FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Kopula fiili / Gramer / Lazuri Doviguram - Lazca Öğreniyorum /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya

OFLİNE ÇEVİRİ
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri

Kısaltmalar

gyu.

yö.tsz.

yul.

yö.lok.

atn.

yö.yyk.

fur.

yö.dyk.

viw.

yö.dtm.

ark.

yö.dtm.yyk.

arş.

yö.nsz.

xop.

eö.nsz.

sap.

eö.ynl.

fra.

eö.dnl.

ing.

eö.2nl.

lat.

dö.syk.

ös.nsz.

dö.tsz.

ös.ynl.

dö.ytl.

dö.btl.

~ / /

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 

31

kopula fiili

31.  Kopula[1] Fiili

Türkçede varlık ifade eden “var, yok” kelimeleri ile “-im, -sin, -dir...” ekleri (kopula = koşaç) farklıdır.

Lazcada ise, aynen İngilizce, Fransızca, Almanca gibi dillerde de olduğu gibi, varlık ifade eden fiil kopula işlevini de yapmaktadır.

Lazca varlık-kopula fiili varlık fiili olarak kullanıldığında çoğu zaman Mamtinoba[2] “ko-” ekini alır. Kopula olarak kullanıldığında Mamtinoba ile başlamaz.

31.1. Varlık-Kopula fiili

31.1.1.  Çekim

Tablo 36: Varlık-kopula fiili Sade emperfekt

Atina Arûaşeni-Oüordule Arkabi Xopa-Maürial Çxala
vore borer bore vore vore
ore* orer* re re re
on on ren ren ren
voret borertu boret voret voret
oret* orertu* ret ret ret
oran* onan* renan renan renan


* “So: nerede” kelimesinin arkasında “‘re, ‘ret, ‘ran, ‘rer, ‘rertu, ‘nan ” şeklinde söylenir. “So’re: neredesin ?” gibi.
Not 1 : Lazca Doğu diyalektlerindeki 2. ve 3. şahıs biçimleri “ Mi(n): kim, Mu(n): ne” kelimelerinin arkasına geldiğinde “ore, oren, oret, orenan” şeklinde söylenir: Min ore ? Kimsin; Mun oren? Nedir? gibi.
Not 2 : Bu tablodaki /r/ fonemi yöreye göre bazen /y/ gibi telaffuz edilir, bazen de yutulur. Bu durum bütün biçimler için geçerlidir.

Tablo 37: Emperfekt geçmiş zaman

Atina Arûaşeni-Oüordule Arkabi Xopa-Maürial Çxala
vorûi borûi borûi vorûi vorûi
orûi* orûi* (r)ûi (r)ûi (r)ûi
orûu* orûu* (r)ûu (r)ûu (r)ûu
vorûit borûit borûit vorûit vorûit
orûit* orûit* (r)ûit (r)ûit (r)ûit
orûes* orûes* (r)ûes (r)ûes (r)ûes

p* p “So: nerede” kelimesinin arkasında “ ‘rûi, ‘rûu, ‘rûit, ‘rûes ” şeklinde söylenir.    “So’rûi: neredeydin ?” gibi.

Tablo 38: İstek kipi

Atina Arûaşeni-Oüordule Arkabi Xopa-Maürial Çxala
vorûa borûa borûa vorûa vorûa
orûa orûa (r)ûa (r)ûa (r)ûa
orûas orûas (r)ûas (r)ûas (r)ûas
vorûat borûat borûat vorûat vorûat
orûat orûat (r)ûat (r)ûat (r)ûat
orûan orûan (r)ûan (r)ûan (r)ûan

Tablo 39: Gelecek zaman

Atina Arûaşeni-Oüordule Arkabi Xopa-Maürial Çxala
vorûare borûare borûare vorûaminon vorûaun
orûare orûare (r)ûare (r)ûaginon (r)ûaun
orûasere orûasen (r)ûasen (r)ûasinon (r)ûasun
vorûatere borûaten borûaten vorûaminonan vorûatu
orûatere orûaten (r)ûaten (r)ûaginonan (r)ûatun
orûanere orûanen (r)ûanoren (r)ûasinonan (r)ûanun

31.1.2.  Kullanım(Oxmaru)

31.1.2.1. Varlık fiili olarak

{yö.tsz} Yalın özneli tümleçsiz fiil

Ma vore. Ben varım, ben mevcudum.
Ma kovore. Ben varım, ben mevcudum.
Ğormoûi kon. Tanrı vardır.
Mjora koren.Güneş vardır.
Üaôüaôi var on.“Üaôüaôi[3] yoktur.
Öinüa va ren-i ? “Öinü[4] yok mudur?
Ôoûe orûi-i ? Sen hiç var mıydın ?; Sen hiç yaşadın mı ?(Ölü birine söylenir.)

31.1.2.2. Bulunduğu yeri bildirme fiili olarak

{yö.lok} Yalın özneli Lokatif tümleçli fiil

Si so re? Nerdesin ?
Ma oxoris vore. Ben evdeyim.
Çxomi ğalis ren. Balık derededir.
Nana nak on ? Anne nerededir ?
Nana onûules ren-i ? Anne tarlada mıdır ?
Xoci baüis va ren-i ? Öküz ahırda değil mi ?

31.1.2.3. Kopula olarak

{yö.yyk} Yalın özneli Yalın yüklemli fiil

Ma Lazi vore. Ben Laz’ım.
Ma Lazi bore. Ben Laz’ım.
Ma xvala var vore. Ben yalnız değilim.
Si min ore ? Sen kimsın ?
Aşela bere ren. Aşela çocuktur.
Tanura min oren ? Tanura kimdir ?

31.2.      Ğirs : Değerindedir.

{yö.dyk} Yalın özneli Datif yüklemli fiil

Emperfekt sade biçim
bğir : değerim
ğir değersin
ğirs değer
bğirt değeriz
ğirt değersiniz
ğiran ~ ğirnan değerler
Emperfekt geçmiş zaman
bğirûi : değerdim
ğirûi değerdin
ğirûu değerdi
bğirûit değerdik
ğirûit değerdiniz
ğirûes değerlerdi

Örnek (Evuli)

Atina {yö.dyk}

Him mutis va(r) ğirs. O, hiçbir şeye değmez.
Himus muti var ğirs.Ona, hiçbir şey değmez (Hiçbirşey, onun değerinde, tutarında değil.)
Ham oşüuris xut lira koğirs. Bu elma beş lira değer, eder.
Ham oşüuris xut lira ğirs-i ? Bu elma beş lira eder mi ?
Ham oşüuris xut lira va(r) ğirs-i ? Bu elma beş lira etmez mi ?
Ham dixas naüu ğirs ? Bu arazi nekadar değer/ eder ?

Emperfekt sade biçim Emperfekt geçmiş zaman
bğir bğirûi
ğir ğirûi
ğirs ğirûu
bğirt bğirûit
ğirt ğirûit
ğiran ğirûes

[1] Kopula: (<lat. copula) Türkçe gramerde “koşaç” denilir.
[2] Mamtinoba için bkz. 34.
[3] Üaôüaôi: Öcü
[4] Öinüa: Laz mitolojisinde bir kahraman


Untitled Document Yasal uyarı: Bu sayfadaki materyaller (Yazı, fotoğraf, ses kaydı vb.)Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, yazarların ve/veya Lazuri.Com'un yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz, kopya edilemez, diğer internet sayfası ya da topluma acık yerlerde yayınlanamaz/yayımlanamaz.
Lazuri.Com


DİDİ LAZURİ NENAPUNA ÇIKTI !

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir Adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

  • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
  • ISBN: 978-975-9187-40-8
  • 25 Bin Lazca kelime
  • Binlerce deyim ve atasözü
  • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
  • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
  • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
  • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
  • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
  • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93/e-mail: bilgi@chiviyazilari.com
Lazuri.Com |  


Sözlük & Telaffuz

Derslerin yanısıra kullanabileceğiniz diğer sayfalar:

Laz Alfabesi ve Telaffuzu
(sesli örnekler)

Türkçe-Lazca Çeviri
(Online)

Lazuri-Turkuli Nenapuna
Lazca-Türkçe Sözlük
(Windows'unuza kurup ofline kullanabileceğiniz lazuri.com'un hazırladığı ücretsiz bir programdır)


Dersler

Önsöz (Giris)
Alfabe - Alboni
Kurs 01
Kurs 02
Kurs 03
Kurs 04
Kurs 05
Kurs 06
Kurs 07
Kurs 08
Kurs 09


Grameri & Gramer

Önsöz (Giris)
Kısaltmalar / İşaretler
Gramerin tam listesi(içindekiler)

01 Fonemler
02 İsimler
03 Zamir
04 Sıfat
05 Zarf
06 Ön-edat
07 Son-edat
08 Baglaç
09 Ünlem
10 Hayvana Emir ünlemi
11 Fiil: Sınıflandırma
12 Hareket Fiili: Bildirme kipi emperfekt
13 Hareket Fiili: Bildirme kipi perfekt
14 Hareket Fiili: İstek kipi
15 Hareket Fiili: Emir kipi
16 Hareket Fiili: Yasak kipi
17 "-Na" Soneki(1) Koşullu biçim
18 "-Na" Soneki(2) Belgisiz Kelimeler
19 Hareket Fiili: Dilek kipi
20 Hareket Fiili: Yeterlik kipi emperfekt
21 Yeterlik kipi perfekt
22 Hareket Fiili: Yeterlik istek kipi
23 "-Na" Soneki(3) Yeterlik kipi-koşullu biçim
24 Yeterlik-dilek kipi
25 Hareket Fiili: Tecrübe kipi
26 Hareket Fiili: Tümleç göstergesi
27 Hareket Fiili: Ettirgen
28 Hareket Fiili: Şahıssız fiil
29 Hal değişme fiili
30 Hal fiili
31 Kopula fiili
32 Başkalaşma fiili
33 Kök öneki
34 Mamtinoba
35 Fiilimsi: Partisip
36 Fiilimsi: Olumsuz fiil-zarf
37 Fiilimsi: Olumsuz fiil-sıfat
38 Fiilimsi: Gelecek zaman fiil-sıfat
39 Fiilimsi: Fiil-isim
40 "Na-" öneki
41 Söz aktarma edatı
42 Liste: Çok köklü fiil
43 Yöresel fiil çekim farkı
44 Yöresel kelime farkı
45 Liste: Fiil başları 1
45 Liste: Fiil başları 2
46 Liste: Diğer yapım ekleri
47 Lazca fonemler 1
47 Lazca fonemler 2
47 Lazca fonemler 3
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 1
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 2

 

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.