FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu istek kipi / Gramer / Lazuri Doviguram - Lazca Öğreniyorum /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya

OFLİNE ÇEVİRİ
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri

Kısaltmalar

gyu.

yö.tsz.

yul.

yö.lok.

atn.

yö.yyk.

fur.

yö.dyk.

viw.

yö.dtm.

ark.

yö.dtm.yyk.

arş.

yö.nsz.

xop.

eö.nsz.

sap.

eö.ynl.

fra.

eö.dnl.

ing.

eö.2nl.

lat.

dö.syk.

ös.nsz.

dö.tsz.

ös.ynl.

dö.ytl.

dö.btl.

~ / /

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 

14

istek kipi

14. Hareket fiili: Istek Kipi ( Mesvenapa)

Eylemin gerçeklesmesinin umuldugunu anlatan kiptir. 15. maddede bulunan Emir kipi ile karsilastiriniz. Istek kipi söz dizimi, Bildirme kipi söz dizimi ile aynidir.

14.1. Istek kipi kisa biçimi ( Mesvenapasi müule peri)

14.1.1. Yapim

Tablo 27 : Istek kipi kisa biçim ( Mesvenapasi müule peri)
Fiil basi
(Ôriverbi)
Sahis öneki 
(Surisi eüoméxva)
Kök öneki
(Ôricici)
Kök
(Cici)
Kip göst.  Sahis soneki
(Surisi moüoméxva)

ø-

dolo-

gama-

go-

vs.

1. sahis

b-, v-, p- , ô- , ( m -),

( f- )

 

2. ve 3. sahis

ø-

-ø-

-i- (1)

-i- (2)

-i / u-

-a-

-o-

  -a-

Tekil Çogul

sg. pl.

 

1. - ø, - t

2. - ø, - t

3. - s - an

14.1.2. Çekim

14.1.2.1. Olumlu

{eö.ynl}
ûaxums atn. viw. ark.
ûaxuy fur. ars.
ûaxups xop. çxa.

kiriyor

ôûaxa ben kirayim
ûaxa sen kirasin
ûaxas o kirsin
ôûaxat biz kiralim
ûaxat siz kirasiniz
ûaxan onlar kirsinlar

Çamlihemsin, Arûaseni
ôûaxa: ben kirayim
ûaxa  
ûaxay ~ ûaxasu  
ôûaxatu  
ûaxatu  
ûaxan  

dodums ~ doduy { eö.ynl } (kati nesneyi) yere koyuyor

dobdva: ben koyayim
dodva  
dodvas  
dobdvat  
dodvat  
dodvan  

oxmarams ~ oxmaray { eö.ynl. } kullaniyor

voxmara ~ boxmara: ben kullanayim
oxmara  
oxmaras  
voxmarat ~ boxmarat  
oxmarat  
oxmaran  

esüulun ~ esulun {yö.nsz.}

yukari çikiyor

Atina
esüafûa: yukari çikayim
esüaxûa  
esüaxûas  
esüafûat  
esüaxûat  
esüaxûan  

Arkabi
esapta: yukari çikayim
esaxta  
esaxtas  
esaptat  
esaxtat  
esaxtan  

esüilams { yö. nsz. } yukariya dogru (bir nefeste) çikiyor

 Atina
ma esüevila: yukari dogru (bir nefeste) çikayim
si -  
him esüilas  
süu esüevilat  
ûüva -  
hini esüilan  

Arkabi
ma esebila: yukari dogru (bir nefeste) çikayim
si -  
heya -  
çku esebilat  
tkva -  
hentepe -  

Soru biçimi
2. sahis biçimleri bulunmamaktadir.

 Arkabi
ma ôûaxa-i ? ben kirayim mi ?
- -  
hemuk ûaxas-i ? o kirsin mi ?
çku ôûaxat-i ? biz kiralim mi ?
- -  
hentepek ûaxan-i ? onlar kirsinlar mi ?

Örnek (Evuli)

Bere dixo doxeda ! Çocuksuz kalasin !
Usüaneli dopxeda ! Sensiz oturayim !
Toli eyogatvas ! Gözün kapansin !
Tina , hus bere vati moyona. atn. Herhalde, simdi çocugu getirmeyeceksin.

“To”

Bu edat, anlami güçlendirir, içtenligi belirtir.

Tolise to moga ! gözünden gelsin, e mi !
Tisya süimi to ida ! Kurbanim olasin, e mi !

14.1.2.2. Olumsuz ( Mot, Varsa)

Istek kipi olumsuz biçimde, fiilin önüne “mot, varsa” gibi edatlar konur.

Bati
mot ôûaxa: ben kirmayayim
mot ûaxa  
mot ûaxas  
mot ôûaxat  
mot ûaxat  
mot ûaxan  

Dogu
varsa ôûaxa: ben (sakin) kirmayayim
varsa ûaxa  
varsa ûaxas  
varsa ôûaxat  
varsa ûaxat  
varsa ûaxan  

 Olumsuz soru
ma mot ôûaxa-i ? ben kirmayayim mi ?
- -  
hemuk mot ûaxas-i ? o kirmasin mi ?
çku mot ôûaxat-i ? biz kirmayalim mi ?
- -  
hentepek mot ûaxan-i ? onlar kirmasin mi ?

 Viwe
ma var ôûaxa-i ? ben kirmayayim mi ?
- -  
hemuk var ûaxas-i ? o kirmasin mi ?
çku var ôûaxat-i ? biz kirmayalim mi ?
- -  
hentepek var ûaxan-i ? onlar kirmasin mi ?

14.1.3. Istek kipi kisa biçim + -sis, -is ~ -si, -i

 Atina
ôûaxasis: kiracagim zaman
ûaxasis: kiracagin zaman
ûaxasis: kiracagi zaman
ôûaxatis: kiracagimiz zaman
ûaxatis: kiracaginiz zaman
ûaxanis: kiracagi zaman

 Arûaseni-Oüordule
ôûaxasi: kiracagim zaman
ûaxasi  
ûaxasi  
ôûaxati  
ûaxati  
ûaxani  

Arûaseni'de burada gösterilen “-si, -i”den baska degiskenler de vardir.

14.1.4. Istek kipi kisa biçim + -is ~ -iz

 Viwe
ôûaxayis ~ ôûaxayiz: kiracagim zaman
ûaxayis ~ ûaxayiz  
ûaxasis ~ ûaxasiz  
ôûaxatis ~ ôûaxatiz  
ûaxatis ~ ûaxatiz  
ûaxanis ~ ûaxaniz  

14.1.5. Istek kipi kisa biçim + si

 Arkabi, Xopa, Çxala
Bu yörelerde “Kisa biçim + si”den daha çok 14.2.3.'de gösterilen “Uzun biçim + si” yaygindir.
ôûaxasi: kiracagim zaman
ûaxasi  
ûaxassi  
ôûaxatsi  
ûaxatsi  
ûaxansi  

14.1.6. Istek kipi kisa biçim + - sa

14.1.6.1. Olumlu

mulun { yö.nsz. } geliyor, gelir

 Bati
mofûasa : (gelecekte) ben gelene kadar
moxûasa : (gelecekte) sen gelene kadar
moxûa(s)sa : (gelecekte) o gelene kadar
mofûatsa : (gelecekte) biz gelene kadar
moxûatsa : (gelecekte) siz gelene kadar
moxûansa : (gelecekte) onlar gelene kadar

 Viwe
moptasa : (gelecekte) ben gelene kadar
moxtasa : (gelecekte) sen gelene kadar
moxta(s)sa : (gelecekte) o gelene kadar
moptatsa : (gelecekte) biz gelene kadar
moxtatsa : (gelecekte) siz gelene kadar
moxtansa : (gelecekte) onlar gelene kadar

Örnek(Evuli)

Si moxtasa ma hak giyondra. Sen gelene kadar ben burda bekleyeyim.
Dulya oçodinasa hak bore. Isleri bitirene kadar buradayim.
Berepe moviyonasa hak miyondras. Ben çocuklari getirene kadar o burada beni beklesin.

14.1.6.2. var + Istek kipi kisa biçim + sa

doxedun { yö.nsz } oturuyor, oturur

var dopxedasa : (gelecekte) ben oturmadan önce
var doxedasa : (gelecekte) sen oturmadan önce
var doxeda(s)sa : (gelecekte) o oturmadan önce
var dopxedatsa : (gelecekte) biz oturmadan önce
var doxedatsa : (gelecekte) siz oturmadan önce
var doxedansa : (gelecekte) onlar oturmadan önce

Örnek(Evuli)

Si var moxûasa ma soti var vida. Sen gelmeden ben bir yere gitmeyeyim.
Dulya var oçodinasa mot moxtas. Isleri bitirmeden gelmesin.
Berepe var moyonasa ma-ti mo mofûa. Çocuklari getirmeden ben de gelmeyeyim.

14.1.7. Istek kipi kisa biçim + -sakis ~ sakiz

14.1.7.1. Olumlu

doxedun { yö.nsz } oturuyor, oturur

 Arkabi, Xopa ve Çxala
dopxeda sakis : (gelecekte) ben oturdugum sürece
doxeda sakis : (gelecekte) sen oturdugun sürece
doxedas sakis : (gelecekte) o oturdugu sürece
dopxedat sakis : (gelecekte) biz oturdugumuz sürece
doxedat sakis : (gelecekte) siz oturdugunuz sürece
doxedan sakis : (gelecekte) onlar oturduklari sürece

Bu biçimlerle olusturulan cümlemsi, en çok Gelecek zamanla birlikte kullanilmaktadir. Örnekler için bkz. 14.3.1. maddedeki en son örnekler.

14.1.8. Istek kipi kisa biçim + süule ~ üule

“Gelecekte ...-dikten sonra”

içilen { yö.nsz} (özne=erkek) evleniyor

 Atina
ma deviçila süule: ben (gelecekte) evlendikten sonra
si diçila süule  
him diçilas süule  
süu deviçilat süule  
ûüva diçilat süule  
hini diçilan süule  

 Arkabi
ma dobiçila süule: ben (gelecekte) evlendikten sonra
si diçila süule  
heya diçilas süule  
çku dobiçilat süule  
tkva diçilat süule  
hentepe diçilan süule  

Örnek(Evuli)

bere dimorda süule atn. çocuk büyüdükten sonra
si asüerisen komoxta süule sen askerden geldikten sonra
si wanas Môolisa mendaxta süule sen seneye Istanbula gittikten sonra
oöüoma* süul ark[1]. (gelecekte) sen yemek yedikten sonra
dogiwva* üule çxa. (gelecekte) ben sana söyledikten sonra 

* Bu kelimelerin basinda bulunan “o-” ve “do-” birer Mamtinoba'dir. bkz. 34.

14.1.9. ôi ~ ôri gyu.

Bir eylemin baska bir eylemin öncesinde yapildigini anlatir.

 Atina
ma ôi mofûase : (gelecekte) ben gelmeden önce
si ôi moxûase : (gelecekte) sen gelmeden önce
him ôi moxûa(s)se : (gelecekte) o gelmeden önce
süu ôi mofûatse : (gelecekte) biz gelmeden önce
ûüva ôi moxûatse : ( gelecekte) siz gelmeden önce
hini ôi moxûanse : ( gelecekte) onlar gelmeden önce

 Arûaseni
ma ôri mofûasa : (gelecekte) ben gelmeden önce
si ôri moxûasa : (gelecekte) sen gelmeden önce
him ôri moxûasa : (gelecekte) o gelmeden önce
süu ôri mofûatsa : (gelecekte) biz gelmeden önce
ûüva ôri moxûatsa : ( gelecekte) siz gelmeden önce
hini ôri moxûansa : ( gelecekte) onlar gelmeden önce

14.2.     Istek kipi uzun biçim (Mesvenapasi gunâe peri)

14.2.1.   Yapim ve çekim

Tablo 28 : Istek kipi uzun biçim
1* 2*
3* 4* 5*

6*

 7*  8*

ø- [sifir],

dolo-,

gama-,

go-

vs.

1. ve 2. sahis

 

b-, v-, p-, ô-,

(m-), ø-

 

3. sahis

ø-

ø-,

i - (1) ,

i - (2) ,

i / u -,

o -,

a- ,

-ø-

 

- am, - aô

- um, - uô

- om , - oô

- im , - iô

- em, -eô

 

-mer, -mar

 

-ur

-er

  -û- - a -

Tekil Çogul

sg. pl.

1. - ø , - t

2. , - t

3. - s - n

*1 - Fiil basi (Ôriverbi)
*2 - Sahis öneki (Surisi eüoméxva)
*3 - Kök öneki (Ôricici)
*4 - Kök (Cici)
*5 - Aspekt göstergesi (Aspekti mwiramu)
*6 - Zaman göstergesi (Ora mwiramu)
*7 - Aspekt göstergesi (Aspekti mwiramu)
*8 - Sahis soneki (Surisi moüoméxva)

{eö.ynl}
ûaxums atn. viw. ark.
ûaxuy fur. ars.
ûaxups xop. çxa.

kiriyor

ôûaxumûa: ben kirayim
ûaxumûa: sen kirasin
ûaxumûas: o kirsin
ôûaxumûat: biz kiralim
ûaxumûat: siz kirasiniz
ûaxumûan: onlar kirsinlar

 Olumsuz (Varenoba)
mot ôûaxumûa: ben kirmayayim
mot ûaxumûa  
mot ûaxumûas  
mot ôûaxumûat  
mot ûaxumûat  
mot ûaxumûan  

14.2.2. Istek kipi uzun biçim + -iz ~ -is [ Viwe ]

Örnek(Evuli)

nogasa bulu ûayiz : ben çarsiya giderken
gyari imxor ûayiz : sen yemek yerken
Arkabisen mobulu ûayiz : Arhavi'den gelirken
Üomsilugisa bulu ûayiz bazi / gzalepez memager mot ikom nazi. Komsuluga giderken bazen yolda bana rastliyorsun, nazlanma.

14.2.3. Istek kipi uzun biçim + si [Xopa, Çxala]

Gelecekte bir sey yaparken

 Olumsuz (Varenoba)
giwumerûa si: ben sana söylerken
pxerûasi: ben otururken
vincirûasi: ben uyurken
me k çaôûasi*: ben sana verirken
mo m çapûasi*: sen bana verirken
vulurûasi: ben giderken

* Bu kelimelerdeki bastan üçüncü harfler, “- k- ” ve “- m -” birer Tümleç göstergesi'dirler. bkz. 27.

Istek kipi uzun biçim + sa

{eö.ynl}
ûaxums atn. viw. ark.
ûaxuy fur. ars.
ûaxups xop. çxa.

kiriyor

ôûaxumûa sa : (gelecekte) ben kirarken
ûaxumûasa : (gelecekte) sen kirarken
ûaxumûassa : (gelecekte) o kirarken
ôûaxumûatsa : (gelecekte) biz kirarken
ûaxumûatsa : (gelecekte) siz kirarken
ûaxumûansa : (gelecekte) onlar kirarken

Örnek(Evuli)

uüaçxe ipismanar' do; omweli unüarûasa. Sonra pisman olacaksin ; besik sallarken. fur [2].

14.2.4.   Istek kipi uzun biçim + sakis ~ sakiz [ ark. xop. çxa. ]

Gelecekte bir sey yapana kadar

{eö.ynl}
ûaxums atn. viw. ark.
ûaxuy fur. ars.
ûaxups xop. çxa.

kiriyor

ôûaxumûa sakis : (gelecekte) ben kirana kadar
ûaxumûa sakis : (gelecekte) sen kirarana kadar
ûaxumûas sakis : (gelecekte) o kirana kadar
ôûaxumûat sakis : (gelecekte) biz kirana kadar
ûaxumûat sakis : (gelecekte) siz kirana kadar
ûaxumûan sakis : (gelecekte) onlar kirana kadar

14.2.5.   Istek kipi uzun biçim + süul [Pilarget]

bipxorûa süul: (gelecekte) ben yerken
ipxorûa süul  
ipxorûas süul  
bipxorûat süul  
ipxorûat süul  
ipxorûan süul  

14.3.     Istek kipi gelecek zaman ( Atxesi ora)

14.3.1.   Çekim

Gelecek zaman çekimi yöreden yöreye büyük fark göstermektedir.

14.3.1.1. Atina (Bati ve Orta kesimler)

{eö.ynl}
ûaxums : kiriyor

ôûaxare: ben kiracagim
ûaxare  
ûaxasere  
ôûaxatere  
ûaxatere  
ûaxanere  

esüulun {yö.nsz} yukariya dogru çikiyor

esüafûare: ben yukariya dogru çikacagim
esüaxûare  
esüaxûasere  
esüafûatere  
esüaxûatere  
esüaxûanere ~ esüaxûanene  

esüilams {yö.nsz} yukariya dogru (bir nefeste) çikiyor

esüevilare: yukariya dogru (bir nefeste) çikacagim
esüilare  
esüilasere  
esüevilatere  
esüilatere  
esüilanere ~ esüilanene  

14.3.1.2. Atina dogu kesimi, Çamlihemsin, Arûaseni ve Viwe

{eö.ynl}
ûaxums ~ ûaxuy : kiriyor ( Vuayel arasinda bulunan /r / fonemi Viwe'de çok yumusak söylenir. Bazen /y / 'ye dönüsür. Bazen de tamamen kaybolur.)

ôûaxare: ben kiracagim
ûaxare  
ûaxasen  
ôûaxaten  
ûaxaten  
ûaxanen  

14.3.1.3. Arkabi

{ eö.ynl }
ûaxums : kiriyor ( Aynen Viwe'de oldugu gibi Arkabi'de de “ ôûaxaye” ya da “ ôûaxae”, “ ûaxanoen” biçimindeki söylenis de yaygindir. )

ôûaxare: ben kiracagim
ûaxare  
ûaxasen  
ôûaxaten  
ûaxaten  
ûaxanoren ~ ûaxanon  

esulun { yö.nsz } yukariya dogru çikiyor

esaptare: yukariya dogru (bir nefeste) çikacagim
esaxtare  
esaxtasen  
esaptaten  
esaxtaten  
esaxtanoren ~  
esebilare: yukariya dogru (bir nefeste) çikacagim
esebilaten: yukariya dogru (bir nefeste) çikacagiz

14.3.1.4. Xopa

{ eö.ynl }
ûaxups: kiriyor

ôûaxaminon: ben kiracagim
ûaxaginon
ûaxasinon ~ ûaxasiyon ~ ûaxasunon
ôûaxaminonan
ûaxaginonan
ûaxasinonan ~ ûaxasiyonan ~ ûaxasunonan

Ayrica baska yörelerde oldugu gibi “ôûaxare ~ ôûaxaye ~ ôûaxae” biçimleri de vardir.

14.3.1.5. Çxala

{ eö.ynl }
ûaxups : kiriyor

ôûaxaun* ~ ôûaxaunon: ben kiracagim
ûaxaun* ~ ûaxaunon  
ûaxasun ~ ûaxasunon  
ôûaxatun ~ ôûaxatunon  
ûaxatun ~ ûaxatunon  
ûaxanun ~ ûaxanunon  

* Son hece “-un” önünde son derece hafif [w] konsonu duyulur. Ama bu konsonun telaffuzu olmasa da anlam degismez.

14.3.1.6. Kullanim

Örnek(Evuli)

Çku Lazuri dobiguraten. Biz Lazca ögrenecegiz.
Teonak Lazuri isinapasen [3] . Viw. Teona Lazca konusacak.
Tutastek-ti Lazuri iôaramitasen. ark. Tutaste de Lazca konusacak.
Çkimi berepek do mteli Lazi berepek Lazuri igargalanen. xop. Benim çocuklarim ve tüm Laz çocuklari Lazca konusacaklar.

Olumsuz (Varenoba)

Çku ôaûi mutxanepe var ôaten. Biz kötü seyler yapmayacagiz.
Teona nogasa var idasen. Teona çarsiya gitmeyecek.
Tutaste çkuni üala var mexûasen. Tutaste bizimle gelmeyecek.
Si öume var moxtare. Sen yarin gelmeyeceksin.
Tina, nosi var am ûu do orginase ûu. Atn. Herhalde, aklini kaçirmadi ki yuvarlatsin.

 Atina olumsuz 2. biçim
varti ôûaxa ben kirmayacagim
varti ûaxa  
varti ûaxas  
varti ôûaxat  
varti ûaxat  
varti ûaxan  

“Varti” edati, “vati” olarak da söylenir. Ayrica “vari ~ vai” edatlari da bunun yerine kullanilir.

Soru

Haüu disüa si mogare-i ? Bu kadar odunu sen mi getireceksin?
Teonak Lazuri öarasen-i ? Teona Lazca yazacak mi?
Berepek Lazuri diguranen-i ? Çocuklar Lazca ögrenecek mi ?
Si öume moxtare-i ? Sen yarin gelecek misin ?

Olumsuz soru

Disüape si var mogare-i ? Odunlari sen getirmeyecek misin ?
Teonak Lazuri var nöarasen-i ? Teona Lazca yazmayacak mi ?
Berepek Lazuri var diguranen-i ? Çocuklar Lazca ögrenmeyecek mi ?
Ma opuûe-çkimisa var bidare-i ? Ben köyüme gitmeyecek miyim ?

“Sakis”li cümlemsi ile kullanim

Si hak orûa sakis ma mutusen var maskurnasen. [4] Sen burada oldugun sürece ben hiçbirseyden korkmam.
Si çkimda moxta sakis ma-ti skanda meptare. Sen bana geldigin sürece ben de sana gelecegim.
Si hak doxeda sakis ma giyondrare. Sen burada oturdugun sürece ben seni bekleyecegim.
Iôaramita sakis Lazuri skidasen. ark. Sen konustugun sürece Lazca yasayacak.
Si gargala sakis Lazuri skidasunon (skidasen). xop. Sen konustugun sürece Lazca yasayacak. Sen konustugun sürece Lazca yasayacak.

14.3.2.   Ôri + Gelecek zaman

 Arûaseni-Jilen Mâgem
ôri vincirare : (gelecekte) ben yatmadan evvel
ôri incirare : (gelecekte) sen yatmadan evvel
ôri ô thaxare : (gelecekte) ben kirmadan evvel
ôri moxûare : (gelecekte) sen gelmeden evvel

14.4.     Istek kipi geçmis zaman

Geçmiste yapilacak eylemi anlatan biçimdir.

14.4.1. Atina, Çamlihemsin, Ardesen

ôûaxarûu: ben kiracaktim
ûaxarûu  
ûaxaserûu  
ôûaxaterûu  
ûaxaterûu  
ûaxanerûu  

14.4.2. Viwe

ôûaxaûûi: ben kiracaktim
ûaxaûûi  
ûaxasûu ~ ûaxaûûu  
ôûaxaûûit  
ûaxaûûit  
ûaxanûes ~ ûaxaûûes  

14.4.3. Xopa

ôûaxaminûu: ben kiracaktim
ûaxaginûu  
ûaxasinûu ~ ûaxasunûu  
ôûaxaminûes ~ ôûaxatminûes  
ûaxaginûes ~ ûaxatginûes  
ûaxasinûes ~ ûaxasunûes  

14.4.4. Çxala

ôûaxaunûi: ben kiracaktim
ûaxaunûi  
ûaxasunûu  
ôûaxaunûit  
ûaxaunûit  
ûaxanunûes  

14.4.5. Arkabi, Xopa, Çxala

Asagidaki biçim Bati ve Viwe'deki biçimlere benzemesine ragmen ayri anlam tasimaktadir. Çogu zaman “-üo~ -üon” eki ile birlikte Dilek kipi olarak kullanilir. bkz 19.

ôûaxa(r)ûi: ben kirsaydim
ûaxa(r)ûi  
ûaxa(r)ûu  
ôûaxa(r)ûit  
ûaxa(r)ûit  
ûaxa(r)ûes  

Örnek (Evuli)

Mo tina , mekçuüo mu iyaserûu. Niye ki (niye yani, ne yani), verse ne olurdu.
Ma nogase vidarûu. Ben çarsiya gidecektim.
Komox ûuüo vorsi iyaserûu. Gelse iyi olurdu.
Berepek Lazurin öaraserûu. Çocuklar Lazca yazacakti.


[1] Arhavi'nin Pilarget diyalektlerinde
[2] Çamlihemsin Meüalesüirit'te derlenmis bir sarkiya ait sözdür.
[3] ixaôarasere atn. = isinapasen ars., viw. = ilaüirdasen fur. = iôaramitasen ark. = gargalasinon xoô. = konusacak
[4] “Maskurnen: korkuyorum” Hal fiilidir. bkz. 30.11.4.


Untitled Document Yasal uyarı: Bu sayfadaki materyaller (Yazı, fotoğraf, ses kaydı vb.)Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, yazarların ve/veya Lazuri.Com'un yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz, kopya edilemez, diğer internet sayfası ya da topluma acık yerlerde yayınlanamaz/yayımlanamaz.
Lazuri.Com


DİDİ LAZURİ NENAPUNA ÇIKTI !

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir Adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

  • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
  • ISBN: 978-975-9187-40-8
  • 25 Bin Lazca kelime
  • Binlerce deyim ve atasözü
  • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
  • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
  • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
  • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
  • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
  • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93/e-mail: bilgi@chiviyazilari.com
Lazuri.Com |  


Sözlük & Telaffuz

Derslerin yanısıra kullanabileceğiniz diğer sayfalar:

Laz Alfabesi ve Telaffuzu
(sesli örnekler)

Türkçe-Lazca Çeviri
(Online)

Lazuri-Turkuli Nenapuna
Lazca-Türkçe Sözlük
(Windows'unuza kurup ofline kullanabileceğiniz lazuri.com'un hazırladığı ücretsiz bir programdır)


Dersler

Önsöz (Giris)
Alfabe - Alboni
Kurs 01
Kurs 02
Kurs 03
Kurs 04
Kurs 05
Kurs 06
Kurs 07
Kurs 08
Kurs 09


Grameri & Gramer

Önsöz (Giris)
Kısaltmalar / İşaretler
Gramerin tam listesi(içindekiler)

01 Fonemler
02 İsimler
03 Zamir
04 Sıfat
05 Zarf
06 Ön-edat
07 Son-edat
08 Baglaç
09 Ünlem
10 Hayvana Emir ünlemi
11 Fiil: Sınıflandırma
12 Hareket Fiili: Bildirme kipi emperfekt
13 Hareket Fiili: Bildirme kipi perfekt
14 Hareket Fiili: İstek kipi
15 Hareket Fiili: Emir kipi
16 Hareket Fiili: Yasak kipi
17 "-Na" Soneki(1) Koşullu biçim
18 "-Na" Soneki(2) Belgisiz Kelimeler
19 Hareket Fiili: Dilek kipi
20 Hareket Fiili: Yeterlik kipi emperfekt
21 Yeterlik kipi perfekt
22 Hareket Fiili: Yeterlik istek kipi
23 "-Na" Soneki(3) Yeterlik kipi-koşullu biçim
24 Yeterlik-dilek kipi
25 Hareket Fiili: Tecrübe kipi
26 Hareket Fiili: Tümleç göstergesi
27 Hareket Fiili: Ettirgen
28 Hareket Fiili: Şahıssız fiil
29 Hal değişme fiili
30 Hal fiili
31 Kopula fiili
32 Başkalaşma fiili
33 Kök öneki
34 Mamtinoba
35 Fiilimsi: Partisip
36 Fiilimsi: Olumsuz fiil-zarf
37 Fiilimsi: Olumsuz fiil-sıfat
38 Fiilimsi: Gelecek zaman fiil-sıfat
39 Fiilimsi: Fiil-isim
40 "Na-" öneki
41 Söz aktarma edatı
42 Liste: Çok köklü fiil
43 Yöresel fiil çekim farkı
44 Yöresel kelime farkı
45 Liste: Fiil başları 1
45 Liste: Fiil başları 2
46 Liste: Diğer yapım ekleri
47 Lazca fonemler 1
47 Lazca fonemler 2
47 Lazca fonemler 3
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 1
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 2

 

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.