FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Başkalaşma fiili / Gramer / Lazuri Doviguram - Lazca Öğreniyorum /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya

OFLİNE ÇEVİRİ
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri

Kısaltmalar

gyu.

yö.tsz.

yul.

yö.lok.

atn.

yö.yyk.

fur.

yö.dyk.

viw.

yö.dtm.

ark.

yö.dtm.yyk.

arş.

yö.nsz.

xop.

eö.nsz.

sap.

eö.ynl.

fra.

eö.dnl.

ing.

eö.2nl.

lat.

dö.syk.

ös.nsz.

dö.tsz.

ös.ynl.

dö.ytl.

dö.btl.

~ / /

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 

32

başkalaşma fiili

32. Başkalaşma Fiili

32.1.“Biri bir şey oluyor”

Yalın özneli Yalın yüklemli fiil

Bir halden başka bir hale geçmeyi ifade eden fiildir. Örneğin, “öğrenci iken mimar olmak” gibi.

Tablo 40 : Sade emperfekt
Atina Arûaşeni-Oüordule Arkabi Maürial-Çxala
viyer biyer biver ~ bivapur viqver ~ viqvapur
iyer iyer iver ~ ivapur iqver ~ iqvapur
iyen iyen iven ~ ivapun iqven ~ iqvapun
viyert biyertu bivert ~ bivapurt viqvert ~ viqvapurt
iyert iyertu ivert ~ ivapurt iqvert ~ iqvapurt
iyeran iyeran ivenan ~ ivapunan iqvenan ~ iqvapunan

Tablo 41 : Emperfek geçmiş zaman
Atina Arûaşeni-Oüordule Arkabi Maürial-Çxala
viyerûi biyerûi biverûi ~ bivapurûi viqverûi ~ viqvapurûi
iyerûi iyerûi iverûi ~ ivapurûi iqverûi ~ iqvapurûi
iyerûu iyerûu iverûu ~ ivapurûu iqverûu ~ iqvapurûu
viyerûit biyerûit biverûit ~ bivapurûit viqverûit ~ viqvapurûit
iyerûit iyerûit iverûit ~ ivapurûit iqverûit ~ iqvapurûit
iyerûes iyerûey iverûes ~ ivapurûes iqverûes ~ iqvapurûes

Tablo 42: Sade perfekt
Atina Arûaşeni Arkabi Xopa-Çxala
viyi biyi bivi viqvi
iyi iyi ivi iqvi
iyu iyu ivu iqu
viyit biyit bivit viqvit
iyit iyit ivit iqvit
iyes iyes, iyey ives iqves

Tablo 43: İstek kipi
Atina Arûaşeni Arkabi Xopa-Çxala
viya biya biva viqva
iya iya iva iqva
iyas iyas~iyay~iyasu ivas iqvas
viyat biyat bivat viqvat
iyat iyat ivat iqvat
iyan iyan ivan iqvan

Tablo 44 : Gelecek zaman
Atina Arûaşeni Arkabi Xopa Çxala
viyare biyare bivare viqvaminon viqvaun
iyare iyare ivare iqvaginon iqvaun
iyasere iyasen ivasen iqvasunon* iqvasun
viyatere biyaten bivaten viqva(t)minonan viqvatun
iyatere iyaten ivaten iqva(t)ginonan iqvatun
iyanere iyanen ivanoren** iqvanunonan* iqvanun
* Maürial, “iqvasinon, iqvasinonan”.
** Pilarget, “ivanon”.

Tablo 45 : Emir kipi
Atina Arûaşeni Arkabi Xopa Çxala
         
iyi iyi ivi iqvi iqvi
         
         
iyit iyit(u) ivit iqvit iqvit
         

Yasak kipi, “doren”li, “dorûun”lu, “-na”lı, “ -üp ”lu vs. biçimleri bulunmaktadır. Elbette ki olumsuz ve soru biçimleri de vardır.

Bere-skani mu ivu ? Çocuğun ne oldu ?
Ûoxûori ivu. Doktor oldu.
Xarmeli orûu, üai diqu. sap. Hastaydı, iyileşti.
Ôuliwa korme diyu. Civciv tavuk oldu.
Si imordasis muya iyare? Sen büyüyünce ne olacaksın?
Ma vimordasis abuüaûi viyare. Ben büyüyünce avukat olacağım.

32.2. “-a-” kök önekli başkalaşma fiili

32.2.1. Yapım

Tablo 46 : Sade Emperfekt
Atina Arûaşeni Arkabi Xopa-Çxala
vayer bayer baver vaqver
ayer ayer aver aqver
ayen ayen aven aqven
vayert bayertu bavert vaqvert
ayert ayertu avert aqvert
ayeran ayenan avenan aqvenan

Tablo 47 : Datif durumda olan 1. şahsı gösteren biçimler
Atina Arûaşeni Arkabi Xopa-Çxala
mayer mayer maver maqver
mayen mayen maven maqven
mayert mayertu mavert maqvert
mayeran mayenan mavenan maqvenan

Tablo 48 : Datif durumda olan 2. şahsı gösteren biçimler
Atina Arûaşeni Arkabi Xopa-Çxala
gayer gayer gaver gaqver
- - - -
gayen gayen gaven gaqven
gayert gayertu gavert gaqvert
- - - -
gayeran gayenan gavenan gaqvenan

32.2.2.Kullanım

32.2.2.1.“Biri birinin birşeyi oluyor”

{ yö.dtm.yyk } Yalın özneli, Datif tümleçli, Yalın yüklemli fiil

“Bir şahısın bir şeyi oluyor”. Örneğin “bir şahısın öğrencisi oluyor”

Si ma cuma mayer. Sen benim kardeşim olursun.
Ma si cuma gayer. Ben senin erkek kardeşin oluyorum.
Hentepe tkva malte gavenan. Onlar size komşudurlar.
Him ma nana mayen. O benim annem olur.
Sin ma mu maqver ? Sen bana ne oluyorsun ? (benim neyimsin ?)
He üpçi ma cumadi maven. O adam benim amcam (dayım) olur.
Ma si dadi gaqver. Ben senin halan olurum.
Hemus si mutu var aver. Sen onun hiçbir şeyi olmuyorsun.
E üulani, aya si mu gaqven? O kız senin neyin oluyor?

32.2.2.2.“Birinin (önceden olmayan birşeyi) oluyor ”

{ yö.dtm } Yalın özneli, Datif tümleçli fiil

Ma ar bere mayen. Benim bir çocuğum oluyor.
Ôoûe bere var maven. Hiçbir zaman çocuğa sahip olamıyorum.
Ham livadis vorsi lazuûi mayen. Bu tarlada benim iyi mısırlarım olur.
Ma axiris ônda ar xoci mayen. Benim ahırda her zaman bir öküzüm olur.
Ar biçi bere dogavu-na hentepes komeçi. Bir erkek çocuğun olduysa onlara ver.
Si sum tane üulani gaqven. Senin üç kızın oluyor.
Ğomamci üulani aqvu. Dün gece bir kız çocuğa sahip oldu.
Hem oxorcas lu var ayen. O kadının lahanası olmuyor.
Ar tutaşe Aşelas a bozomota aven. Bir ay sonra Aşela'nın bir kız çocuğu oluyor (olacak).

32.2.2.3.Sıfat yüklem ile kullanım

{ dö.syk } Datif özneli, Sıfat yüklemli fiil

Leba mayu. Geciktim.
Mçxvapa mayu. Sıcaklandım.
İni gayu-i? Üşüdün mü ?
Qvini var gaqu-i ? Üşümedin mi ?
Opşa xuçe mayu. Çok kızdım.
Dido oncğore mavu. Çok utandım.
Mitis bela var aqvas. Kimsenin başına bela olmasın.
Mutu zori gaqvas-na, maindi üitis komuidvi! Bir sıkıntın olursa yüzüğü parmağına tak!


Untitled Document Yasal uyarı: Bu sayfadaki materyaller (Yazı, fotoğraf, ses kaydı vb.)Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, yazarların ve/veya Lazuri.Com'un yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz, kopya edilemez, diğer internet sayfası ya da topluma acık yerlerde yayınlanamaz/yayımlanamaz.
Lazuri.Com


DİDİ LAZURİ NENAPUNA ÇIKTI !

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir Adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

  • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
  • ISBN: 978-975-9187-40-8
  • 25 Bin Lazca kelime
  • Binlerce deyim ve atasözü
  • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
  • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
  • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
  • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
  • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
  • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93/e-mail: bilgi@chiviyazilari.com
Lazuri.Com |  


Sözlük & Telaffuz

Derslerin yanısıra kullanabileceğiniz diğer sayfalar:

Laz Alfabesi ve Telaffuzu
(sesli örnekler)

Türkçe-Lazca Çeviri
(Online)

Lazuri-Turkuli Nenapuna
Lazca-Türkçe Sözlük
(Windows'unuza kurup ofline kullanabileceğiniz lazuri.com'un hazırladığı ücretsiz bir programdır)


Dersler

Önsöz (Giris)
Alfabe - Alboni
Kurs 01
Kurs 02
Kurs 03
Kurs 04
Kurs 05
Kurs 06
Kurs 07
Kurs 08
Kurs 09


Grameri & Gramer

Önsöz (Giris)
Kısaltmalar / İşaretler
Gramerin tam listesi(içindekiler)

01 Fonemler
02 İsimler
03 Zamir
04 Sıfat
05 Zarf
06 Ön-edat
07 Son-edat
08 Baglaç
09 Ünlem
10 Hayvana Emir ünlemi
11 Fiil: Sınıflandırma
12 Hareket Fiili: Bildirme kipi emperfekt
13 Hareket Fiili: Bildirme kipi perfekt
14 Hareket Fiili: İstek kipi
15 Hareket Fiili: Emir kipi
16 Hareket Fiili: Yasak kipi
17 "-Na" Soneki(1) Koşullu biçim
18 "-Na" Soneki(2) Belgisiz Kelimeler
19 Hareket Fiili: Dilek kipi
20 Hareket Fiili: Yeterlik kipi emperfekt
21 Yeterlik kipi perfekt
22 Hareket Fiili: Yeterlik istek kipi
23 "-Na" Soneki(3) Yeterlik kipi-koşullu biçim
24 Yeterlik-dilek kipi
25 Hareket Fiili: Tecrübe kipi
26 Hareket Fiili: Tümleç göstergesi
27 Hareket Fiili: Ettirgen
28 Hareket Fiili: Şahıssız fiil
29 Hal değişme fiili
30 Hal fiili
31 Kopula fiili
32 Başkalaşma fiili
33 Kök öneki
34 Mamtinoba
35 Fiilimsi: Partisip
36 Fiilimsi: Olumsuz fiil-zarf
37 Fiilimsi: Olumsuz fiil-sıfat
38 Fiilimsi: Gelecek zaman fiil-sıfat
39 Fiilimsi: Fiil-isim
40 "Na-" öneki
41 Söz aktarma edatı
42 Liste: Çok köklü fiil
43 Yöresel fiil çekim farkı
44 Yöresel kelime farkı
45 Liste: Fiil başları 1
45 Liste: Fiil başları 2
46 Liste: Diğer yapım ekleri
47 Lazca fonemler 1
47 Lazca fonemler 2
47 Lazca fonemler 3
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 1
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 2

 

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.