FORUM KONUK DEFTERI MOVIE FLASH KLIPLER Lazca Dil Kursu İki Boyutlu Fiil Çekim Tabloları -2- / Gramer / Lazuri Doviguram - Lazca Öğreniyorum /

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÇEVİRİ
Türkçe'den Lazca'ya

OFLİNE ÇEVİRİ
Türkce Lazca Sözlük Programı Lazuri Font - Lazca yazı karakterleri

Kısaltmalar

gyu.

yö.tsz.

yul.

yö.lok.

atn.

yö.yyk.

fur.

yö.dyk.

viw.

yö.dtm.

ark.

yö.dtm.yyk.

arş.

yö.nsz.

xop.

eö.nsz.

sap.

eö.ynl.

fra.

eö.dnl.

ing.

eö.2nl.

lat.

dö.syk.

ös.nsz.

dö.tsz.

ös.ynl.

dö.ytl.

dö.btl.

~ / /

  Uyari: Bu sayfada Lazca sözcükler için "Alboni Font"(yazı karakteri) kullanılmıştır. "Windows \ Fonts" dizininde Alboni Font olmayanlar karakterleri yanlış görecektir. Bunun olmaması için Windows\Fonts dizinine [Alboni Font'u buradan yükleyebilirsiniz]. Ayrıntılı bilgi için Lazuri Font ya da LazuriPC sayfamızı okuyunuz.

 

48

İki Boyutlu Fiil Çekim Tabloları - 2/2 -

48. İki Boyutlu Fiil Çekim Tabloları 2

48.3.   Ôricici “i-/u-”

Eylem başkası için yapılır.

48.3.1.    Obğu : Tıraş etmek

48.3.1.1.   Emperfekt

Tablo 73: Ubğams
  Ma Si Himus ~ Hemus Şüu ~Çku ~ Çkin Ûüva ~ Tkva ~ Tkvan Hinis ~ Hentepes ~ Entepes
Ma   Gibğam

Ben seni tıraş

Vubğam

Ben onu tıraş ediyorum.

  Gibğamt

Ben sizi onu tıraş ediyorum.

Vubğam

Ben onları tıraş ediyorum.

Si Mibğam

Sen beni tıraş

  Ubğam

Sen onu tıraş ediyordun.

Mibğamt

Sen bizi tıraş ediyorsun.

  Ubğam

Sen onları tıraş ediyorsun.

Himuk ~ Hemuk ~ Heyak ~ Eyak ~ İyak Mibğams

O beni tıraş ediyor.

Gibğams

O seni tıraş ediyor.

Ubğams

O onu onu tıraş ediyor.

Mibğams

O bizi tıraş ediyor.

Gibğams

O sizi tıraş ediyor.

Ubğams

O onları tıraş ediyor.

Şüu ~ Çku ~

Çkin

  Gibğamt

Biz seni tıraş ediyoruz.

Vubğamt

Biz onu tıraş ediyoruz.

  Gibğamt

Biz sizi tıraş ediyoruz.

Vubğamt

Biz onları tıraş ediyoruz.

Ûüva ~ Tkva ~ Tkvan Mibğamt

Siz beni tıraş ediyorsunuz.

  Ubğamt

Siz onu tıraş ediyorsunuz.

Mibğamt

Siz bizi tıraş ediyorsunuz.

  Ubğamt

Siz onları tıraş ediyorsunuz.

Hinik ~ Hentepek ~ Entepek Mibğaman

Onlar beni tıraş ediyorlar.

Gibğaman

Onlar seni tıraş ediyorlar.

Ubğaman

Onlar onu tıraş ediyor.

Mibğaman

Onlar bizi tıraş ediyorlar.

Gibğaman

Onlar seni tıraş ediyorlar.

Ubğaman

Onlar onları tıraş ediyorlar.

 

48.3.1.2.    Perfekt

Tablo 74: Ubğu
  Ma Si Himus ~ Hemus Şüu ~ çku ~ Çkin Ûüva ~ Tkva ~ Tkvan Hinis ~ hentepes ~ Entepes
Ma   Gibği

Ben seni tıraş ettim.

Vubği

Ben onu tıraş ettim.

  Gibğit

Ben sizi tıraş ettim.

Vubği

Ben onları tıraş ettim.

Si Mibği

Sen beni tıraş ettin.

  Ubği

Sen onu tıraş ettin.

Mibğit

Sen bizi tıraş ettin.

  Ubği

Sen onları tıraş ettin.

Gubazik Mibğu

Gubaz beni tıraş etti.

Gibğu

Gubaz seni tıraş ettim.

Ubğu

Gubaz onu tıraş etti.

Mibğes

Gubaz bizi tıraş etti.

Gibğes

Gubaz sizi tıraş etti.

Ubğu

Gubaz onları tıraş etti.

Şüu ~ Çku ~ Çkin   Gibği

Biz seni tıraş ettik.

Vubğit

Biz onu tıraş ettik.

  Gibğit

Biz sizi tıraş ettik.

Vubğit

Biz onları tıraş ettik.

Ûüva ~

Tkva ~ Tkvan

Mibğit

Siz beni tıraş ettiniz.

  Ubğit

Siz onu tıraş ettiniz.

Mibğit

Siz bizi tıraş ettiniz.

  Ubğit

Siz onları tıraş ettiniz.

Hinik ~ Hentepek ~ Entepek Mibğes

Onlar beni tıraş ettiler..

Gibğes

Onlar seni tıraş ettiler.

Ubğes

Onlar onu tıraş ettiler.

Mibğes

Onlar bizi tıraş ettiler.

Gibğes

Onlar sizi tıraş ettiler.

Ubğes

Onlar onları tıraş ettiler.

 

48.4.2. Obgaru : ağlamak

48.4.2.1. Emperfekt

Tablo 75: Ubgar(am)s
  Ma Si Himus ~ Hemus Şüu ~ Çku ~ Çkin Ûüva ~ Tkva ~ Tkvan Hinis ~ Hentepes
Ma   Gibgar

Ben senin için ağlıyorum.

Vubgar(am)

Ben onun için ağlıyorum.

  Gibgar

Ben sizin için ağlıyorum.

Vubgar(am)

Ben onlar için ağlıyorum.

Si Mibgar

Sen benim için ağlıyorsun.

  Ubgar(am)

Sen onun için  ağlıyorsun.

Mibgar

Sen bizim için ağlıyorsun.

  Ubgar(am)

Sen onlar için ağlıyorsun.

Himuk ~

Hemuk ~

Heyak ~ İyak

Mibgars

O benim için ağlıyor.

Gibgars

O senin için  ağlıyor.

Ubgar(am)s

O onun için ağlıyor.

Mibgars

O bizim için (yerimize) ağlıyor.

Gibgars

O sizin için (yerinize) ağlıyor.

Ubgar(am)s

O onlar için (yerleine) ağlıyor.

Şüu ~ Çku ~

Çkin

  Gibgart

Biz senin için  ağlıyoruz.

Vubgar(am)t

Biz onun için  ağlıyoruz.

  Gibgart

Biz sizin için ağlıyoruz.

Vubgar(am)t

Biz onlar için ağlıyoruz.

Ûüva ~ Tkva ~ Tkvan Mibgart

Siz benim için ağlıyorsunuz.

Ubgar(am)t

Siz onun için  ağlıyorsunuz.

Mibgart

Siz bizim için ağlıyorsunuz.

Ubgar(am)t

Siz onlar için ağlıyorsunuz.

Hinik ~ Hentepek ~ Entepek Mibgaran

Onlar benim için ağlıyorlar.

Gibgara(ma)n

Onlar senin için  ağlıyorlar.

Ubgar(am)an

Onlar onun için  ağlıyorlar.

Mibgaran

Onlar bizim için ağlıyorlar.

Gibgara(ma)n

Onlar sizin için ağlıyorlar.

Ubgar(am)an

Onlar onlar için ağlıyorlar.


48.4.2.2. Perfekt

Tablo 76: Ubgaru
  Ma Si Şanas Şüu ~ Çku ~ Çkin Ûüva ~ Tkva ~ Tkvan Hinis ~ Hentepes
Ma   Gibgari

Ben senin için ağladım.

Vubgari

Ben Şana için ağladım.

  Gibgarit.

Ben sizin için ağladım.

Vubgari

Ben onlar için ağladım.

Si Mibgari

Sen benim için ağladın.

  Ubgari

Sen Şana için ağladın.

Mibgarit.

Siz bizim için ağladınız.

  Ubgari

Sen onlar için ağladın.

Gubazik Mibgaru

Gubaz benim için ağladı.

Gibgaru

Gubaz senin için ağladı.

Ubgaru

Gubaz şana için ağladı.

Mibgares

Gubaz bizim için ağladı.

Gibgares

Gubaz sizin için ağladı.

Ubgaru

Gubaz onlar için ağladı.

Şüu ~ Çku ~

Çkin

  Gibgarit

Biz senin için ağladık.

Vubgarit

Biz  Şana için ağladık.

  Gibgarit

Biz sizin için ağladık.

Vubgarit

Biz onlar için ağladık.

Ûüva ~

Tkva ~ Tkvan

Mibgarit

Siz benim için ağladınız.

  Ubgarit

Siz şana için ağladınız.

Mibgarit

Siz bizim için ağladınız.

  Ubgarit

Siz onlar için ağladınız.

Hinik ~ Hentepek ~ Entepek Mibgares

Onlar benim için ağladılar.

Gibgares

Onlar senin için ağladılar.

Ubgares

Onlar Şana için ağladılar.

Mibgares

Onlar bizim için ağladılar.

Gibgares

Onlar sizin için ağladılar.

Ubgares

Onlar onlar için ağladılar.

 

 

48.4.      Ôricici “o-” : Ettirgen veya Geçişli

48.5.1.    Okéinu : Çürütmek

48.5.1.1.       Emperfekt

Tablo 77: okéinams
Ma Si Him ~ Hem Şüu ~ Çku ~ Çkin Ûüva ~ Tkva ~ Tkvan Hini ~ Hentepe ~ Entepe
Ma Vokéinam

Ben onu çürütüyorum.

Vokéinam

Ben onları çürütüyorum.

Si Okéinam

Sen onu çürütüyorsun.

Okéinam

Sen onları çürütüyorsun.

Gubazik Okéinams

Gubaz onu çürütüyor.

Okéinams

Gubaz onları çürütüyor.

Şüu ~ Çku ~ Çkin Vokéinamt

Biz onu çürütüyoruz.

Vokéinamt

Biz onları çürütüyoruz.

Ûüva ~ Tkva ~ Tkvan Okéinamt

Siz onu çürütüyorsunuz.

Okéinamt

Siz onları çürütüyorsunuz.

Hinik ~ Hentepek ~ Entepek Okéinaman

Onlar onu çürütüyorlar.

Okéinaman

Onlar onları çürütüyorlar.

 

48.5.1.2.   Perfekt

Tablo 78: okéinu
  Ma Si Him ~ Hem ~ Heya ~ İya Şüu ~ Çku ~ Çkin Ûüva ~ Tkva ~ Tkvan Hini ~ Hentepe ~ Entepe
Ma     Vokéini

Ben onu çürüttüm.

    Vokéini

Ben onları çürüttüm.

Si     Okéini

Sen onu çürüttün.

    Okéini

Sen onları çürüttün.

Himuk ~ Hemuk ~ Heyak ~ Eyak ~ İyak     Okéinu

O onu çürüttü.

    Okéinu

O onları çürüttü.

Şüu ~ Çku ~ Çkin     Vokéinit

Biz onu çürüttük.

    Vokéinit

Biz onları çürüttük.

Ûüva ~ Tkva ~ Tkvan     Okéinit

Siz onu çürüttünüz.

    Okéinit

Siz onları çürüttünüz.

Hinik ~ Hentepek ~ Entepe     Okéines

Onlar onu çürüttüler.

    Okéines

Onlar onları çürüttüler.

 

48.6. Ôricici “a-” : Birini hedef alıp yapılan eylem

48.6.1.    Gobalu ~ gobu: Dökülmek (sıvı)

Tablo 79 : Gvaben
  Ma

 

Si Himus ~ Hemus Şüu ~ Çku ~ Çkin Ûüva ~ Tkva ~ Tkvan Hinis ~ Hentepes ~ Entepes
Ma   Gogaber Govaber   Gogabert Govaber
Si Gomaber   Gvaber Gomabert   Gvaber
Him ~ Hem ~ Heya ~ İya Gomaben

O (sıvı) bana dökülüyor.

Gogaben

O (sıvı) sana dökülüyor.

Gvaben

O (sıvı) ona dökülüyor.

Gomaberan

O (sıvı) size dökülüyor.

Gogaberan

O (sıvı) bize dökülüyor.

Gvaben

O (sıvı) onlara dökülüyor.

Şüu ~ Çku ~ Çkin   Gogabert Govabert Gogabert Govabert
Ûüva ~ Tkva ~ Tkvan Gomabert Gvabert Gomabert Gvabert
Hini ~ Hentepe ~ Entepe Gomaberan ~

Gomabenan

Onlar (sıvı) bana dökülüyor.

Gogaberan ~

Gogabenan

Onlar (sıvı) sana dökülüyor.

Gvaberan ~ Gvabenan

Onlar (sıvı) ona dökülüyorlar.

Gomaberan ~

Gomabenan

Onlar (sıvı) bize dökülüyor.

Gogaberan ~

Gogabenan

Onlar (sıvı) size dökülüyor.

Gvaberan ~

Gvabenan

Onlar (sıvı) onlara dökülüyor.

 

48.6.1.2. Perfekt

Tablo 80 : Gvabu
  Ma Si Himus ~ Hemus ~ Heyaz ~İyas Şüu ~ Çku ~ Çkin Ûüva ~ Tkva ~ Tkvan Hinis ~ Hentepes ~ Entepes
Ma            
Si            
Him ~ Hem ~ Heya ~ Eya ~ İya Gomabu

O (sıvı) benim üzerime döküldü.

Gogabu

O (sıvı) senin üzerine döküldü.

Gvabu

O (sıvı) onun üzerine döküldü.

Gomabes

O (sıvı) bizim üzerimize döküldü.

Gogabes

O (sıvı) sizin üzerinize döküldü.

Gvabes

O (sıvı) onların üzerine döküldü.

Şüu ~ Çku ~ Çkin            
Ûüva ~ Tkva ~ Tkvan            
Hini ~ Hentepe ~ Entepe Gomabes

Onlar (sıvı) benim üzerime döküldü.

Gogabes

Onlar (sıvı) senin üzerine döküldü.

Gvabes

Onlar (sıvı) onun üzerine döküldü.

Gomabes

Onlar (sıvı) bizim üzerimize döküldü.

Gogabes

Onlar (sıvı) sizin üzerinize döküldü.

Gvabes

Onlar (sıvı) onların üzerine döküldü..

 

Gramer Info.M@il»»


Untitled Document Yasal uyarı: Bu sayfadaki materyaller (Yazı, fotoğraf, ses kaydı vb.)Telif Hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, yazarların ve/veya Lazuri.Com'un yazılı izni olmadıkça kullanılamaz, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez, her ne suretle olursa olsun ticari amaçla çoğaltma ve yayma yapılamaz, kopya edilemez, diğer internet sayfası ya da topluma acık yerlerde yayınlanamaz/yayımlanamaz.
Lazuri.Com


DİDİ LAZURİ NENAPUNA ÇIKTI !

Lazcanın Yazıya Geçirilmesinde Tarihsel Bir Adım!...
Bugüne kadar hazırlanmış en kapsamlı Lazca sözlük

Didi Lazuri Nenapuna, 17 yıl süren detaylı bir alan araştırması ve kaynak taraması sonucu vücuda getirilmiş, Lazcanın bütün diyalektlerini karşılaştırmalı olarak ele alan, Lazca üzerine yapılmış en uzun süreli çalışma olması itibariyle alanında tek!...

  • Seri/Sıra No.: Chiviyazıları: 244/Mjora:45
  • ISBN: 978-975-9187-40-8
  • 25 Bin Lazca kelime
  • Binlerce deyim ve atasözü
  • Detaylı olarak incelenmiş fiil biçimleri
  • Türkçe ve Latince karşılıklarıyla bitki ve hayvan adları
  • Her kelime için çok sayıda Lazca örnek ve açıklama
  • 1160 sayfa / Büyük boy / Sert kapak
  • Adres: Mühürdarbağı sk. 8/1 Kadıköy İst.
  • Tel.: 0 216 414 91 13/fax: 0 216 414 97 93/e-mail: bilgi@chiviyazilari.com
Lazuri.Com |  


Sözlük & Telaffuz

Derslerin yanısıra kullanabileceğiniz diğer sayfalar:

Laz Alfabesi ve Telaffuzu
(sesli örnekler)

Türkçe-Lazca Çeviri
(Online)

Lazuri-Turkuli Nenapuna
Lazca-Türkçe Sözlük
(Windows'unuza kurup ofline kullanabileceğiniz lazuri.com'un hazırladığı ücretsiz bir programdır)


Dersler

Önsöz (Giris)
Alfabe - Alboni
Kurs 01
Kurs 02
Kurs 03
Kurs 04
Kurs 05
Kurs 06
Kurs 07
Kurs 08
Kurs 09


Grameri & Gramer

Önsöz (Giris)
Kısaltmalar / İşaretler
Gramerin tam listesi(içindekiler)

01 Fonemler
02 İsimler
03 Zamir
04 Sıfat
05 Zarf
06 Ön-edat
07 Son-edat
08 Baglaç
09 Ünlem
10 Hayvana Emir ünlemi
11 Fiil: Sınıflandırma
12 Hareket Fiili: Bildirme kipi emperfekt
13 Hareket Fiili: Bildirme kipi perfekt
14 Hareket Fiili: İstek kipi
15 Hareket Fiili: Emir kipi
16 Hareket Fiili: Yasak kipi
17 "-Na" Soneki(1) Koşullu biçim
18 "-Na" Soneki(2) Belgisiz Kelimeler
19 Hareket Fiili: Dilek kipi
20 Hareket Fiili: Yeterlik kipi emperfekt
21 Yeterlik kipi perfekt
22 Hareket Fiili: Yeterlik istek kipi
23 "-Na" Soneki(3) Yeterlik kipi-koşullu biçim
24 Yeterlik-dilek kipi
25 Hareket Fiili: Tecrübe kipi
26 Hareket Fiili: Tümleç göstergesi
27 Hareket Fiili: Ettirgen
28 Hareket Fiili: Şahıssız fiil
29 Hal değişme fiili
30 Hal fiili
31 Kopula fiili
32 Başkalaşma fiili
33 Kök öneki
34 Mamtinoba
35 Fiilimsi: Partisip
36 Fiilimsi: Olumsuz fiil-zarf
37 Fiilimsi: Olumsuz fiil-sıfat
38 Fiilimsi: Gelecek zaman fiil-sıfat
39 Fiilimsi: Fiil-isim
40 "Na-" öneki
41 Söz aktarma edatı
42 Liste: Çok köklü fiil
43 Yöresel fiil çekim farkı
44 Yöresel kelime farkı
45 Liste: Fiil başları 1
45 Liste: Fiil başları 2
46 Liste: Diğer yapım ekleri
47 Lazca fonemler 1
47 Lazca fonemler 2
47 Lazca fonemler 3
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 1
48 İki boyutlu fiil çekim tabloları 2

 

   

 
Copyright © 2002-2024 Lazuri.Com | Telif Hakları saklıdır.