FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Fiil-isim / Gramer / Lazuri Doviguram - Lazca Öğreniyorum /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya

OFLİNE ÇEVİRİ
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri

Kısaltmalar

gyu.

yö.tsz.

yul.

yö.lok.

atn.

yö.yyk.

fur.

yö.dyk.

viw.

yö.dtm.

ark.

yö.dtm.yyk.

arş.

yö.nsz.

xop.

eö.nsz.

sap.

eö.ynl.

fra.

eö.dnl.

ing.

eö.2nl.

lat.

dö.syk.

ös.nsz.

dö.tsz.

ös.ynl.

dö.ytl.

dö.btl.

~ / /

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 

39

fiil-isim

39.Fiilimsi: Fiil-isim 

Lazca Fiil-isim, fiilin isim halidir. Anlamı ve kullanımı Türkçedeki “mastar”dan daha geniştir. Örneğin Lazca “ogzalu” fiil-isminin Türkçe karşılığı, “yürüme, yürüyüş, yürümek; gönderme, gönderi, göndermek” gibi anlamlara karşılık gelmektedir.

Tüm fiil köklerinden fiil-isim oluşturulmamaktadır. Örneğin “żun, ğirs, morums, uüoren, uğun, uyonun” gibi fiilleri ile aynı köklü fiil-isim bulunmamaktadır.

39.1.    Yapım

Lazca Fiil-isimlerin beş çeşit yapımı vardır.

39.1.1.  Fiilbaşı ...-u(Ôriverbi ...-u) 

Tablo 54: Fiilbaşı ...-u
Fiil başı(Ôriverbi) Kök(Cici) Sonek(Moüoméxva)
dolo-   -u
gama-    
go-    
vs.    

gamaçamu satma, satış, satmak
gamağmalu çıkarma, çıkarmak
meûambu yapıştırma, yapıştırmak
dorgalu ~ dorgu ağaç dikme, ağaç dikmek

39.1.2.  o- ... –u

Tablo 55:  p; o- ... -u
Başsızlık göstergesi Kök(Cici) Sonek(Moüoméxva)
o-   -u

obgaru ~ obgarinu* ağlama, ağlayış, ağlamak
oövalu yakma, yakmak
oxombu kuruma, kurumak
onöaru yazma, yazmak

* “obgarinu” kelimesindeki “-in-”, ettirgen fiillerde bulunan aynı biçimli ekten farklıdır.

39.1.3.  “-apa”lı fiil-isim

Marmara bölgesinde yaşayan 93 Harbi göçmeni Lazlarda yaygındır.;r.

Tablo 56: “-apa”lı fiil-isim
Fiil başı(Ôriverbi) Kök(Cici) Sonek(Moüoméxva)
ø-   -apa
dolo-    
gama-    
go- vs.  

gognapa anlama, anlayış, kavrayış
ûaxapa kırma, kırış, kırmak
birapa şarkı, şarkı söyleme, şarkı söylemek
wipxapa tamirat, tamir etme, tamir etmek

39.1.4.  “-a”lı fiil-isim

Tablo 57lo 57: “-a”lı fiil-isim
Fiil başı(Ôriverbi) Kök(Cici) Sonek(Moüoméxva)
ø-   -a
dolo-    
gama-    
go- vs.  

oropa ~ qoropa aşk, sevgi
olimbera aşk, sevgi
şüurina ~ şüurna korku
oğmala götürme

39.1.5.  “olva” tipi fiil-isim [Batı]

Tablo 58: “olva” tipi fiil-isim
Fiil başı(Ôriverbi) Kök(Cici) Sonek(Moüoméxva)
ø-   -a
dol-    
gam-    
g- vs.    

olva* gitme, gidiş, gitmek
amolva girme, giriş, girmek
gamolva (dışarı) çıkma, çıkış, (dışarı) çıkmak
golva gezme, gezmek

* “olva”daki “o-”, fiil başı eklendiğinde kaybolmadığına göre başsızlık göstergesi değildir.

39.2. Kullanım(Oxmaru)

ogzalu: yürüme, yürüyüş, yürümek; gönderme, göndermek*(* Lazca fiil-isimlerde nesneli ya da nesnesiz olma durumu anlatılmaz. Dolayısiyle bir fiil-isim hem nesneli anlam, hem nesnesiz anlam taşıyabilir.)

üoçi-şüimi môolişa ogzalu şeni cenöareri oüoviğam. Kocamı İstanbul’a göndermek için para biriktiriyorum.
Dimordi-na-ti ogzalu var diguri. Büyüdüysen de yürümeyi öğrenemedin.

obiru (1) yul. şarkı söyleme, şarkı söylemek (2) gyu. oynama, oynamak

Ma andğa obiru minon. yul. Ben bugün şarkı söylemek istiyorum.
Berepes obiru var uşüuran. gyu. Çocuklar oynamayı bilmiyorlar.

üomu ~ oöüomu: yeme, yiyiş, yemek

Gyari oöüomu şeni lumcişa deviyondri. Yemek yemek için akşama kadar bekledim.
Gyari oöüomuşa mofûi. Yemek yemeye geldim.

onöaru ~ oöaru: yazma, yazmak

Si-ti onöaru gorum-na mektebişe idi. Sen de yazmak istiyorsan okula git.
Muüu wana golaxûu, ham onöarupe var gaçodinu. Kaç yıl geçti bu yazıları bitiremedin.

obgaru: ağlama, ağlayış, ağlamak

Obgaru şeni celarer. Ağlamak için (her zaman) hazırsın.
Obgaru gorum-na ibgari. Ağlamak istiyorsan ağla.

omûinu: kaçma, kaçış, kaçmak

Omûinu şeni gza gorum. Kaçmak için yol arıyorsun.
Omûinuşe made muti var ikum. Kaçmaktan başka bir şey yapmıyorsun.

ogoru atn. isteme, isteyiş, istemek

Bozomota ogoru-ti var gişüun. Kız istemesini de bilmiyorsun.
Bozomota ogoru şeni a ndğeri gza vidit. Kız istemek için bir günlük yol gittik.

üinu atn. dinleme, dinleyiş, dinlemek

üoçineburi oşüinu var gişüun. Adam gibi dinlemeyi bilmiyorsun.
Radio oşüinu şeni hak oüipineran. Radyo dinlemek için burada toplanıyorlar.

owamu: vurma, vurulma, vurmak, vurulmak

ôeaûi üoçi orûu. Heşeni hemuk owamu morumûu atn. O kötü adamdı. Buyüzden o vurulmayı hakkediyordu.
Himuk owamu var morumûu atn. O vurulmayı hak etmiyordu.

oxaşüu ~ oxaçku: ekme, ekmek

Livadis lu dopxaşüit, lobya dopxaşüit, hus lazuûi oxaşüu morums atn. Bahçeye lahana ektik, fasulye ektik, şimdi mısır ekmek icap ediyor (mısır eksik).

wipxapa tamirat, tamir etme, tamir etmek
worapa düzeltme, düzeltmek
doxunapa oturma, oturuş, oturmak
ordapa büyüme, büyümek
öüirapa biçme, biçiş, biçmek
şumapa içme, içiş, içmek
olva gitme, gidiş, gitmek
gololva (öteye) geçme, geçiş, geçmek
molva gelme, geliş, gelmek
msiponapa düşünce, düşünme, düşünüş, düşünmek
quapa bağırma, bağırtı, bağırış, bağırmak

Örnek(Evuli) 

Oxorişa çkinişa doxunupa şeni moxtu. Bizim eve oturmak için geldi.
Dişüape öüirapa diöirs. Odunları kesmek gerekiyor.
ari şumapa minon. Su içmek istiyorum.
Noğaşe olva şeni ağani porça iöapu. Çarşıya gitmek için kendine yeni elbise diktirdi.
Orubaşe gololva şeni xinci medgaman. Dereden geçmek içn köprü kuruyorlar.
Şüimi şüala molva gorum-na nana-süanis uwvi. Benimle gelmek istiyorsan annene söyle.
Bereşi msiponapate dulya var iqven. Çocuğun düşüncesiyle iş olmaz.
Mupis ğalişen quapa mevagni. Karanlıkta bağırtı duydum.


Untitled Document Yasal uyarı: Bu sayfadaki materyaller (Yazı, fotoğraf, ses kaydı vb.)Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, yazarların ve/veya Lazuri.Com'un yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz, kopya edilemez, diğer internet sayfası ya da topluma acık yerlerde yayınlanamaz/yayımlanamaz.
Lazuri.Com


DİDİ LAZURİ NENAPUNA ÇIKTI !

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir Adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

  • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
  • ISBN: 978-975-9187-40-8
  • 25 Bin Lazca kelime
  • Binlerce deyim ve atasözü
  • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
  • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
  • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
  • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
  • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
  • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93/e-mail: bilgi@chiviyazilari.com
Lazuri.Com |  


Sözlük & Telaffuz

Derslerin yanısıra kullanabileceğiniz diğer sayfalar:

Laz Alfabesi ve Telaffuzu
(sesli örnekler)

Türkçe-Lazca Çeviri
(Online)

Lazuri-Turkuli Nenapuna
Lazca-Türkçe Sözlük
(Windows'unuza kurup ofline kullanabileceğiniz lazuri.com'un hazırladığı ücretsiz bir programdır)


Dersler

Önsöz (Giris)
Alfabe - Alboni
Kurs 01
Kurs 02
Kurs 03
Kurs 04
Kurs 05
Kurs 06
Kurs 07
Kurs 08
Kurs 09


Grameri & Gramer

Önsöz (Giris)
Kısaltmalar / İşaretler
Gramerin tam listesi(içindekiler)

01 Fonemler
02 İsimler
03 Zamir
04 Sıfat
05 Zarf
06 Ön-edat
07 Son-edat
08 Baglaç
09 Ünlem
10 Hayvana Emir ünlemi
11 Fiil: Sınıflandırma
12 Hareket Fiili: Bildirme kipi emperfekt
13 Hareket Fiili: Bildirme kipi perfekt
14 Hareket Fiili: İstek kipi
15 Hareket Fiili: Emir kipi
16 Hareket Fiili: Yasak kipi
17 "-Na" Soneki(1) Koşullu biçim
18 "-Na" Soneki(2) Belgisiz Kelimeler
19 Hareket Fiili: Dilek kipi
20 Hareket Fiili: Yeterlik kipi emperfekt
21 Yeterlik kipi perfekt
22 Hareket Fiili: Yeterlik istek kipi
23 "-Na" Soneki(3) Yeterlik kipi-koşullu biçim
24 Yeterlik-dilek kipi
25 Hareket Fiili: Tecrübe kipi
26 Hareket Fiili: Tümleç göstergesi
27 Hareket Fiili: Ettirgen
28 Hareket Fiili: Şahıssız fiil
29 Hal değişme fiili
30 Hal fiili
31 Kopula fiili
32 Başkalaşma fiili
33 Kök öneki
34 Mamtinoba
35 Fiilimsi: Partisip
36 Fiilimsi: Olumsuz fiil-zarf
37 Fiilimsi: Olumsuz fiil-sıfat
38 Fiilimsi: Gelecek zaman fiil-sıfat
39 Fiilimsi: Fiil-isim
40 "Na-" öneki
41 Söz aktarma edatı
42 Liste: Çok köklü fiil
43 Yöresel fiil çekim farkı
44 Yöresel kelime farkı
45 Liste: Fiil başları 1
45 Liste: Fiil başları 2
46 Liste: Diğer yapım ekleri
47 Lazca fonemler 1
47 Lazca fonemler 2
47 Lazca fonemler 3
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 1
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 2

 

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.