FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Yeterlik kipi emperfekt / Gramer / Lazuri Doviguram - Lazca Öğreniyorum /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya

OFLİNE ÇEVİRİ
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri

Kısaltmalar

gyu.

yö.tsz.

yul.

yö.lok.

atn.

yö.yyk.

fur.

yö.dyk.

viw.

yö.dtm.

ark.

yö.dtm.yyk.

arş.

yö.nsz.

xop.

eö.nsz.

sap.

eö.ynl.

fra.

eö.dnl.

ing.

eö.2nl.

lat.

dö.syk.

ös.nsz.

dö.tsz.

ös.ynl.

dö.ytl.

dö.btl.

~ / /

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 

20

yeterlik kipi emperfekt

20. Hareket fiili: Yeterlik kipi emperfekt

20.1. Yeterlik kipi Sade emperfekt

20.1.1. Yapım ve çekim

Tablo 29: Yeterlik kipi Sade emperfekt
Fiil başı
(Ôriverbi)
Şahıs öneki 
(Şurişi eüoméxva)
Kök öneki
(Ôricici)
Kök
(Cici)
 Birleşik sonek
ø-

dolo-

gama-

go-

vs

1. şahıs

m-

-a-   Tekil

-en

2. şahıs

g-

3. şahıs

ø-

Çoğul

-eran ~

-ernan ~

-enan

{eö.ynl}
ûaxums atn. viw. ark.
ûaxuy fur. arş.
ûaxups xop. çxa.

kırıyor

Ma maûaxen.
(1) Ben kırabiliyorum; ben kırabilirim.
(2) Aslında kırmak istemiyorum. Ama yinede elimde olmadan, istemesem de kırıyorum.

 

maûaxen: (1) ben kırabiliyorum
  (2) istemiyerek kırıyorum
gaûaxen  
aûaxen  
maûaxeran ~ maûaxernan ~ maûaxenan  
gaûaxeran ~ gaûaxernan ~ gaûaxenan  
aûaxeran ~ aûaxernan ~ aûaxenan  

20.1.2. Kullanım (Oxmaru)

Tüm Yeterlik kiplerinde özne (Eylemi yapan) Datif durumdadır. Eğer tümleç varsa yalın durumdadır.

Arsimas Lazuri aüitxen-i? yul. Arsima Lazca okuyabilir mi?
Tena do Teonas Lazuri anöareran. Tena ve Teona Lazca yazabilirler.
Sin do ma Lazuri masinapenan. Sen ve ben Lazca konuşabiliriz .
Nandidis mota-muşis Lazuri dvagurinen. Büyük anne torununa Lazca öğretebilir.
Arsimas İngulizuri var aüitxen. Arsima İngilizce okuyamıyor .
Tena do Teonas Alamanuri var anöareran. Tena ve Teona Almanca yazamıyorlar.
Si do ma Korturi çkar var oxomawoneran. Sen ve ben Gürcüceyi hiç anlamayız.

20.2. Yeterlik kipi Emperfekt Geçmiş Zaman

Tablo 30: Yeterlik kipi Emperfekt Geçmiş Zaman
1* 2*
3* 4* 5* 6* 7*
 ø-

dolo-

gama-

go-

vs.

 1. şahıs

m-

 -a-    -er-  -û-  Tekil

-u

 

2. şahıs

g-  

Çoğul

-es ~ -ey

3. şahıs

ø-

*1 - Fiil başı (ôriverbi)
*2 - Eylemi yapan şahıs göstergesi
*3 - Kök öneki(Ôricici)
*4 - Kök(Cici )
*5 - Aspekt göstergesi
*6 - Zaman göstergesi
*7 - Şahıs soneki

{eö.ynl}
ûaxums atn. viw. ark.
ûaxuy fur. arş.
ûaxups xop. çxa.

Kırıyor

 

ben kırabilirdim; kırabiliyordum ( Yöreye ve kişiye göre /û / fonemi önünde bulunan /r / fonemi kaybolur. )

maûaxerûu
gaûaxerûu
aûaxerûu
maûaxerûes
gaûaxerûes
aûaxerûes

Örnek (Evuli)

Ma möipepe maûaxerûu do mçxupe var maûaxerûu. Ben ince olanları kırabiliyordum ama kalın olanları kıramıyordum .
Ma süani dixo var maxenerûu. Ben sensiz yapamıyordum.
Si üai Lazuri gasinaperûu. Sen iyi Lazca konuşabiliyordun.
Emus-ti üai Lazuri ağarğalerûu. O da iyi Lazca konuşabiliyordu.
Çkin mtelis üai nçxomi maöoperûes. Biz hepimiz iyi balık yakalayabiliyorduk.
Ma süani dixo var maxenerûu-i ? Ben sensiz yapamıyor muydum ?
Si üai Lazuri var gasinaperûu-i ? Sen iyi Lazca konuşamıyor muydun ?
Emus mişi nena çkva üai ağarğalerûu ? O kimin dilini daha iyi konuşabiliyordu ?
Çkin nçxomi var maöoperûes. Biz balık tutamıyorduk.

 

20.3. Emperfekt “Doren”li geçmiş zaman

{eö.ynl}
ûaxums atn. viw. ark.
ûaxuy fur. arş.
ûaxups xop. çxa.

kırıyor

maûaxerûu doren: ben (yakın geçmişte) kırabiliyordum
gaûaxerûu doren  
aûaxerûu doren  
maûaxerûes doren  
gaûaxerûes doren  
aûaxerûes doren  

Örnek (Evuli)

Ma ncaşe emalerûu doren. Ben (yakın geçmişte) ağaca çıkabiliyordum.
Ma ncaşe var emalerûu doren. Ben (yakın geçmişte) ağaca çıkamıyordum.
Ma ncaşe var emalerûu doren-i ? Ben (yakın geçmişte) ağaca çıkamıyor muydum ?
İsmanas guda aöandinerûu doren. İsmana (yakın geçmişte) tulum çalabiliyordu.
İsmanas guda var aöandinerûu doren-i ? İsmana (yakın geçmişte) tulum çalamıyor muydu ?
Nandidis puci anövalerûu doren-i ? Büyükanne (yakın geçmişte) ineği sağabiliyordu.
Berepes iri khale asûerereûes doren. (Yakın geçmişte) çocuklar her yerde oynayabiliyordu.


Untitled Document Yasal uyarı: Bu sayfadaki materyaller (Yazı, fotoğraf, ses kaydı vb.)Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, yazarların ve/veya Lazuri.Com'un yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz, kopya edilemez, diğer internet sayfası ya da topluma acık yerlerde yayınlanamaz/yayımlanamaz.
Lazuri.Com


DİDİ LAZURİ NENAPUNA ÇIKTI !

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir Adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

  • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
  • ISBN: 978-975-9187-40-8
  • 25 Bin Lazca kelime
  • Binlerce deyim ve atasözü
  • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
  • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
  • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
  • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
  • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
  • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93/e-mail: bilgi@chiviyazilari.com
Lazuri.Com |  


Sözlük & Telaffuz

Derslerin yanısıra kullanabileceğiniz diğer sayfalar:

Laz Alfabesi ve Telaffuzu
(sesli örnekler)

Türkçe-Lazca Çeviri
(Online)

Lazuri-Turkuli Nenapuna
Lazca-Türkçe Sözlük
(Windows'unuza kurup ofline kullanabileceğiniz lazuri.com'un hazırladığı ücretsiz bir programdır)


Dersler

Önsöz (Giris)
Alfabe - Alboni
Kurs 01
Kurs 02
Kurs 03
Kurs 04
Kurs 05
Kurs 06
Kurs 07
Kurs 08
Kurs 09


Grameri & Gramer

Önsöz (Giris)
Kısaltmalar / İşaretler
Gramerin tam listesi(içindekiler)

01 Fonemler
02 İsimler
03 Zamir
04 Sıfat
05 Zarf
06 Ön-edat
07 Son-edat
08 Baglaç
09 Ünlem
10 Hayvana Emir ünlemi
11 Fiil: Sınıflandırma
12 Hareket Fiili: Bildirme kipi emperfekt
13 Hareket Fiili: Bildirme kipi perfekt
14 Hareket Fiili: İstek kipi
15 Hareket Fiili: Emir kipi
16 Hareket Fiili: Yasak kipi
17 "-Na" Soneki(1) Koşullu biçim
18 "-Na" Soneki(2) Belgisiz Kelimeler
19 Hareket Fiili: Dilek kipi
20 Hareket Fiili: Yeterlik kipi emperfekt
21 Yeterlik kipi perfekt
22 Hareket Fiili: Yeterlik istek kipi
23 "-Na" Soneki(3) Yeterlik kipi-koşullu biçim
24 Yeterlik-dilek kipi
25 Hareket Fiili: Tecrübe kipi
26 Hareket Fiili: Tümleç göstergesi
27 Hareket Fiili: Ettirgen
28 Hareket Fiili: Şahıssız fiil
29 Hal değişme fiili
30 Hal fiili
31 Kopula fiili
32 Başkalaşma fiili
33 Kök öneki
34 Mamtinoba
35 Fiilimsi: Partisip
36 Fiilimsi: Olumsuz fiil-zarf
37 Fiilimsi: Olumsuz fiil-sıfat
38 Fiilimsi: Gelecek zaman fiil-sıfat
39 Fiilimsi: Fiil-isim
40 "Na-" öneki
41 Söz aktarma edatı
42 Liste: Çok köklü fiil
43 Yöresel fiil çekim farkı
44 Yöresel kelime farkı
45 Liste: Fiil başları 1
45 Liste: Fiil başları 2
46 Liste: Diğer yapım ekleri
47 Lazca fonemler 1
47 Lazca fonemler 2
47 Lazca fonemler 3
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 1
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 2

 

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.