FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Sifat / Gramer / Lazuri Doviguram - Lazca Ögreniyorum /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya

OFLİNE ÇEVİRİ
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri

Kısaltmalar

gyu.

yö.tsz.

yul.

yö.lok.

atn.

yö.yyk.

fur.

yö.dyk.

viw.

yö.dtm.

ark.

yö.dtm.yyk.

arş.

yö.nsz.

xop.

eö.nsz.

sap.

eö.ynl.

fra.

eö.dnl.

ing.

eö.2nl.

lat.

dö.syk.

ös.nsz.

dö.tsz.

ös.ynl.

dö.ytl.

dö.btl.

~ / /

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 

4

sıfat

4.      Sıfat ............ 49

 

4.1.  Soru sıfatı ............ 49

nam hangi
sonuri nereli
nakonuri atn. nereli
muperi ne biçim, nasıl
naüu ~ naüp ne kadar (miktar için)
muüu ne kadar (zaman için)

Örnek (Evuli)
nam bere hangi çocuk
muperi dulya ne biçim iş
naüu genöareri ne kadar para
muüu waneri kaç yaşında
naüu waneri  arş. kaç yaşında
muüu ndğaşe kaç günde
nam odaşi nüpla hangi odanın anahtarı
nam odaşi nüila xop. çxa. hangi odanın anahtarı
muperi üpçi ne biçim adam

 

4.2.  İşaret sıfatı............ 50

 

Tablo 18 : İşaret sıfatları

Atina, Arûaşeni, Çamlıhemşin Viwe, Arkabi Xopa, Çxala  
him he, hem em o
ham ha, ham am bu

 


him makvali o yumurta
him makvalepe o yumurtalar

ham üpçi bu adam
ham üpçepe bu adamlar

he makvali o yumurta
he makvalepe o yumurtalar

ha makvali bu yumurta
ha makvalepe bu yumurtalar

em bere o çocuk
em berepe o çocuklar
 
am bere bu çocuk
am berepe bu çocuklar

4.3.    Belgisiz sıfat............ 51

ar herhangi bir
- ar bere herhangi bir çocuk
- ar sva herhangi bir yer
teni arş. başka
- teni ora başka zaman

 

 

4.4.  Şahıs sıfatı............ 51

şüimeburi gyu. ~ çkimeburi[1] yul. bana özgü
süaneburi gyu. ~ skaneburi yul. sana özgü
muşeburi kendisine özgü
ûüvaneburi gyu. ~ tkvaneburi yul. size özgü
hineburi gyu. onlara özgü
nişeburi xop. onlara özgü
ninteşeburi viw. kendilerine özgü
şüuneburi gyu. bize özgü
çkuneburi ~ çkineburi yul. bize özgü
şüuneburi xoroni bize özgü horon
skaneburi birapa sana özgü şarkı

 

4.5.    Sayı sıfatı............ 51

4.5.1.  Asal sayı............ 51

 

Tablo 19: Asal sayı

1 ar ~ a
2 jur ~ cur
3 sum
4 otxo
5 xut
6 aşi
7 şüit ~ şüvit
8 ovro ~ orvo
9 nçxoro ~ çxovro
10 vit
11 viûoar ~ viûvar
12 viûojur
13 viûosum
14 viûotxo
15 viûoxut
16 viûoaşi ~ viûvaşi
17 viûüit ~ viûüvit
18 viûovro ~ viûorvo
19 viûoçxoro ~ viûonçxoro
20 eçi
21 eçi do ar
30 eçi do vit
40 jureneçi
50 jureneçi do vit
60 sumeneçi
70 sumeneçi do vit
80 otxoneçi
90 otxoneçi do vit
100 oşi
200 juroşi
500 xuûoşi
1000 Viûoşi, şilya

 

eçi do viûojur 32
Jureneçi do viûoxut 55
Juroşi do otxoneçi do xut 285
juroşi do jureneçi do vit 250
şilya do juroşi do otxoneçi do xut 1285

 

4.5.2.  Sıra belirten sayı ....53

 

Tablo 20: Sıra belirten sayı

maaroni 1-oni birinci
majurani 2-ani ikinci
masumani 3-ani üçüncü
maotxani 4-ani dördüncü
maxutani 5-ani beşinci
maaşani 6-ani altıncı
maşüitani 7-ani yedinci
maovrani 8-ani sekizinci
mançxorani 9-ani dokuzuncu
mavitani 10-ani onuncu
maviûoaroni 11-oni onbirinci
maviûojurani 12-ani onikinci
maeçani 20-ani yirminci
maeçidovitani 30-ani otuzuncu
maoşani 100-ani yüzüncü
maşilyani 1000-ani bininci

 

 

majurani ndğa ikinci gün
masumani sinifis üçüncü sınıfta
masumanis üçüncüde
maeçani üpçi yirminci adam
maeçani oşiwana yirminci yüzyıl
meeçidoaroni oşiwana yirmibirinci yüzyıl
maviûoxutani ndğalepes onbeşinci günlerde

  

4.5.3.  Diğer sayısal ifadeler............ 54

gverdi yarım
ar do gveri bir buçuk
viûo gveri on buçuk
gveri buçuk
juriti her ikisi
sumiti her üçü
gverdiş gverdi çeyrek
najurari[2] ikide bir
nasumari üçde bir
naotxari dörtte bir
naxutari beşte bir
navitari onda bir
naviûoarari onbirde bir
naoşari yüzde bir
tito birer
tito tito birer birere
tito-jur ikişer
tito-sum üçer
tito-vit onar
tito-şilya biner

 

 

4.6.    Diğer sıfatlar (Arti coxoşi noçinepe) ............ 55

Lazcada sıfatlar isimlerin tekil çoğul ayrımına uyum yapmaz. Yani her sıfatın tek bir biçimi vardır.

kçe toma beyaz saç
uça toli kara göz
müule üiti kısa parmak
süiûa uşüuri sarı elma
didi üpçi büyük adam
öuûa bere küçük çocuk

möita oşüuri kırmızı elma
möita oşüurepe kırmızı elmalar

gunâe[3] gza uzun yol
gunâe gzalepe uzun yollar

müule nca kısa ağaç
müule ncalepe kısa ağaçlar

wulu[4] bere küçük çocuk
wulu berepe küçük çocuklar

mçxu bere iri çocuk
mçxu berepe iri çocuklar

ğvari buûüa ıslak yaprak
ğvari buûüape ıslak yapraklar

möita uşüuri kırmızı elma
möita uşüurepe kırmızı elmalar

Görüldüğü gibi sıfat genelde ismin önüne gelir. Ama istisnalarda vardır, özellikle yer ve meyve adlarında. Aşağıdaki ilgili örneklere bakınız.

Yer adı (Svaşi coxo)
Kva-nöareri “Yazılı taş”
Leûa-möita “Kırmızı toprak”
Kva-mwuli “Sivri taş”

 Meyve adı (Xilaşi coxo)
Ombri-uça Kara erik
Ombri-atinuri Atina eriği
Méxul-aroni sulu armut 

[1] Şüimebura ~ çkimebura şeklinde de söylenir. Bu diğer tüm şahıs sıfatları için aynen geçerlidir.

[2] Viwe'de.

[3] Xopa'da Ginâe/ Ginâe in Xopa

[4] wulu, wuluûina, wuluôina, wuluûa gyu. = wuûa viw., Öuûa ark., öiûa xop.


Untitled Document Yasal uyarı: Bu sayfadaki materyaller (Yazı, fotoğraf, ses kaydı vb.)Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, yazarların ve/veya Lazuri.Com'un yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz, kopya edilemez, diğer internet sayfası ya da topluma acık yerlerde yayınlanamaz/yayımlanamaz.
Lazuri.Com


DİDİ LAZURİ NENAPUNA ÇIKTI !

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir Adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

  • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
  • ISBN: 978-975-9187-40-8
  • 25 Bin Lazca kelime
  • Binlerce deyim ve atasözü
  • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
  • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
  • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
  • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
  • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
  • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93/e-mail: bilgi@chiviyazilari.com
Lazuri.Com |  


Sözlük & Telaffuz

Derslerin yanısıra kullanabileceğiniz diğer sayfalar:

Laz Alfabesi ve Telaffuzu
(sesli örnekler)

Türkçe-Lazca Çeviri
(Online)

Lazuri-Turkuli Nenapuna
Lazca-Türkçe Sözlük
(Windows'unuza kurup ofline kullanabileceğiniz lazuri.com'un hazırladığı ücretsiz bir programdır)


Dersler

Önsöz (Giris)
Alfabe - Alboni
Kurs 01
Kurs 02
Kurs 03
Kurs 04
Kurs 05
Kurs 06
Kurs 07
Kurs 08
Kurs 09


Grameri & Gramer

Önsöz (Giris)
Kısaltmalar / İşaretler
Gramerin tam listesi(içindekiler)

01 Fonemler
02 İsimler
03 Zamir
04 Sıfat
05 Zarf
06 Ön-edat
07 Son-edat
08 Baglaç
09 Ünlem
10 Hayvana Emir ünlemi
11 Fiil: Sınıflandırma
12 Hareket Fiili: Bildirme kipi emperfekt
13 Hareket Fiili: Bildirme kipi perfekt
14 Hareket Fiili: İstek kipi
15 Hareket Fiili: Emir kipi
16 Hareket Fiili: Yasak kipi
17 "-Na" Soneki(1) Koşullu biçim
18 "-Na" Soneki(2) Belgisiz Kelimeler
19 Hareket Fiili: Dilek kipi
20 Hareket Fiili: Yeterlik kipi emperfekt
21 Yeterlik kipi perfekt
22 Hareket Fiili: Yeterlik istek kipi
23 "-Na" Soneki(3) Yeterlik kipi-koşullu biçim
24 Yeterlik-dilek kipi
25 Hareket Fiili: Tecrübe kipi
26 Hareket Fiili: Tümleç göstergesi
27 Hareket Fiili: Ettirgen
28 Hareket Fiili: Şahıssız fiil
29 Hal değişme fiili
30 Hal fiili
31 Kopula fiili
32 Başkalaşma fiili
33 Kök öneki
34 Mamtinoba
35 Fiilimsi: Partisip
36 Fiilimsi: Olumsuz fiil-zarf
37 Fiilimsi: Olumsuz fiil-sıfat
38 Fiilimsi: Gelecek zaman fiil-sıfat
39 Fiilimsi: Fiil-isim
40 "Na-" öneki
41 Söz aktarma edatı
42 Liste: Çok köklü fiil
43 Yöresel fiil çekim farkı
44 Yöresel kelime farkı
45 Liste: Fiil başları 1
45 Liste: Fiil başları 2
46 Liste: Diğer yapım ekleri
47 Lazca fonemler 1
47 Lazca fonemler 2
47 Lazca fonemler 3
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 1
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 2

 

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.