FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu na- öneki / Gramer / Lazuri Doviguram - Lazca Öğreniyorum /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya

OFLİNE ÇEVİRİ
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri

Kısaltmalar

gyu.

yö.tsz.

yul.

yö.lok.

atn.

yö.yyk.

fur.

yö.dyk.

viw.

yö.dtm.

ark.

yö.dtm.yyk.

arş.

yö.nsz.

xop.

eö.nsz.

sap.

eö.ynl.

fra.

eö.dnl.

ing.

eö.2nl.

lat.

dö.syk.

ös.nsz.

dö.tsz.

ös.ynl.

dö.ytl.

dö.btl.

~ / /

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 

40

“na-” öneki

40. “Na-” Öneki

40.1. “Na-”lı cümlemsi (İsim tamlayıcı cümlemsi)

İsim tamlayıcı cümlemsi, fiil önüne “na-” eki konarak oluşturulur. Bazen isim olarak da kullanılır. (Pazar diyalektlerinde bazen “na-” eki olmadan da tamlayıcı cümlemsi yapılır.))

40.1.1.  Birinci grup(Maaroni gurubi)

Tamlanan isim (aşağıdaki birinci örnekte “üoçi”), tamlayıcı cümlemsinin (aşağıdaki birinci örnekte “na-moxûu”) Eylemi yapanıdır.

A üoçi komoxûu. Na-moxûu üoçi badi orûu. Bir adam geldi. Gelen adam yaşlıydı.
Na-moxûu bere opşa wulu orûu. Gelen çocuk çok küçüktü.
A uça üaûu komiyonun. Na-miyonun uça üaûu opşa dida’n. Benim siyah bir kedim var. Benim olan siyah kedi çok yaşlıdır.
Na-moxûus kuşüurûu. Gelen biliyordu.
Na-dorgus aşüomen. (Meyveyi) diken yiyebiliyor.
Si na-idi ndğas ma dobğuri*. Senin gittiğin gün ben öldüm.

* Perfekt biçimdir. Ancak gerçekleşmemiş bir eylemi anlatmaktadır.

40.1.2.  İkinci grup(Majurani gurubi)

Tamlanan isim Tamlayıcı cümlemsinin Eyleme maruz kalanıdır.

A üaûu kobâiri. Na-bâiriüaûu uça orûu. Bir kedi gördüm. Gördüğüm kedi siyahtı.
Dişüape doôûaxi. Na-ôûaxi dişüape dido gunâe orûu. Odunları kırdım. Kırdığım odunlar çok uzundu.
Xasak na-şüomu cari ma pxaâiri dorûu. Hasan’ın yediği yemeği ben hazırlamıştım.
(Na-)möaripe irik iûuran atn. Yazdıklarımı herkes okuyor.
(Na-)mixinapunpe mitis var uşüun atn. Yaptıklarımı kimse bilmiyor.
Andğa na-moğodipe baba-süanis giziûare. Bugün bana yaptıklarını babana söyleyeceğim.

40.1.3.  Üçüncü grup(Masumani gurubi)

Tamlanan isim Tamlayıcı cümlemside bulunan bir nesnenin (obje, herhangi bir materyal) sahibidir.

Bozomotas tomalepe şüas eyumpiûu. Tomalepe şüas na-eyumpiûu bozomota dido momwondu dorûu. Saçları kızın beline dökülmüştü. Beline saç dökülen kızı çok beğenmiştim.
Tomalepe şüas na-eyumpiûu opşa malimbu atn. Saçları beline dökülmüş olanı çok sevdim.
Foga-muşi dido mskva na-orûu bozomota hakele golaxtu. Gömleği çok güzel olan kız buradan geçti.
Porça-muşi mskva na-orûu hakele golaxtu. Gömleği güzel olan buradan geçti.

40.1.4.  Dördüncü grup(Maotxani gurubi)

Tamlanan isim, tamlayan cümlemside anlatılan eylemin yapıldığı yerdir.

Si ğoma na-idi dorûu meydani mu iyu ? fur. Senin dün gitmiş olduğun meydan ne oldu ?
Ma mşüvela na-dovorgi ona caşüu atn. Benim fidan diktiğim tarlada heyelan oldu.
Si na-dogoxvatere deviyindrit atn. Seni gömeceğimiz yeri satın aldık.
Si na-giçini svas devixvare atn. Seni tanıdığım yerde gömüleceğim.
Üaûa na-doxedu svas şüimi ûüu. Her oturduğu yerde benden bahsetti.
Üaûa na-gomaşinu vibgari. Her aklıma geldiğinde ağladım.

40.2.      “Na-...–şi” cümlemsi

40.2.1.  Perfekt

Üumari na-ibirişi Lazuri nöariüo. Kumar oynayacağına Lazca yazsan.
Hak na-moxûuşi hek iduüo. Buraya geldiğine oraya gitse.
Noğaşe na-iduşi oxoris doxeduüo. Çarşıya gittiğine evde otursa.
Tude na- doxeduşi jin doxeduüo. Altta oturduğuna üstte otursa.
Şaras na-igzaluşi zuğaôicis igzaluüo. Şosede yürüdüğüne deniz kenarında yürüse.
Üinçi na-öopuşi eoputxinuüo. Kuşu yakaladığına uçursaydı.

40.2.2.  Gelecek zaman

Na-ibirareşi Lazuri nöari. Oynayacağına Lazca yaz.
Na-doxedasereşi içalişas. Oturacağına çalışsın.
Na-igzalasereşi arabas cexedas. Yürüyeceğine arabaya binsin.
Hak na-moxûasereşi oxorişe idas. Buraya geleceğine eve gitsin.
Tude na-doxedasereşi jin doxedas. Altta oturacağına üstte otursun.
Noğaşe na-idasereşi, idas do dulya as. Çarşıya gideceğine, gidip iş yapsın.
Zuğaôicis na-igzalasereşi şaras igzalas. Deniz kenarında yürüyeceğine şosede yürüsün.
Ôanda na-incirasereşi moyselas do goxûas. Her zaman uyuyacağına kalkıp dolaşsın.

40.2.3.  İstek kipi geçmiş zaman

Na-igzalaserûuşi arabas kocexedu. Yürüyeceğine arabaya bindi.
Na-inciraserûuşi moyselu do kodoxedu. (O) uyuyacağına kalkıp oturdu.
Hak na-moxûaserûuşi oxorişe mendaxûu. Buraya geleceğine eve gitti.
Tude na-doxedaserûuşi jin kodoxedu. Altta oturacağına üstte oturdu.

40.2.4.  Tecrübe kipi

Ma na-mixinapunşi purpça. (Geçmişte herhangi bir zamanda) ben yaptığıma yemin edeyim.
Ma na-var miûaxapunşi purpça. (Geçmişte herhangi bir zamanda) ben kırmadığıma dair yemin edeyim.
Ombri na-domirgapunşi mbuli domirgapuûuüo. (Geçmişte herhangi bir zamanda)erik dikmiş olduğuma kiraz dikmiş olsaydim.
Si na-emiöopapunşi galeni ar miti emiöopapuûuüo. (Geçmişte herhangi bir zamanda) seni almış olduğuma başka birini almış olsaydım.

40.3.    “ôoûe na-var”

Alışılmışın dışında, hiç olmadığı gibi, hiç görülmediği gibi, olmadık bir şekilde

Ôoûe na-var, hus mo moxûi? Hiç gelmezdin, şimdi nasıl olduda geldin?
Ôoûe na-var, hak mo xer? Hiç oturmazdın, nasıl olduda burada oturuyorsun?
Ôoûe na-var, ğveni şums. Alışılmışın dışında bir şekilde, şarap içiyor.
Ôoûe na-var, Zugdidişe mendaxûu. Alışılmışın dışında, Zugdidi’ye gitti.
Ôoûe na-var, ordoşe dicini. Alışılmışın dışında, erkenden yattın.

Örnek(Evuli)

Ûaxaserûu dişüape avlas elabğamûu. (O) kırdığı odunları avluya yığardı.
Moğaserûu çxomepe doçxamûu. Getirdiği balıkları yıkardı.
Şvaserûu wari muşik moğamûu. İçeceği suyu kendi getirirdi.
İdaserûu sva mitis var uwomeûu. Gideceği yeri kimseye söylemezdi.


Untitled Document Yasal uyarı: Bu sayfadaki materyaller (Yazı, fotoğraf, ses kaydı vb.)Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, yazarların ve/veya Lazuri.Com'un yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz, kopya edilemez, diğer internet sayfası ya da topluma acık yerlerde yayınlanamaz/yayımlanamaz.
Lazuri.Com


DİDİ LAZURİ NENAPUNA ÇIKTI !

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir Adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

  • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
  • ISBN: 978-975-9187-40-8
  • 25 Bin Lazca kelime
  • Binlerce deyim ve atasözü
  • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
  • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
  • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
  • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
  • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
  • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93/e-mail: bilgi@chiviyazilari.com
Lazuri.Com |  


Sözlük & Telaffuz

Derslerin yanısıra kullanabileceğiniz diğer sayfalar:

Laz Alfabesi ve Telaffuzu
(sesli örnekler)

Türkçe-Lazca Çeviri
(Online)

Lazuri-Turkuli Nenapuna
Lazca-Türkçe Sözlük
(Windows'unuza kurup ofline kullanabileceğiniz lazuri.com'un hazırladığı ücretsiz bir programdır)


Dersler

Önsöz (Giris)
Alfabe - Alboni
Kurs 01
Kurs 02
Kurs 03
Kurs 04
Kurs 05
Kurs 06
Kurs 07
Kurs 08
Kurs 09


Grameri & Gramer

Önsöz (Giris)
Kısaltmalar / İşaretler
Gramerin tam listesi(içindekiler)

01 Fonemler
02 İsimler
03 Zamir
04 Sıfat
05 Zarf
06 Ön-edat
07 Son-edat
08 Baglaç
09 Ünlem
10 Hayvana Emir ünlemi
11 Fiil: Sınıflandırma
12 Hareket Fiili: Bildirme kipi emperfekt
13 Hareket Fiili: Bildirme kipi perfekt
14 Hareket Fiili: İstek kipi
15 Hareket Fiili: Emir kipi
16 Hareket Fiili: Yasak kipi
17 "-Na" Soneki(1) Koşullu biçim
18 "-Na" Soneki(2) Belgisiz Kelimeler
19 Hareket Fiili: Dilek kipi
20 Hareket Fiili: Yeterlik kipi emperfekt
21 Yeterlik kipi perfekt
22 Hareket Fiili: Yeterlik istek kipi
23 "-Na" Soneki(3) Yeterlik kipi-koşullu biçim
24 Yeterlik-dilek kipi
25 Hareket Fiili: Tecrübe kipi
26 Hareket Fiili: Tümleç göstergesi
27 Hareket Fiili: Ettirgen
28 Hareket Fiili: Şahıssız fiil
29 Hal değişme fiili
30 Hal fiili
31 Kopula fiili
32 Başkalaşma fiili
33 Kök öneki
34 Mamtinoba
35 Fiilimsi: Partisip
36 Fiilimsi: Olumsuz fiil-zarf
37 Fiilimsi: Olumsuz fiil-sıfat
38 Fiilimsi: Gelecek zaman fiil-sıfat
39 Fiilimsi: Fiil-isim
40 "Na-" öneki
41 Söz aktarma edatı
42 Liste: Çok köklü fiil
43 Yöresel fiil çekim farkı
44 Yöresel kelime farkı
45 Liste: Fiil başları 1
45 Liste: Fiil başları 2
46 Liste: Diğer yapım ekleri
47 Lazca fonemler 1
47 Lazca fonemler 2
47 Lazca fonemler 3
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 1
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 2

 

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.