..............................................

5) Gunâe wiwila uça do kçe var ren-i?

..............................................

6) Juri-ti mskva var renan-i?

..............................................

 


Untitled Document Yasal uyarı: Bu sayfadaki materyaller (Yazı, fotoğraf, ses kaydı vb.)Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, yazarların ve/veya Lazuri.Com'un yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz, kopya edilemez, diğer internet sayfası ya da topluma acık yerlerde yayınlanamaz/yayımlanamaz.
Lazuri.Com


DİDİ LAZURİ NENAPUNA ÇIKTI !

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir Adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

  • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
  • ISBN: 978-975-9187-40-8
  • 25 Bin Lazca kelime
  • Binlerce deyim ve atasözü
  • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
  • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
  • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
  • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
  • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
  • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93/e-mail: bilgi@chiviyazilari.com
Lazuri.Com |  


Sözlük & Telaffuz

Derslerin yanısıra kullanabileceğiniz diğer sayfalar:

Laz Alfabesi ve Telaffuzu
(sesli örnekler)

Türkçe-Lazca Çeviri
(Online)

Lazuri-Turkuli Nenapuna
Lazca-Türkçe Sözlük
(Windows'unuza kurup ofline kullanabileceğiniz lazuri.com'un hazırladığı ücretsiz bir programdır)


Dersler

Önsöz (Giris)
Alfabe - Alboni
Kurs 01
Kurs 02
Kurs 03
Kurs 04
Kurs 05
Kurs 06
Kurs 07
Kurs 08
Kurs 09


Grameri & Gramer

Önsöz (Giris)
Kısaltmalar / İşaretler
Gramerin tam listesi(içindekiler)

01 Fonemler
02 İsimler
03 Zamir
04 Sıfat
05 Zarf
06 Ön-edat
07 Son-edat
08 Baglaç
09 Ünlem
10 Hayvana Emir ünlemi
11 Fiil: Sınıflandırma
12 Hareket Fiili: Bildirme kipi emperfekt
13 Hareket Fiili: Bildirme kipi perfekt
14 Hareket Fiili: İstek kipi
15 Hareket Fiili: Emir kipi
16 Hareket Fiili: Yasak kipi
17 "-Na" Soneki(1) Koşullu biçim
18 "-Na" Soneki(2) Belgisiz Kelimeler
19 Hareket Fiili: Dilek kipi
20 Hareket Fiili: Yeterlik kipi emperfekt
21 Yeterlik kipi perfekt
22 Hareket Fiili: Yeterlik istek kipi
23 "-Na" Soneki(3) Yeterlik kipi-koşullu biçim
24 Yeterlik-dilek kipi
25 Hareket Fiili: Tecrübe kipi
26 Hareket Fiili: Tümleç göstergesi
27 Hareket Fiili: Ettirgen
28 Hareket Fiili: Şahıssız fiil
29 Hal değişme fiili
30 Hal fiili
31 Kopula fiili
32 Başkalaşma fiili
33 Kök öneki
34 Mamtinoba
35 Fiilimsi: Partisip
36 Fiilimsi: Olumsuz fiil-zarf
37 Fiilimsi: Olumsuz fiil-sıfat
38 Fiilimsi: Gelecek zaman fiil-sıfat
39 Fiilimsi: Fiil-isim
40 "Na-" öneki
41 Söz aktarma edatı
42 Liste: Çok köklü fiil
43 Yöresel fiil çekim farkı
44 Yöresel kelime farkı
45 Liste: Fiil başları 1
45 Liste: Fiil başları 2
46 Liste: Diğer yapım ekleri
47 Lazca fonemler 1
47 Lazca fonemler 2
47 Lazca fonemler 3
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 1
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 2

 

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.