FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Tümleç göstergesi / Gramer / Lazuri Doviguram - Lazca Öğreniyorum /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya

OFLİNE ÇEVİRİ
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri

Kısaltmalar

gyu.

yö.tsz.

yul.

yö.lok.

atn.

yö.yyk.

fur.

yö.dyk.

viw.

yö.dtm.

ark.

yö.dtm.yyk.

arş.

yö.nsz.

xop.

eö.nsz.

sap.

eö.ynl.

fra.

eö.dnl.

ing.

eö.2nl.

lat.

dö.syk.

ös.nsz.

dö.tsz.

ös.ynl.

dö.ytl.

dö.btl.

~ / /

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 

26

tümleç göstergesi

26.      Hareket fiili: Tümleç Göstergesi

Yeterlik kipi ve Tecrübe kipinde Eylemi yapan şahıs göstergesi olan “m-”, “g-” ekleri kalan kiplerde Tümleç göstergesi olarak işlev yapmaktadır.

26.1. Biçim

“m-” : 1. şahıs

Değişkenleri

(1) “ø-” : “m” önünde
(2) “mô-” : Fındıklı ve Arhavi diyalektlerinde “oroms: seviyor” ve “iloms: vuruyor, öldürüyor” fiillerinde
(3) “m-” : kalan bütün hallerde

“g-” : 2.şahıs

Değişkenleri

(1) “ø-” : “g, k, ü” önünde

(2) “ü-” : (a) Fırlatmalı konson önünde (“ü” hariç)/ Before ejective consonant oûer ûan “ü”; (b) Fındıklı ve Arhavi diyalektlerinde “oroms: seviyor” ve “iloms: vuruyor, öldürüyor” fiillerinde

 

(1)     “k-” : Fırlatmasız sessiz konson önünde (“k” harıç)

(2)     “g-” : Kalan tüm hallerde*

“ø-” : 3. şahıs

* Lazca fonolojisinde “gm” ve “gn” arkasında başka bir konson bulunmamktadır. Tümleç göstergesi “g-”nin eklenmesi ile [*g- + m + konson] ve [*g- + n + konson] gibi üç konson dizisi beklendiğinde hangi fonem grubu gerçekleşir ? Bu soruya cevap verilmesi için yeterli sayıda örnek toplanamamıştır.

Kural: Tümleç göstergesi “g-” eklendiğinde Eylemi yapan şahıs göstergesi “b-, v-, p-, ô-, m-” kaybolur.

26.2.    Kullanım (Oxmaru)

26.2.1.  Yalın nesneli fiillerde[1]

Önce aşağıdaki örneklere bakınız.

Gubazik moüaçams. Gubaz beni tutuyor.
Gubazik goüaçams. Gubaz seni tutuyor.
Gubazik Xasa oüaçams. Gubaz Xasa'yı tutuyor.
Si moüaçam. Sen beni tutuyorsun.
Si Xasa oüaçam. Sen Xasa'yı tutuyorsun.
Ma goüaçam. Ben seni tutuyorum.
Ma Xasa voüaçam. Ben Xasa'yı tutuyorum.

Bu örneklerdeki “m-” ve “g-” ekleri Yalın nesneyi (Düz nesneyi) göstermektedir.

26.2.2.      Datif nesneli fiillerde[2]

Hopa-Maürial, Çxala

Aşelak mqorops. Aşela beni seviyor.
Aşelak üqorops. Aşela seni seviyor.
Aşelak İsmaz qorops. Aşela İsma'yı seviyor.

Bu örneklerdeki “m-” ve “ü-” ekleri Datif nesneyi (Dolaylı tümleci[3]) göstermektedir.

Arkabi

Teonak môoroms. Teona beni seviyor.
Teonak üproms. Teona seni seviyor.
Teonak Aşelaz oroms. Teona Aşela'yı seviyor.
Si Aşelaz orom-i ? Sen Aşela'yı seviyor musun ?
Si ma var môorom-i ? Sen beni sevmiyor musun ?

Bu örneklerdeki “mô-” ve “ü-” ekleri Datif nesneyi (Dolaylı tümleci) göstermektedir.

26.2.3.  İki-nesneli fiillerde[4]

Tenak makvali momçu. Tena bana yumurta verdi.
Tenak makvali mekçu. Tena sana yumurta verdi.
Tenak Üizus makvali meçu. Tena Üizu'ya yumurta verdi.
Si Üizus makvali meçi. Sen Üizu'ya yumurta verdin.
Si makvali momçi. Sen bana yumurta verdin.
Ma Üizus makvali mepçi. Ben Üizu'ya yumurta verdim.
Ma makvali mekçi. Ben sana yumurta verdim.

Bu örneklerdeki “m-” ve “k-” ekleri Datif nesneyi (Dolaylı tümleci) göstermektedir. 


[1] Yalın nesneli fiil: Türkçedeki “Düz geçişli fiil”.

[2] Datif nesneli fiil: Türkçedeki “Dolaylı geçişli fiil”.

[3] Dolaylı tümleç: Lazca cümledeki Dolaylı tümleç, Türkçe çevirisinde Düz tümleç haline gelmektedir.

[4] İki-nesneli fiil: Türkçe gramerdeki “İki tümleçli geçişli fiil”.


Untitled Document Yasal uyarı: Bu sayfadaki materyaller (Yazı, fotoğraf, ses kaydı vb.)Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, yazarların ve/veya Lazuri.Com'un yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz, kopya edilemez, diğer internet sayfası ya da topluma acık yerlerde yayınlanamaz/yayımlanamaz.
Lazuri.Com


DİDİ LAZURİ NENAPUNA ÇIKTI !

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir Adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

  • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
  • ISBN: 978-975-9187-40-8
  • 25 Bin Lazca kelime
  • Binlerce deyim ve atasözü
  • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
  • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
  • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
  • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
  • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
  • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93/e-mail: bilgi@chiviyazilari.com
Lazuri.Com |  


Sözlük & Telaffuz

Derslerin yanısıra kullanabileceğiniz diğer sayfalar:

Laz Alfabesi ve Telaffuzu
(sesli örnekler)

Türkçe-Lazca Çeviri
(Online)

Lazuri-Turkuli Nenapuna
Lazca-Türkçe Sözlük
(Windows'unuza kurup ofline kullanabileceğiniz lazuri.com'un hazırladığı ücretsiz bir programdır)


Dersler

Önsöz (Giris)
Alfabe - Alboni
Kurs 01
Kurs 02
Kurs 03
Kurs 04
Kurs 05
Kurs 06
Kurs 07
Kurs 08
Kurs 09


Grameri & Gramer

Önsöz (Giris)
Kısaltmalar / İşaretler
Gramerin tam listesi(içindekiler)

01 Fonemler
02 İsimler
03 Zamir
04 Sıfat
05 Zarf
06 Ön-edat
07 Son-edat
08 Baglaç
09 Ünlem
10 Hayvana Emir ünlemi
11 Fiil: Sınıflandırma
12 Hareket Fiili: Bildirme kipi emperfekt
13 Hareket Fiili: Bildirme kipi perfekt
14 Hareket Fiili: İstek kipi
15 Hareket Fiili: Emir kipi
16 Hareket Fiili: Yasak kipi
17 "-Na" Soneki(1) Koşullu biçim
18 "-Na" Soneki(2) Belgisiz Kelimeler
19 Hareket Fiili: Dilek kipi
20 Hareket Fiili: Yeterlik kipi emperfekt
21 Yeterlik kipi perfekt
22 Hareket Fiili: Yeterlik istek kipi
23 "-Na" Soneki(3) Yeterlik kipi-koşullu biçim
24 Yeterlik-dilek kipi
25 Hareket Fiili: Tecrübe kipi
26 Hareket Fiili: Tümleç göstergesi
27 Hareket Fiili: Ettirgen
28 Hareket Fiili: Şahıssız fiil
29 Hal değişme fiili
30 Hal fiili
31 Kopula fiili
32 Başkalaşma fiili
33 Kök öneki
34 Mamtinoba
35 Fiilimsi: Partisip
36 Fiilimsi: Olumsuz fiil-zarf
37 Fiilimsi: Olumsuz fiil-sıfat
38 Fiilimsi: Gelecek zaman fiil-sıfat
39 Fiilimsi: Fiil-isim
40 "Na-" öneki
41 Söz aktarma edatı
42 Liste: Çok köklü fiil
43 Yöresel fiil çekim farkı
44 Yöresel kelime farkı
45 Liste: Fiil başları 1
45 Liste: Fiil başları 2
46 Liste: Diğer yapım ekleri
47 Lazca fonemler 1
47 Lazca fonemler 2
47 Lazca fonemler 3
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 1
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 2

 

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.