FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu Son-Edat / Gramer / Lazuri Doviguram - Lazca Ögreniyorum /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya

OFLİNE ÇEVİRİ
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri

Kısaltmalar

gyu.

yö.tsz.

yul.

yö.lok.

atn.

yö.yyk.

fur.

yö.dyk.

viw.

yö.dtm.

ark.

yö.dtm.yyk.

arş.

yö.nsz.

xop.

eö.nsz.

sap.

eö.ynl.

fra.

eö.dnl.

ing.

eö.2nl.

lat.

dö.syk.

ös.nsz.

dö.tsz.

ös.ynl.

dö.ytl.

dö.btl.

~ / /

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 

7

son-edat

7.       Son-edat

 

7.1. Yalın durumdaki isim ve genitif durumdaki şahıs zamiri arkasına gelenler

 

7.1.1.   sûeri ~ steri : gibi

bere steri çocuk gibi
mturi sûeri gyu. kar gibi
mtviri steri yul. kar gibi
xami steri bıçak gibi
ğeci steri domuz gibi

 

7.1.2.  şuüuri : ... kadar

mtuti şuüuri didi ayı kadar büyük
süani şuüuri msüva senin kadar güzel
wulu bere şuüuri küçük çocuk kadar
didi üpçi şuüuri büyük adam kadar
mtuci şuüuri atn. fare kadar
mtui şuüuri fur. fare kadar
mtugi şuüuri yul. fare kadar

 

7.1.3.  şeni : için; hakkında

skani şeni senin için; senin hakkında
bere şeni çocuk için, çocuk hakkında
mi şeni kim için, kimin hakkında
mu şeni ne için; ne hakkında
şüimi şeni benim için; benim hakkımda
çkimi şeni benim için; benim hakkımda
himu seni* onun için; onun hakkında
hamu seni* bunun için; bunun hakkında

* İşaret sıfatları, “şeni” önünde “himu, hamu, hemu......” vs şeklini alırlar.

 

7.1.4. sure arş.: -siz

 

“sure” kelimesi, Ardeşen-Oüprdule’de söylenen “Jilemona şeyepe napxumûişa” şarkısında geçmektedir.

süani sure sensiz, sen olmaksızın
sevda sure sevdasız, sevda olmaksızın

 

7.1.5.      dixo atn. : ...-siz

süani dixo sensiz
bere dixo çocuk olmaksızın
nana dixo annesiz
himu dixo onsuz, o olmaksızın

 

7.1.6. şakis yul. (1) -e kadar (2) süresince

Hak şakis buraya kadar
lumci şakis akşama kadar
Hemora şakis o zamana kadar
ondğe şakis öğlene kadar
ar doloni şakis bir hafta süresince
sum ndğa şakis üç gün süresince
jur tuta şakis iki ay süresince
Jurneçi ndğa şakis kırk gün süresince

 

7.1.7. oğine[1] (1): önce

 

Burada anlatılan “oğine” kelimesi, Yalın durumdaki isim arkasına gelir. Genitif durumdaki ismin arkasına gelen “oğine” kelimesi ile karşılaştırınız.

sum ndğa oğine üç gün önce
jur tuta oğine iki ay önce
ar wana oğine bir yıl önce
ar xafûa oğine bir hafta önce

 

7.2. Oğine (2) : önünde

“Oğine (2)” Genitif ismin arkasına gelir.

oxorişi oğine evin önünde
avlaşi oğine avlunun önünde
ncaşi oğine ağacın önünde
bereşi oğine çocuğun önünde

 

7.3. şüule ~ üule[2], şüala ~ üala[3]

 

Yöreye göre biçimi ve önündeki kelime ile bağlanma kuralı değişen son-edatlardır.

 

7.3.1. şüule ~ üule : -den sonra, -den beri

vit ndğa şüule on gün sonra
süani şüule senden sonra
şüuni şüule bizden sonra
jur bere şüule iki çocuktan sonra
méika ora şüule kısa bir süre sonra
husi şüule gyu. şimdiden sonra
ğoma şüule gyu. dünden beri
hindora şüule gyu. o zamandan beri
Mundera şüule ne zamandan beri
hawüule yul. şimdiden sonra
hemindoraş üule yul. o zamandan beri
hemoraş üule yul. o zamandan beri

 

7.3.2.  şüala ~ üala : ... ile

bere şüala çocuk ile
süani şüala seninle
daçxuri şüala ateşle
wiwila şüala yılanla
himu şüala onunla
bereş üala çocukla
skani üala seninle
daçxuriş üala ateşle
wiwilaş üala yılanla
hemuş üala onunla
emuş üala onunla

 

7.4.   made atn. –den başka

 

“Made” son-edatı, Pazar dialectlerinde iki-yön durumundaki isim ve zamirin arkasına gelir.

skanda made de senden başka
süaninde made senden başka
himuşe made ondan başka
berepeşen made çocuklardan başka
him ncaşe made o ağaçtan başka
ham pucişe made bu inekten başka

 

7.5. meûa ~ meûi yul.  -den başka

 

Yöreye göre kullanım kuralı değişen son-edattır. Aşağıdaki kullanım gözlemlenmektedir.

(1)     Ablatif durumdaki zamir ve isim arkasında

(2)     Genitif durumdaki isim arkasında

(3)     İşaret sıfatı arkasında

İlginç araştırma konusu olarak değerlendirilecektir.

çkunden meûa bizden başka
mişe meûa kimden başka
skanden meûa senden başka
cumadişen meûa amcadan başka, dayıdan başka
ôaûobaş meûa kötülükten başka
ar daşi meûi bir kız kardeşten başka
skanden meûi senden başka
hem meûa[4] ondan başka
ha meûa bundan başka
ûoroci meûa güvercinden başka
 

[1] oğine: “oğinde” veya “oği” biçiminde de kullanılmaktadır.

[2] “şuüule, şiüule” şekilleri de vardır.

[3] “şiüala” biçimi de vardır.

[4] Dumézil, Georges: Documents Anatoliens, 1967, Paris.


Untitled Document Yasal uyarı: Bu sayfadaki materyaller (Yazı, fotoğraf, ses kaydı vb.)Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, yazarların ve/veya Lazuri.Com'un yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz, kopya edilemez, diğer internet sayfası ya da topluma acık yerlerde yayınlanamaz/yayımlanamaz.
Lazuri.Com


DİDİ LAZURİ NENAPUNA ÇIKTI !

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir Adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

  • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
  • ISBN: 978-975-9187-40-8
  • 25 Bin Lazca kelime
  • Binlerce deyim ve atasözü
  • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
  • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
  • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
  • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
  • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
  • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93/e-mail: bilgi@chiviyazilari.com
Lazuri.Com |  


Sözlük & Telaffuz

Derslerin yanısıra kullanabileceğiniz diğer sayfalar:

Laz Alfabesi ve Telaffuzu
(sesli örnekler)

Türkçe-Lazca Çeviri
(Online)

Lazuri-Turkuli Nenapuna
Lazca-Türkçe Sözlük
(Windows'unuza kurup ofline kullanabileceğiniz lazuri.com'un hazırladığı ücretsiz bir programdır)


Dersler

Önsöz (Giris)
Alfabe - Alboni
Kurs 01
Kurs 02
Kurs 03
Kurs 04
Kurs 05
Kurs 06
Kurs 07
Kurs 08
Kurs 09


Grameri & Gramer

Önsöz (Giris)
Kısaltmalar / İşaretler
Gramerin tam listesi(içindekiler)

01 Fonemler
02 İsimler
03 Zamir
04 Sıfat
05 Zarf
06 Ön-edat
07 Son-edat
08 Baglaç
09 Ünlem
10 Hayvana Emir ünlemi
11 Fiil: Sınıflandırma
12 Hareket Fiili: Bildirme kipi emperfekt
13 Hareket Fiili: Bildirme kipi perfekt
14 Hareket Fiili: İstek kipi
15 Hareket Fiili: Emir kipi
16 Hareket Fiili: Yasak kipi
17 "-Na" Soneki(1) Koşullu biçim
18 "-Na" Soneki(2) Belgisiz Kelimeler
19 Hareket Fiili: Dilek kipi
20 Hareket Fiili: Yeterlik kipi emperfekt
21 Yeterlik kipi perfekt
22 Hareket Fiili: Yeterlik istek kipi
23 "-Na" Soneki(3) Yeterlik kipi-koşullu biçim
24 Yeterlik-dilek kipi
25 Hareket Fiili: Tecrübe kipi
26 Hareket Fiili: Tümleç göstergesi
27 Hareket Fiili: Ettirgen
28 Hareket Fiili: Şahıssız fiil
29 Hal değişme fiili
30 Hal fiili
31 Kopula fiili
32 Başkalaşma fiili
33 Kök öneki
34 Mamtinoba
35 Fiilimsi: Partisip
36 Fiilimsi: Olumsuz fiil-zarf
37 Fiilimsi: Olumsuz fiil-sıfat
38 Fiilimsi: Gelecek zaman fiil-sıfat
39 Fiilimsi: Fiil-isim
40 "Na-" öneki
41 Söz aktarma edatı
42 Liste: Çok köklü fiil
43 Yöresel fiil çekim farkı
44 Yöresel kelime farkı
45 Liste: Fiil başları 1
45 Liste: Fiil başları 2
46 Liste: Diğer yapım ekleri
47 Lazca fonemler 1
47 Lazca fonemler 2
47 Lazca fonemler 3
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 1
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 2

 

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.