FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu İki Boyutlu Fiil Çekim Tabloları -1- / Gramer / Lazuri Doviguram - Lazca Öğreniyorum /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya

OFLİNE ÇEVİRİ
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri

Kısaltmalar

gyu.

yö.tsz.

yul.

yö.lok.

atn.

yö.yyk.

fur.

yö.dyk.

viw.

yö.dtm.

ark.

yö.dtm.yyk.

arş.

yö.nsz.

xop.

eö.nsz.

sap.

eö.ynl.

fra.

eö.dnl.

ing.

eö.2nl.

lat.

dö.syk.

ös.nsz.

dö.tsz.

ös.ynl.

dö.ytl.

dö.btl.

~ / /

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 

48

İki Boyutlu Fiil Çekim Tabloları - 1/2 -

48. İki Boyutlu Fiil Çekim Tabloları 1

48.1. Kök öneki Ø- (sıfır) olanlar

Eylem kimsenin faydalanması için yapılmaz

48.1.1.  Oğaru : Çizmek

48.1.1.1.    Sade Emperfekt

Tablo 65: Ğarums
  Ma Si Him ~ Heya ~ Eya ~ İya Şüu ~ Çku ~ Çkin Ûüva ~ Tkva ~ Tkvan Hini ~ Hentepe ~ Entepe
Ma   Gğarum

Ben seni çiziyorum.

Bğarum

Ben onu çiziyorum.

  Gğarumt

Ben sizi çiziyorum.

Bğarum

Ben onları çiziyorum.

Si Mğarum

Sen beni çiziyorsun.

  Ğarum

Sen onu çiziyorsun.

Mğarumt

Sen bizi çiziyorsun.

  Ğarum

Sen onları çiziyorsun.

Gubazik Mğarums

Gubaz beni çiziyor.

Gğarums

Gubaz seni çiziyor.

Ğarums

Gubaz onu çiziyor.

Mğaruman

Gubaz bizi çiziyor.

Gğaruman

Gubaz sizi çiziyor.

Ğarums

Gubaz onları çiziyor.

Şüu ~ Çku ~ Çkin   Gğarumt

Biz seni çiziyoruz.

Bğarumt

Biz onu çiziyoruz.

  Gğarumt

Biz sizi çiziyoruz.

Bğarumt

Biz onları çiziyoruz.

Ûüva ~ Tkva ~ Tkvan Mğarumt

Siz beni çiziyorsunuz.

  Ğarumt

Siz onu çiziyorsunuz.

Mğarumt

Siz bizi çiziyorsunuz.

  Ğarumt

Siz onları çiziyorsunuz.

Hinik ~ Hentepek ~ Entepek Mğaruman

Onlar beni çiziyorlar.

Gğaruman

Onlar seni çiziyor.

Ğaruman

Onlar onu çiziyorlar.

Mğaruman

Onlar bizi çiziyorlar.

Gğaruman

Onlar sizi çiziyorlar.

Ğaruman

Onlar onları çiziyorlar.

 

48.1.1.2.    Perfekt

Tablo 66: Ğaru
Ma Si Him ~ Hem ~ Heya ~ Eya ~ İya Şüu ~ Çku ~ Çkin Ûüva ~ Tkva Tkvan Hini ~ Hentepe ~ Entepe
Ma Gğari

Ben seni çizdim.

Bğari

Ben onu çizdim.

Gğarit

Ben sizi çizdim.

Bğari

Ben onları çizdim.

Si Mğari

Sen beni çizdin.

Ğari

Sen onu çizdin.

Mğarit

Siz beni çizdiniz.

Ğari

Sen onları çizdin.

Himuk ~ Hemuk ~ Heyak ~ Eyak ~ iyak Mğaru

O beni çizdi.

Gğaru

O seni çizdi.

Ğaru

O onu çizdi.

Mğares

O bizi çizdi.

Gğares

O sizi çizdi.

Ğaru

O onları çizdi.

Şüu ~ Çku ~ Çkin Gğarit

Biz seni çizdik.

Bğarit

Biz onu çizdik.

Gğarit

Biz sizi çizdik.

Bğarit

Biz onları çizdik.

Ûüva ~ Tkva ~ Tkvan Mğarit

Siz beni çizdiniz.

Ğarit

Siz onu çizdiniz.

Mğarit

Siz bizi çizdiniz.

Ğarit

Siz onları çizdiniz.

Hinik ~ Hentepek ~ Entepek Mğares

Onlar beni çizdiler.

Gğares

Onlar seni çizdiler.

Ğares

Onlar onu çizdiler.

Mğares

Onlar bizi çizdiler.

Gğares

Onlar sizi çizdiler.

Ğares

Onlar onları çizdiler.

 

48.1.2.  Oûaxu : kırmak

48.1.2.1.    Emperfekt

Tablo 67: Ûaxums
  Ma Si

Him ~ Hem ~ Heya ~ Eya ~ İya

Şüu ~ Çku ~ çkin Ûüva ~ Tkva ~ Tkvan  Hini ~ Hentepe ~ Entepe
Ma   Üûaxum Ôûaxum

Ben onu kırıyorum.

  Üûaxumt Ôûaxum

Ben onları kırıyorum.

Si Mûaxum   Ûaxum

Sen onu kırıyorsun.

Mûaxumt   Ûaxum

Sen onları kırıyorsun.

Himuk ~ heya ~ Hemuk  ~ eyak ~ iyak Mûaxums Üûaxums Ûaxums

O onu kırıyor.

Mûaxuman Üûaxuman Ûaxums

O onları kırıyor.

Şüu ~ Çku ~ çkin   Üûaxumt Ôûaxumt

Biz onu kırıyoruz.

  Üûaxumt Ôûaxumt

Biz onları kırıyoruz.

Ûüva ~ Tkva ~ Tkvan Mûaxumt   Ûaxumt

Siz onu kırıyorsunuz.

Mûaxumt   Ûaxumt

Siz onları kırıyorsunuz.

Hinik ~ Hentepek ~ Entepek Mûaxuman Üûaxuman Ûaxuman

Onlar onu kırıyor.

Mûaxuman Üûaxuman Ûaxuman

Onlar onları kırıyor.

48.1.2.2.  Perfekt

Tablo 68: Ûaxu
  Ma Si

Him ~ Hem ~ Heya ~ İya

Şüu ~ Çku ~ Çkin Ûüva ~  Tkva ~ Tkvan Hini ~ Hentepe ~ Entepe
Ma   Üûaxi Ôûaxi

Ben onu kırdım.

  Üûaxit Ôûaxi

Ben onları kırdım.

Si Mûaxi   Ûaxi

Sen onu kırdın.

Mûaxit   Ûaxi

Sen onları kırdın.

Himuk ~ Heyak ~ Hemuk ~ Eyak ~ İyak Mûaxu Üûaxu Ûaxu

O onu kırdı.

Mûaxes Üûaxes Ûaxu

O onları kırdı.

Şüu ~ Çku ~ Çkin   Üûaxit Ôûaxit

Biz onu kırdık.

  Üûaxit Ôûaxit

Biz onları kırdık.

Ûüva ~ Tkva ~ Tkvan Mûaxit   Ûaxit

Siz onu kırdınız.

Mûaxit   Ûaxit

Siz onları kırdınız.

Hinik ~ Hentepek ~ Entepek Mûaxes Üûaxes Ûaxes

Onlar onu kırdılar.

Mûaxes Üûaxes Ûaxes

Onlar onları kırdılar.

48.2. Ôricici i-(1) : Nötr: Eylem kimsenin faydalanması için yapılmaz

48.1.3.  Oğmalu : götürmek

48.1.3.1.    Emperfekt

 

Tablo 69: İğams
  Ma Si

Him ~ Hem ~ Heya ~ İya

Şüu ~ Çku ~ Çkin Ûüva ~  Tkva ~ Tkvan Hini ~ Hentepe ~ Entepe
Ma     Viğam

Ben onu götürüyorum.

    Viğam

Ben onları götürüyorum.

Si     İğam

Sen onu götürüyorsun.

    İğam

Sen onları götürüyorsun.

Himuk ~ Hemuk ~ Heyak ~ Eyak ~ İyak     İğams

O onu götürüyor.

    İğams

O onları götürüyor.

Şüu ~ Çku ~ Çkin     Viğamt

Biz onu götürüyoruz.

    Viğamt

Biz onları götürüyoruz.

Ûüva ~ Tkva ~ Tkvan     İğamt

Siz onu götürüyorsunuz.

    İğamt

Siz onları götürüyorsunuz.

Hinik ~ Hentepek ~ Entepek     İğaman

Onlar onu götürüyorlar.

    İğaman

Onlar onları götürüyorlar.

 

48.1.3.2.    Perfekt

Tablo 70: İğu
  Ma Si Şana Şüu ~ Çku ~ Çkin Ûüva ~ Tkva ~ Tkvan Hini ~ Hentepe ~ Entepe
Ma     Viği

Ben onu götürdüm.

    Viği

Ben onları götürdüm.

Si     İği

Sen onu götürdün.

    İği

Sen onları götürdün.

Gubazik     İğu

Gubaz onu götürdü.

    İğu

Gubaz onları götürdü.

Şüu ~ Çku ~ Çkin     Viğit

Biz onu götürdük.

    Viğit

Biz onları götürdük.

Ûüva ~ Tkva ~Tkvan     İğit

Siz onu götürdünüz.

    İğit

Siz onları götürdünüz.

Hinik ~ Hentepek ~ Entepek     İğes

Onlar onu götürdüler.

    İğes

Onlar onları götürdüler.

 

48.2.   Ôricici i-(2)

Eylemi yapan kişi, eylemi kendisi için yapar. Eylemi yapan kişi ile eylemden faydalanan kişi aynıdır.

48.2.1.  Obğu : Tıraş etmek

48.2.1.1.    Emperfekt

 

Tablo 71: ibğams
  Ma Si Him ~ Hem Şüu ~ Çku ~ Çkin Ûüva ~ tkva Hini ~ hentepe ~ Entepe
Ma Vibğam

Ben kendimi tıraş ediyorum.

         
Si   İbğam

Sen kendini tıraş ediyorsun.

       
Himuk ~

Hemuk ~

Heyak ~ Eyak

    İbğams

O kendini tıraş ediyor.

     
Şüu ~ Çku ~ Çkin       Vibğamt

Biz kendimizi tıraş ediyoruz.

   
Ûüva ~

Tkva ~

Tkvan

        İbğamt

Siz kendinizi tıraş ediyorsunuz.

 
Hinik ~ Hentepek ~ Entepek           İbğaman

Onlar kendilerini tıraş ediyorlar.

 

48.2.1.2.    Perfekt

Tablo 72: İbğu
  Ma Si Him ~ Hem Şüu ~ çku ~ Çkin Ûüva ~ tkva ~ Tkvan Hini ~ Hentepe ~ Entepe
Ma Vibği

Ben kendimi tıraş ettim.

         
Si   İbği

Sen kendini tıraş ettin.

       
Gubazik     İbğu

Gubaz kendini tıraş etti.

     
Şüu ~ Çku ~ Çkin       Vibğit

Biz kendimizi tıraş ettik.

   
Ûüva ~ Tkva ~ Tkvan         İbğit

Siz kendinizi tıraş ettiniz.

 
Hinik ~ Hentepek ~ Entepek           İbğes

Onlar kendilerini tıraş ettiler.

devamı»     48-2»


Untitled Document Yasal uyarı: Bu sayfadaki materyaller (Yazı, fotoğraf, ses kaydı vb.)Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, yazarların ve/veya Lazuri.Com'un yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz, kopya edilemez, diğer internet sayfası ya da topluma acık yerlerde yayınlanamaz/yayımlanamaz.
Lazuri.Com


DİDİ LAZURİ NENAPUNA ÇIKTI !

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir Adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

  • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
  • ISBN: 978-975-9187-40-8
  • 25 Bin Lazca kelime
  • Binlerce deyim ve atasözü
  • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
  • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
  • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
  • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
  • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
  • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93/e-mail: bilgi@chiviyazilari.com
Lazuri.Com |  


Sözlük & Telaffuz

Derslerin yanısıra kullanabileceğiniz diğer sayfalar:

Laz Alfabesi ve Telaffuzu
(sesli örnekler)

Türkçe-Lazca Çeviri
(Online)

Lazuri-Turkuli Nenapuna
Lazca-Türkçe Sözlük
(Windows'unuza kurup ofline kullanabileceğiniz lazuri.com'un hazırladığı ücretsiz bir programdır)


Dersler

Önsöz (Giris)
Alfabe - Alboni
Kurs 01
Kurs 02
Kurs 03
Kurs 04
Kurs 05
Kurs 06
Kurs 07
Kurs 08
Kurs 09


Grameri & Gramer

Önsöz (Giris)
Kısaltmalar / İşaretler
Gramerin tam listesi(içindekiler)

01 Fonemler
02 İsimler
03 Zamir
04 Sıfat
05 Zarf
06 Ön-edat
07 Son-edat
08 Baglaç
09 Ünlem
10 Hayvana Emir ünlemi
11 Fiil: Sınıflandırma
12 Hareket Fiili: Bildirme kipi emperfekt
13 Hareket Fiili: Bildirme kipi perfekt
14 Hareket Fiili: İstek kipi
15 Hareket Fiili: Emir kipi
16 Hareket Fiili: Yasak kipi
17 "-Na" Soneki(1) Koşullu biçim
18 "-Na" Soneki(2) Belgisiz Kelimeler
19 Hareket Fiili: Dilek kipi
20 Hareket Fiili: Yeterlik kipi emperfekt
21 Yeterlik kipi perfekt
22 Hareket Fiili: Yeterlik istek kipi
23 "-Na" Soneki(3) Yeterlik kipi-koşullu biçim
24 Yeterlik-dilek kipi
25 Hareket Fiili: Tecrübe kipi
26 Hareket Fiili: Tümleç göstergesi
27 Hareket Fiili: Ettirgen
28 Hareket Fiili: Şahıssız fiil
29 Hal değişme fiili
30 Hal fiili
31 Kopula fiili
32 Başkalaşma fiili
33 Kök öneki
34 Mamtinoba
35 Fiilimsi: Partisip
36 Fiilimsi: Olumsuz fiil-zarf
37 Fiilimsi: Olumsuz fiil-sıfat
38 Fiilimsi: Gelecek zaman fiil-sıfat
39 Fiilimsi: Fiil-isim
40 "Na-" öneki
41 Söz aktarma edatı
42 Liste: Çok köklü fiil
43 Yöresel fiil çekim farkı
44 Yöresel kelime farkı
45 Liste: Fiil başları 1
45 Liste: Fiil başları 2
46 Liste: Diğer yapım ekleri
47 Lazca fonemler 1
47 Lazca fonemler 2
47 Lazca fonemler 3
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 1
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 2

 

   

 
Copyright © 2002-2020 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.