FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Hal fiil / Gramer / Lazuri Doviguram - Lazca Öğreniyorum /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya

OFLİNE ÇEVİRİ
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri

Kısaltmalar

gyu.

yö.tsz.

yul.

yö.lok.

atn.

yö.yyk.

fur.

yö.dyk.

viw.

yö.dtm.

ark.

yö.dtm.yyk.

arş.

yö.nsz.

xop.

eö.nsz.

sap.

eö.ynl.

fra.

eö.dnl.

ing.

eö.2nl.

lat.

dö.syk.

ös.nsz.

dö.tsz.

ös.ynl.

dö.ytl.

dö.btl.

~ / /

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 

30

hal fiil

30. Hal Fiil

Madde 11’de anlatıldığı gibi Hal fiillerinin Emir kipi, Yasak kipi, Yeterlik kipi ve Tecrübe kipi bulunmamaktadır. Ayrıca, Perfekt biçimleri de bulunmamaktadır.

Lazcada çok sayıda bulunan Hal fiillerinden kullanımı en yaygın olanlar burada gösterilmiştir.

30.1.Duruş fiili

dgun ~ dgin: Ayakta durmuş haldedir.

Bu Hal fiili biçim ve anlam bakımından “dogutun ~ dodgitun: ayakta duruyor” hareket fiili ile aynı grubu oluşturmaktadır.

Batı
Emperfekt sade biçim Emperfekt geçmiş zaman
bdgur bdgurûi
dgur dgurûi
dgun dgurûu
bdgurt bdgurûit
dgurt dgurûit
dguran dgurûes

Doğu
Emperfekt sade biçim Emperfekt geçmiş zaman
bdgir bdgirûi
dgir dgirûi
dgin dgirûu
bdgirt bdgirûit
dgirt dgirûit
dginan dgirûes

 

Örnek(Evuli) 

Ma nca üala bdgurûi. Ben ağacın yanında duruyordum.
Si gale mot dgirûi ? yul. Sen neden dışarda duruyordun.
Hak miti var dgirûu. yul. Burada kimse durmuyordu.
Şüu berepe şüala bdgurûit. gyu. Biz çocukların yanında duruyorduk.
Hek mot var dgir ? yul. Neden orada durmuyorsun ?

30.1.1.   Xers ~ Xen : Oturmuş haldedir.

Bu fiil “doxedun: oturuyor; elaxedun: kenarda oturuyor; doxunu: oturma, oturuş, oturmak” gibi başka kelimelerin de bulunduğu aynı grupta yer alır.

Atina
Emperfekt sade biçim Emperfekt geçmiş zaman
pxer pxerûi
xer xerûi
xers xerûu
pxert pxerûit
xert xerûit
xeran xerûes

Viwe
Emperfekt sade biçim Emperfekt geçmiş zaman
pxer pxeûi
xer xeûi
xen xeûu
pxert pxeûit
xert xeûit
xenan xeûes

 

Örnek(Evuli) 

Hak mot va(r) xer ? Neden burada oturmuyorsun ?
Hak xer-i ? Burada mı oturuyorsun/ Burada oturuyor musun ?
Hak va(r) xer-i ? Burada oturmuyor musun ?
Ma tronis pxerûi. Ben iskemle de oturuyordum.
Si so xerûi ? Sen nerde oturuyordun ?
Him üulis xerûu. O, iskemlede oturuyordu.

Ncas ~ Cans : Yatmış haldedir.

Kelime grubu: “dicinen ~ dincinen: yatmaya gidiyor; incirs: uyuyor, uyumaya gidiyor; nciri: uyku” vb.

Çamlıhemşin-Mwanu
Emperfekt sade biçim Emperfekt geçmiş zaman
mcar mcarûi
ncar ncarûi
ncay ncarûu
mcarte mcarûit
ncarte ncarûit
ncaran ncarûey

Arûaşeni-Jilen Mâğem
Emperfekt sade biçim Emperfekt geçmiş zaman
mcar mcarûi
ncar ncarûi
ncay ncarûu
mcartu mcarûit
ncartu ncarûit
ncaran ncarûey

Arkabi
Emperfekt sade biçim Emperfekt geçmiş zaman
bcan bcanûi
can canûi
cans canûu
bcant bcanûit
cant canûit
canan canûes

 

Örnek(Evuli) 

Çku oxoris bcanûit. Biz evde yatıyorduk.
Oncires canûu. yatakta yatıyordu.
Oncires canûu-i ? Yatakta mi yatıyordu; Yatakta yatıyor muydu ?
Oncires var canûu-i ? Yatakta yatmıyor muydu ?
Bere so canûu ? Çocuk nerede yatıyordu ?

 Nças ~ Çans: Meyve dalındadır.

Kelime grubu: “içanen: (meyve ağacı) meyve veriyor”

wo méxuli nças. Bu yıl armut dalında var.
Gowo méxuli var çanûu. Geçen yıl armut dalında yoktu (armut vermemişti).
Méxuli var ças-i ? Armut dalında yok mu ?
Gowo, méxuli, mbuli do uşüuri-ti var çanûu. Geçen yıl armut da, kiraz da, elma da vermedi.

 Şun ~ Şuns: (Birşey onun) hatırındadır.

Kelime grubu: “gvaşinen: hatırlıyor; goyşinams: hatırlamaya çalışıyor, anıyor; guşinams: ona hatırlatıyor”

Batı
Emperfekt sade biçim Emperfekt geçmiş zaman
mşun mşurûu
kşun kşurûu
şun şurûu
mşuran ~ mşunan mşurûes
kşuran ~ kşunan kşurûes
şuran ~ şunan şurûes

Doğu
Emperfekt sade biçim Emperfekt geçmiş zaman
mşuns mşunûu
kşuns kşunûu
şuns şunûu
mşunan mşunûes
kşunan kşunûes
şunan şunûes

 

Örnek(Evuli) 

Ğoma mi moxtu, kşun-i ? Dün kimin geldiğini hatırlıyor musun ?
Ma ğoma mi moxtu, var mşun. Ben, dün kimin geldiğini hatırlamıyorum.
Ğoma mi moxtu, var kşun-i ? Dün kimin geldiğini hatırlamıyor musun ?
Mağodespe ğomaşa komşuûu. Başımıza gelenleri düne kadar hatırlıyordum.

30.2. Uüpren ~ Uüproms ~ Uüprems : Bir şeyin eksikliğini duyuyor.

Batı
Emperfekt sade biçim Emperfekt geçmiş zaman
miüpren miüprerûu
giüpren giüprerûu
uüpren uüprerûu
miüpreran ~ miüprenan miüprerûes
giüpreran ~ giüprenan giüprerûes
uüpreran ~ uüprenan uüprerûes

Arkabi
Emperfekt sade biçim Emperfekt geçmiş zaman
miüproms ~ miüprems* miüpromûu ~ miüpremûu
giüproms ~ giüprems giüpromû ~ giüpremûu
uüproms ~ uüprems uüpromûu ~ uüpremûu
miüproman ~ miüpreman miüpromûes ~ miüpremûes
giüproman ~ giüpreman giüpromûes ~ giüpremûes
uüproman ~ uüpreman uüpromûes ~ uüpremûes

*“-ems, -eman, -emmûu, -emûes” ile bitenler Pilarget’teki biçimlerdir.  

Örnek(Evuli) 

Ar oxori komiğurûu, ar oxori şüva miüprerûu. Bir evim vardı, bir ev daha lazımdı.
Çku çkar mutu var miüproman. Bizim hiçbir şeye ihtiyacımız yok.
Ûüva mu giüprenan ? Sizin neye ihtiyacınız var/ Size ne lazım ?
Ûüva mutu giüprenan-i ? Size bir şey lazım mı ?

30.3. Sahiplik fiili

Uyonun : (Canlı varlıklara) sahiptir.

miyonun: (canlı bir varlığa) sahibim
miyonurûu: (canlı bir varlığa) sahiptim
miyonurûas: (canlı bir varlığa) sahip olayım
miyonurûasen: (canlı bir varlığa) sahip olacağım

Batı + Viwe + Arkabi
Emperfekt sade biçim Emperfekt geçmiş zaman
miyonun miyonurûu
giyonun giyonurûu
uyonun uyonurûu
miyonunan miyonurûes
giyonunan giyonurûes
uyonunan uyonurûes

İstek kipi Gelecek zaman
miyonurûas miyonurûasere ~ miyonurûasen
giyonurûas giyonurûasere ~ giyonurûasen
uyonurûas uyonurûasere ~ uyonurûasen
miyonurûan miyonurûanere ~ miyonurûanen*
giyonurûan giyonurûanere ~ giyonurûanen*
uyonurûan uyonurûanere ~ uyonurûanen*

* Arhavi’de “miyonurûanoren, ...” biçiminde olur.

Xopa, Çxala
Sade emperfekt Emperfekt geçmiş z. İstek kipi
miqo(n)un miqo(n)uûu miqo(n)uûas
giqo(n)un giqo(n)uûu giqo(n)uûas
uqo(n)un uqo(n)uûu uqo(n)uûas
miqo(n)unan miqo(n)uûes miqo(n)uûan
giqo(n)unan giqo(n)uûes giqo(n)uûan
uqo(n)unan uqo(n)uûes uqo(n)uûan

Not: “Miqo(n)un...” yerine “miqorun...” biçimleri de gözlemlenmiştir.

Örnek(Evuli) 

Amus ar bere uqouûu. xop. Bunun bir çocuğu vardı.
Xçinis mamuli uqouûeren. xop. Yaşlı kadının bir horozu varmış.
Ma miti var miyonu
ûu. atn. Benim kimsem yoktu.
“Hem meûa cuma var miyonunan” ya uwves doren.[1] ark. “Ondan başka kardeşimiz yok” demişler.
Ar bereşe made miti giyonun-i ? Bir çocuktan başka kimsen var mı ?

Uğun: (Cansız bir varlığa) sahipti.

iğun: (cansız bir valığa) sahibim
miğurû: (cansız bir valığa) sahiptim
miğurûas: (cansız bir valığa) sahip olayım

Sade emperfekt Emperfekt geçmiş z. İstek kipi
miğun miğurûu miğurûas
giğun giğurûu giğurûas
uğun uğurûu uğurûas
miğuran miğurûes miğurûan
giğuran giğurûes giğurûan
uğuran uğurûes uğurûan

Örnek(Evuli)

Man ar dergi okro miğun. Bir küp altınım var.
Ma çkar mutu var miğun. Benim hiçbir şeyim yok.
Ma mteli mutxanepe komiğuûu. Benim herşeyim vardı.
Si, okrope so giğun ? Senin altınların nerede ?
Öume öanda miğun do mitis var gicoxapt. Yarın düğünüm var, ama, hiçbirinizi davet etmiyorum.

Uâun ~ Uâin: Onun sahip olduğu bir varlık yerde duruyor.

miâun ~ miâin: benim bir şeyim bir yerde duruyor

miâurûu ~ miâiûu: benim bir şeyim bir yerde duruyordu

miâurûas ~ miâiû: benim bir şeyim yerde dursun

Batı
Sade emperfekt Emperfekt geçmiş z. İstek kipi
miâun miâurûu miâurûas
giâun giâurûu giâurûas
uâun uâurûu uâurûas
miâuran ~ miâunan miâurûes miâurûan
giâuran ~ giâunan giâurûes giâurûan
uâuran ~ uâunan uâurûes uâurûan

Doğu
Sade emperfekt Emperfekt geçmiş z. İstek kipi
miâin miâiûu miâiûas
giâin giâiûu giâiûas
uâin uâiûu uâiûas
miâinan miâiûes miâiûan
giâinan giâiûes giâiûan
uâinan uâiûes uâiûan

30.4. Âun ~ âin: (Terkedilmiş halde bir yerde) duruyor.

bâur ~ bâir: ben (bir yerde) duruyorum
bâurrûi ~ bâiûi: ben (bir yerde) duruyordum
bâurûa ~ bâiû: (bir yerde) durayım

Batı
Sade emperfekt Emperfekt geçmiş z. İstek kipi
bâur bâurûi bâurûa
âur âurûi âurûa
âun âurûu âurûas
bâurt bâurûit bâurûat
âurt âurûit âurûat
âuran âurûes âurûan

Doğu
Sade emperfekt Emperfekt geçmiş z. İstek kipi
bâir bâiûi bâiûa
âir âiûi âiûa
âin âiûu âiûas
bâirt bâiûit bâiûat
âirt âiûit âiûat
âiran âiûes âiûan

30.5.. Adlanma fiili

İsme sahip olan kişi Datif olur.

“Onun adı” yalın olur.

Coâun gyu. Gyoâin viw. Onun adı ...-dır.

Batı

cemoâun: benim adım ...-dır
cemoâurû: benim adım ...-idi>
cemoâurûas: benim adım ... olsun

Sade emperfekt Emperfekt geçmiş z. İstek kipi
cemoâun cemoâurûu cemoâurûas
cegoâun cegoâurûu cegoâurûas
coâun coâurûu coâurûas
cemoâuran cemoâurûes cemoâurûan
cegoâuran cegoâurûes cegoâurûan
coâuran coâurûes coâurûan

Viwe

gemoâin: benim adım ...-dır
gemoâiiû: benim adım ...-idi
gemoâiûas: benim adım ... olsun

Sade emperfekt Emperfekt geçmiş z. İstek kipi
gemoâin gemoâiûu gemoâiûas
gegoâin gegoâiûu gegoâiûas
gyoâin gyoâiûu gyoâiûas
gemoâinan gemoâiûes gemoâiûan
gegoâinan gegoâiûes gegoâiûan
gyoâinan gyoâiûes gyoâiûan

Coxonss ark. xop. çxa. Onun adı ...-dır.

Kelime grubu: coxo: isim; ucoxams: çağırıyor; ocoxu: çağırma, çağırmak
mcoxons: benim adım ...-dır
mcoxonû: benim adım ...-idi

Sade emperfekt Emperfekt geçmiş z.
mcoxons mcoxonûu
gcoxons gcoxonûu
coxons coxonûu
mcoxonan mcoxonûes
gcoxonan gcoxonûes
coxonan coxonûes

Örnek(Evuli)

Si mu gcoxons ? Senin adın nedir ?
Ma Gubazi mcoxons. Benim adım Gubazi’dir.
Si Teona gcoxons. Senin adın Tena’dır.
Hemuz Şana coxons. Onun adı Şana’dır.
Çkin Moni mcoxonan. Bizim adımız Moni’dir.
Si mu gcoxonûu ? Senin adın ne idi ?

30.7.      üun ~ Uçkin : Biliyor.

Batı

mişüun: biliyorum
mişüurûu: biliyordum
mişüurûas: bileyim

Sade emperfekt Emperfekt geçmiş z. İstek kipi
mişüun mişüurûu mişüurûas
gişüun gişüurûu gişüurûas
üun üurûu üurûas
mişüuran mişüurûes mişüurûan
gişüuran gişüurûes gişüurûan
üuran üurûes üurûan

Doğu

miçkin: biliyorum
miçkiûu: biliyordum
miçkiûas: bileyim

Sade emperfekt Emperfekt geçmiş z. İstek kipi
miçkin miçkiûu miçkiûas
giçkin giçkiûu giçkiûas
uçkin uçkiûu uçkiûas
miçkinan miçkiûes miçkiûan
giçkinan giçkiûes giçkiûan
uçkinan uçkiûes uçkiûan

Örnek(Evuli)

Man, si nam svas xer, var miçkin. Ben, senin nerede oturduğunu bilmiyorum.
Çkin Lazuri miçkinan. Biz Lazca biliyoruz.
Çkin Lazuri var miçkiûes-i? Biz Lazca bilmiyor muyduk ?
Şüu süani yoxo mişüuran. Biz senin adını biliyoruz.
Ma çkar mutu var miçkin. Ben hiçbir şey bilmiyorum.

30.8.    Unon : İstiyor.

Doğu

minon: istiyorum
minû: istiyordum
minûas: isteyeyim

Sade emperfekt Emperfekt geçmiş z. İstek kipi
minon minûu minûas
ginon ginûu ginûas
unon unûu unûas
minonan minûes minûan
ginonan ginûes ginûan
unonan unûes unûan

Örnek(Evuli)

Si(n) éxeni ginon-i? Sen at mı istiyorsun?

Man tkvani ôaûinoba var minon. Ben sizin kötülüğünüzü istemiyorum.

Çku tkvani steri bere var minonan. Ben sizin gibi çocuk istemiyorum.

Ma jur biöi minûu. Ben iki erkek çocuk istiyordum.

Xut bozo var minûu. Ben beş kız istemiyordum.

30.9.      Duygu fiili

30.11.1. Anciren: Uykusu var.

Kelime grubu: incirs: uyuyor; nciri: uyku; oncire: yatak; onciru: uyuma, uyumak

Sade emperfekt Emperfekt geçmiş z. İstek kipi
manciren mancirûu manciras
ganciren gancirûu ganciras
anciren ancirûu anciras
mancireran ~ mancirenan mancirûes manciran
gancireran ~ gancirenan gancirûes ganciran
ancireran ~ ancirenan ancirûes anciran

Örnek(Evuli) 

Ma var manciren. Benim uykum yok.
Si ganciren-i ? Senin uykun var mı ?
Ma manciras. Benim uykum olsun.
Biöepes ancireran. Erkek çocuklarının uykusu var.
Bozopes-ti ancirûes. Kızların da uykusu vardı.

 Awunen ~ Aunen : Onun (bir yeri) ağrıyor.

Batı

mawunen: benim (bir yerim) ağrıyor
mawunerûu : benim (bir yerim) ağrıyordu
mawunas: benim (bir yerim) ağırsın

Sade emperfekt Emperfekt geçmiş z. İstek kipi
mawunen mawunerûu mawunas*
gawunen gawunerûu gawunas
awunen awunerûu awunas
mawuneran ~ mawunenan mawunerûes mawunan
gawuneran ~ gawunenan gawunerûes gawunan
awuneran ~ awunenan awunerûes awunan

* “mawunerûas” vs. biçimleri de gözlemlenmiştir.

Doğu

maunen: benim (bir yerim) ağrıyor
mauneûu : benim (bir yerim) ağrıyordu
ma: benim (bir yerim) ağırsın

Sade emperfekt Emperfekt geçmiş z. İstek kipi
maunen mauneûu maunas
gaunen gauneûu gaunas
aunen auneûu aunas
maunenan mauneûes maunan
gaunenan gauneûes gaunan
aunenan auneûes aunan

Örnek(Evuli) 

Ti mawunen. Başım ağrıyor.
Si korba gaunen-i ? Senin karnın ağrıyor mu ?
Si guri gauneûu-i? Senin miden ağırıyor muydu ?
Üibri mawunen. Dişim ağırıyor.

Ançaminen ~ Açaminen: Onun (bir yeri) kaşınıyor.

mançaminen: benim bir yerim kaşınıyor
mançaminerrûu: benim bir yerim kaşınıyordu

 

Kelime grubu: inçamins: kendini kaşıyor; unçaminams: başkasını kaşıyor; onçaminapams: başkasına kaşıtıyor; onçaminu: kaşıma, kaşınma, kaşınmak

Batı
Sade emperfekt Emperfekt geçmiş z.
mançaminen mançaminerûu
gançaminen gançaminerûu
ançaminen ançaminerûu
mançamineran ~ mançaminenan mançaminerûes
gançamineran ~ gançaminenan gançaminerûes
ançamineran ~ ançaminenan ançaminerûes

Doğu
Sade emperfekt Emperfekt geçmiş z.
mançamins mançaminûu
gançamins gançaminûu
ançamins ançaminûu
mançaminan mançaminûes
gançaminan gançaminûes
ançaminan ançaminûes

Örnek(Evuli) 

Ma xe mançamins. Benim elim kaşınıyor.
Si ti gançamineûu-i? Senin başın kaşınıyor muydu?
Si üaôula var gançaminen-i ? Senin sırtın kaşınmıyor mu ?

 Aşüurinen ~ Aşkurnen: korkuyor

Kelime grubu: şüurdun: korkuyor; oşüurinams ~ oşkurnams: korkutuyor; şüurina ~ şüurna: korku.

Batı

maşüurinen: korkuyorum
maşüurinerû: korkuyordum
maşüurinas: korkayım

Sade emperfekt Emperfekt geçmiş z. İstek kipi
maşüurinen maşüurinerûu maşüurinas
gaşüurinen gaşüurinerûu gaşüurinas
üurinen üurinerûu üurinas
üurineran ~ aşüurinenan üurinerûes üurinan
gaşüurineran ~ gaşüurinenan gaşüurinerûes gaşüurinan
üurineran ~ aşüurinenan üurineûes üurinan

Doğu
Sade emperfekt Emperfekt geçmiş z. İstek kipi
maşkurnen maşkurneûu maşkurnas
gaşkurnen gaşkurneûu gaşkurnas
aşkurnen aşkurneûu aşkurnas
maşkurnenan maşkurneûes maşkurneûan
gaşkurnenan gaşkurneûes gaşkurneûan
aşkurnenan aşkurneûes aşkurneûan

Örnek(Evuli) 

Ma var maşüurinen. Ben korkmuyorum.
Si gaşüurinen-i? Sen korkuyor musun ?
Si müyapuşen gaşüurnen-i? Sen çakaldan korkuyor musun.
Si mişe gaşüurinen ? Sen kimden korkuyorsun ?
Hamuz mitişen var aşkurnen. O kimseden korkmuyor.

 Apsen

mapsen: çişim var
mapserû: çişim vardı

Sade emperfekt Emperfekt geçmiş z.
mapsen mapserûu
gapsen gapserûu
apsen apserûu
mapseran ~ mapsenan mapserûes
gapseran ~ gapsenan gapserûes
apseran ~ apsenan apserûes

[1] Dumézil


Untitled Document Yasal uyarı: Bu sayfadaki materyaller (Yazı, fotoğraf, ses kaydı vb.)Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, yazarların ve/veya Lazuri.Com'un yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz, kopya edilemez, diğer internet sayfası ya da topluma acık yerlerde yayınlanamaz/yayımlanamaz.
Lazuri.Com


DİDİ LAZURİ NENAPUNA ÇIKTI !

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir Adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

  • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
  • ISBN: 978-975-9187-40-8
  • 25 Bin Lazca kelime
  • Binlerce deyim ve atasözü
  • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
  • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
  • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
  • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
  • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
  • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93/e-mail: bilgi@chiviyazilari.com
Lazuri.Com |  


Sözlük & Telaffuz

Derslerin yanısıra kullanabileceğiniz diğer sayfalar:

Laz Alfabesi ve Telaffuzu
(sesli örnekler)

Türkçe-Lazca Çeviri
(Online)

Lazuri-Turkuli Nenapuna
Lazca-Türkçe Sözlük
(Windows'unuza kurup ofline kullanabileceğiniz lazuri.com'un hazırladığı ücretsiz bir programdır)


Dersler

Önsöz (Giris)
Alfabe - Alboni
Kurs 01
Kurs 02
Kurs 03
Kurs 04
Kurs 05
Kurs 06
Kurs 07
Kurs 08
Kurs 09


Grameri & Gramer

Önsöz (Giris)
Kısaltmalar / İşaretler
Gramerin tam listesi(içindekiler)

01 Fonemler
02 İsimler
03 Zamir
04 Sıfat
05 Zarf
06 Ön-edat
07 Son-edat
08 Baglaç
09 Ünlem
10 Hayvana Emir ünlemi
11 Fiil: Sınıflandırma
12 Hareket Fiili: Bildirme kipi emperfekt
13 Hareket Fiili: Bildirme kipi perfekt
14 Hareket Fiili: İstek kipi
15 Hareket Fiili: Emir kipi
16 Hareket Fiili: Yasak kipi
17 "-Na" Soneki(1) Koşullu biçim
18 "-Na" Soneki(2) Belgisiz Kelimeler
19 Hareket Fiili: Dilek kipi
20 Hareket Fiili: Yeterlik kipi emperfekt
21 Yeterlik kipi perfekt
22 Hareket Fiili: Yeterlik istek kipi
23 "-Na" Soneki(3) Yeterlik kipi-koşullu biçim
24 Yeterlik-dilek kipi
25 Hareket Fiili: Tecrübe kipi
26 Hareket Fiili: Tümleç göstergesi
27 Hareket Fiili: Ettirgen
28 Hareket Fiili: Şahıssız fiil
29 Hal değişme fiili
30 Hal fiili
31 Kopula fiili
32 Başkalaşma fiili
33 Kök öneki
34 Mamtinoba
35 Fiilimsi: Partisip
36 Fiilimsi: Olumsuz fiil-zarf
37 Fiilimsi: Olumsuz fiil-sıfat
38 Fiilimsi: Gelecek zaman fiil-sıfat
39 Fiilimsi: Fiil-isim
40 "Na-" öneki
41 Söz aktarma edatı
42 Liste: Çok köklü fiil
43 Yöresel fiil çekim farkı
44 Yöresel kelime farkı
45 Liste: Fiil başları 1
45 Liste: Fiil başları 2
46 Liste: Diğer yapım ekleri
47 Lazca fonemler 1
47 Lazca fonemler 2
47 Lazca fonemler 3
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 1
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 2

 

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.