FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Diğer yapım ekleri / Gramer / Lazuri Doviguram - Lazca Öğreniyorum /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya

OFLİNE ÇEVİRİ
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri

Kısaltmalar

gyu.

yö.tsz.

yul.

yö.lok.

atn.

yö.yyk.

fur.

yö.dyk.

viw.

yö.dtm.

ark.

yö.dtm.yyk.

arş.

yö.nsz.

xop.

eö.nsz.

sap.

eö.ynl.

fra.

eö.dnl.

ing.

eö.2nl.

lat.

dö.syk.

ös.nsz.

dö.tsz.

ös.ynl.

dö.ytl.

dö.btl.

~ / /

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 

46

diğer yapım ekleri

46. Liste: Diğer yapım ekleri(Arti meméxvalape)

Lazcada çok sayıda önek ve sonekler bulunmaktadır. Yapım eklerinden kullanımı en yaygın olanlarından örnekler aşağıda liste olarak gösterilmiştir.

46.1.    –AŞE

Fiil kökünden araç bildiren isim üretir.

 Fiil başı veya Başsızlık göstergesi  Kök(Cici)  -aşe

Oûaşe: Atmaya yarayan araç
Onöaraşe: Yazmaya yarayan araç = kalem
Cejiraşe ~ Gejilaşe: Silmeye yarayan araç = silgi
Doüanaşe: Atmaya yarayan araç
Dorçalaşe: Sermeye yarayan şey; Sergi bezi

Örnek(Evuli)
Noşüeri onöaraşe sûeri ixmarûu. (Odun) kömürünü yazma aracı gibi kullanırdı.
Berek gejilaşe eöopu. Çocuk silgi satın aldı.
Geçanerepe mulurûesşa doüanaşe dompulu. Askerler gelirken sılahını sakladı.

46.2.    -BURA ~ -BURİ

İsimden sıfat ve isim türetir.

“-ye özgü; -ye göre, -ce” anlamı verir.

Lazebura Lazlara özgü; Lazlara göre; Lazca
berebura ~ bereburi çocuğa özgü; çocuğa göre; çocukça
süanebura ~ süaneburi sana özgü; sana göre; sence
muşebura kendine özgü; kendine göre; kendince
komoleburi adamca
xorâaleburi kadınca
Msumexeburi Hemşinliye özgü; Hemşince
Kortuburi Gürcülere özgü; Gürcüce

Örnek(Evuli)
Bereburi dulyape ikums. Çocukça işler yapıyor.
Komoleburi var isinapams. Erkekçe konuşmuyor.
Si gişüun-i, Lazeburi birapa ? Sen Lazca şarkı biliyor musun ?

46.3.     -an-

Sıfattan fiil kökü üretir.

Sıfat/ adjective + -an- = fiil kökü

Kogoimsüvanu: güzelleşti
kogoimsüvanes güzelleştiler
goimsüvanams (şu an) kendini güzelleştiriyor
kogoimsüvanams[1]: (zaman zaman) kendini güzelleştiriyor
dimsüvanu güzelleşti
cimsüvanu güzelleşti
digunâanu uzadı
dimüulanu kısaldı
dimçxvanu şişmanladı

Örnek(Evuli)
Bere ndaşe ndğa igunâanen. Çocuk günbegün (boyu) uzuyor.
üoçi dido imçxvanu. Adam çok şişmanladı.
Bozomota opşa imsüvanu. Kız çok güzelleşti.
Toüi domüulanu. İpi kısalttı.

46.4.     -OBA ~ -LOBA ~ -NOBA

İsim, sıfat ve zarftan isim üretir.

üayoba iyilik, rahatlık
cumaloba kardeşlik
nusaloba gelinlik
beroba çocukluk
oxorcaloba kadınlık
xvalanoba yalnızlık
xeloba mutluluk
caroba yemek zamanı
varenoba olumsuz(luk)
korenoba olumlu(luk)

Örnek(Evuli)
Hentepe üayoba doloxe skidurûes. Onlar rahatlık içinde yaşıyorlardı.
Ma beroba-şüimi var mşun. Ben çocukluğumu hatırlamıyorum.
Xvalanoba mitis var eyaüozden. Yalnızlığı kimse yaşamak istemiyor.
Xelobate eputxu. Sevinçten, mutluluktan uçtu.

46.5.     –ONA ~ -LONA

Belli bir nesneye bağlı olarak yer adı üretir./ place name

üerona orman gülü ağacının çok olduğu yer
éiprona gürgenlik
danâona dikenlik
kvalona taşlık

46.6. -ONİİsim ve sıfattan sıfat üretir.
uponi terli
xvaloni sümüklü
beroni çocuklu
möitoni kırmızılı
oni beyazlı
oni siyahlı
araponi dallı, çok dalı olan

Örnek(Evuli)
Naminepes celabi möitoni porça süani ! atn. Kırmızılı giysini nerelere astın !
Araponi dişüape ma motorapu. Dallı odunları bana taşıttı.
Beroni oxorcas soti var alen. Çocuklu kadın bir yere gidemiyor.

46.7.    –PUNA

Bir şeyin çok fazla bulunduğu alanı belirtir.

kvalepuna: taşlık
danâepuna: dikenlik
nenapuna: sözlük
öoöoxepuna: çok çamurlu yer
néaxepuna: çalı çırpı ile dolu yer
livorapuna ~ inöirepuna: yaban mürverinin çok yetiştiği yer

Örnek(Evuli)
Kvalepunas mşüvela var imorden. atn. Taşlık yerde fidan büyümez.
Danżepunas kodololu. Dikenliğin içine düştü.
Öoöoxepunas kamafûit. Çamurlu yere girdik.

46.8.    –PXE

Evli kadını, evlenmeden önceki aile adıyla belirtmek için kullanılır.

§  Muruûipxe Evlenmeden önce “Muruûi”ailesinden olan kadın
§  Winginipxe Evlenmeden önce “ wingini ”ailesinden olan kadın
§  Tantupxe Evlenmeden önce “ Tantu ”ailesinden olan kadın
§  Timowuüapxe Evlenmeden önce “ Timowuüa” ailesinden olan kadın
§  Şaigipxe Evlenmeden önce “ Şaigi” ailesinden olan kadın
§  Bosûancipxe Evlenmeden önce “Bosûanci” ailesinden olan kadın

46.9.    –URİ

(1)   Yer adı veya sıfattan sıfat ürtir. Bir yerden olma, bir yere ait olma anlamı verir.

Ngoluri Yayladan olan, Yaylalı
Mendranuri Uzaktan olan, yabancı
Noğanuri Çarşıdan olan, Çarşılı
Xopuri Hopalı
Arûaşenuri Ardeşenli
Arkaburi Arhavili
Atinuri Pazarlı
Viwuri Fındıklılı
Môoluri İstanbullu

(2)       Toplum adından dil adı üretir.
Turkuri Türkçe
Lazuri Lazca / Laz
Korturi Gürcüce
İngilizuri İngilizce
Msumexuri Hemşince

Örnek(Evuli)
Turkuri dido üai gasinapen. Türkçeyi çok iyi konuşabiliyorsun.
Lazuri-ti opşa vorsi ixaôar. Lazcayı da çok iyi konuşuyorsun.
Korturi var giçkin. Gürcüce bilmiyorsun.

46.10.    -YARİ           

İsim ve sıfattan sıfat üretir.

mûuûalyari küllü
xvalyari sümüklü
mselyari ~ pselyari sidikli
çilambyari gözü yaşlı
leûalyari topraklı
möitalyari kırmızılı
uçalyari siyahlı

Örnek(Evuli)
Mûuûalyari gresûaşe möüudi bimxorûit. Küllü pilekiden mısır ekmeği yerdik.
Mselyari ponûulite gulurûu. Sidikli pantolonla gezerdi.
Leûalyari porça dolonkoûu. Topraklı (toprağa bulanmış) gömlek giymişti.
Möitalyari uşüurepe uğuûu. Kırmızılı (kızmızı benekli) elmaları vardı.

46.11.        U + isim + -ELİ

İsimden sıfat üretir.

ucareli ekmeksiz
uwareli susuz
uneneli sessiz
uskaneli[2] sensiz
uşureli nefessiz
umiteli kimsesiz

Örnek(Evuli)
Andğa ucareli kodopskudit. Bugün ekmeksiz kaldık.
Jur ndğas uwareli şuri doşinaxes. İki gün susuz yaşadılar.
Uskaneli-ti ham dulyape domaxenu. Sensiz de bu işleri yapabildim.
Dida umiteli orûu. Yaşlı kadın kimsesizdi.

46.12.    –SA

Ardeşen ve Fındıklı’da gözlemlenmiştir. İsimden isim üretir. Sonuna geldiği kelimeye dişilik anlamı katar.

Turkisa Türk kadını
Lazisa Laz kadını
Rusisa Rus kadını
Sumexisa Hemşin kadını
Viwurisa Viwe’li gelin

[1] Bu örnekte Mamtinoba “ko-” Türkçedeki “Geniş zamana” yakın bir anlam vermektedir.
[2]Uskaneli = skani sure = skani dixo = sensiz


Untitled Document Yasal uyarı: Bu sayfadaki materyaller (Yazı, fotoğraf, ses kaydı vb.)Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, yazarların ve/veya Lazuri.Com'un yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz, kopya edilemez, diğer internet sayfası ya da topluma acık yerlerde yayınlanamaz/yayımlanamaz.
Lazuri.Com


DİDİ LAZURİ NENAPUNA ÇIKTI !

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir Adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

  • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
  • ISBN: 978-975-9187-40-8
  • 25 Bin Lazca kelime
  • Binlerce deyim ve atasözü
  • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
  • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
  • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
  • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
  • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
  • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93/e-mail: bilgi@chiviyazilari.com
Lazuri.Com |  


Sözlük & Telaffuz

Derslerin yanısıra kullanabileceğiniz diğer sayfalar:

Laz Alfabesi ve Telaffuzu
(sesli örnekler)

Türkçe-Lazca Çeviri
(Online)

Lazuri-Turkuli Nenapuna
Lazca-Türkçe Sözlük
(Windows'unuza kurup ofline kullanabileceğiniz lazuri.com'un hazırladığı ücretsiz bir programdır)


Dersler

Önsöz (Giris)
Alfabe - Alboni
Kurs 01
Kurs 02
Kurs 03
Kurs 04
Kurs 05
Kurs 06
Kurs 07
Kurs 08
Kurs 09


Grameri & Gramer

Önsöz (Giris)
Kısaltmalar / İşaretler
Gramerin tam listesi(içindekiler)

01 Fonemler
02 İsimler
03 Zamir
04 Sıfat
05 Zarf
06 Ön-edat
07 Son-edat
08 Baglaç
09 Ünlem
10 Hayvana Emir ünlemi
11 Fiil: Sınıflandırma
12 Hareket Fiili: Bildirme kipi emperfekt
13 Hareket Fiili: Bildirme kipi perfekt
14 Hareket Fiili: İstek kipi
15 Hareket Fiili: Emir kipi
16 Hareket Fiili: Yasak kipi
17 "-Na" Soneki(1) Koşullu biçim
18 "-Na" Soneki(2) Belgisiz Kelimeler
19 Hareket Fiili: Dilek kipi
20 Hareket Fiili: Yeterlik kipi emperfekt
21 Yeterlik kipi perfekt
22 Hareket Fiili: Yeterlik istek kipi
23 "-Na" Soneki(3) Yeterlik kipi-koşullu biçim
24 Yeterlik-dilek kipi
25 Hareket Fiili: Tecrübe kipi
26 Hareket Fiili: Tümleç göstergesi
27 Hareket Fiili: Ettirgen
28 Hareket Fiili: Şahıssız fiil
29 Hal değişme fiili
30 Hal fiili
31 Kopula fiili
32 Başkalaşma fiili
33 Kök öneki
34 Mamtinoba
35 Fiilimsi: Partisip
36 Fiilimsi: Olumsuz fiil-zarf
37 Fiilimsi: Olumsuz fiil-sıfat
38 Fiilimsi: Gelecek zaman fiil-sıfat
39 Fiilimsi: Fiil-isim
40 "Na-" öneki
41 Söz aktarma edatı
42 Liste: Çok köklü fiil
43 Yöresel fiil çekim farkı
44 Yöresel kelime farkı
45 Liste: Fiil başları 1
45 Liste: Fiil başları 2
46 Liste: Diğer yapım ekleri
47 Lazca fonemler 1
47 Lazca fonemler 2
47 Lazca fonemler 3
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 1
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 2

 

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.