FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Çok köklü fiil / Gramer / Lazuri Doviguram - Lazca Öğreniyorum /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya

OFLİNE ÇEVİRİ
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri

Kısaltmalar

gyu.

yö.tsz.

yul.

yö.lok.

atn.

yö.yyk.

fur.

yö.dyk.

viw.

yö.dtm.

ark.

yö.dtm.yyk.

arş.

yö.nsz.

xop.

eö.nsz.

sap.

eö.ynl.

fra.

eö.dnl.

ing.

eö.2nl.

lat.

dö.syk.

ös.nsz.

dö.tsz.

ös.ynl.

dö.ytl.

dö.btl.

~ / /

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 

42

çok köklü fiil

42. Liste: Çok Köklü Fiil(Dido ciconi verbi)

Bazı fiiller kip ve zamanlara göre farklı köklere sahip olur. Aşağıda bu fiillerden örnekler verilmiştir.

42.1. imxors ~ imxoy ~ ipxors ~ öüomups: yiyor

Bu fiil iki köklüdür. Köklerden biri ancak Bildirme kipi emperfekt biçimlerinde bulunmaktadır. Ayrıca, Çxala diyalektlerinde bu fiil tek köklüdür.

Sade emperfekt Sade Perfekt Çxala
vimxor[1]: yiyorum, yerim üpmi ~ ôöüomi: yedim ôöüomup: yiyorum
imxor şüpmi ~ öüomi öüomup
imxors şüpmu ~ öüomu öüomups
vimxort üpmit ~ ôöüomit ôöüomupt
imxort şüpmit ~ öüomit öüomupt
imxoran şüpman ~ öüoman öüomupan

42.2. Ulun: Gidiyor.

Sade emperfekt Sade Perfekt İstek kipi kısa biçim Yeterlik kipi emperfekt
vulur ~ bulur: gidiyorum vidi ~ bidi: gittim vida ~ bida: gideyim malen: gidebiliyorum, gidebilirim
ulur idi ida galen
ulun idu idas alen
vulurt ~ bulurt vidit ~ bidit vidat ~ bidat maleran ~ malenan
ulurt idit idat galeran ~ galenan
uluran[2] ides[3] idan aleran ~ alenan

Tecrübe kipi

ulvapun ~ uxtimun: Geçmişte (oraya) en azından bir kere gitti (Ne zaman, nasıl, kiminle gittiği önemli değil).

 Batı  Doğu
milvapun mixtimun
gilvapun gixtimun
ulvapun uxtimun
milvapuran mixtimunan
gilvapuran gixtimunan
ulvapuran uxtimunan

42.3. Mulun: O geliyor.

 Sade emperfekt Sade perfekt
movulur ~ mobulur: geliyorum mofûi ~ mopti: geldim
mulur moxûi ~ moxti
mulun moxûu ~ moxtu
movulurt ~ mobulurt mofûit ~ moptit
muulurt moxûit ~ moxtit
muuluran ~ mulunan ~ mulvan moxûes ~ moxtes

 İstek kipi kısa biçim Yeterlik kipi emperfekt
mofûa ~ mopta: geleyim momalen: gelebiliyorum, gelebilirim
moxûa ~ moxta mogalen
moxûas ~ moxtas mvalen
mofûat ~ moptat momaleran ~ momalenan
moxûat ~ moxtat mogaleran ~ mogalenan
moxûan ~ moxtan mvaleran ~ mvalenan

Tecrübe kipi

mulvapun ~ muxtimun: Geçmişte en azından bir kere gelmiş (Ne zaman, nasıl, kiminle geldiği önemli değil).

 Batı  Doğu
momilvapun momixtimun
mogilvapun mogixtimun
mulvapun muxtimun
momilvapuran momixtimunan
mogilvapuran mogixtimunan
mulvapuran muxtimunan

42.4. İkums ~ ikoms ~ İkips: Yapıyor.

Atina

Tablo 59: ikums: yapıyor
Sade emperfekt Sade perfekt Gelecek zaman Yeterlik kipi
vikum ôi ôare maxenen
ikum i are gaxenen
ikums u asere axenen
vikumt ôit ôatere maxeneran
ikumt it atere gaxeneran
ikuman es anere axeneran

Arkabi

Tablo 60: ikoms: yapıyor
Sade emperfekt Sade perfekt Gelecek zaman Yeterlik kipi
bikom ôi ôare maxenen
ikom vi vare gaxenen
ikoms vu vasen axenen
bikomt ôit ôaten maxenenan
ikomt vit vaten gaxenenan
ikoman ves vanoren axenenan

Çxala

Tablo 61: ikips: yapıyor
Sade emperfekt Sade perfekt Gelecek zaman Yeterlik kipi
vikip ô(qv)i ôaun maxvenen
ikip qvi qvaun gaxvenen
ikips qu qvasun axvenen
vikipt ô(qv)it ôatun maxvenenan
ikipt qvit qvatun gaxvenenan
ikipan qves qvanun axvenenan

42.5. İûurs ~ zoôons ~ ûüumers: Söylüyor.

Sade emperfekt (Ayrıca, Xopa ve Çxala’da[4] aşağıdaki biçimler de vardır.)
Batı Doğu Xopa - Çxala
viûur ~ biûur: söylüyorum; söylerim bzoôon: söylüyorum; söylerim ôûüumer: söylüyorum; söylerim
iûur zoôon ûüumer
iûus zoôons ûüumers
viûurt ~ biûurt bzoôont ôûüumert
iûurt zoôont ûüumert
iûuran zoôonan ûüumenan

Sade perfekt ( Bütün diyalektlerde )
ôûüvi: söyledim
ûüvi
ûüu
ôûüvit
ûüvit
ûüves

Yeterlik kipi sade emperfekt
Batı Doğu
maziûen: söyleyebiliyorum; söyleyebilirim maûüven: söyleyebiliyorum; söyleyebilirim
gaziûen gaûüven
aziûen aûüven
maziûeran ~ maziûenan maûüvenan
gaziûeran ~ gaziûenan gaûüvenan
aziûeran ~ aziûenan aûüvenan

Tümleç göstergeli biçimler (Birkaç örnek)
giwvare : ben sana söyleyeceğim
uwvare : sen ona söyleyeceksin
miwvi : bana söyle
giwvi : ben sana söyledim
uwvi : ona söyle
miwves : bana söylediler

42.6. Nowers ~ noers: O ona bakıyor.

Tablo 62 Atina, Batı ve Orta kesimleri
Sade emperfekt Sade perfekt Tecrübe kipi
mevower mevoweri memiwelimapun
nower noweri megiwelimapun
nowers noweru nuwelimapun
mevowert mevowerit memiwelimapuran
nowert nowerit megiwelimapuran
noweran noweres nuwelimapuran

Tablo 63: Arkabi
Sade emperfekt Sade perfekt Tecrübe kipi
mebowker meboedi memipmilun
noer noedi megipmilun
noers noedu nupmilun
meboert meboedit memipmilunan
noert noedit megipmilunan
noenan noedes nupmilunan


[1] “vimxor” biçiminin “bimxor, bipxor, vipxor” gibi yöresel değişkenleri de vardır.
[2] “Uluran” yöreye göre “ulurnan, ulunan” veya “ulvan” şeklinde de söylenir.
[3] ides Ardeşen’de yöreye göre ide, idey şeklinde söylenir.
[4] Pilarget’de “ôûüvam, ûüvam, ...” biçimi vardır.

Untitled Document Yasal uyarı: Bu sayfadaki materyaller (Yazı, fotoğraf, ses kaydı vb.)Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, yazarların ve/veya Lazuri.Com'un yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz, kopya edilemez, diğer internet sayfası ya da topluma acık yerlerde yayınlanamaz/yayımlanamaz.
Lazuri.Com


DİDİ LAZURİ NENAPUNA ÇIKTI !

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir Adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

  • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
  • ISBN: 978-975-9187-40-8
  • 25 Bin Lazca kelime
  • Binlerce deyim ve atasözü
  • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
  • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
  • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
  • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
  • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
  • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93/e-mail: bilgi@chiviyazilari.com
Lazuri.Com |  


Sözlük & Telaffuz

Derslerin yanısıra kullanabileceğiniz diğer sayfalar:

Laz Alfabesi ve Telaffuzu
(sesli örnekler)

Türkçe-Lazca Çeviri
(Online)

Lazuri-Turkuli Nenapuna
Lazca-Türkçe Sözlük
(Windows'unuza kurup ofline kullanabileceğiniz lazuri.com'un hazırladığı ücretsiz bir programdır)


Dersler

Önsöz (Giris)
Alfabe - Alboni
Kurs 01
Kurs 02
Kurs 03
Kurs 04
Kurs 05
Kurs 06
Kurs 07
Kurs 08
Kurs 09


Grameri & Gramer

Önsöz (Giris)
Kısaltmalar / İşaretler
Gramerin tam listesi(içindekiler)

01 Fonemler
02 İsimler
03 Zamir
04 Sıfat
05 Zarf
06 Ön-edat
07 Son-edat
08 Baglaç
09 Ünlem
10 Hayvana Emir ünlemi
11 Fiil: Sınıflandırma
12 Hareket Fiili: Bildirme kipi emperfekt
13 Hareket Fiili: Bildirme kipi perfekt
14 Hareket Fiili: İstek kipi
15 Hareket Fiili: Emir kipi
16 Hareket Fiili: Yasak kipi
17 "-Na" Soneki(1) Koşullu biçim
18 "-Na" Soneki(2) Belgisiz Kelimeler
19 Hareket Fiili: Dilek kipi
20 Hareket Fiili: Yeterlik kipi emperfekt
21 Yeterlik kipi perfekt
22 Hareket Fiili: Yeterlik istek kipi
23 "-Na" Soneki(3) Yeterlik kipi-koşullu biçim
24 Yeterlik-dilek kipi
25 Hareket Fiili: Tecrübe kipi
26 Hareket Fiili: Tümleç göstergesi
27 Hareket Fiili: Ettirgen
28 Hareket Fiili: Şahıssız fiil
29 Hal değişme fiili
30 Hal fiili
31 Kopula fiili
32 Başkalaşma fiili
33 Kök öneki
34 Mamtinoba
35 Fiilimsi: Partisip
36 Fiilimsi: Olumsuz fiil-zarf
37 Fiilimsi: Olumsuz fiil-sıfat
38 Fiilimsi: Gelecek zaman fiil-sıfat
39 Fiilimsi: Fiil-isim
40 "Na-" öneki
41 Söz aktarma edatı
42 Liste: Çok köklü fiil
43 Yöresel fiil çekim farkı
44 Yöresel kelime farkı
45 Liste: Fiil başları 1
45 Liste: Fiil başları 2
46 Liste: Diğer yapım ekleri
47 Lazca fonemler 1
47 Lazca fonemler 2
47 Lazca fonemler 3
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 1
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 2

 

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.