FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Söz aktarma edatı / Gramer / Lazuri Doviguram - Lazca Öğreniyorum /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya

OFLİNE ÇEVİRİ
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri

Kısaltmalar

gyu.

yö.tsz.

yul.

yö.lok.

atn.

yö.yyk.

fur.

yö.dyk.

viw.

yö.dtm.

ark.

yö.dtm.yyk.

arş.

yö.nsz.

xop.

eö.nsz.

sap.

eö.ynl.

fra.

eö.dnl.

ing.

eö.2nl.

lat.

dö.syk.

ös.nsz.

dö.tsz.

ös.ynl.

dö.ytl.

dö.btl.

~ / /

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 

41

söz aktarma edatı

41. Söz Aktarma Edatı (ma, şo, ya)/(Meyoziûa “ma, şo, ya”) 

Üç çeşit söz aktarma edatı vardır.

41.1.“ma”

41.1.1.  “ma” + vuwvi, ôûüvi, ...

Ma tkva “hakele mot golulurt” ma var giwvit-i ? Ben size “Burdan geçmeyin” demedim mi?
Ma himus “beres mjalva kocubi” ma vuwvi. atn. Ben ona “Çocuğa süt ver” dedim.
Ma oxorca-çkimis “a gyari domixażiri” ma buwvare. Ben karıma “Bana yemek hazırla” diyeceğim.
Ma si “opşa mot ixaôar” ma giwvi atn. Ben sana “Çok konuşma” dedim.
Ma ûüva “opşa mot ixaôart” ma var giwvit-i ? atn. Ben size “Çok konuşmayın” demedim mi ?
Çku hentepes “mo mulurt” ma buwvit. Biz onlara “Gelmeyin” dedik.

41.1.2.  “ma” + do

Ma tkva “Dido mot iôaramitamt” ma do muüu fara giwvit ! Ben size “Çok konuşmayın” diye kaç kez söyledim!
Ma himus “berepe nak iyonam” ma do a vorsi kodelevuüiyi. atn. Ben ona “Çocukları nereye götürüyorsun” diye çok kızdım.
Çku “hak moxtit” ma do mtelis bucoxit. yul. Biz “Buraya gelin” diye herkesi çağırdık.
Ma “berepe-çkimi so ren” ma do da-çkimis vuüitxi. Ben “Çocuklarım nerde” diye kız kardeşime sordum.

41.2.      “şo”

“Şo” eki, doğrudan aktarılan söz 2. şahısa ait olup sözden hemen sonra “ûüvi, miwvi, uwvi” vs. (Emir kipi ve ya Gelecek zaman) geldiğinde kullanılır.

“Ho” şo tkvi. “Evet” de.
“Var” şo tkvi. “Hayır” de.
Si ma “hak ela” şo miwvi. gyu. Sen bana “Buraya gel” de.
“Mo mulurt” şo uwvi. Onlara “gelmeyin” de.
Si şüu “Hak elat” şo miwvit. Sen bize “buraya gelin” de.
Tkva “Hak elat” şo tkvit. Siz “ buraya gel” deyin.
Tkva “Lazi voret” şo tkvit. Siz “Biz Lazız” deyin.
Tkva “Hak voret” şo tkvit. Siz “Burdayız” deyin.
Tanura komoxûas-na “şana hak var on” şo tkvare. Tanura gelirse “Şana burda değil” dersin.
Tanura komoxûas-na “baba-şüuni Môolişe mendaxûu” şo tkvatere. Tanura gelirse “Babamız İstanbul’a gitti” diyeceksiniz.
Si Mjoras “Ma komomçi” şo uwvi. Sen Mjora’ya “Bana onu ver”de.

41.3.      “ya”

41.3.1.  “ya” + tku, miwvi, miwu, uwvi, ...

“ya” eki hem 2. şahıs hem 3. şahsın sözünü aktarmak için kullanılır.

Si ma “Hak ela” ya miwvi. gyu. Sen bana “Buraya gel” dedin.
Si hemus “Hak moxti” ya uwvi. yul. Sen ona “Buraya gel” dedin.
Gubazik “Ak mot mulurt” ya tku. Gubazi “Buraya gelmeyin” dedi.
Hinik “hak elat” ya miwves. Onlar bize “Buraya gelin” dediler.
Tanurak Şanas “berepe şüala mot oüiyile” ya uwu. atn. Tanura Şana’ya “Çocuklarla kavga etme” dedi.
Hinik “oöume elat” ya tkves. Onlar “Yarın gelin” dediler.
Şanas “Hak mot mulur” ya giziûapun. Şana’ya “Buraya gelme” demişsin.

41.3.2.  “ya” + do

Si “momçi” ya do tkvi. Sen “Ver” dedin.
Hinik “ham bozomota komekçat” ya do mobalaüares. Onlar bana “Bu kızı verelim” diye yalvardılar.
Hinis “haüu dulya mo gaxenu” ya do apxasineran. Onlar “Bu kadar işi nasıl yapabildin” diye şaşırıyorlar.
Hinis “haüu dulya mo gaxenes” ya do apxasines. Onlar “Bu kadar işi nasıl yapabildiniz” diye şaşırdılar.
Hemuk “bozomota var momçes” ya miwu. O, bana “Kızı vermediler” dedi.


Untitled Document Yasal uyarı: Bu sayfadaki materyaller (Yazı, fotoğraf, ses kaydı vb.)Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, yazarların ve/veya Lazuri.Com'un yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz, kopya edilemez, diğer internet sayfası ya da topluma acık yerlerde yayınlanamaz/yayımlanamaz.
Lazuri.Com


DİDİ LAZURİ NENAPUNA ÇIKTI !

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir Adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

  • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
  • ISBN: 978-975-9187-40-8
  • 25 Bin Lazca kelime
  • Binlerce deyim ve atasözü
  • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
  • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
  • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
  • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
  • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
  • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93/e-mail: bilgi@chiviyazilari.com
Lazuri.Com |  


Sözlük & Telaffuz

Derslerin yanısıra kullanabileceğiniz diğer sayfalar:

Laz Alfabesi ve Telaffuzu
(sesli örnekler)

Türkçe-Lazca Çeviri
(Online)

Lazuri-Turkuli Nenapuna
Lazca-Türkçe Sözlük
(Windows'unuza kurup ofline kullanabileceğiniz lazuri.com'un hazırladığı ücretsiz bir programdır)


Dersler

Önsöz (Giris)
Alfabe - Alboni
Kurs 01
Kurs 02
Kurs 03
Kurs 04
Kurs 05
Kurs 06
Kurs 07
Kurs 08
Kurs 09


Grameri & Gramer

Önsöz (Giris)
Kısaltmalar / İşaretler
Gramerin tam listesi(içindekiler)

01 Fonemler
02 İsimler
03 Zamir
04 Sıfat
05 Zarf
06 Ön-edat
07 Son-edat
08 Baglaç
09 Ünlem
10 Hayvana Emir ünlemi
11 Fiil: Sınıflandırma
12 Hareket Fiili: Bildirme kipi emperfekt
13 Hareket Fiili: Bildirme kipi perfekt
14 Hareket Fiili: İstek kipi
15 Hareket Fiili: Emir kipi
16 Hareket Fiili: Yasak kipi
17 "-Na" Soneki(1) Koşullu biçim
18 "-Na" Soneki(2) Belgisiz Kelimeler
19 Hareket Fiili: Dilek kipi
20 Hareket Fiili: Yeterlik kipi emperfekt
21 Yeterlik kipi perfekt
22 Hareket Fiili: Yeterlik istek kipi
23 "-Na" Soneki(3) Yeterlik kipi-koşullu biçim
24 Yeterlik-dilek kipi
25 Hareket Fiili: Tecrübe kipi
26 Hareket Fiili: Tümleç göstergesi
27 Hareket Fiili: Ettirgen
28 Hareket Fiili: Şahıssız fiil
29 Hal değişme fiili
30 Hal fiili
31 Kopula fiili
32 Başkalaşma fiili
33 Kök öneki
34 Mamtinoba
35 Fiilimsi: Partisip
36 Fiilimsi: Olumsuz fiil-zarf
37 Fiilimsi: Olumsuz fiil-sıfat
38 Fiilimsi: Gelecek zaman fiil-sıfat
39 Fiilimsi: Fiil-isim
40 "Na-" öneki
41 Söz aktarma edatı
42 Liste: Çok köklü fiil
43 Yöresel fiil çekim farkı
44 Yöresel kelime farkı
45 Liste: Fiil başları 1
45 Liste: Fiil başları 2
46 Liste: Diğer yapım ekleri
47 Lazca fonemler 1
47 Lazca fonemler 2
47 Lazca fonemler 3
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 1
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 2

 

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.