FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Şahıssız fiil / Gramer / Lazuri Doviguram - Lazca Öğreniyorum /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya

OFLİNE ÇEVİRİ
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri

Kısaltmalar

gyu.

yö.tsz.

yul.

yö.lok.

atn.

yö.yyk.

fur.

yö.dyk.

viw.

yö.dtm.

ark.

yö.dtm.yyk.

arş.

yö.nsz.

xop.

eö.nsz.

sap.

eö.ynl.

fra.

eö.dnl.

ing.

eö.2nl.

lat.

dö.syk.

ös.nsz.

dö.tsz.

ös.ynl.

dö.ytl.

dö.btl.

~ / /

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 

28

şahıssız fiil

28. Hareket fiili: Şahıssız Fiil (Uzegneli verbi)

Şahıssız fiiller, bir eylemi herkesin yaptığını veya herhangi birinin o eylemi yapmasına engel bulunmadığını anlatır. Şahıssız fiillerde:

Eylemi yapan kişi gösterilemez;

Eyleme maruz kalan kişi 1. veya 2. şahıs olamaz;

Eyleme maruz kalanın sayısı gösterilemez;

Eyleme maruz kalan (=nesne) bulunmayabilir. Yani şahıssız fiil nesnesiz olabilir.

Şahıssızlık, Türkçeye çevrildiğinde bazen edilgen gibi görünse de edilgen değildir. Örneğin, “ben birisi tarafından dövüldüm” gibi bir ifade Lazca şahıssız fiiller ile anlatılamaz.

Lazca şahıssızlık Türkçeye çevrildiğinde bazen Yeterlik kipi gibi görünse de yeterlik kipi değildir. Bir eylemin yapılmasına engel bulunmaması, henhangi birinin o eylemi yapma özel yeterliği olmasını ifade etmemektedir.

 

28.1. Emperfekt

 

Tablo 35: Şahıssız kip emperfekt
Fiil başı
(Ôriverbi)
Kök öneki
(Ôricici)
Kök
(Cici)
 Birleşik sonek
(Şurişi moüoméxva)

ø-

dolo-

gama-

go-

vs.

-i-   -en

 

iziûen gyu.{ös.ynl} söyleniyor
Bu fiil, fiil-isim “oziûu: söyleme, söyleyiş, söylemek” ile aynı köklüdür.

 

iûüven ~ iûüvinen yul. {ös.ynl} söyleniyor
Bu fiil, “ûüumers ~ ûüumars: söylüyor” fiili ile aynı köklüdür...

 

niçen {ös.ynl} veriliyor
Bu fiil “meçams ~ meçay ~ meçaps: veriyor” fiili ile aynı köklüdür. Fiil başı “me-” kurallı olarak vuayel önünde “n-”ye dönüşür.

 

iûaxen {ös.ynl} kırılıyor
Bu fiil “ûaxums ~ ûaxuy ~ ûaxups: kırıyor” fiili ile aynı köklüdür.

 

ilven ~ ilen ~ ilinen* ~ ixtimen {ös.nsz} gidilir, gidiliyor
* Bu kelimedeki “-in-”, ettirgen fiillerde bulunan aynı biçimli ekten farklıdır. “ixaôarinen: konuşuluyor, ibgarinen: ağlanıyor” vb. kelimelerde de ettirgen olmayan “-in-” bulunmaktadır.

Örnek(Evuli)

Üaûais ûobaşe mutu var iziûen. Herkese gizli bir şey söylenmez.

Ham neâi var iûaxen. Bu ceviz kırılamıyor.

Oöume nçai para niçen. Yarın çay parası veriliyor.

Ham kva üplai var iûaxen. Bu taş kolay kırılmıyor.

Mturis cermaşe ilven-i? Karda dağa gidilir mi?

Noğas üapça gamiçen. Çarşıda hamsi satılıyor.

Mtviris-ti ngolaşa ixtimen. Karda da yaylaya gidilir.

Oxorişe ilven-na berepe eöopi do mendiyoni. Eve gidiliyorsa, çocukları alıp götür.

Ham méxulepe işüomen-na şüva mot iyondramt, oşüpmit. Bu armutlar yeniliyorsa, hiç beklemeyin, yeyin.

28.2. Perfekt/ Perfect

iziûu : söylendi

iûüu ~ iûüvinu : söylendi

niçu : verildi

iûaxu : kırıldı

ilvu ~ ilu : gidildi

Örnek(Evuli) 

Şüimi şeni muti var iziûu. Benim hakkımda bir şey söylenmedi.

Neâi var iûaxu. Ceviz kırılmadı.

Nçai para var niçu. Çay parası verilmedi.

Ham kva var iûaxu. Bu taş kırılmadı.

Noğas üapça var gamiçu. Çarşıda hamsi satılmadı.

Ngolaşa var ixtimu. Yaylaya gidilmedi.

28.3. İstek kipi

28.3.1.  Sade biçim

Şahıssız fiillerin İstek kipi sade biçimi en çok “-na” eki konarak koşullu olarak kullanılmaktadır.

Ham kva var iûaxas-na oxori var maxenenan. Bu taş kırılamazsa evi yapamıyoruz.

Opşa mtu do var ilven-na amseri nak dobgutatere ? atn. Çok kar yağdı da gidilemiyorsa bu gece nerede kalacağız ?

Ham oxoris ôaûi mutxape var iziûen-na si-ti ôici dodvare. atn. Bu evde kötü şeyler söylenmiyorsa (söylenemiyorsa) sen de ağzını tutacaksın.

Ham oxoris cari var iciben-na tenişi oxorişe idi. Bu evde yemek pişmiyorsa başkasının evine git.

28.3.2.  Gelecek zaman

Örnek(Evuli)

Üaüalepe iûaxasinon. Cevizler kırılacak.

Üaüalepe iûaxasiyon. Cevizler kırılacak.

Üaüalepe iûaxasunon. Cevizler kırılacak.

Üaüalepe iûaxasun. Cevizler kırılacak.

Süani şeni “diçilu” iziûasen. Senin hakkında “evlendi”denilecek.

Nçai para niçasere. Çay parası verilecek.

Ham kva iûaxasen. Bu taş kırılacak.

Ham kva iûaxasere. Bu taş kırılacak.

Noğas üapça gamiçasere-i ? Çarşıda hamsi satılacak mı?

Noğas üapça gamiçasen-i ? Çarşıda hamsi satılacak mı?

Ngolaşa ixtimasen. Yaylaya gidilecek.

Ngolaşa ilvasere. Yaylaya gidilecek.


Untitled Document Yasal uyarı: Bu sayfadaki materyaller (Yazı, fotoğraf, ses kaydı vb.)Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, yazarların ve/veya Lazuri.Com'un yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz, kopya edilemez, diğer internet sayfası ya da topluma acık yerlerde yayınlanamaz/yayımlanamaz.
Lazuri.Com


DİDİ LAZURİ NENAPUNA ÇIKTI !

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir Adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

  • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
  • ISBN: 978-975-9187-40-8
  • 25 Bin Lazca kelime
  • Binlerce deyim ve atasözü
  • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
  • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
  • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
  • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
  • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
  • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93/e-mail: bilgi@chiviyazilari.com
Lazuri.Com |  


Sözlük & Telaffuz

Derslerin yanısıra kullanabileceğiniz diğer sayfalar:

Laz Alfabesi ve Telaffuzu
(sesli örnekler)

Türkçe-Lazca Çeviri
(Online)

Lazuri-Turkuli Nenapuna
Lazca-Türkçe Sözlük
(Windows'unuza kurup ofline kullanabileceğiniz lazuri.com'un hazırladığı ücretsiz bir programdır)


Dersler

Önsöz (Giris)
Alfabe - Alboni
Kurs 01
Kurs 02
Kurs 03
Kurs 04
Kurs 05
Kurs 06
Kurs 07
Kurs 08
Kurs 09


Grameri & Gramer

Önsöz (Giris)
Kısaltmalar / İşaretler
Gramerin tam listesi(içindekiler)

01 Fonemler
02 İsimler
03 Zamir
04 Sıfat
05 Zarf
06 Ön-edat
07 Son-edat
08 Baglaç
09 Ünlem
10 Hayvana Emir ünlemi
11 Fiil: Sınıflandırma
12 Hareket Fiili: Bildirme kipi emperfekt
13 Hareket Fiili: Bildirme kipi perfekt
14 Hareket Fiili: İstek kipi
15 Hareket Fiili: Emir kipi
16 Hareket Fiili: Yasak kipi
17 "-Na" Soneki(1) Koşullu biçim
18 "-Na" Soneki(2) Belgisiz Kelimeler
19 Hareket Fiili: Dilek kipi
20 Hareket Fiili: Yeterlik kipi emperfekt
21 Yeterlik kipi perfekt
22 Hareket Fiili: Yeterlik istek kipi
23 "-Na" Soneki(3) Yeterlik kipi-koşullu biçim
24 Yeterlik-dilek kipi
25 Hareket Fiili: Tecrübe kipi
26 Hareket Fiili: Tümleç göstergesi
27 Hareket Fiili: Ettirgen
28 Hareket Fiili: Şahıssız fiil
29 Hal değişme fiili
30 Hal fiili
31 Kopula fiili
32 Başkalaşma fiili
33 Kök öneki
34 Mamtinoba
35 Fiilimsi: Partisip
36 Fiilimsi: Olumsuz fiil-zarf
37 Fiilimsi: Olumsuz fiil-sıfat
38 Fiilimsi: Gelecek zaman fiil-sıfat
39 Fiilimsi: Fiil-isim
40 "Na-" öneki
41 Söz aktarma edatı
42 Liste: Çok köklü fiil
43 Yöresel fiil çekim farkı
44 Yöresel kelime farkı
45 Liste: Fiil başları 1
45 Liste: Fiil başları 2
46 Liste: Diğer yapım ekleri
47 Lazca fonemler 1
47 Lazca fonemler 2
47 Lazca fonemler 3
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 1
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 2

 

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.