FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Kurs 05 / Gramer / Lazuri Doviguram - Lazca Öğreniyorum /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya

OFLİNE ÇEVİRİ
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri

Kısaltmalar

gyu.

yö.tsz.

yul.

yö.lok.

atn.

yö.yyk.

fur.

yö.dyk.

viw.

yö.dtm.

ark.

yö.dtm.yyk.

arş.

yö.nsz.

xop.

eö.nsz.

sap.

eö.ynl.

fra.

eö.dnl.

ing.

eö.2nl.

lat.

dö.syk.

ös.nsz.

dö.tsz.

ös.ynl.

dö.ytl.

dö.btl.

~ / /

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 

5

 

 

Skani do Çkimi
Çkimi Benim
Skani Senin
Hemuşi Onun
Çkuni Bizim
Tkvani Sizin
Hentepeşi Onların
Şanaşi Şana'nın
Şana do Panduşi Şana ile Pandu'nun
Çkimi bere benim çocuğum
Çkuni oxori bizim evimiz
Tkvani ona sizin tarlanız
Hemuşi nana onun anası
Skani ûiüani senin kuzun

 Makvali

 

Skani makvali

Ham mişi makvali ren? Bu kimin yumurtasıdır ?

Ham makvali skani ren. Bu yumurta senindir.

      Ham skani makvali ren. Bu senin yumurtandır.

 

  Mamuli

Tkvani mamuli

Hem mişi mamuli ren? O kimin horozudur ?

Hem tkvani mamuli ren. O sizin horozunuzdur.

Hem mamuli tkvani ren. O horoz sizindir.

 

 

üitepe

Çkimi üitepe

Hani mişi üitepe renan ? Bunlar kimin parmaklarıdır ?

Hani çkimi üitepe renan. Bunlar benim parmaklarımdır.

Ham üitepe çkimi renan. Bu parmaklar benimdir.

 

Purki

Çkimi purkepe

Ham purkepe mişi renan. Bu çiçekler kimindir ?

Ham purkepe çkimi renan. Bu çiçekler benimdir.

Hani çkimi purkepe renan. Bunlar benim çiçeklerimdir.

 

Ağani nenape dovigurat
Viüitxat okuyalım
Mişi kimin
Ûiüani kuzu
Méxuli armut
üuri elma
Hani bunlar

 

Natasepe çkuni
baba baba
nana anne
osuri kız evlat
süiri erkek evlat
animse yeğen
monta torun
da kız kardeş
cuma erkek kardeş
dadi hala, teyze
cumadi dayı, amca
nandidi büyükanne
ôaôu dede
nusa gelin
sica damat

Oüitxoni omtulenepe (Okumak için cümleler)

1) Ham oxorca mi ren ? Bu kadın kimdir ?

Ham oxorca dadi çkimi ren. Bu kadın halam'dır.

2) Ham bozomota mi ren ? Bu kız kimdir ?

Ham bozomota osuri çkimi ren. Bu kız benim evladımdır.

3) Si mi ore ? Sen kimsin ?

Ma Gubazişi nusa vore. Ben Gubazi'nin geliniyim.

4) Ham badi mi ren ? Bu ihtiyar kimdir ?

Ham badi ôaôu çkimi ren. Bu ihtiyar dedemdir.

5) Skani cumadi mi ren? Senin dayın/ amcan kimdir ?

Çkimi cumadi Öemuna ren. Benim dayım/ amcam Öemuna'dır.

6) Öemuna mi ren ? Öemuna kimdir ?

Öemuna, nana çkimişi cuma ren. Öemuna, annemin kardeşidir. 

 

Artes üaûu uyonun.  Arte'nin bir kedisi var.

 “Uyonun” fiili canlı varlıklar için kullanılır.

miyonun
giyonun
uyonun
miyonuran
giyonuran
uyonuran

 Üaûu

ar üaûu miyonun. Benim bir kedim var.
ar üaûu giyonun. Senin bir kedin var.
ar üaûu uyonun. Onun bir kedisi var.
ar üaûu miyonuran. Bizim bir kedimiz var.
ar üaûu giyonuran. Sizin bir kediniz var.
ar üaûu uyonuran. Onların bir kedileri var.

Coğori

Panduşi coğori

Pandus coğori uyonun.
Teonas puci uyonun.
Şanas layöi var uyonun.
Şanas mamuli uyonun.
Teonas coğori var uyonun.
Artes üaûu uyonun.
Arte do Gubazis çxomi uyonuran.
Teona do Pandus coğori uyonuran.
Jini omtulenepe iüitxit do tudeni pirçoni svalepe opşit, mis mu uyonun do mis mu var uyonun.

 

Pandus   ..........   (puci)

Pandus puci var uyonun.

Pandus coğori uyonun.

 

1)      Teonas       .......... (puci)

..........

2)      Şanas         .......... (layöi)

..........

..........

3)      Teonas       .......... (coğori)

..........

..........

4)      Artes         ..........  (mamuli)

..........

..........

5)      Arte do Gubazis     .......... (çxomi)

..........

6)      Teona do Pandus   .......... (coğori)

..........


Mis mu uyonun (Kim neye sahip)

Pandus coğori uyonun-i?

Ho, Pandus coğori uyonun.

Teonas puci uyonun-i?

...., ..........................

Şanas mamuli uyonun-i?

....., .............................

Artes üaûu uyonun-i?

....., ........................

Arte do Gubazis çxomi uyonuran-i ?

....., ...............................................

Teona do Pandus coğori uyonuran-i ?

....., ..............................................

 

Mis mu var uyonun (Kimin neye sahip değil)

Pandus mamuli var uyonun-i?           

Var, Pandus mamuli uyonun.

Teonas xoci var uyonun-i?    

...., ................................

Şanas üaûu var uyonun-i?     

....., ...............................

Artes puci uyonun-i?

....., ........................

Arte do Gubazis coğori var uyonuran-i ?

  ....., ........................................................

Teona do Pandus çxomi var uyonuran-i ? 

....., .........................................................

Üitxalape

1) Mis coğori uyonun ?

.............................................

2) Mis layöi uyonun ?

.............................................

é) Mis mamuli uyonun ?

.............................................

4) Mis puci uyonun ?

.............................................

5) Mis üaûu uyonun? 

.............................................

 


Untitled Document Yasal uyarı: Bu sayfadaki materyaller (Yazı, fotoğraf, ses kaydı vb.)Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, yazarların ve/veya Lazuri.Com'un yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz, kopya edilemez, diğer internet sayfası ya da topluma acık yerlerde yayınlanamaz/yayımlanamaz.
Lazuri.Com


DİDİ LAZURİ NENAPUNA ÇIKTI !

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir Adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

  • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
  • ISBN: 978-975-9187-40-8
  • 25 Bin Lazca kelime
  • Binlerce deyim ve atasözü
  • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
  • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
  • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
  • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
  • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
  • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93/e-mail: bilgi@chiviyazilari.com
Lazuri.Com |  


Sözlük & Telaffuz

Derslerin yanısıra kullanabileceğiniz diğer sayfalar:

Laz Alfabesi ve Telaffuzu
(sesli örnekler)

Türkçe-Lazca Çeviri
(Online)

Lazuri-Turkuli Nenapuna
Lazca-Türkçe Sözlük
(Windows'unuza kurup ofline kullanabileceğiniz lazuri.com'un hazırladığı ücretsiz bir programdır)


Dersler

Önsöz (Giris)
Alfabe - Alboni
Kurs 01
Kurs 02
Kurs 03
Kurs 04
Kurs 05
Kurs 06
Kurs 07
Kurs 08
Kurs 09


Grameri & Gramer

Önsöz (Giris)
Kısaltmalar / İşaretler
Gramerin tam listesi(içindekiler)

01 Fonemler
02 İsimler
03 Zamir
04 Sıfat
05 Zarf
06 Ön-edat
07 Son-edat
08 Baglaç
09 Ünlem
10 Hayvana Emir ünlemi
11 Fiil: Sınıflandırma
12 Hareket Fiili: Bildirme kipi emperfekt
13 Hareket Fiili: Bildirme kipi perfekt
14 Hareket Fiili: İstek kipi
15 Hareket Fiili: Emir kipi
16 Hareket Fiili: Yasak kipi
17 "-Na" Soneki(1) Koşullu biçim
18 "-Na" Soneki(2) Belgisiz Kelimeler
19 Hareket Fiili: Dilek kipi
20 Hareket Fiili: Yeterlik kipi emperfekt
21 Yeterlik kipi perfekt
22 Hareket Fiili: Yeterlik istek kipi
23 "-Na" Soneki(3) Yeterlik kipi-koşullu biçim
24 Yeterlik-dilek kipi
25 Hareket Fiili: Tecrübe kipi
26 Hareket Fiili: Tümleç göstergesi
27 Hareket Fiili: Ettirgen
28 Hareket Fiili: Şahıssız fiil
29 Hal değişme fiili
30 Hal fiili
31 Kopula fiili
32 Başkalaşma fiili
33 Kök öneki
34 Mamtinoba
35 Fiilimsi: Partisip
36 Fiilimsi: Olumsuz fiil-zarf
37 Fiilimsi: Olumsuz fiil-sıfat
38 Fiilimsi: Gelecek zaman fiil-sıfat
39 Fiilimsi: Fiil-isim
40 "Na-" öneki
41 Söz aktarma edatı
42 Liste: Çok köklü fiil
43 Yöresel fiil çekim farkı
44 Yöresel kelime farkı
45 Liste: Fiil başları 1
45 Liste: Fiil başları 2
46 Liste: Diğer yapım ekleri
47 Lazca fonemler 1
47 Lazca fonemler 2
47 Lazca fonemler 3
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 1
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 2

 

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.